A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Studia Poetica 1.

Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései/Narratológiai tanulmányok

Tartalom

Vajda György Mihály: Előszó
Németh G. Béla: Részkutatások és szintetizáló törekvések kölcsönös szüksége6
Szili József: Látópont, kommentár és értékelés az elbeszélésben14
Radnóti Sándor: Elbeszélés vagy leírás? Egy régi vita új megvilágításban38
Voigt Vilmos: Az elbeszédlés korai és egyszerű formáinak tipológiája. Az irodalmi elbeszélés folklór-elméleti kérdései51
Szabó Zoltán: Narrativikai kutatások Romániában66
Zsilka Tibor: Narrativikai kutatások Csehszlovákiában74
Bányai János: Narrativikai kutatások Jugoszláviában91
Bojtár Endre: A narratológia Lengyelorszságban102
Bernáth Árpád: Gottlob Frege jelentéselméletének irodalomelméleti vonatkozásai110
Ruzsa Imre: Individuumok a "lehetséges világok" szemantikájában149
Kanyó Zoltán: Az igazságfogalom az irodalmi elbeszélésben és a "lehetséges világok" szemantikája157
Csuri Károly: A "lehetséges világok" szemantikája és az irodalmi elbeszélő szövegek elmélete169
Masát András: Dráma és konverzáció. A beszédaktus és a konverzációelmélet néhány aspektusa irodalmi szöveg elemzésében201
Bókay Antal: A világképről210
Józsa Péter: A görög tragédia narrativ modellje233
Király Gyula: A narrativ epika poétikai értelmezései. A narrativ funkció többlete az alaki, elbeszélői és szerzői jelentésszintek differenciálásában246
Kovács Árpád: Ábrázolt szó, epikai tárgyiasság és a műfaj a narrativ formában265
Fejér Ádám: Etika és regény. Kant etikája és az Anna Karenina286
Baróti Tibor: Nézőpont és értékelés Puskin "Belkin-elbeszéléseiben" és "Don Juan kővendége c. kisdrámájában292
Dénes Imre: Az elbeszélő irodalmi szövegek redukálása300
Bánréti Zoltán: Szövegtéma és nyelvhasználat315
Martonyiu Éva: Realista szövegen végzett szemiotikai gyakorlatok problémái. A. J. Greimas Maupassant-elemzése328
Szegedy Maszák Mihály: Az elbeszélő szövegek rétegei340
Vita358
Szabolcsi Miklós: Zárszó370
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Studia Poetica 1. Studia Poetica 1. Studia Poetica 1. Studia Poetica 1.

A borító kissé kopottas, elszíneződött. Néhány lap enyhén foltos.

Állapot:
2.980 Ft
2.080 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Studia Poetica 1. Studia Poetica 1. Studia Poetica 1.

A borító kissé elszíneződött, foltos, sérült.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba