A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Sub Minervae Nationis Praesidio

Tanulmányok a nemzeti kultúra kérdésköréből Németh Lajos 60. születésnapjára/Studies on the National Culture in Honour of Lajos Németh on his 60th Birthday

Tartalom

Tőkei Ferenc: A Múzeológia szak emlékezete5
Boglár Lajos: Bőrben az igazság! - Az adaptáció művészete7
Sarkady János: Egy társadalom és kultúra születése - A mykénéi civilizáció és a "sötét kor"9
Sz. Jónás Ilona: Nemzeti és védőszent14
Ruzsa György: La russie kiévienne et la Hongrie16
Takács Imre: "Rosa inter lilia rubinosa" - A zágrábi káptalan 1371. évi pecsétjének Szent István képéhez20
Kovács Éva: Egy különös mecénás: Szakállas Lajos26
Prokopp Mária: Erényábrázolások Vitéz János esztergomi stúdiójában31
Mikó Árpád: Egy stílusfordulat reinkarnációja - Antonio Bonfini építészeti terminológiájának értelmezéseihez37
Kalniczay Tibor: Akadémiai törekvések Mátyás udvarában41
Kalmár János: Erdély a rastatti béketárgyalásokon46
Galavics Géza: Válsághelyzetek és képzőművészeti válaszok a 17-18. századi Magyarországon51
Kelényi György: A nemzeti stílus és tematika kérdése a 18. századi Magyarországon56
Bibó István: Johann Schauff nemzeti oszloprend-terve 1790-ből60
Mojzer Miklós: Egy jelmezes macénás: Esterházy Imre hercegprímás64
Gonda Zsuzsa: John Boydell Shakespeare Galériája71
Ninamizuka Shingo: Nemzeti ébredés Japánban a Meiji restauráció alkonyán76
Szabolcsi Hedvig: A "honi" és a "nemzeti" az iparművészetben82
Szabó Péter: Kuros és koré86
Zádor Anna: Egy ismeretlen hazai képgyűjtemény89
Széphelyi Frankl György: Felzárkózás vagy elzárkózás - Henszlmann párhuzamának eszmetörténeti összefüggéseihez92
Keserű Katalin: Nemzeti gondolat a 19. század magyar építészetében - Az egyetemestől a regionális stílusig102
Komárik Dénes: A nemzeti elem Feszl Frigyes művészetében107
Tehel Péter: Történelmi festészet, historizmus és agnoszticisztikus agglomerációk112
Bellák Gábor: Nemzeti hős vagy valami más? - A Dobozi-téma értelmezéséhez118
Gellér Katalin: Zichy Mihály, a kívülálló122
Szabadi Judit: A nemzeti érzület népszerűsítése a századvég társasági festészetében125
Sármány Ilona: "Elidegenedett szomszédok" - Párhuzamos portrévázlat Bécs és Budapest képzőművészetéről a századfordulón131
Molnár László: A herendi Balatonfüredi készlet136
Bela Duranci: Streitmann Antal (1850-1918) gimnáziumi rajztanár, a torontáli szőnyegipar kialakításának kezdeményezője (Fordította: Ágoston Julianna)141
Jurecskó László: Jankó János munkássága és nézetei a magyaros stílus létrehozására irányuló törekvések tükrében150
Vadas Ferenc: Nemzeti pantheon és ezredéves emlékmű159
Gerle János: Boglyakupola, boglyaív170
Gábor Eszter: "...e műemlékeinkben a történelmi magyar hangulatoknak mélységes tengerét bírjuk" - Lechner Jenő kísérlete a magyar nemzeti historizmus megteremtésére180
Ferkai András: A "nemzeti" problematikája a két világháború közötti építészeti gondolkodásban186
Sinkó Katalin: A vázlat mint a nemzeti géniusz kézjegye192
Bernáth Mária: Hatás és asszimiláció Rippl-Rónai franciaországi képeinek tükrében203
Timár Árpád: A műkritikától a művészetfilozófiáig - Fülep Lajos Rippl-Rónairól208
Sturcz János: A magyar művész és a betyár - Adalékok Fülep Lajos Izsó-interpretációjához214
F. Csanak Dóra: Fülep Lajos az első világháború éveiben224
Szabolcsi Miklós: Néhány megjegyzés Bartók Béla és Lukács György viszonyáról232
Thomas Strauss: A csend közlésének problémája... - Művészet- és vallás-fenomenológiai vizsgálat (Fordította: Zwickl András)239
Marosi Ernő: A 20. század elejének magyar művészettörténetírása és a bécsi iskola248
Eörsi Anna: Tiszteletlen gondolatok Otto Pächt egy tanulmánya kapcsán - Van-e vagy nincs nemzetkarakterológia a XV. századi festészet alakítóelveiben?255
Ráth Zsolt: Kmetty helye a magyar korai konstruktiv törekvések között265
Forgács Éva: Nemzeti és internacionális horizont a Bauhaus színpadán 1921-1924275
Nagy Ildikó: Magyar szobrászat - egyetemes szobrászat280
Majoros Valéria: A Tihanyi-Tersánszky barátság alakulása 1919 után285
Tamás Attila: Nemzeti arculat, nemzeti jelleg Illyés Gyula költészetében290
Sárközy Péter: "Roma est patria omnium fuitque" - Közös hazánk: Róma (Cs. Szabó László Római muzsikájáról)296
Bodnár György: Történelmi metaforák301
Frank János: Dunántúlról a fények - Gyarmathy Tihamérról306
Végvári Lajos: Kondor Béla: Szentek bevonulása a városba311
Egry Margit: Ország Lili Labirintusa314
Kovalszky Márta: Tér és kapcsolat - Schaár Erzsébet Utca című kompozíciójáról316
Kovács Péter: Melocco Miklós Ady-oltára321
Mezei Árpád: Magritte325
Ladányi József: Pinczehelyi Sándor szimbólumai330
Szőke Annamária: Piros fehér zöld333
Horányi Özséb: Meddig ép egy jégremetszett kép?341
Peternák Miklós: Rőzsehordó nő - Archetypologia hungarica II.349
Takács József: Provincionális gondolatok a provincializmusról353
Vámossy Ferenc: Építészet és környezet a nyolcvanas években356
Molnár Péter: Építészeti kultúránk lehetőségei és gondjai362
Hegyi Lóránd: A nyolcvanas évek magyar festészetének értelmezéséhez367
Szegedy-Maszák Mihály: Modern és posztmodern: ellentmondás vagy összhang?372
Beke László - Pataki Gábor: Kelet-európai kérdőívtervezet kelet-európai művészek, művészettörténészek és gondolkodók számára381
Banga Ferenc: Káprázat a barlang falán 1-7. Képregény384
Abstract - Resumé - Zusammenfassung - Riassunto - Rezime393
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem