1.027.435

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szakképzési Szemle 1999/1-4.

Vocational Training Review/Rundschau der Berufsbildung - A Nemzeti Szakképzési Intézet és a Magyar Szakképzési Társaság negyedévi folyóirata - XV. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

ELSŐ SZÁM
Bánfalvy Csaba: Struktúraváltás a szakképzést folytató középiskolákban7
Berde Éva - Daruka Magdolna - Petró Katalin: Tanulás és boldogulás a középfokú közgazdászpályán19
Minőségbiztosítás
Marton József: Önértékelésen alapuló minőségbiztosítási rendszer kísérleti alkalmazásának tapasztalatai a magyar szakképzésben II.29
Módszertan
Maróti Andor: Mit tehet a nyitott képzés a felnőttoktatás megújításáért?55
Műhelytanulmányok
Pentelényi Pál: A mintapéldák szerepe az algoritmizálás tanítási-tanulási folyamatában60
Sovány István: Multimédia-fejlesztő eszközök és használatuk az oktatásban65
Nagy Ádám: A műszaki pedagógus hallgatók informatikai attitűdje76
Bíró Mária: Nem verbális kommunikációs struktúrák a középiskolában84
Fejlesztés
Balla Gábor Tamás - Wolfgang Vogler: Kutatások az agrármenedzsernők innovatív továbbképzési programjának kialakításáért96
Tapasztalatok
A funkcionális analfabétizmus elleni harctól az élethosszig tartó tanulás programjáig101
Tankönyvvilág
Karlovitz János: Tankönyv- és taneszköz-ellátottság107
Karlovitz János Tibor: A tankönyvek mennyisége128
MÁSODIK SZÁM
Fejlesztés
Lükő István: Képesítések ekvivalenciája153
Kata János: A szakképzési folyamatok rendszertechnikai modellezésének és optimalizálásának egy lehetséges módszere159
Tapasztalatok
Liskó Ilona: A szakmai gyakorlati képzés173
Borosán Gyula: Egy alacsony iskolázottságú csoport jövőképe205
Műhelytanulmányok
Vidékiné Reményi Judit: A klasszikus távoktató kurzusok és a rendszerelméletű távoktató kurzusok (vagy nyitott képzés) összehasonlítása215
Bíró Mária: A másik oldal - A tanári kommunikációs képességek kialakításának problémájáról229
Deák Sándor: Szaknyelvoktatás a középfokú szakképzésben236
A szakképzés története
Nagy Péter Tibor: A tanoncoktatás kialakulása és az iparpolitika248
HARMADIK SZÁM
Szakképzés 1999-2000.271
Tapasztalatok
Berde Éva - Petró Katalin: Érettségizettek a munkaerőpiacon - foglalkoztatás, képzettség és kereslet308
Szekeres Tamás: Pályaorientáció és munkaerő-szükséglet330
Minőségbiztosítás
Krisztián Béla: Minőségfejlesztés a szakképző intézményekben341
Dániel Péterné: A minőségbiztosítás gyakorlati tapasztalatai az Irinyi Középiskolában353
Műhelytanulmányok
Nagy Ádám: Informatikai írástudás az oktatásban, az informatikai intelligencia meghatározása371
NEGYEDIK SZÁM
Bevezető399
Ute Laur-Ernst: A munka során végzett informális tanulás értéke400
Adler Tibor: Szakképzés Európában406
Modláné Görgényi Ildikó: Az ekvivalencia kérdései a bilaterális kapcsolatokban410
Veres Pál: A felsőoktatási és tudományos szakterület álláspontja a szakképzés és a felnőttoktatás kapcsolatáról415
Vámos Dóra: A magyar szakképzés jövőképe a technológiai előretekintési program gondolatrendszerében420
Liskó Ilona: A szakmai gyakorlati képzés koncepciója cégek számára427
Váradi László - Futterer László: Az AUDI-EU-s igényei és a magyar szakképzés lehetőségei431
Bessenyei István: Munka, szakma, tanulás436
Mártonfi György: Munka és tanulás integrációja441
Benke Magdolna: A munkatapasztalat növekvő szerepe a fiatalok szakmai felkészülésében447
Brian Critchlow: A szakképzési módszerek vizsgálata az Egyesült Királyságban és Magyarországon451
Gyülingné Schindler Rózsa: Egy költséghatékony képzési modell kialakítására tett kísérlet tapasztalatai456
Bánfalvy Csaba: Struktúraváltás a szakképzést folytató középiskolákban461
Hideg Éva - Nováky Erzsébet: A hazai szakképzés-előrejelzés módszertani tapasztalatai464
Virág Ildikó: Szakképzés a családi költségvetés tükrében468
Berde Éva - Daruka Magdolna - Petró Katalin:Továbbtanulás vagy menedék a munkanélküliség elől?473
Lada László: Az esélyegyenlőség megvalósulásának lehetőségei479
Vjacheslav Kudin - Natalia Kutova: Szakmai képzés az európai közösség rendszerében482
Bókáné Bakos Mária: EU régió távoktatási program a Kereskedelmi és Iparkamaráknál487
Szirmai Péter: A magyar szakképzési rendszer kívülről és belülről492
Jenny Johnson: Vállalkozói képzés az EU néhány országában495
Solti Gábor: A kis- és középvállalkozások szempontjainak érvényesülése a szakképzésben499
Vladimir Tkalec: Európai integráció és szakképzés502
Maróti Andor: A nyitott képzés lehetőségei és megvalósításának problémái506
Sz. Tóth János: Nem hivatalos felnőttoktatási erőfeszítések a hatékonyabb szakmai képzés érdekében509
Miroslav Kadlec - Pavel Petrovič: Szakmai képzés a Cseh Köztársaságban517
Soós Adrianna: A gazdasági és társadalmi igények teljesülése a szakképzésben az EU jelenlegi és leendő tagországaiban520
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szakképzési Szemle 1999/1-4. Szakképzési Szemle 1999/1-4. Szakképzési Szemle 1999/1-4.

A borítók gerince elszíneződött.

Állapot:
3.800 Ft
1.900 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba
konyv