A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kultúra 1936. II. félév

Társadalmi és tudományos szemle, XXIII. évfolyam, 13-24. szám

Szerző

Kiadó: Pázmány Péter Irodalmi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 351 oldal
Sorozatcím: Magyar Kultúra
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 33 cm x 23 cm
ISBN:

Tartalom

Kultúra és élet
A "katolikus" szó eredete167
Balásházy Péter: Színházak kapunyitásához233
Bárdos Ferenc: Nem vagyunk mind egyformák!13
Bartócz József: A falumunka intézményesítése265
Bíró Bertalan: A legmodernebb Krisztus-dráma263
Csávossy Elemér S. J.: A férfi vallásossága229
Dávid Tibor: Sajtóeszme a Kapos mentén56
Dénes Gizellla: Hegyháti magyarok pusztulása62
Dsida Elemér: Az osztrák rendi állam fejlődése166
Erőss Alfréd: A dán katolikusok első nagygyűlése104
- A válságteológia Kálvin jubileumán329
Fábián László: A válóperes hölgy329
Félegyházy József: A mai ember világnézete11
Forgács Károly: Rákok a falu testén137
Fülöp Béla: "A zsidóság penetráns verejtéke"10
Gianone Egon: A budaőrsi passiójátékok135
Hofmann László: Egy francia katolikus költő halála7
Horváth Sándor: Az egyetem reformja és az államháztartás7
Ijjas Antal: A magyar kálvinizmus lélektanához135
Az osztrák szociáldemokrácia lelki felszámolása294
Incze István: A spanyol események margójára60
A keresztény bölcselet fellegvárai134
Jeles László: Ismét vakolnak104
Keresztesy Győző: A társadalombiztosítás és a társadalom196
Kiss István: Népünk lelke102
Az Egyház a történelem sodrában261
Klemm Kálmán: A német újpogányság szelleme és mai arca230
Kováts Sándor: Baltazár Dezső105
Léber János: Templom - vagy csatorna?58
Jóhiszemű demagógia262
Migray József: A szociáldemokrácia haldoklása164
Mihalovics Zsigmond: Budapest harca a nyomor ellen53
Mikos Ferenc: A gazdasági liberalizmus válaszúton59
Molnár Gyula: Az elkallódott lélek a berlini Olimpián102
Molnár Lajos: Lipótvárosi apokalipszis 1936198
Nagy Miklós: Lelkiség a falun166
Nyírváry János: A párbaj és a törvény296
Nyisztor Zoltán: Falazás és uszítás55
Amit megoldottak és ami megoldatlanul maradt232
Az érzékenykedő baloldal264
Perr Viktopr: A telepítési törvény készülő végrehajtásához297
Petruch Antal S. J.: Az evangélium csodája199
Pongrácz Kálmán: Falukérdés és Katolikus Akció57
Pörneczi József: Krisztus a magyar faluban100
Ruszthy-Rusztek Károly: Chesterton harca200
Sipos István: A revezális kérdésről325
Slatinay Ernő: A diák-munkatábor132
Székely László: Modern bálványimádók5
Tóth Nándor: Kopog az asztal9
Varga László S. J.: Társadalompolitika és Katolikus Akció12
Mozgolódás a bolsevizmus ellen327
Virágh Andor S. J.: Erő vagy gyávaság?293
Tanulmányok
Bangha Béla S. J.: A Te országod, Zram! I.18
II.62
III.106
Genf tegnap és ma I.201
II.235
XI. Ince pápa és a jelenkor 323
Bártfai Szabó László: II. Rákóczi Ferenc és a jezsuiták15
Széchenyi György esztergomi érsek234
Blazovich Jákó O. S. B.: A spanyol véres memento301
A katolicizmus felelőssége a spanyol polgárháborúan331
R. N. Coudenhove-Kalergi: Az európai lélek266
Czettler Jenő: Wolf Károly51
Czeyda-Pommersheim Ferenc: A modern sebészet útja65
Csiszár Béla: Léon Blum kettős arca22
Fábián László: A magyar Liszt-jubileum mérlege238
Gálos László: A házasság eszmei alapjai27
Cortez Donoso történetbölcselete270
Hitter József S. J.: A mai Németország arca306
Ijjas Antal: Az Instituciók Kálvinja II.24
III.68
Incze István: A felekezeti pszichózis299
Jajczay János: Róma új arca141
Jungmann József S. J.: Árnyoldalak a mai vallásosságban175
Kovács Alajos: A jövő a statisztika tükrében334
Kühár Flóris O. S. B.: Boldog Mór és kora195
Markovics Sándor: Kármelita építésziskola a barokk korban71
Márffy Ede: Szédelgés a világnézettel99
Mester János: Mussolini egyénisége72
Mikos Ferenc: A Katolikus Akció szociális hivatottsága259
Molnár Lajos: amerika, Európa és a Szovjet filmen145
Muntyán István: A pacifizmus és nacionalizmus problémái268
Nagy Miklós Isten háta mögött74
Férfitömegek és eszmények304
Nyisztor Zoltán: Az ősellenség163
A tekintélyi elv falun207
Pável Ágoston: Az újabb horvát katolikus irodalom272
Pintér István: Népességünk száma és természetes szaporodása143
Házasságkötések és válások a statisztika tükrében205
Pongrácz Kálmán: Választójogunk kérdései172
A. Prince Paul: A mexikói egyházirtás legújabb fejezete337
Rahner Hugó S. J.: Szent Ignác misztikája és a magyar katolikus Egyház139
Rónay György: Századeleje171
Sándor István: Pesszimista kereszténység?3
Kultúra falun227
Slatinay Ernő: Az egyetemnek is vannak kötelességei!115
Tamás József: A gyermek táplálkozása falun110
Trugly Pál S. J.: Mi biztosabb: Isten-e vagy a világ?112
Varga Lász ló S. J.: Győzhet-e a "Rex"?131
Vid József S. J.: Világnézeti harcok küszöbén?291
Zibolen Endre: Szociális nevelés az iskolában168
Tárca
Brazíliai magyar papjelöltek339
Gondár Aranka: Titok274
Just Béla: Trappista matutinum77
Esti ima a kolostorban309
Nagy Méda: ellenséges világ147
Ormos Gerő: Koldusbot241
Rák István: A diktátor halála76
Rónay György: Az áldozat176
Semjén Gyula: Hulló csillag28
Zsigovits Béla: Egy világkörüli út dióhéjban117
Kelet nagy kikötőiben209
Visszhangok
A lutheránus egyház harca Németországban276
A zsidókérdés és a modern "vallásszociológia"31
Bátory Dagmár: A szent jászol-kultusz története és a "Magyar Betlehemes" mozgalom276
Hilaire Belloc: Chesterton géniusza78
Charlotte Demming: Mauriac és korunk vallási élménye243
Gorki Maxim és a marxizmus119
John Gunther: Európáőn belül148
Karl Klinghammer: A spanyol események intelme213
Kotaro Tonaka: A modern gondolat válsága Japánban79
Lincselés341
Luigi Gedda: A mai ifjúság jellemképe243
Montalembert gróf a Jézustársaságról78
Szabó Zoltán: A falu és a város178
A múlt nagyjaitól
A mise legrégibb szövege244
Korrajz
Dénes Gizella: Szerkesztői üzenetek214
Vandra Jenő: Várom a tanfelügyelő látogatását80
Vadvirágok a tanyán178
Távlatok
Minden számban
Szemlék és kritikák
Bangha Béla S. J.: Irodalmi élet89
Borbély István: Irodalmi élet219
Bory István: Színházi szemle251
Deák-Bárdos György: Zenei szemle153
Faludi Béla: Zenei szemle219
Félegyházy József: Irodalmi élet248
Ijjas Antal: Katolikus történetírásunk új nemzedéke345
Jajczay János: Képzőművészeti szemle186
Jánosi József S. J.: Irodalmi élet39
Kállay Miklós: Színház41
Molnár Lajos: Irodalmi élet185
Molnár Lajos: Színház42
Molnár Lajos: Film43
Nagy Miklós: Irodalmi élet39
Rónay György: Irodalmi élet90
Semjén Gyula: Irodalmi élet249
Thurzó Gábor: Irodalmi élet280
Könyvek
Ady Endre: Jóslások Magyarországról40
Ádám Éva: Hadak útján125
A Kir. Magy. Pármány Tudományegyetem jubileumi emlékkönyve89
Almásy Gusztáv: És ne vígy minket a kísértésbe185
Angehrn Tivadar S. J.: Légáramlások Kalocsán283
Aradi Zsolt: Öt éjtszaka39
Árva László: Ember, csak menj az útadon285
Aszlányi Dezső: A béke innen indul190
A walesi herceg keletafrikai vadászútja222
Balásházy Péter: A láthatatlan ellenség90
Balogh Pál: Múzsa a hullámhosszon93
Bangha Béla S. J.: Magyar jezsuiták Pombal börtöneiben282
Bánhidy Antal: A Gerle 13. útja316
Barabás Gyula: Domáldi jegenyék46
Beaudenom-Gerely: Elmélkedések az evangéliumról46
Benda Jenő: A titokzatos másik249
Bernanos Georges: A Sátán árnyékában249
Bilkei Ferenc: Miért nem ünnepelhetjük okt. 31-ét?254
Bittenbinder Miklós: A szent Órsolya-rend158
Blaskovits Zoltán: Theorie des kapitalismus253
Bopp Linus: Liturgie und Lebensstil155
Brandenstein Béla: Az ember a mindenségben39
P. Bruno a Jesus-Marie-P. Ernő a S. Teresia: Keresztes szent János életrajza350
Buchnerné Nyárasdy Ilona: Az ezüsthárfa zeng92
Cather Villa: Árnyékok a sziklán285
Csávossy Elemér S. J.: Egy élet Jézusért285
Kereszt és feltámadás316
Csete Balázs: Mesél az élet285
Csekey István - Diósi Géza: Hirhedett zenésze a világnak189
Dávid Tibor: Regöly nagyközség szociográfiája316
Destek Jenő: "Ego sum!..."44
Dőry Ferenc: P. Bús Jakab S. J. emlékezete94
Dragon Antonio S. J.: Tűzvonalban P. Pro Mihály S. J. élete46
Dudon Paul S. J.: Saint Ignace de Loyola158
Dvorzsák Dezső: Politikai és gazdasági nacionalizmus283
Emmerich Katalin: Jézus Krisztus kínszenvedése94
Erb Alfonz: Zeugen Gottes93
Erdélyi László: Magyar történelem221
Esztergár Lajos: A szociálpolitika tételes jogi alapja124
Félegyházy József: Katolikus történetszemlélet feladatai188
Földes Jolán: A Halászó macska uccája280
Galla Ferenc: Harminckilenc kiadatlan Pázmány-levél155
Gábriel Asztrik: Gosztonyi püspök és párizsi mestere91
Gáspár Pál: Éljen a vakáció46
Gerely Jolán: Gib mir dein Herz158
Ki vagyok?126
Hammerich: Visiones Georgii44
Hammerstein Hans: A sárga fal350
havas István: Lenau verseiből190
Hirschler József: Dante Purgatóriuma189
Hock János: Az élet könyve283
Holló Ernő: Fűz a tóparton92
Hudal Alois: Der Vatikan und die modernen Staaten44
Hunyady Piroska: Az ismeret eredete és bizonyossága155
Huzley Aldous: Két vagy három grácia185
Ijjas Antal: Az üzenet313
Jánosi Gyula O. S. B.: Barokk hitélet Magyarországon92
Kaffka Margit: Színek és évek185
Kalló Ferenc: Nostalgia d'amore284
Kákossy A. Elek: Szent Pál, a népek apostola222
Katona Jenő: Magyar hitleristák350
Keöpe Viktor: A szigetek gyöngye285
Kerényi György: Az énekkari műveltség kezdetei254
Kertész János: Lengyelország és az andrássyak45
Kiss Antal: Hánzi94
Kiss Oszkár: Miénk a világ285
Klement Ilona: Szavak, amiket megtagadok46
Kosáryné Réz Lola: Ida néni és Samu bácsi285
Kosztolányi Dezső: Tengerszem157
Kovách Géza: szamártövisek92
Kovách Imre: Magyar megújhodás felé190
Kovrig Béla: Szociálpolitika188
Kőszegi János: Kis Teréz rózsája285
Köves Károly: Vidám esetek93
Krampol Miklós: Film és művészet156
Kreszta Riza: A Karmel tövében94
Krisztus szent titkai46
Kühár Flória O. S. B.: Egyetemes vallástörténet219
De Launay Louis: L'Église et la Science91
Legény Elemér: Pénz a szelek szárnyán46
Lenz Johann: "Die Himmel rühmen..."253
Lepin Marius: Le probléme de Jésus91
Lovag Sándor: Százhúros hegedű93
Lukács István: Csodatevő álom254
Magyar földrajz125
Magyar László: Sziklasír125
Majthényi György: Lizi152
Mauriac Francois: Nagycsütörtök316
Megyesi Schwartz Antal: Az isteni kegyelem Anyja158
Mester János: Az Agazzi-módszer283
Giovanni Gentile művészetfilozófiája283
Az olasz nevelés a 19. és a 20. században153
Bosco szent János nevelői rendszere189
Mesterházy Ambrus: Új Filótea94
Meszlényi Antal: Horváth Mihály menekülése91
Mihály Lászhló: Költő, ne félj!46
Miklóssy Zoltán: A magyar király tengeri hajóhada91
Miklósi László: Magyar hősök öt világrészen158
Mohl Adolf: A karácsonyi misztérium254
Molnár antal: A gyermek és a zene284
Kodály Zoltán285
Molnár Ernő: A nagyjenő-tüskevári pálosmonostor284
Müller lajos S. J.: Pünkösdi ajándék93
Nagy Emma: Megkötözve. az árva nő balladája156
Nagy Méda: Hét ősz, egy tvasz90
Neubauer Pál: Mi közöm hozzá152
Oberkofler: Die Knappen von Prettau157
Sebastian und Leidlieb157
Orbán Dezső: Fiúmei kaland254
Az ezüst flotta350
Paár István: A vasárnapi evangéliumi szakaszok47
Padányi Lajos. Vagyok, aki voltam254
Padányi Viktor: Májusi fagy317
Palazzeschi Aldo: materassi nővérek92
P. Pál: Évike126
Pálinkás Mihály: A jövő faluja190
Perlaky Lajos: Csillagok és lidércek190
Polány István: Nyugatmagyarország néprajzi törtnete189
De Poncins Léon: Société des nations92
De Poncins Léon: Le Portugal renait92
La mysterieuse internationale juive189
De Pourtalés Guy: A zongora poétája317
Proity Márton: Isten, Szentek, Bálványok316
Puskás Lajos: Az új olasz ember156
Puszta Sándor: Jegenyék, üzenem a nyárnak45
Readl Georg: A messzi út90
Rittlinger Herbert: Kajakosok, előre!222
Rudai Rezső: A politikai ideológia, pártszerkezet, hivatás és életkor156
Salten Félix: Flórián316
Sáfár Katalin: Mégsem történt semmi153
Sármándi Sándor: Dollfuss, Ausztria mártír kancellárja189
Sík Sándor: Magányos virrasztó346
Somogkyváry Gyula: És mégis élünk152
Schneider Friedrich: Bildungskräfte im Katholizismus der Welt282
Schott Anselm O. S. B.: Das Messbuch286
Schütz Antal: Őrség248
Stadler Fieda: Szeretnéd, ha szeretnének?126
Statkowski József: Lengyelország44
Szabados Mihály: Földmunkáskérdés, munkástelepítés, munkaalkalmak349
Szabó Pál: Csodavárás249
Szabó Zoltán: A tardi helyzet40
Szabolcsi Bence: A magyar zene története254
Szalqay Mátyás: lelki könyv93
Szent-Imrey György: Sugárszálak az én világomból62
Szentpétery Imre: A bölcsészettudományi kar története45
Szentiványi Róbert: A szentírástudomány tankönyve43
Szívós Donát O. S. B.: A ma diákja351
Szlovák elbeszélők280
Szmutkó Etelka: Szegények kenyere92
Tamás Lajos: Hamuszínű ég alatt93
Tóth Nándor: Táltos szíve93
Trikál József: Az új nemzedék lelkisége90
Trócsányi Zoltán: A történelem árnyékában125
Tucci-Ghersi: A kincses Tibet350
Újváry Lajos: A mai gyermek és a könyv283
Urbán Gusztáv: A jó sajtóreform feltételei283
Váth János: Szent László népe90
Veszprémy Dezső: Jegyzetek ágyúszó mellett189
Voinovich Géza: Petőfi125
P. Wagner: Mai lányok életstílusa94
Tollheggyel
Minden számban
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem