Több mint 68.000 kötet Gyermek- és ifjúsági irodalom témakörből 25% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1906. január-december

XXXV. évfolyam I-X. füzet

Szerző

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. Könyvnyomdája
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 492 oldal
Sorozatcím: Magyar Nyelvőr
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Július, augusztus hónapban nem jelent meg. Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva. Nyomtatta az Athenaeum Irod. és Nyomdai R. T. Könyvnyomdája, Budapest.

Előszó

Részlet a könyvből:
A SZÉKELYUDVARHELYI KÓDEX
A Székelyudvarhelyi kódex sorsa igen jellemző a mi tudományos állapotunkra. Körülbelül harminc évvel ezelőtt födözték föl s mutatták be az Akadémia... Tovább

Tartalom

Értekezések.
Bajza József: Kisfaludy Sándor mint nyelvújító 11, 79
Búzás Győző: A németes összetételek története 308, 345, 402, 441
Galambos Dezső: A relatív mondatok összefonódása 449
Gálos Rezső: Magyar nyelvművészek 241
Adatok az erdővidéki tájszólás történetéhez 219
Herczeg Ferenc: Pesti nyelv 364
Horváth Cyrill: A Margit-legenda forrásai 408, 457
Kallós Ede: Széljegyzetek 217
Kalmár Elek: Van-e alanytalan mondat 74
Kardos Albert: Adatok a gyermeknyelvhez 323
Kertész Manó: Szólásmagyarázatok 425
Kiss Ernő: A Jelenkor és a nyelvújítás 171
Meghalni 357
Nádai Pál: A pesti gyerek nyelve 324
Pungur Gyula: A málonfekvő 129
Rubinyi Mózes: A fejlődő alanyú mondatok elmélete 308
Simonyi Zsigmond: A Székelyudvarhelyi kódex 1
Két gyermek nyelvéről 317
Új népiskolai nyelvkönyvek 368
A nyíl és a nyír 393
Szeremley Császár Loránd: Jelentéstanulmányok 49, 107, 163, 206, 263
Tolnai Vilmos: Egynéhány számadat a hangokról és betűkről 421
Vértesy Dezső: Tiberius nyelvújítása (az idegen szók ellen) 26
Vikár Béla: A regös ének 97, 155, 245, 351
Visky Károly: Tordai Tamás lapszéli jegyzetei a XVI. századból 222
Zichy Antal: Az ikes igék ellen 18
Zolnai Gyula: A nyelvemlékek közlése módjáról 62
Történettudomány és nyelvtörténet 145, 193
Zoltai Lajos: Ö-ző nyelvjárás Debrecenben 123
Budapesti Hirlap: A Budapesti Hirlap és a magyar nyelv 326
Irodalom.
Sági István: Dr. Schönherr Gyula: A római Casanate-könyvtár Korvin-kódexe és magyar glosszái. 29
Nádai Pál: Oláh Gábor: A debreceni nyelvjárás. 31
Szendrey Sándor: Alexander Bernát: A lelki életről. 132
Bellaagh Aladár: Simon József Sándor dr.: A spekulatív természettudomány alapgondolatai. 134
Dr. Kocsis Lénárd: Kalmár Elek : A mondatrészek. 174
Középiskolai Műszótár 180
Balassa József: Paukert und Wilner: Ungarisch. 224
Balassa József: Berlitz módszere, magyar rész. 225
Bartha József: Siegescu József: A román helyesírás története. 226
Simonyi Zsigmond: Két új folyóirat (Nyelvtudomány. Le Monde Orientale) 284
Csapodi István: Középiskolai Műszótár 286
Simonyi Zsigmond: Karácsonyi János: A székelyek eredete. 375
Balassa József: Sarbó Artúr: A beszéd. 376
Nyelvművelés.
(Az egyes szavakra vonatkozó adatok a szómutatóban.)
Szabó Károly: Veres-Pálné-utca. 88
Györkönyi: »Szül.« 90
Halász Gergely, A szerkesztőség: Tulipánkert. 181
Veszprémi Bódog: Fizet és izen helyesírása. 182
K. B.: Helyreigazítások 183
Búzás Áron: Böngészet a legújabb föliratban. 332
Horger Antal: Amely és ami. 379
Szabó Károly: A kérdőjel helytelen használata. 380
Csapodi István: A dr. cím hátrahelyezése. 481
Szeder Fábián: A tiszteletet és életnemet jelentő szavakról. 481
Kardos Albert: Lemond és leköszön, felmond és felköszön. 483
Magyarázatok, helyreigazítások.
(Az egyes szavak a szómutatóban is.)
Simonyi Zsigmond: Egy ismeretlen régi szó. 34
Kovács Márton: Csend. 34
Kozma Andor: Urambátyám és bátyámuram. 35
Tolnai Vilmos - Fekete Ignác - Zoltai Lajos - Bátky Zs.: Burgundia, Kandia, Tabán, Velence, Bécs. 36, 95, 233
Alexics György: Szóegyezések. 36
Katona Lajos - Vargha Dámján: A Weszprémi-kódexnek egy homályos helye. 37
A szerkesztőség: Kormány. 38
Leyrer Mátyás - Riedl Frigyes: Vörösmarty egy hasonlatáról. 39, 91
Csefkó Gyula: Akkő, hatszó. 40
Simonyi Zsigmond: Hentes - hentaller - handler. 90, 294
Kovács Márton: Az Ehrenfeld-kódex szövegkritikájához. 92
Zoltai Lajos - Szánthó Gábor - Sándor János: Csihe, csihés. 93
Katona Lajos - Gombocz Zoltán - Galgóczy János: A Kazinczy-kódex zir szavához. 94
Pál Antal - Simonyi Zsigmond: Balin. 139, 294
Simonyi Zsigmond: Ajtófél. 140
Gyöngyösi László: Tonvad. 140
Simonyi Zsigmond - Melich J.: Szíszfa. 183, 295
Téger Béla: A nemzeti dal egy szakaszáról. 184
H. G. - Váczy János: Kazinczy Ferenc levelezése. 185, 232
Tolnai Vilmos: Publikán-szín. 228
Sági István: A málonfekvő. 229
Kovács Márton: Csepesz-háj. 231
Halász Gergely - Háztartás - Kardos Albert: Tájszókról. 231
Szilágyi Ádám: Egy furcsa szó. 234
Simonyi Zsigmond: Varáta és komplár 289
Rubinyi Mózes: Fencsel. 289
Badínyi Mátyás: Magyar szók a tót nyelvben. 293
Kirchner Gyula: Tót szók a magyarban. 293
Simonyi Zs.: Észek, si-lány, mézlő, virágló. 294
Simonyi Zsigmond - Schuchardt Hugó: Olasz jövevényszók 333
Leyrer Mátyás: Adalék a határozók történetéhez 335
Benkóczy Emil - Szász Béla: Szólások magyarázata. 335
Endrei Gerzson: Elindultam menni. 336
Kovács Asztrik: Hibás olvasatok. 337
Zolnai Gyula: Benyák Bernát műszavai. 382
Kertész Manó: Kozmadombja. 383
Simonyi Zsigmond: Alom. 384
Fokos: Oda terem. 384
Csefkó Gyula: Kortes. 385
Sztrokay Lajos: Jegyzetek Simonyi Magyar Nyelvéhez. 385
Gondán Felicián: Kókkad. 386
Székely János: A -képpen rag eredete. 386
Zolnai Gyula: Ácsi. 386, 430
Simonyi Zsigmond: A nyilvetés. - Törlejt. 426
Keszthelyi Miklós: Mikesnek egy érdekes szava. 429
Kovács Márton - Mészáros Gyula: Megmenni. 429, 486
Komjáthy Sándor - A szerkesztőség: Árkány. 430
Simonyi Zsigmond: A nyíl és a nyír. 484
Galgóczy János: A nyílvetésről.
A szerkesztőség: Csúf. 485
Szinnyei József: Gyutság. 486
Trencsény Károly: Olcsó időnek hasztalan soka. 486
Radó Antal - Révai Sándor: A meghalás szinonimái 487
Mariánovics Milán: Menszáros. 488
Egyveleg. Vegyesek.
(Az egyes szavakra vonatkozó adatok a szómutatóban is.)
Rubinyi Mózes - Sarudy Ottó: Nyelvjárástanulmány a tanítóképző intézetekben. 141, 235
Keszthelyi Miklós: A nyelvújítás furcsaságaiból. 141
Bajza József - Kiss Ernő - Kovács Márton - Leyrer Mátyás - Simái Ödön - Zolnai Gyula: A nyelvújítás szótárához. 282
Nefélj Mátyás: Az idegen szavak írásáról. 236
Jeszenák Ráfael: Schalaputra. 237
Szalay Károly: Kancsalul festett egek. 295
Furcsaságok. Pesti Napló 295
H.: Áruló germanizmus. 295
Kovács Márton: Rivalda. 387
Verő Leó: Tréfák a meghalásról. 387
Verő Leó: A bunda. 38&
Ruhmann Jenő: Rákóczi- és Pandurforrás. 431
Bérczi Fülöp: A régi hagyományok megbecsülése. 431
Historikus: Avarok emléke. 488
Teleky István: Műkotorék. 489
Népnyelvi hagyományok.
Családnevek 191
Gúnynevek 47, 191, 439
Helynevek 47, 238, 437
Közmondások 391
Népmesék 337
Szólások 43, 186, 391
Tájszók 41, 189, 341, 388, 432
Tréfás mondások 45
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem