A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei XXII. 1-4.

Tartalom


TARTALOMJEGYZÉK
A Nemzetközi Népzenei Tanács 17. konferenciájának anyagából:
Ligeti Lajos üdvözlő szavai 5
Ilku Pál üdvözlő szavai 6
• Kodály Zoltán elnöki megnyitója 7
Dr. Maud Karpeles üdvözlő szavai 8
Szabolcsi Bence: Népi zene, művészi zene, zenetörténet 9
Járdányi Pál: Tapasztalatok és eredmények a magyar népdalok rendszerezésében 17
Raina Kacarova: A népdalok rendezése Bulgáriában 21
Marius Schneider: A XVI. századi spanyol műzene ritmusa és tempója a népzene tükrében 27
Baud-Bovy: A népdal-rendszerezés 4l
V. Belaiev: Népzene és zenetörténet 51
Karel Vetterl: Népdalok osztályozása és rendezése ritmusképletek alapján 55
Klaus Wachsmann; Az afrikai népzenei irodalom első forrásai 57
*
.Kardos László: A műfordítás kérdései 63
Tolnai Gábor: Barokk problémák 93
Kiss Lajos: A szlavóniai magyar virrasztó-énekek zenetörténeti jelentősége (Szabolcsi Bence bevezetőjével) 123
*
Madách — emlékülés:
Tamás Lajos bevezetője . . . 149
Sótér István: Madách és a koreszmék 151
Heinz Kindermann hozzászólása 163
Jean Rousselot hozzászólása ¦ 164
*
Harmatta János: Egy új középiráni nyelv felfedezése : 169
Dobossy László: Egy cseh népkönyv sorsa a magyar folklórban és a magyar irodalomban 267
Gulya János: Egy és más a -ni főnévi igenév körül 281
Varga József: Ady képzőművészeti érdeklődése 289
*
Mutatvány a Magyar Irodalom Története c. kézikönyv anyagából :
A szocialista és baloldali radikális prózaírói irányzatok a két világháború között
(Diószegi András) 303
Konzervatív irodalom (Béládi Miklós) 344
*
\
Az írói szótárakról:
Gáldi László: írói szótáraink fő kérdései, különös tekintettel a Petőfi-szó-
tárra
Benkó László: A Juhász Gyula-szótár jj''
Waclia Imre: A József Attila-szótár
Bachát László: A Kölcsey-szótár
A vita anyagából:
Kiss József hozzászólása
Martinkó András hozzászólása 39b
Szathmári István hozzászólása
Mutatvány a Petőfi-szótárból
403
évfordulók — megemlékezések
Búcsú Beke Ödön akadémikustól 411
Búcsú Bóka Lászlótól 413
vita
Sulán Béla: ,,A cseh szókincs magyar elemeihez" c. doktori értekezésének vitája
(Sipos István) • 417
Szádeczky—Kardoss Samu: „Mimnermos" c. doktori értekezésének vitája (Maróti
Egon) 423
az osztály eletebol
Tamás Lajos: A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály vezetőségének beszámolója
az 1963. évben végzett munkáról 427
Vita (összefoglalás) 446
Munkásdalkutatásunk néhány időszerű kérdése (Maróthy János — Szatmári Antal) 448 A Zala megyei földrajzinév-gvűjtés. Az Osztály ünnepi ülése Zalaegerszegen (Papp
László) 457
Szabolcsi Bence: A válaszút és egyéb tanulmányok (Maróthy János)
Trencsényi — Waldapfel Imre: Klasszikus arcképek (Havas László) ¦ • „v
Egy nagy mű utolsó kötete [Munkácsi—Kálmán: Manysi(vogul) népköltési gyűjtemény] (Gulya János)
Documenta Bartókiana (Kárpáti János)
Klaniczay Tibor: Marxizmus és irodalomtudomány (Kovács Győző) ' : ';
Tamás Attila: Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig (-Kigo
László) 4/7
468 471 473
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei XXII. 1-4. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei XXII. 1-4. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei XXII. 1-4.

A borító enyhén kopott, elszíneződött.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba