992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Szabolcs-Szatmár megyei történelmi olvasókönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács V. B. Művelődési Osztálya
Kiadás helye: Nyíregyháza
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 221 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Amikor a Művelődésügyi Minisztérium rendeletére a Tankönyvkiadó Vállalat kiadásában megjelent a történelmi olvasókönyv első kötete, a kiadó jelentős lépésnek minősítette az eseményt. A történelemtanítás akkor is és ma is nagyon aktuális korszerűsítésének, hatékonyságának egyik fontos eszközét abban látták, hogy a történelmi források segítségével a tanulók számára életközelbe hozható, legalább valamelyest megeleveníthető, s ezen keresztül élményt nyújtóbbá, világnézetileg hatékonyabbá tehető a történelemtanítás.
Történelemtanáraink tudják igazában, milyen segítséget jelentettek az eddig megjelent történelmi olvasókönyvek. Mi ezeknek az olvasókönyveknek a számát szaporítjuk eggyel. A szándék és cél változatlan: a történelemtanítás korszerűsítését szeretnénk mi is szolgálni, segíteni ezzel a kötettel mind az általános, mind pedig a középiskolában.

Tartalom

Az olvasóhoz3
Németh Péter: A honfoglalás előtt5
Őskor
Újkőkor7
Bronzkor9
Korai vaskor12
Késő vaskor14
Balogh István - Németh Péter: A honfoglalástól Mohácsig17
A magyar honfoglaláskor régészeti emlékei19
Béla király Névtelen jegyzőjének elbeszélése a honfoglalásról és a Nyírség meghódításáról22
A Nyírség, a Tiszahát és a Szamoshát a XI-XIII. században25
Részlet az Aba-nembeli Péter ispán a borsod megyei százdi apátság részére tett birtokadományozó leveléből - 1067 körül28
A kunok dúlják Magyarországot - 106829
A szabolcsi várispánság és a Nyírség lakói - 1219-122230
Árpád-kori falu a tiszalöki ásatások tükrében XI-XIII. század32
IV. Béla eladományozza a szabolcsi vár birtokait - 1245. március 26.34
IV. László Mihály comes fiait, István és Pál mestereket váruk építésében segíti - 1280 körül35
A Balogh-Semjén nemzetség tagjai megosztoznak szabolcsi és szatmári birtokaikon35
Károly Róbert király adománylevele a Báthori család tagjainak Nyír bátor falujukban gyakorolható árumegállító jogról - 1332. február 17.37
Az országban támadt parasztkirályról - 143739
Várdai István levele anyjához, Várdai Miklós özvegyéhez, amelyben olaszországi ajándékairól értesíti Ferrara, 1450. április 20.40
Balogh István: Válságos századok 1526-1711 43
I. Ferdinánd és I. János csatája Tarcal, tokaj és Rakamaz mellett - 1527. szeptember 27.45
A kállói végvár építése. Egykorű vallomások a vár építéséről - 1574-157549
Szabad hajdúk Szabolcs és Szatmár megyékben - 1601-161551
Szabolcs megye határozatai a hajdúk üldözésére - 1602. január 8. és 29.52
Anarcsy István és Prépostváry sára panasza a hajdúk ellen - 160352
A hajdú kapitányok és hadnagyok egyességlevele a király megbizottjával, Homonnay Drugeth Bálinttal - 1608. április 13.53
Szabolcs megye követeinek adott utasítás - 161055
Szabolcs megye panasza a hajdúk pártfogói ellen - 161356
A felső-magyarországi rendek gyűlése tiltakozik a hajdúvárosok kerítésének elrontása ellen, Kassa - 1615. október 20. 56
Szabolcs vármegye a nádor parancsára vizsgálatot tart a szabolcsi falvakban a török által tett hódoltatásról - 1628. május 29.58
II. Rákóczi Ferenc felhívása a megye nemességéhez, a szabadságharc támogatására - Gyulaj, 1703. július 24.60
II. Rákóczi Ferenc fejedelem és gr. Pálffy János császári tábornok fajai találkozása - 1711. január 31. - febr. 1.64
Hársfalvi Péter: A feudalizmus alkonya 1711-1849.67
Tanúkihallgatási jegyzőkönyv a Szabolcs megyéből 1720-1723 között elszökött jobbágyok ügyében - 171369
Kálló városának utolsó pusztulása most leszen - 175471
A nyíregyházi jobbágyok és a helység földesurai között megkötött szerződés - 175773
Szabolcs vármegye közgyűlése Bessenyei Györgyöt a nemesi testőrségbe ajánlja - 176578
Ófehértó állapota az úrbérrendezés időszakában az úrbéri törvényt végrehajtó bizottság előtt a falu elöljárói által tett tanúvallomás tükrében - 177280
Parasztok Decretuma! - 179084
Részlet Simonyi óbester címeradományozó okleveléből - 181588
Deák Ferenc Nyíregyházáról az 1832/36. országgyűlésen, az örökváltság vitájában - 1834. november 10.90
Kossuth Lajos beszámolója a törvényhatósági tudósításokban a nagykállói megyei tisztújító közgyűlésen tmadt véres tömegverekedésről - 183691
Kölcsey Ferenc levele Wesselényi Miklóshoz - 183795
Szatmár megye közgyűlése 12 pontban összefoglalt haladó követeléseket fogad el (Részlet) - 184196
Az 1848. évi áprilisi törvények kihirdetése Máriapócson - 1848. május 26.100
Kisvárda panaszkodik, hogy a megye megsértette képviselőválasztói jogát - 1848. május 7.102
Hársfalvi Péter - Horváth Sándor: Az abszolutizmus és a dualizmus kora105
Földesúri szolgáltatásaikat megtagadó Szabolcs megyei parasztok - 1850107
Szabolcs megye közgyűlésének határozata az októberi diploma kiadásával kapcsolatban (Részletek) - 1861109
Böszörményi Lászlónak, Szabolcs megye országgyűlési követének programja az 1861. évi országgyűlésre - 1861116
Az első takarékpénztár megalakulása Szabolcs megyében - 1862119
Tudósítás a Szabolcs megyei parasztmozgalmakról - 1897121
A "Népszava" a szabolcsi szegényparasztság mozgalmairól - 1898123
A nyíregyházi Nyírvidék a szocialista mozgalom fejlődését elemzi - 1905. augusztus 20.125
Polgár község földmunkásainak helyzete a XX. század elején - 1912126
A nyíregyházi szociáldemokrata pártszervezet népgyűlésre hívó röplapja - 1913. február 23.127
"...a frontokon harcolók visszatérése hatalmas impulzust fog adni a felébredt öntudatnak..." - 1917. augusztus 2.128
Sztrájk és tüntetés a választójogért - 1918. április 23.129
A nyírbaktai főszolgabíró jelentése a rekvirálásokról - 1918. június 22.129
Fényes László a magyarság jövőjéről beszél - 1918. okt. 12.130
A nyíregyházi polgárság a békéért, demokráciáért és a független Magyarországért - 1918. október 17.131
Horváth Sándor: A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság133
Kiáltvány a néphez - 1918. október 31.135
"...egyre nagyobb tömegek csatlakoznak a szociáldemokraták vörös zászlaja alá..." - 1918. november 16.136
Kommunista műhely Nyíregyházán - 1918. november 27.136
Földreformot a forradalmi jog erejével - 1918137
"A szocialisták a demokrácia hívei..." - 1918. dec. 31.138
Marx és Engels útján - 1919138
"...Szamuely Tibor ártalmatlanná tétessen..." - 1919. január 5.139
A debreceni munkások rendet teremtenek dobon - 1919. február 28.140
Kiss Roland kormánybiztos hadat üzem a reakciónak - 1919. március 8.141
"Éljen a szocialista köztársaság!" - 1919. március 15.141
A munkáshatalom átvétele Nyíregyházán - az orosz forradalom igazolása - 1919. március 23.142
A munkástanácsok megszervezése - 1919143
Vöröskatonák temetése - 1919. április 13.144
A nyíregyházi csata - 1919. április 26.145
Horváth Sándor: Az ellenforradalom és a fasizmus kora147
A nyíregyházi államügyész panaszkodik - 1919. nov. 29.149
Szamuely György bűnpere - 1919. december 11.149
Még a kommunisták védelmezőit is büntetni kell - adja ki utasítását a főszolgabíráknak a főispán - 1919150
Szabolcs vármegye alispáni jelentése az ellenforradalom vasfegyelméről és szigoráról - 1919151
Ellenforradalom - antiszemitizmus - 1919151
Szabolcs vármegye főispán-kormánybiztosa bizalmasan értesíti a főszolgabírákat, hogy "zsidók" a kormány ellen izgatnak - 1920. augusztus 21.152
Nyíregyházáról illegális röpiratokat küldenek szét Szabolcs vármegye községeibe - jelenti az alispán - 1921. aug. 20.153
Kommunisták a szociáldemokrata párt nyíregyházi vezetőségében - 1924. június 24.154
A falusi őstermelő lakosság szervezetekbe való tömörítése közérdekbe ütköző és nem megengedhető - 1924156
Az illegális és legális módszerek összekapcsolása a nyíregyházi munkásmozgalomban - 1926. február 26.157
Csendőrségi jelentés a büdszentmihályi és nagyhalászi szociáldemokrata szervezkedésről - 1931. április 23.158
"Az elbocsátott munkások családjukkal együtt nyomorognak..." - 19310. szeptember 25.161
"...akad szegény ember, aki itt a burgonya hazájában nem tud még burgonyával sem jóllakni..." - 1932. március 5.162
A szavazók száma egy nyírségi választási kerületben - 1935163
A munkanélküliség alakulása Szabolcs-Szatmár megyében 1935-1938 között - 1938164
Máriapócsi nincstelen napszámosok kérelme - 1939165
Harminc buji földmunkás munkalehetőség biztosítását kéri a magyar miniszterelnöktől - eredménytelenül - 1940. április 26.167
"A mindennapi kenyérért járó pénzecskénket nem tudjuk előteremteni" - 1942. január 21.168
Horváth Sándor - Hársfalvi Péter: Az új élet küszöbén169
Plijev tábornok Nyíregyháza és környéke felszabadításáról (Részlet) - 1944. október171
A Szabolcs vármegyei Nemzeti Bizottság megválasztása és az Ideiglenes nemzetgyűlés szabolcsi képviselőinek választása - 1944. december 17.175
"...a német megszállók az alant felsorolt ingó és ingatlanokat rabolták el, rongálták meg, égették el..." - 1944176
Így történt az első földosztás Magyarországon - 1945. március 27.178
A büdszentmihályi géplakatosok és vasipari szakiparosok gépipari mezőgazdasági szövetkezetet akarnak alapítani - 1945. március 31.180
A szakszervezetek szervezik a munkát és a reakció elleni harcot - 1945. április 12.181
Koroknay Gyula: Szabolcs-Szatmár megye művészettörténeti emlékei185
A csarodai református templom187
A piricsei református templom189
A csengeri református templom189
A kisvárdai vár192
A nyírbátori református templom193
A mátészalkai címer195
A vajai várkastély197
Középkori freskók198
A gyügyei festett famennyezet199
A zsurki fatorony201
A nyírbátori róm. kat. templom barokk szobrai201
Az egykori nagykállói megyeháza203
A cégénydányádi kastély205
Jármi, Kossuth utca 32.207
A nyíregyházi róm. kat. templom208
A Megyei Tanács épülete209
Nyíregyháza, Széchenyi u. 9.211
A nyíregyházi konzervgyár212
A fejezetben előforduló idegen szavak jegyzéke215
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem