Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

956.209

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarok a Kárpát-medencében

Tartalom

Előszó5
Glatz Ferenc: Etnikum, nemzet, nemzeti kisebbség6
A honfoglalás kora
Bevezető11
Fodor István: Finnugor vagy bolgár - török?12
Vékony Gábor: A morvák birodalma15
Kristó Gyula: A magyar kalandozások18
Géza fejedelem21
Györffy György: A honfoglalás vitás kérdései22
Együttélők27
Szent István28
A magyar királyság virágkora
Bevezető31
Szűcs Jenő: A középkori Magyarország népei32
A tatárjárás és az új honalapítás38
IV. Béla39
Váczy Péter: Etnikum, felekezet, hadszervezet42
Szerzetesrendek Magyarországon 1382-ig40
A keleti steppenépek bevándorlása43
Makkai László: Erdély betelepülése46
Székelyek47
Szászok49
Románok a középkorban49
Engel Pál: Nagy Lajos és a középkori nagyhatalom52
Zsidók53
Károly Róbert55
Szűcs Jenő: Miért szól délben a harang?57
Luxemburgi Zsigmond59
Held József: Hányan és kik harcoltak Nándorfehérvárnál?61
Karl Nehring: Mátyás és Európa62
Reneszánsz Magyarországon63
Mályusz Elemér: Mátyás, az uralkodó66
Szakály Ferenc: A mohácsi csata69
A Habsburg monarchiában
Bevezető73
Kosáry Domokos: Hogyan került Magyarország a Habsburg monarchiában?74
A délnémet tőke Magyarországon77
Péter Katalin: Erdély az európai politikában 78
Bethlen Gábor79
Hegyi Klára: A török birodalom81
Szakály Ferenc: Délszláv menekültek Magyarországon84
Szerbek87
Csángók87
Szakály Ferenc: Mi tartotta meg a hódoltság magyarságát?88
Együttélés és az étkek?91
Magyar ízek receptkönyvekben91
Trócsányi Zsolt: Három nép, három nemzet, négy vallás92
Magyarországi bibliák93
Pázmány Péter93
Egyház, iskolázás, nemzeti kultúra95
Benczédi László: Bécs és Isztambul között96
Zrínyi Miklós99
Heckenast Gusztáv: A török kiűzése101
Erődített városok103
Heckenast Gusztáv: A Rákóczi-szabadságharc és a nemzetiségek 105
II. Rákóczi Ferenc107
Rákóczi és a szerbek107
Rákóczi-hagyományok109
Wellmann Imre: Újjátelepülés a török világ után110
Szlovákok112
Németek113
Románok az újkorban114
Ács Zoltán: Kereskedők: görögök116
Heckenast Gusztáv: Az Ausztriai Ház országai118
Barokk Magyarországon119
Mária Terézia121
Községek anyanyelv szerint, 1773122
Három nemzet tudósa123
II. József124
Felvilágosodás Magyarországon125
Kosáry Domokos: A modern nemzet és az etnikum127
Gergely András: A nemesi vármegye130
Köznemességről, arisztokráciáról131
Simon V. Péter: Széchenyi és a békés kiegyenlítés133
Széchenyi István135
Népesség és anyanyelv137
Pajkossy Gábor: A magyar államnyelv megszületése138
Niederhauser Emil: Nyelvújítás és nemzetté válás142
A sokarcú nemzeti ünnep145
Urbán Aladár: Erdély uniója Magyarországgal146
Katona Tamás: Nemzeti összeütközések 1848-49-ben148
Kossuth Lajos151
Szabadságharc térképeken153
Varsányi Péter István:Elszabadult indulatok156
Miskolczy Ambrus: Kísérlet a megbékélésre158
Avram Iancu159
A bosszú160
Somogyi Éva: Nemzeti reakció - társadalmi reform161
Népesség és anyanyelv, 1850163
Kossuth-hagyományok164
Az Osztrák-Magyar Monarchiában
Bevezető167
Niederhauser Emil: Népek és nemzetek a Monarchiában168
A kiegyezés169
Katus László: Nemzetek és népszaporulat171
Horvátország és a horvátok173
Szász Zoltán: Kormánypolitika és a nemzetiségek175
Deák Ferenc177
Ezredév179
Szecesszió Magyarországon181
Glatz Ferenc: Polgári fejlődés, asszimiláció, nacionalizmus182
I. Ferenc József185
Nemzetiségek karikatúrákon186
Deák István: Hazátlan honvédők188
Városaink a századelőn191
Nemzetiségi adatsorok a dualizmus korában193
Cigányok197
Az asszimiláció felé197
Kende János: Nemzetiségi kérdés és munkásmozgalom201
Puskás Julianna: Kivándorlás Magyarországról204
Jeszenszky Géza: "A vándorló skót" és Magyarország207
Jászi Oszkár209
Nemzetiségi könyvtár209
Magyarország az I. világháborúban211
Szász Zoltán: Erdély a Román Királyságban212
Erdély számokban214
Rutének216
Ádám Magda: Közép-Európa terv, 1918218
A köztársaság220
Hajdú Tibor: Szociális és nemzeti program221
Forradalmak, 1918-19222
L. Nagy Zsuzsa: A Párizs környéki békék227
A trianoni békeszerződés232
"Független" Magyarország, "független" kisállamok
Bevezető235
Adatok a trianoni Magyarországról236
Ádám Magda: Csehszlovákia megalakulása238
Cseh térképek a Monarchia felbontására239
Kővágó László: A délszláv államtól Jugoszlávia megalakulásáig241
Kisebbségvédelem a szomszédos országokban, 1919-1945243
Ránki György: Nemzeti sérelemből jobboldali radikalizmus244
Ádám Magda: A kör bezárul246
Horthy Miklós247
Bellér Béla: A Horthy-korszak nemzetiségi politikája249
Tilkovszky Loránt: Nemzetiségi művelődéspolitika253
Szabó Miklós: Milyen vagy Magyarország?259
Kővágó László: A kommunisták és Trianon262
Szerződések és határváltozások265
Ránki György: Oszd meg és uralkodj!266
Államfők Hitlernél269
Tilkovszky Loránt: Revíziós sikerek, problémák, csalódások271
Felelőtlenség - felelősségvállalás272
Területrevíziókról a legális munkásmozgalomban273
Pintér István: A szociáldemokraták és a nemzetiségi kérdés275
Akik másképp gondolták279
Államforma - nemzetek, 1943279
Juhász Gyula: A Teleki-kormány lengyel politikája280
Magyarország a II. világháborúban283
Puskás Julianna: Kivándorlás - "a zsidókérdés megoldása?"284
Glatz Ferenc: Tisztelve egymás hitét288
Juhász Gyula: Magyar béketapogatózások 1943-ban292
Magyarország megszállása293
Deportálás - felszabadulás295
Kiugrási kísérlet297
Andrej Puskas: Magyar-szovjet tárgyalások, 1944. október300
Für Lajos: Magyarország háborús embervesztesége304
Nemzeti célokért?305
Balogh Sándor: A párizsi béketárgyalások307
Vida István: A magyar kérdés Párizsban311
A párizsi békeszerződés315
Gyarmati György: Modern népvándorlás, nemzeti kérdés316
Kitelepítés318
Für Lajos: A kisebbségi jogvédelem történetéből320
Gyarmati György: Adatsorok magyarokról, 1920-1980322
Glatz Ferenc: Nemzet: államnemzet, kultúrnemzet325
Névmutató326
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarok a Kárpát-medencében Magyarok a Kárpát-medencében Magyarok a Kárpát-medencében Magyarok a Kárpát-medencében
Állapot:
2.290 Ft
1.140 ,-Ft 50
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyarok a Kárpát-medencében Magyarok a Kárpát-medencében Magyarok a Kárpát-medencében Magyarok a Kárpát-medencében
Állapot:
2.290 Ft
1.600 ,-Ft 30
24 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyarok a Kárpát-medencében Magyarok a Kárpát-medencében Magyarok a Kárpát-medencében Magyarok a Kárpát-medencében
Állapot:
2.290 ,-Ft
34 pont kapható
Kosárba