A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ethnographia 1958. 1-4. szám

A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata LXXI. évfolyam

Tartalom

Tanulmányok
Balogh István: Pusztai legeltetési rend Debrecenben a XVIII-XIX. században
Belényesy Márta: Kerített település és gazdálkodás kapcsolata néhány zalai irtásos falunál egy 1460-as határjárás alapján
Dorogi Márton: Bőrből készült népi dohánytartók
Dömötör Tekla: Regelő hétfő
Erdélyi Zoltán: Faközelítés a Bernecebaráti környéki erdőkben (A "románszántkó")
Fettich Nándor: A regösénekről
Földes László: A Budajenőre telepített székelyek betlehemezése
Gunda Béla: Prehisztorikus jellegű őrlőkövek a Kárpátokban
Gunda Béla: Műveltségi áramlatok és társadalmi tényezők
Iváncsics Nándor: Népi világítás a Zempléni hegyvidéken
Katona Imre: Vándormunkások toborzása a kapitalista Magyarországon
K. Kovács Péter: A "szabados borjú" (A borjúnevelés és összefüggéseinek kérdéséhez)
Marót Károly: A varázsdaltól az eposzig
Morvay Péter: Emberalakú fejfák a börvelyi temetőben
Pogány Péter: A régi hazai népies ponyvakutatás problémái
Pogány Péter: Kik gyűjtötték a sárospataki "Felvidítót"?
Schram Ferenc: Adalékok népszokásaink kapcsolataihoz
Sonkoly István: Tercváltás jelenségek népzenékben
Kustaa Vilkuna: A hét és napjai
Vincze István: Magyar borsajtók
B. Visnyevszkij: Ugorok nyomai az Urál hegység nyugati oldalán
Kisebb közlemények
Dankó Imre: A bajai Jánoska-eresztés
Dankó Imre: A bajai suprikálás
Dömötör Sándor: Őrségi jegyzetek 1838-ből
Dömötör Sándor: A "takarás" kérdéséhez
Dömötör Sándor: A sághegyi borospince 1567-ből
Domonkos Pál Péter: Dimája
Geréb László: Adalék a székely népballadákhoz a XVI. századból
Gunda Béla: Az aterrado Földművelés és az alföldi kunhalmok kérdése
H. Fekete Péter: Taplókészítés csiholáshoz
Kiss Lajos: Sárkányozás
Kumorovitz L. Bernát: Homokkomár, Mátésháza, Orbonok, Bodicz, Kontyán, Homokfalu, Szentmiklós és Aszaló Zala megyei falvak és tartozékaik határjárása 1460-ban
Maácz László: Adalék csürdöngölő táncunk ismeretéhez
Martin György - Pesovár Ernő: A Szabolcs-Szatmár megyei monografikus tánckutató munka eredményei és módszertani tapasztalatai
Márkos András: Homoródalmási szállások
Nagy Jenő: Adalékok a székely népi öltözet fejlődésének vizsgálatához
Nagy József: Adatok a hajdúsági búzavermeléshez
Penavin Olga: A haraszti iskolamesterek fizetése 1811-ből
Péter László: József Attila és a népköltészet
Szabó Andorné: Cserhát környéki sirató
Újváry Zoltán: Primitív tűzgyújtás a Zempléni hegyvidékről
Vajkai Aurél: A batár
Néprajzi hírek
Barabás Jenő: Nemzetközi néprajzi kartográfiai konferencia
Diószegi Vilmos: Beszámoló leningrádi, valamint szibériai tanulmányútjaimról
Dömötör Tekla: A Nagybudapesti Néprajzi Munkaközösség 1956-1957. évi munkája
Ferenczi Géza: Haáz Ferenc Rezső (Nekrológ)
Gunda Béla: Kisebb hírek
Márkus Mihály: Megalakult a Csehszlovák néprajzosok Társasága
Tálasi István: A moszkvai régészeti-néprajzi ülésszak
Vargyas Lajos. Beszámoló Vargyas Lajos nyugat-németországi tanulmányútjáról
Könyvszemle
Bágyi jános: Az eszös gyermök (Kovács Ágnes)
Bálint Sándor: Szegedi szótár (Fél Edit)
Belényesi Márta: Kultúra és tánc a bukovínai székelyeknél (V. Dégh Linda)
Berze Nagy János: Magyar népmesetípusok (Kovács Ágnes)
Csete Balázs: Jászkiséri gyermekjátékok (Dankó Imre)
Földyné Virány Judit: A bodrogközi Láca népmeséiből (Dégh Linda)
Hankó Imre: Magyar házi szarvasmarháink eredete (Kőhegyi Mihály)
Kovacsics József (szerk.): A történeti statisztika forrásai (Hoffmann Tamás)
Laboda Zsigmond - Major Jenő: Egy Duna menti falu településtudományi vizsgálata (Hofer Tamás)
Makkai László: Paraszti és majorsági mezőgazdasági termelés a XVII. században (Barabás Jenő)
Nagy Jenő: A torockói magyar népi öltözet (Fél Edit)
Szabolcsi Bence - Bartha Dénes (szerk.): Zenetudományi tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára (Rajeczky Benjamin)
Takács Lajos: Históriások, históriák (Vargyas Lajos)
Vajkai Aurél: Balatonmelléki présházak (Gunda Béla)
Varga Antal: Balmazújváros története (Dankó Imre)
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1957 (Nagy Dezső)
Gazdaságtörténeti Tanulmányok (Bukarest). (Dankó Imre)
Háromszéki magyar népköltészet. Konsza Samu gyűjteménye (szerk. Faragó József) (Kovács Ágnes)
"Népek meséi" magyar nyelven (Sándor István)
Településtudományi Közlemények 8. (Hofer Tamás)
Társasági ügyek
A Magyar Néprajzi Társaság 1957. évi közgyűlésének jegyzőkönyve
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem