A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Rendi társadalom - Polgári társadalom 3.

Társadalmi konfliktusok 1989. június 15-18.

Előszó

Először 1986-ban, itt Salgótarjánban rendeztük meg a társadalomtörténettel foglalkozó hazai kutatók első seregszemléjét. "Társadalomtörténeti módszerek és forrástípusok" címmel. A tanácskozás... Tovább

Tartalom

Előszó19
Elméleti bevezető21
Fekete László: Erőszak és utópia. Szempontok a konszenzus és a konfliktus antropológiájához, történetiségéhez és társadalomkritikájához23
Társadalmi konfliktusok, erőszak, bűnbakmechanizmus a 16-18. században35
Szakály Ferenc: A hatalmaskodás mint a magyar jogok érvényesítésének eszköze a török által megszállt országrészekben37
Tóth István György: A törvényes és törvénytelen szerelmek konfliktusai a 18. századi magyar falvakban45
Tóth Péter: A szexuális deviancia, mint egy egyéni és társadalmi konfliktusok feloldása és újabbak generálása a 18. században51
Kristóf Ildikó: Közösségi konfliktusok és boszorkányvád a 17-18. századi Debrecenben59
Bátori Ingrid: Boszorkányüldözés és társadalmi konfliktusok egy Rajna-vidéki kisváros Rhens példáján a 17. században67
Szántay Antal: "Alattvalókkal szembeni bánásmód" a II. József-kori kerületi igazgatás rendszerében71
Falus és mezővárosi paraszti közösségek konfliktusai a jobbágyvilágban a 17-19. században79
N. Kiss István: Konfliktusok a kuruc hadseregben (1703-1711)81
Horváth Lajos: Jobbágyközösségek egymás közötti összeütközései határaik miatt Pest - Pilis - Solt vármegyében a 17. században89
Hajdú Lajos: A "kegyetlenkedő" földesurak elleni perek Erdélyben (1765-1780)101
Papp Klára: Konfliktusforrások a 18. század közepi bihari szolgáltatási gyakorlatban109
Knézy Judit: Illúziók és jobbágylázadások (A csurgói és marcali jobbágyok küzdelmei a 18. században)119
Darkó Jenő: A görög rítusú egyház státusza Erdélyben a 18. században125
Erdmann Gyula: Az úrbéres terhek növekedése és egy gazdatiszt - kiskirály üzelmei Békéscsabán a 19. század elején133
Pálmány Béla: Nógrádi armalista családok küzdelmei nemesi kiváltásgaik megőrzéséért139
Konfliktusok a helyi társadalomban149
Tar Ferenc: Festetics Tasziló gróf, majd herceg és Keszthely konfliktusai151
Ö. Kovács József: A zsidóság és környezetének konfliktusai a 18-19. században egy Duna - Tisza közi mintavétel alapján155
Dominkovits Péter: A köznemesi gazdálkodásból fakadó ellentétek Győr vármegye nemesi községeiben 1800 és 1848 között163
Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkunságiak töredvései a Jászkun Kerület igazgatásának demokratizálására 1843-1844-ben169
Labádi Lajos: Viharos tisztújítás Szentesen a kiegyezés után177
Láczy Magdolna: Az agrárszocialista mozgalom szabolcsi sajátosságai183
Molnár András: "Vágtatók" és "fontolva haladók". Politikai érdekcsoportok hatalmi konfliktusai a reformkori Zalában189
Tilcsik György: Egy közgyűlési botrány a reformkori Vas megyében 197
Ieda Osamo: Központi és községi szövetkezetek a Hangya szövetkezeti mozgalomban az első világháborúig207
Hudi József: Hatalomgyakorlás a nemesi községekben a 18-19. században215
Modernizáció és társadalom. Konfliktusok a modernizációs folyamat során a 18-19. században221
Kovács Katalin: Konfliktusok és konfliktuskezelési technikák egy sváb faluban223
Hadas Miklós: Látens konfliktuosk és konfliktuskezelési technikák. (Adalékok egy sváb község belső tagolódásának és szimbolikus harcainak vizsgálatához)özség belső tagolódásának és szimbolikus harcainak vizsgálatához)229
Horváth József: A győri végrendelkezők családi konfliktusai a 17. század első felében233
Bősze Sándor: Egy epizód az 1880-as évek somogyi antiszemita zavargásaiból. Egy antiszemita egyesületalakítási kísérlet245
Marjanucz László: A zsidó - keresztény vegyesházasság Szegeden a százdafordulón249
Tímár Lajos: A középfokú iskolarendszer modernizálása és a társadalmi mobilitás konfliktusai Budapesten 1873-1973 között253
Kemény Mária: Konfliktus, vita és döntés az Akadémia székházának építészeti stílusáról269
Az iparosodás társadalmi konfliktusai275
Vári András: Regálékonfliktusok: urak, parasztok, bérlők277
N. Czaga Viktória: Kézművesek, iparosok, kereskedők a budai védegyletben287
Bircher Erzsébet: Birodalmi gazdaságpolitika és a lokális érdekek konfliktusai a magyar kőszénbányászat első évtizedeiben295
Gajáry István: Modern ipari - társadalmi konfliktusok hiánya, avagy miért nem fejlett a budai ipar a reformkorban301
Mazsu János: Iparosodás és társadalmi egyenlőtlenség - avagy mire jó a társadalmi egyenlőtlenségek történetének kutatása305
Szulovszky János: Presztizs és propaganda, avagy a folklór mint konfliktusoldó eszköz311
Városi konfliktusok317
Forrai Judit: A prostitúció mint társadalmi konfliktus319
Szakály Sándor: Egy közbiztonsági testület létrehozása és feladata a 19-20. század fordulóján. (A Magyar Királyi Csendőrség)325
Szabó Dániel: Párbaj a dualizmus korában, avagy a haza a vívóteremben331
Kresalek Gábor: Valós és kreátlt konfliktusok az ötvenes évek jelenidejű játékfilmjeiben339
Gyáni Gábor: Fővárosi zavargások a dualizmus évtizedeiben345
Társadalmi ellenállási technikák formális szervezetek nélkül355
Tóth László: Abesenyőtelki társadalom akaratnyilvánítási képessége 1945 után357
Tóth Ágnes: A bukovinai székelyek beilleszkedési stratégiái Észak-Bácskában 1945 és 1950 között363
Varga Éva. Társadalmi konfliktusok és megmaradási technikák az északi határszél néhány községében371
Mink András: A hatalomgyakorlás lehetőségei és korlátai a 60-as években377
A konferencia programja383
A konferencia regisztrált résztvevőinek névsora389
A sorozat eddig megjelent kötetei403
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem