Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hárfahangok

Vallásos költemények gyűjteménye egyházi és iskolai használatra

Szerző

Kiadó: Hornyánszky V. Cs. és kir. Udvari Könyvnyomdája
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 432 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Szerkesztette Payr Sándor theol. tanár.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Még az 1889. évben "A magyar protestáns vallásos költészet" czímű dolgozatomban panaszoltam fel, hogy tehetségesebb költőink ezt az áldott munkamezőt elhanyagolják. Azóta örvendetes haladást... Tovább

Tartalom

Isten dicsősége
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás1
Moore - Szász Károly: Istennek dicsősége2
Győry Vilmos: Dicsőség a magasság Istenének2
Lévay József: Gondviselő jó Atyám vagy4
Torkos László: Dicsért az Istent!4
Sántha Károly: Dicsőség légyen Istennek5
Ünnepnapok
Ádvent
Rückert - Székács József: Ádventi ének6
Gerok - Sántha Károly: Ádvent7
Doddridge - Hegedűs István: Nemzetek vágyódása8
Zábrák Dénes: Ádvent9
Szabolcska Mihály: Ádventi esték10
Vargha Gyula: Jővel Megváltó11
Lampérth Géza: A fenyők beszéde12
Lévay József: Karácsonyi verebek13
Karácsony
Sántha Károly: Gloria Deo in excelsis14
Vojtkó Pál: Megszületett14
Balog István: Szeretet15
Sántha Károly: A szent család16
Tompa Mihály: Karácsony estéjén18
Gyulai Pál: Karácsony éjszakáján19
Rudnyánszky Gyula: Karácsonyi mese21
Az évforduló
Medgyes Lajos: Az év utolsó estéjén23
Sántha Károly: Az esztendő fogy s megújul23
Nagy Lajos: El nem bocsátlak, míg meg nem áldasz24
Kovács Sándor: Az év első reggelén24
Sántha Károly: Újévkor25
Bőjti napok
Zábrák Dénes: Bőjti hangok26
Kempis - Sántha Károly: Tűrd kereszted mindhalálig27
Torkos László: Édes Üdvözítőm27
Fejes István: Virágvasárnapon28
Gárdonyi Géza: Krisztus álma29
Gerhardt - Sántha Károly: Oh fő, vérző sebekkel30
Pap Gábor: Nagypénteken31
Székács József: Elvégeztetett32
Szabolcska Mihály: Nagyszombat éjszakáján33
Húsvét
Győry Vilmos: Húsvét ünnepén34
Csengey Gusztáv: Húsvét ünnepén35
Sántha Károly: Sírhalmokon mozdul a rög36
Béry Gyula: Húsvét ünnepén37
Váradi Antal: Resurrexit38
Neunherz - Payr Sándor: Az emmausi vándorok40
Porkoláb Gyula: A piros tojás40
Áldozócsütörtök
Sántha Károly: Mennybemenetel ünnepén41
Pünkösd
Sántha Károly: Pünkösd ünnepén42
Sántha Károly: Lesz még egyszer ünnep a világon44
Reformáczió ünnepe
Csengey Gusztáv: Legyen világosság!45
Hegedűs István: Reformáczió ünnepén46
Osváth Kálmán: A reformátorok szelleméhez48
Sántha Károly: Reformáczió ünnepén50
Vojtkó Pál: Erős vár a mi Istenünk51
Csengey Gusztáv: Október 31-ikén52
Gáspár István: Október 31.54
Csengey Gusztáv: Föl azt a kalapácsot!56
Porkoláb Gyula: Október 31-én58
Csengey Gusztáv: Nehéz időkben60
Vojtkó Pál: Luther62
Mózes és a próféták
Hugo V. - Szász Károly: A lelkiismeret64
Vargha Gyuláné: Ábrahám66
Szabolcska Mihály: Mózes66
Váradi Antal: Mózes vesszeje67
Kóródy Sándor: Mózes a Nébón69
Beke József: Jefte72
Király Mátyás: Az áldozat74
Tompa Mihály: Sámson76
Béry Gyula: Dávid harcza77
Kovács Zoltán: Vanitatum vanitas (A Prédikátor könyve nyomán)79
Szabó Géza: Sareptabeli özvegy82
Porkoláb Gyula: Nábót szőlője84
Sántha Károly: Babilonnak vize86
Palágyi Lajos: Templom-építés86
Csengey Gusztáv: Az elveszett frigyláda87
Heine - Szász Károly: Belsazár89
Rákosi Jenő: Judit és Holofernes90
Arany János: Az utolsó főpap92
Csengey Gusztáv: Izráel fia93
Jézus
Születése és gyermekkora
Zábrák Dénes: Keresztelő János születése95
Porkoláb Gyula: Heródiás96
Váradi Antal: Bethlehem98
Vargha Gyula: A szent éj99
Kannegiesser - Vietorisz József: Vágy100
Vargha Gyuláné: Jézus101
Forgács Endre: A csillag101
Albert József: A napkeleti bölcsek Krisztusnál103
Tompa Mihály: Heródes104
Arany János: Ráchel siralma105
Vargha Gyula: A gyermek Jézus eltűnése107
Lampérth Géza: Jézus112
Beszédei és csudatettei
Somogyi Antal: Jézus és a kis gyermekek113
Kecskeméthy István: A naini ifjú114
Porkoláb Gyula: A naini ifjú115
Kozma Andor: Jézus, a vendég116
Tompa Mihály: Jézus és a nép118
Székács József: Jákob kútjánál121
Fejes István: Jézus a tengeren123
Kecskeméthy István: Jairus leánya125
Jámbor Lajos: Ne félj, csak higyj128
Vargha László: Az Úr lábainál129
Szenvedése és megdicsőülése
Gerok - Vojtkó Pál: Jobb néktek így130
Béry Gyula: Jézus imája131
Váradi Antal: Júdás132
Szász Béla: A harmincz pénz134
Sántha Károly: Krisztus Pilátus előtt136
Zábrák Dénes: Ecce homo!137
Gerok - Hegedűs István: Golgotha137
Szabolcska Mihály: Krisztus anyja138
Jacoponus - Sántha Károly: Stabat mater139
Béry Gyula: Magdolna140
Rónay István: A kereszt alatt141
Hegedűs István: Szálla alá poklokra143
Sántha Károly: Az Úr Jézus feltámadott146
Porkoláb Gyula: A mennybemenetel146
Lévay József: Uram Jézus!147
Az apostolok
Wesley - Hegedűs István: Az első egyház149
Halász Margit: Az Olympus bukása149
Lévay József: Az apostolok151
Sántha Károly: Apostol153
Győry Vilmos: Két kép - I. A remete154
II. Az apostol156
Béranger - Szász Károly: Az apostol159
Szalay Károly: Saul161
Szalay Károly: A damaskusi úton163
Sántha Károly: Péter165
Hegedűs István: Domine, quo vadis?167
Borsos István: Az apostol temetése169
Baja Mihály: Timotheus170
Győry Ilona: Ítélet172
A reformátorok
Sántha Károly: Luther175
Porkoláb Gyula: Luther177
Uhland - Sántha Károly: A hirsaui szilfa179
Körner - Kálmán Gyula: Luther magánbeszéde a wormsi birodalmi gyűlésbe lépése előtt180
Sántha Károly: Luther a wormsi birodalmi gyűlésen181
Pálmai Lajos: A wartburgi tintafolt186
Kozma Andor: Az ördögűző tenta188
Sántha Károly: Luther halála emléknapján189
Csengey Gusztáv: Luther halálára190
Csengey Gusztáv: Lutherhez191
Béry Gyula: Melanchton192
Sántha Károly: Melanchton193
Csengey Gusztáv: Zwingli halála195
Szabolcska Mihály: Kálvin197
Kecskeméthy István: Farel és Kálvin198
Szász Károly: Búcsú a genfi tótól201
Csengey Gusztáv: Gusztáv Adolf202
Béry Gyula: A lützeni csatatéren204
Zábrák Dénes: Gusztáv Adolf hattyúdala205
A magyar reformáczió
Haan Lajos: Mária magyar királyné éneke206
Csengey Gusztáv: A budai párbaj206
Arany János: Török Bálint209
Szabolcska Mihály: Szegedi Kis István213
Lévay József: Bornemisza Péter214
Szász Károly: Károli Gáspár szobra előtt214
Lányi - Jeszenszky Károly: Thurzó György imádsága216
Kiss József: Czobor Erzsike217
Lampérth Géza: Bocskay emlékezete219
Csengey Gusztáv: Bethlen Gábor220
Csengey Gusztáv: Nagy idők városában223
Tompa Mihály: Lórántfy Zsuzsánna emlékezete225
Szabolcska Mihály: Üldözött lelkészek éneke228
Pauli - Jeszenszky Károly: Térj magadhoz, drága Sion229
Bihari Kálmán: A gályarab230
Lampérth Géza: A gályarab233
Váradi Antal: A gályarabok235
Csengey Gusztáv: Caraffa235
Kozma Andor: Az agg prédikátor237
Szuhay Benedek: Emlékezzünk - 1791.239
Az egyházi élet
Tompa Mihály: A gyülekezetben241
Csengey Gusztáv: Az ősi vár242
Lampérth Géza: Vasárnap délelőtt243
Albert József: Vasárnap244
Sántha Károly: Az igaz istentisztelet246
Nagy Vincze: Harangszó247
Jakab Ödön: A mi harangjaink248
Albert József: Városi harangszó249
Váradi Antal: A strassburgi harangok251
Szász Károly: A Notre Dame-ban252
Ifj. Szász Károly: Szent Péter templomában255
Torkos László: Zeng az ének256
Lampérth Géza: Az öreg zsoltáros257
Gaál Mihály: Az orgona257
Lampérth Géza: Az imádság259
Sántha Károly: A könyvek könyve260
Legifj. Szász Károly: A könyvek versengése261
Szabolcska Mihály: Nehéz órában264
Zábrák Dénes: Luther "Biblia-éneke"265
Sántha Károly: Olvasd el az Úr evangyeliomát!266
Gerok - Nagy Lajos: Emlékezzetek! Búcsúszó a konfirmandusokhoz267
Győry Vilmos: Egyszerű történet268
Sántha Károly: Pályám fordulóján271
Balog István: Napszámosok272
Az igaz keresztyénség
Kozma Andor: Krisztus mindenütt274
Reviczky Gyula: Tartsatok bűnbánatot277
Schmidt - Zábrák Dénes: Csak tovább!278
Vargha Gyuláné: Győzelem279
Váradi Antal: Corona Christi281
Zinzendorf - Zábrák Dénes: Jézus követése282
Sántha Károly: Kereszt alatt282
Nagy Lajos: A szenvedés áldásai284
Petrovics Soma: Az élet285
Sántha Károly: Az ember287
Tompa Mihály: A világlátó288
Győry Vilmos: Megelégedés291
Uhland - Tolnai Lajos: Szegény ember dala292
Runeberg - Győry Vilmos: Csak kísért az Isten és nem üldöz292
Gerok - Gáspár István: Beteg-virrasztás294
Pálmai Lajos: Betegágyon. I. A beteg panasza298
II. A beteg vigasza299
Lévay József: A szántó-vető300
Hit, remény
Béry Gyula: A hit302
Arany János: A hajótörött303
Barsy László: Az utolsó árbocz305
Szalay Mihály: Prágai jeromos304
Nagy Lajos: Isten307
Tompa Mihály: Isten akaratja308
Csengey Gusztáv: A csillagok310
Albert József: A hold310
Bachát - Csepregi György: A természetben311
Ábrányi Emil: Keresem az Istent312
Nagy Vincze: Az istentagadókhoz314
Torkos László: A világi bölcseknek315
Legifj. Szász Károly: A hitetlen316
Váradi Antal: Szivárvány321
Szász Károly: Hit, remény, szeretet324
Szeretet
Sántha Károly: Szeretet326
Jakab Ödön: Az irgalom327
Gyulai Pál: Tanács330
Szabolcska Mihály: Ének a szeretetről330
Freiligrath - Bogdánfy Lajos: Szeress!331
Vojtkó Pál: A legszebb jutalom332
Sántha Károly: Mennyei angyalok334
Vörösmarty Mihály: A szegény asszony könyve335
Erdélyi Zoltán: Földön járó angyalok337
Hegedüs István: A női kéz339
Csengey Gusztáv: Gondviselés341
Szász Gerő: Az árva343
Erkölcsi mesék és regék
Gyulai Pál: Krisztus és a madarak345
Heltai - Albert József: A fiatal és az öreg rák345
Rónay István: Az állatok megtérése346
Baksay Sándor: Vakond, bagoly és ökör347
Albert József: A kőfejtő349
Albert József: A mocsár351
Halál és örökélet
Gerok - Nagy Lajos: Vágyom haza352
Sántha Károly: Nyájas, őszi holdas este353
Faber - Hegedűs István: A halál ösvénye353
Váradi Antal: Az utolsó sor354
Gerok - Nagy Lajos: A lányka alszik356
Vojtkó Pál: Egy gyermek sírján357
Zábrák Dénes: Egy ifjú sírján358
Jakab Ödön: Felhagyott temető360
Porkoláb Gyula: Kié az örökélet361
Szász Károly: Halhatatlanság hite363
Celano - Sántha Károly: Ama nap, a harag napja. Dies irae363
Keresztyén családi élet
Spitta - Nagy Lajos: Boldog a ház...365
Kühn - Nagy Lajos: Házi istentisztelet366
Arany János: Itthon367
Hegedűs István: Monica367
Sántha Károly: Anyámnak370
Tompa Mihály: Nőmnek370
Arany János: Fiamnak373
Vargha Gyula: Gyermekszobában373
Stolle - Nagy Lajos: Az anyának imádsága374
Győry Vilmos: Egy anyának375
Székács József: Anyám búcsúszava375
Váradi Antal: Anyám háza376
Sántha Károly: Édesanyánk377
Petőfi Sándor: Füstbe ment terv379
Szamolányi Gyula: Versengés379
Hamvas József: A szív igazat mond379
Győry Vilmos: Csokonai anyja381
Csengey Gusztáv: Az első ibolya383
Wordsworth - Szász Károly: Heten vagyunk385
Petőfi Sándor: A jó öreg kocsmáros386
Petőfi Sándor: István öcsémhez388
Petőfi Sándor: Szüleim halálára389
Tompa Mihály: Falusi kép390
Dömötör János: Az öreg pár392
Forgács Endre: Az özvegy ember394
Keresztyén hazaszeretet
Sántha Károly: Régi dal397
Erdélyi Zoltán: Kanizsai Dorottya398
Prém József: A szabadságról (Márczius 15-re)398
Csengey Gusztáv: Aradi vértanúk400
Sántha Károly: Magyarország401
Pósa Lajos: A beszögezett ablak404
Nagy Lajos: El ne hagyd a hazát!405
Szabolcska Mihály: Egy hazátlan apostolnak406
Sántha Károly: A királyért s a hazáért407
Függelék
Az eklézsia humora
Tompa Mihály: Az én lakásom408
Szemere Miklós: A lukai pap409
Szabolcska Mihály: A magyar pap410
Artner - Parsy Andor: A tisztelendő asszony fogadtatása413
Parsy Andor: Multi Libri et Liberi414
Somogyi Antal: Az esperes415
Somogyi Antal: Az esperesi sapka416
Parsy Andor: A huszonöt éves Luther-kabát417
Porkoláb Gyula: A két öreg421
De Genestet - Teveli Mihály: Természet után421
Endrődi Sándor: Szent Pál madarai422
Szelestey László: Jutka Néne423
Endrődi Sándor: Páduai Szent Antal lázadása423
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem