820.602

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar egyházi beszédek' gyűjteménye IV. (töredék)

Szerző

Kiadó: Szalay Imre
Kiadás helye: Pest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 314 oldal
Sorozatcím: Egyházi beszédek
Kötetszám: 4
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet. Kiadja Szalay Imre, szombathelyi püspöki megyebeli pap, philos. 's theol. doctora; a' Kir. Magy. Egytemben a' lelki pásztorkodás' 's egyházi ékesszólás' tanitója, a' Magyar Tudós Társaság' rendes tagja, szombathelyi püspöki sz. szék' köz birája. Nyomt. Trattner J. M. és Károlyi Istv. Pesten.

Előszó

SZ. PÉTER 'S PÁL NAPJÁRA.

Boldog vagy Simon Jónás fia, mert a' test és vér nem jelentette-meg néked, hanem az Atyám, ki mennyekben vagyon. Sz. Máténál a 16. R. a 17. v.

Csodálatos dolog! az... Tovább

Tartalom

IV. Szentek Ünnepi Sz. Beszédek. Sz' Péter és Pál' napjára.
a) Sz. Péter 's Pál Apostoloknak; és b) az igaz keresztényeknek a' Jésus' hite iránti teljes elszánásokról. 3
Sz. István első Mártyr' napjára.
Meg kell engednünk ellenségeinknek: mert a) ezt parancsolja az Isten; és b) ezt kivánja tulajdon hasznunk 23
Sz, György' napjára.
a) Milly állhatatosak voltak a' régi keresztények a' nagy üldözésekben ? b) milly tűrhetetlenek a' mái keresztények a' kevés csapások' elviselésében ? 31
Nepomuki Sz. János' napjára.
Mint Nep. Sz. János tisztelői 's követői a) tartsuk-föl a'magunk' becsületét, 's b) ne sértsük a' másét. 44
Sz. Antal' napjára'
a) Sz. Antal sava volt a' földnek jó példa adása által, b) világossága volt a' világnak hathatós tanítása által. 52
V. Szertartásos-Ünnepi Sz. Beszédek.
A' Religiói Szertartások' hasznairól 63
A' Sz. Mise Áldozatjáról.
A' Sz. Misében a) a' külső Áldozatnak fölséges; és b) a' belsőnek szükséges voltáról. 78
VI. Nagy Böjti Szent Beszédek. A' XL. Napi Nagy Böjtre.
1. Krisztus Király; de a) az ő országa csak
lelki ország ; 's b) ez a'lelki ország a' világi országoknak is lelke. 91
2. A' lelki Királynak Krisztusnak a) Bölcsesége a' keresztényi együgyűség; 's b) a'keresztényi együgyűség a'legnagyobb bölcseség. 110
3. Legigazságosabb Király Krisztus a) az isteni Ítéleteknek titkaiban; b) legigazságosabb az emberi titoknak iteletében 132
4. Kegyelmes Király Krisztus a) a' bűnöknek bocsánatjában; 's b) kegyelmes a' bűnösöknek megjobbításában. 150
Nagy Péntekre.
Urunk' szenvedése és halála kimutatja a) mind a' világ' tusakodását az igazság ellen, b) mind az igazság' megbizonyítását a' világ ellen. 166
VII. Halotti Sz. Beszéd
Néhai Nagy Méltóságú 's Fő Tisztelendő.Perlaky Somogyi Leopold Márton Úr' Szombathelyi Püspök, Cs. Kir. titkos Tanácsos, Pápoczi Prépost 's Győri
Kanonok Ő Exczellentziájának halhatatlan Érdemei. 191
VIII. Jelesb alkalmatossági Sz.
Beszédek.
Beiktató Beszéde egy Lelki Pásztornak.
a) A' Lelki-Pásztornak, 's b) a' hiveknek
egymásiránti kötelességeikről. 217
Búcsúzó Beszéd 1815dik esztendőnek utolsó napján. 232
Ötvenedik évi papi Jubileumra. (Secunditziára)
Fő Tiszt. Wallensteini Schmith János Sz. Pantaleoni Apát, Ráczkevi Plébános, 's
Esperest Úr' Papságának ötvenedévi ünnepe mire inti 's serkenti a) az Öröm-atyát, 's b) Részvevőit ? 237
A' Mentő-Himlő' áldásiról.
1. Hasznos a' Mentő-Himlő' beoltása a) a' beoltottakra, b) a' szülékre , c) a' köztársaságra nézve. 259
2. Az ellen-okok megczáfoltatnak 280
IX. Különrendű Sz. Beszédek.
- Pünköst napjára.
Homilia. Apost. Cselek. II. R. 1-11. vv. 297
Vízkereszt napjára.
Homilia. Máté II. R. 1. és köv. vv.
A' mai tanuságnak hármas tárgya: 1ször hogy keresik a' buzgó hivek Krisztust, a' napkeleti Bölcsekkel? 2szor hogy restelik-el a' lágy keresztények a' papi Fejedelmekkel ? 3szor hogy üldözik az Istentelenek Heródessel? 306

Szalay Imre

Szalay Imre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szalay Imre könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar egyházi beszédek' gyűjteménye IV. (töredék) Magyar egyházi beszédek' gyűjteménye IV. (töredék) Magyar egyházi beszédek' gyűjteménye IV. (töredék) Magyar egyházi beszédek' gyűjteménye IV. (töredék) Magyar egyházi beszédek' gyűjteménye IV. (töredék) Magyar egyházi beszédek' gyűjteménye IV. (töredék) Magyar egyházi beszédek' gyűjteménye IV. (töredék) Magyar egyházi beszédek' gyűjteménye IV. (töredék)

A lapélek egyenetlenek, a lapok foltosak.

Felvágatlan példány.

Állapot:
9.800 ,-Ft
49 pont kapható
Kosárba