865.711

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Falvak, mezővárosok az Alföldön

Előszó

A történeti Magyarország természetes határok között helyezkedett el az Alpok és a Kárpátok hegyvonulatai által koszorúzott Kárpát-medencében. Az Alföld, pontosabban fogalmazva a Nagy Magyar Alföld... Tovább

Tartalom

NOVÁK László: Falvak, mezővárosok az Alföldön- (Előszó) 17
RÉGÉSZET
MADARAS László: Az avarkori településkutatás újabb eredménye az Alföld
központi területén 33
SIMON László: Helynév és etnikum. (Feltevés Bercel helyneveink eredetéről) 67
MESTERHÁZY Károly: Az Örsúr nemzetség Váralja faluja 85
KOVALOVSZKI Júlia: Árpád-kori települések Doboz határán 105
VÁLYI Katalin: Szer középkori településtörténete a régészeti leletek tükrében 117
LASZLOVSZKY József: Tanyaszerű települések az Árpád-korban 131
LISZKA József: Árpád-kori településásatások a Kisalföld északi felén 153
BALAKYI Béla: Nagykőrös késő középkori erődítései 167
SELMECZI László: Szállástól a faluig. (Adatok a magyarországi kunok
településtörténetéhez) 193
PÁLÓCZI HORVÁTH András: Régészeti és településtörténeti adatok a kunok
letelepedéséhez. (Egy középkori kun falu, Szentkirály feltárásának eredményei) 215
DÁM László: A lakóház táji változatainak és történeti fejlődésének problémái
az Alföldön 237
TÖRTÉNELEM
GYÖRFFY György: Bevezető előadás a „Falvak, mezővárosok az Alföldön"
című település konferencián 255
BLAZOVICH László: Megjegyzések a Körös-Tisza-Maros-köz középkori
településrendjéhez (X-XIV- század) 263
KUBINYI András: Az alföldi megyék portaszáma a középkor végén. (A középkori népesség meghatározásának problémái) 279
BENDA Kálmán: A mezővárosi önkormányzat és az egyházak a XVI-XVIII. században 301
HEGYI Klára: A török adminisztráció és az alföldi mezővárosok 307
SZAKÁLY Ferenc: Az alföldi mezővárosok és a magyar feudális hatalom
(XVII. század) 325
DARKÓ Jenő: A mezővárosi fejlődés egy példája: Ráckeve (XV-XVII. század.) Sajátosságok Ráckeve mezővárosi fejlődésében 343
TÓTH István György: írásbeliség és szóbeliség a XVII-XVIII. századi mezővárosokban. (A körmendi példa) 373
RÁCZ István: Nemesek az alföldi mezővárosok önkormányzatában (XVIII-XIX. század) 387
OROSZ István: Az alföldi mezővárosi parasztság termelési eljárásai a XVIII.
században és a XIX. század első felében 403
FÜR Lajos: Az agrárkultúra megújulása és kiteljesedése az Alföldön 1848-1914 429
NÉPRAJZ
SELMECZI László: Tálasi István (1910-1984) 453
SZABÓ László: Falusi közösségek belső tagoltsága 457
BELLON Tibor: Szabadalmas mezővárosok gazdálkodása az Alföldön a
XVIII-XIX. században 505
SZILÁGYI Miklós: Családi és közösségi gazdálkodás változásai az alföldi
mezővárosokban (XIX. század) 533
SZENTI Tibor: Orosházi és vásárhelyi feudális kori becsük tanulságai 547
BÁRTH János: Gondolatok a pusztanevek írásmódjáról 563
NÓVÁK László: Az Alföld településrendszer-típusai 573
SZABÓ László: A kertesség kérdése az Alföldön 585
JUHÁSZ Antal: Migráció a szegedi tájon a XIX. század második felében 599
LUKÁCS László: A tanyásodás kezdetei a Mezőföldön 611
LISZKA József: Adalékok egy kisalföld-peremi község gazdálkodási rendszeréhez 631
HOFFMANN Tamás: A város és az urbanizáció történelmi útján a hagyományos Európában - útvesztők az Alföldön 649
SZOCIOLÓGIA - TELEPÜLÉSÖKOLÓGIA
KULCSÁR Kálmán: A falu jelene és jövője a magyar társadalomban 663
MÁRKUS István: Egykori mezővárosaink jelene és jövője szociológus szemmel 679
S. HEGEDŰS László: Hagyomány és korszerűség egysége az alföldi települések fejlesztésében 697
BOROS Ferenc: A településfejlesztés új szakasza Magyarországon 711
TÓTH József: Az alföldi mezővárosok esélyei településfejlődésünk új szakaszában 733
BÉRÉNYI István: A falusi társadalom átalakulása Magyarországon. A királyhegyesi esettanulmány tapasztalatai 751
BELUSZKY Pál: Néhány megjegyzés az alföldi településfejlesztéshez 763
CSATÁRI Bálint: A községek megtartó képességének fő tényezői az Alföldön 779
DÖVÉNYI Zoltán: A jelen és jövő néhány aspektusa az Alföld kisvárosaiban 789
MARKOLT László: Az új csoportos falusi települések keletkezése Bács-Kiskun megyében 801
MÓDRA László: Adalékok Soltvadkert társadalmának struktúrájához 811
SIMÓ Tibor: Szakszövetkezetek és a települések gazdasági-társadalmi struktúrája 829
KOVÁCS Teréz: Egy falu társadalmának átalakulása Kerekegyháza példáján 843
MISLEY Károly: Az alföldi települések környezetvédelmi kérdései 853
ZÁRSZÓ
ROMÁNY Pál: Gazdaság és település 867
CÍMTÁR 875
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem