A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1927.

Harminchetedik évfolyam

Előszó

Részlet a kötetből:

'NEMZET' ÉS 'NEMZETKÖZISÉG' SZENT ISTVÁN INTELMEIBEN.
- A De morum institutione VI. és VIII. fejezetéhez. -

1. A magyar Corpus juris élén egy néhánylapos könyvecske... Tovább

Tartalom

TANULMÁNYOK, ÉRTEKEZÉSEK.
Balogh József: «Nemzet» és «nemzetköziség» Szent István Intelmeiben 1
Dézsi Lajos: Régi magyar verseskönyvek ismertetése. VII. A Decsi-kódex 68, 225
Papp Ferenc: Gyulai Pál és Pataki Emilia 161
Szerb Antal: A magyar újromantikus dráma 11
Timár Kálmán: Magyar kódex-családok 60, 210
Trencsény Károly: Arany János és az eposzi közvagyon 40, 181
Waldapfel József: Adalékok Balassi Istenes énekeinek mintáihoz 77
ADATTÁR.
Hársing István: Amadé László ismeretlen verse 270
Harsányi István: Bessenyei György áttérése 243
Harsányi István: Bessenyei György A méltóság keserve c. kéziratos poémájának élőbeszédei és utószava 244
Waldapfel József: Legrégibb bibliafordításunk 96
Harsányi István: Csokonai «A reményhez» című versének dallama. (Adalék Kossovich
József működéséhez.) 119
Harsányi István: Egy Csokonai-vers sárospataki dallamának szerzője. (Adalék Fogarasi
János dallamaihoz.) 120
Harsányi István: Kik írták a Debreceni Grammatikát? 275
Hajnal István: Görög Demeter az Esterházyaknál 115
Szabolcsi Bence: Pálóczi Horváth Ádám ötödfélszáz énekének töredékes kézirata 99
Timár Kálmán: Káldi György a legrégibb magyar bibliafordításról 270
Hegedűs Zoltán: Mikor gyűjtötte össze verseit Katona József? 126
Gulyás József: Adalék Kazinczy életéhez 274
Gárdonyi Albert: Kisfaludy Sándor és az insurrectio 91
Trencsény Károly: Kisfaludy Sándor részvét-levele Pápay Sámuel halála alkalmából 272
Gulyás József: A Kölcseyt sirató énekhez 121
Badics Ferenc: Két kuruckori költemény 87
Gulyás József: Lengyel József versei 123
Gulyás József: Újabb adalékok Lengyel József költői működéséhez 274
Spenéder Andor: Schiller és Szigligeti 118
Hársing István: Udvarhelyi Szeles János haláltáncéneke a XVIII. század végéről 252
Gulyás József: Tompa gyűjteményben kiadatlan verse 125
Hajas Béla: Vörösmarty Mihály levele Perczel Sándorhoz 273
Harsányi István: Eddig ismeretlen költemények Zrinyiről, a költőről 108
KÖNYVISMERTETÉSEK.
Antal László: Péterfy Jenő. Szinnyei Ferenc 279
Balogh István: Gyóni Géza szibériai életrajza. Tóth Lajos 144
Dr. Bartha József: Két nemzedék magyar irodalma. 1875-1925. Kocsis Lénárd 137
Bernfeld Magdolna: A németség Jókai Mór megvilágításában. Szinnyei Ferenc 281
Boross István: Gyóni Géza. Tóth Lajos 144
Brunetiére: válogatott kritikai tanulmányai. Fábián István 288
Csengery-emlékkönyv. Kéky Lajos 135
Dézsi Lajos: Magyar történettárgyú szépirodalom. Zlinszky Aladár 277
Dr. Diószeghy András: Rotaresti Dobsa Lajos. (-LZ-) 291
Doktori értekezések kivonatai. Szinnyei Ferenc 138
Irodalomtörténeti tárgyú doktori értekezések a Pázmány Péter tudományegyetemen. Szinnyei Ferenc 278
Fejős Imre: Modern magyar romantikus költők. Szinnyei Ferenc 280
Forgács Ferenc: Herceg Ferenc költészete. Kozocsa Sándor 290
Gálos Rezső: A Dunántúl a két Kisfaludy költészetében. Császár Ernő 287
Harsányi István: A magyar biblia. Pap Károly 128
Magyar Irodalmi Lexikon. Szerk.: Ványi Ferenc. Gálos Rezső 281
Pásztor Árpád: Gina és Rozamunda. Rubinyi Mózes 284
Rákosi Jenő: Emlékezések. Hajdu Zoltán 134
Jegyzetek a Régi Magyar Költők Tára VII. kötetéhez. Szabolcsi Bence 142
Rozsnyai Dávid: Horologium Turcicum. Gálos Rezső 140
Rössler Mária Irén: Magyar domonkosrendi példák és legendák. Szinnyei Ferenc 280
Vasshegyi Margit: A magyar Moliére fordítások. Szinnyei Ferenc 281
Viczián Mária: Nestroy János hazánkban. Szinnyei Ferenc 281
Vörösmarty kiadatlan költeményei. Kéky Lajos 130
Waisbecher Ede: Pázmándi Horvát Endre szépirodalmi munkássága. Szinnyei Ferenc 279
Waldmann Ernő: Madách Mózese. Szinnyei Ferenc 280
Zulawski Andor: Az új magyar irodalom problémái. Zlinszky Aladár 132
IRODALOMTÖRTÉNETI REPERTÓRIUM.
Goriupp Alisz: Az 1926-ik évről 146
Goriupp Alisz: Az 1927-ik évről 292
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem