A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nagy képes millenniumi hadtörténet

1000 év a hadak útján

Fülszöveg

Millenniumi könyvsorozatunk újabb kiadványa a Nagy Képes millenniumi hadtörténet, mely a honfoglalástól 1945-ig követi végig a magyar hadügy helyzetét. A magyarság letelepedése óta szinte állandó küzdelemre kényszerült, hogy megőrizze állami létét és területét a Kárpád-medencében, félúton Nyugat és Kelet között - a hada útján. Történelmünk így szétválaszthatatlanul összefonódik a háborúk, harcok, fegyveres küzdelmek történetével. A Nagy képes Millenniumi hadtörténet lapjain a magyarság ezredévnyi viszontagságos történetét követjük nyomon.
A kötet egyes fejezetei bemutatják az adott korszak hadseregét és hadszervezeti jellegzetességeit, a háborúkat, hadjáratokat, csatákat, kiemelve a fegyverzetet, a katonai viseletet, a háborúk gazdasági hátterét - és nem utolsósorban a magyar katonai erényeket. A hadtörténeti leírás a magyar és egyetemes politikatörténetbe ágyazva jelenik meg, s külön hangsúlyt kapnak a diplomáciai, külpolitikai összefüggések és a háborúkat lezáró békekötések. Soha... Tovább

Tartalom

A honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig (896-1301)
Fodor István: A honfoglalás9
Veszprémy László: Kalandozások Európában12
Révész László: A honfoglalók fegyverzete14
Fodor István: A haderő és a fegyverzet változása az államalapítás korában20
Veszprémy László: Korai hadtörténetünk23
Szabados György: A ménfői Csata25
Zsoldos Attila: A megyei csapattól a magánhadseregekig31
Font Márta: A halicsi hadjáratok33
Veszprémy László: A késő Árpád-kor hadi eseményei36
Zsoldos Attila: A királyi várszervezet44
Pósán László: Az egyházi lovagrendek46
Zsoldos Attila: Lázadások és lázadók47
Egyed Ákos: A székelyek49
Az Árpád-ház kihalásától a mohácsi vészig (1301-1526)
Kristó Gyula: Az Anjou-kor51
Engel Pál: Magyarországés a török veszély a Zsigmond-korban59
Petrovics IStván: Galabóc ostroma64
E. Kovács Péter: A hunyadiak háborúi67
Kubinyi András: Hadszervezet a késő középkori Magyarországon75
Egyed Ákos: A székelyek katonái szerepe és hadrendszere82
Szakály Ferenc: A magyar végvárrendszer összeomlása87
Kedves Gyula: A huszárság születése92
Kovács S. Tibor: Fegyverek és hadifelszerelés93
A mohácsi vésztől a török kiűzéséig (1526-1699)
Szakály Ferenc: A magyar állam összeomlása97
Pálffy Géza: Az új védelmi rendszer kiépítése104
Hegyi Klára: Török hadak a magyarországi hadszíntéren115
Tóth Sándor László: A tizenöt éves háború120
Kelenik József: A hajdúk126
Ágoston Gábor: Török sikerek és Taktika a 15-16. században133
Hiller István: Tárgyalási technikák és békekötések135
Obomi Teréz: Az Erdélyi Fejedelemség hadtörténete139
Egyed Ákos: A székelyek katonai szerepe és hadrendszere152
Varga J. János: A főúri magánkatonaság154
Kovács S. Tibor: Fegyverek és hadfelszerelés158
Hiller István: Zrínyi Miklós165
Németh István: A végvári harcok gazdasági háttere169
Tóth Sándor László: Az 1663-64. évi háborúk177
Szakály Ferenc: Két elvesztegetett évtized: 1664-1683180
Domokos György: Várépítészet és ostromtechnika188
Kedves Gyula: A magyar huszárság192
Varga J. János: A kereszténység védőbástyája196
Szakály Ferenc: Budavár viszavétele a töröktől 1686-ban199
Varga J. János: Kvártély és porció202
Tóth István György: A felszabadító háborúk205
Oborni Teréz: Erdély a visszafoglaló háborúban208
Varga J. János: Mibe került a felszabadító háború?210
A törökök kiűzésétől a forradalom kitöréséig (1699-1848)
Bánkúti Imre: A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711)215
Makai Ágnes: Emlékérmek Rákócziról223
Egyed Ákos: Székely hadak Rákóczi zászlai alatt224
Zachar József: Magyarok a Habsburg-haderőben229
Egyed Ákos: A székelyföldi határőrrendszer kiépítése234
Ságvári György: Katonaélet a 18-19. században238
Kedves Gyula: Könnyűlovasság az állandó hadseregben247
Ságvári György: Magyar uniformisok a Habsburg-haderőben252
Ódor Imre: Magyarország és a francia háborúk (1792-1815)255
Molnár András: A nemzeti haderő megteremtésének előzményei266
Ságvári György: Katonazene a cs. kir. hadseregben269
Forradalom és szabadságharc (1848-1849)
Hermann Róbert: A honvédség létrejötte273
Délvidéki Ellenforradalom, Jellasics betörése279
A császári seregek offenzívája286
Az erdélyi hadműveletek291
A tavaszi hadjárat297
Az orosz intervenció, a szabadságharc veresége304
Makai Ágnes: '49-es kitüntetések310
Ságvári György: Honvédegyenruhák316
A szabadságharc leverésétől az ezeréves országkeret széttöréséig (1849-1919)
Katus László: Az önkényuralom hadserege321
Csorba László: Magyarok a Risorgimento harcterein322
Katus László: A közös hadsereg a dualista rendszerben325
Palotás Emil: Bevonulás Boszniába328
Ságvári György: Uniformis a Monarchiában332
Pollmann Ferenc: Az Osztrák-Magyar monarchia az első világháborúban336
Hajdu Tibor: A forradalmak hadserege354
Az ezeréves országkeret széttörésétől a II. világháborús vereségig (1919-1945)
Ormos Mária: A trianoni békeszerződés katonai rendelkezései363
Szakály Sándor: A Magyar Királyi Honvédség születése366
Ságvári György: A Magyar Királyi Honvédség egyenruházata369
Romsics Ignác: A magyar külpolitika útja Trianontól a háborúig371
Lengyel Ferenc: A jugoszlávia elleni katonai akció380
Diószegi István: Magyarországi belépése a Szovjetunió elleni háborúban384
Szabó Péter: A magyar honvédség támadása386
Bombrády Lóránd: A magyar hadiipar fejlesztése391
Horváth Csaba: A magyar harckocsik393
Szabó Péter: A 2. hadsereg katasztrófája a Donnál396
Ungváry Krisztián: A magyar megszálló alakulatok Ukrajnában403
Szabó Miklós: A magyar légierő a második világháborúban409
Szabó Péter: Kísérlet a háborús részvétel korlátozására, Magyarország német megszállása413
Dobrády Lóránd: A háborúból történő kiugrás kudarca417
Szita Szabolcs: A hadsereg és a zsidókérdés419
Ungváry Krisztián: A Vörös Hadsereg offenzívája426
Stark Tamás. Magyarország háborús embervesztesége433
Fülöp Mihály: A békeszerződés mérlege439
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem