A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Képes folyóirat 1906/1-12. (fél évfolyam)

A Vasárnapi Ujság füzetekben/Harminckilencedik kötet

Szerző

Kiadó: Franklin-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 784 oldal
Sorozatcím: Képes Folyóirat
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva. Fél évfolyam.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

Elbeszélések, genreképel
Nagy Endre: Apostol a Hódságon (képekkel)1
Hamlin Garland: Sötét zsarnokság. Regény (képekkel)8
Gyarmathy Zsigáné: Mohyék. Elbeszélés14
Krúdy Gyula: A Gaálok öröksége. Elbeszélés18
ifj. Hegedüs Sándor: A gyermek és az aggastyán20
Mark Twain: A 30.000 dolláros örökség. Elbeszélés21
Szóllősi Zs.: Temető Szucsánszky. Elbeszélés93
Mikszáth Kálmán: A «skvarka» (képekkel)98
gróf Zay Miklós: Ave Maria159
Dömötör István: Ad Astra162
P. Ábrahám Ernő: Pattog a karikás. Elbeszélés222
Krúdy Gyula: Az utolsó lovagi torna. Elbeszélés225
P. Ábrahám Ernő: Kitelik tőle. Elbeszélés288
Gottier Lajos: Jóska szerencséje. Elbeszélés352
Mikszáth Kálmán: Miszteriumok412
Zöldi Márton: Bohémek karácsonya. Elbeszélés414
Szemere György: Doktor Mefisztofelesz. Elbeszélés (képekkel)721
Mikszáth Kálmán: A «tökéletes könyv»478
Szikra: Pénz. Elbeszélés480
Katona Ernő: Az özvegy. Elbeszélés482
Bársony István: Gazd'uram kiváncsi. Elbeszélés541
Haru. Egy japán nő története557
Mikszáth Kálmán: Az óra (képekkel)608
Nagy Endre: Becsületes Pap Gábor. Elbeszélés611
Krúdy Gyula: Holdas éjjelen. Elbeszélés.613
P. Ábrahám Ernő: Bugyinszky bácsi. Elbeszélés616
Krúdy Gyula: A várasszony. Elbeszélés671
Gottier Lajos: A tekintetes nagyasszony. Elbeszélés674
Abonyi Árpád: A Gorszki baronesszek. Elbeszélés732
Floriche: A nevelőnő. Elbeszélés735
Költemények
Balla Ignácz: A szerelem könyvéből544
Bán Aladár: A kormányzó (svédből)678
Bodor Aladár: Az én birtokom544
Dalmady Győző: Fölpezsdült vér485
Dalmady Győző: Megifjodás544
Endrődi Sándor: Fiamnak282
Erdélyi Zoltán: Tengeren229
Farkas Imre: Emlékek96
Feleki Sándor: Salamon király és a veréb (Baumbach után)98
Jakab Ödön: Beh megcsendesültem417
Dalok Rózáról486
Dalok737
Justh Béla: Ősz164
November356
Lapérth Géza: Tanulmányúton - Gyógyulás163
Asszonyok - Virágének487
Lenkei Henrik: Dante búcsulevele677
Lévay József: Őzike33
Ismeretvágy33
Útlevél416
K. Lippich Elek: A nagy Thalatta34
Hiába minden képzelődés228
Margit417
Kertek alján737
Mezey Sándor: Virágének97
Jób545
Dal678
Miklós Elemér: Búcsú164
Miklósné Nagy Idus: A költő lelke293
Móra Ferencz: Halottas-ágynál618
Rudnyánszky Gyula: Örök ifjúság97
Sajó Sándor: Gyere, ülj le mellém738
Szabados Ede: Rejtelmek229
A rút leány (sully Prudhomme)293
Szabolcska Mihály: Szeptember96
Számadásféle228
Igazi Csíki Ambrus356
Rákócziék485
A fájdalomból676
Halott van a szomszédunkban736
Szalay Károly: A napsugarak357
Szászy István: Jakitty Mileta verseiből (szerbből)619
Szávay Gyula: A nagy fasorban617
Telekes Béla: Elvonultan738
Torkos László: Ismert vidéken163
Vértesy Gyula: Kettőnkről486
Zempléni Árpád: Déli csend34
Temetés a Lipótmezőn292
A nők (Fogazzaro «Mirandá»-jából)619
Vegyes czikkek, képmagyarázatok
Szana Tamás: Böhm Pál (képekkel)35
Mária Antoinette és gróf Esterházy Bálint40
Somogyvári Somogyi József: A szécsényi országgyűlés 42
Kossuth Lajos szobra Békés-Csabán (képekkel)47
Szoczialista péntek (képekkel)52
Takáts Sándor: Csendélet Budán 1696-ban54
Pálfy János szobra (képpel)57
Keresnivalónk Babylonban (képekkel)58
A Photo-club kiállítása (képekkel)68
Forgó János: Tök-szüret (képpel)69
Baku (képekkel)74
Nyaralók falun (képekkel)74
Szinházi levél74
Kézdi Kovács László: Vágó Pál (képekkel)104
Báró Nyári Albert: Zrinyi Péter ismeretlen arczképe (arczképpel)107
A Gellért-hegy környéke (képekkel)110
Arad 1848 szeptember 30-án114
A bécsi magyar ház (képpel)114
Gróf Cziráky Béla (arczképpel)116
A szerb trónörökös (arczképpel)117
Kürthy Emil: Vecsey Feri (képekkel)117
Gyöngyösy László: Világjáró kosaras-tótok (képekkel)120
A kalábriai földrengés (képekkel)125
A diósgyőri vasgyár templomának alapkőletétele (képekkel)125
Vastagh György oltárképe az aradi minoriták templomában (képpel)127
A menyházai vasolasztó (képekkel)127
Budapesti országos vásár (képekkel)127
Szüret (képpel)130
Nowotarski Miksa: Virágzó Agave americana (képpel)131
A marokkói szultán mint műkedvelő fényképész (képekkel)132
A sajtó képviselői az angol parlamentben133
Kijavított orrok (képekkel)133
Az utcza (képpel)135
Szász Károly (arczképpel)135
Szana Tamás: Spányi Béla (képekkel)171
A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-jutalma (arczképekkel)176
Két halott: Gróf Csáky Zenó és Puky Ákos (arczképekkel)178
Luby Sándor (arczképpel)180
Dr. Behring (képpel)180
Roosevelt medvevadászata (képekkel)182
Dr. Balló István: A madélfalvi veszedelem emlékére állított oszlop (képpel)186
Új evangélikus templom és iskola Budapesten (képpel)188
Őszi szántás (képpel)190
A Yellowstona-Park gejzirjei (képekkel)196
A komondor. (A budapesti kutyakiállítás, képekkel)197
Szalay László: A villámok fotografálása (képekkel)200
Hajótörött kofák (képekkel)203
Schöpflin Aladár: Toldy Ferencz emlékezete (arczképekkel)230
Hogy lett Toldy Ferencz magyar ember235
Öt új egyházfő (arczképekkel)237
Vásárhelyi Pál szobra Szegeden (képekkel)239
Markó Miklós: A rozsnyói Franciska-szobor (képekkel)242
Miskolczy Simon János: Jókai Tardonán243
Az «Arany ökör». Régi pesti emlékek (képpel)245
Szadeczky Lajos: Az ebesfalvi és keresdi kastély (képekkel)247
Művészi síremlékek (képekkel)253
Báró Feilitzsch Artur földmívelésügyi miniszter (képekkel)355
Bartha Miklós (arczképpel)256
Hoffmann Alfréd (arczképpel)257
Konti József (arczképpel)257
Cyrill és Melitta (arczképpel)258
Fut a karaván (képpel)259
Kenyérkereső gyermekek (képekkel)259
Asszonyok a kávéházban (képpel)263
Mit hordott magával Napoleon?263
A postagalamb (képpel)266
A «Maladetta». Vidal balettje az Operaházban (képpel)267
A Szent István-bazilika (képekkel)295
Lobkowitz herczeg (arczképpel)301
Utazás Bakcsi-Szerájba automobilon (képekkel)304
A pénz parlamentje (Az új tőzsde, képekkel)314
Léghajón Páristól Szepesváraljáig (képekkel)317
A kivándorlók háza Fiuméban (képekkel)319
Margócsy József, losonczi ev. ref. lelkész s kiérdemült főesperes (arczképpel)321
Kardos Árpád: Virágcsokrok kötése (képekkel)321
Elfeledett magyar regények324
Üzleti élet az utczán (képekkel)326
Ocskay brigadéros (képekkel)358
Egy «bűbájos» Báthory-sarj. 364
A korponai országgyűlés 300-ik évfordulója367
Hakon norvég király (képpel)369
Emilia (arczképpel)372
Farkas Emőd: Koós Ferencz (arczképpel)373
Paczona István, a magláji hős (arczképpel)374
A Kappel-ház382
Adatok a hazai bronzkor történetéhez (képpel)385
Római emlékek (képekkel)387
Bátaszéki Ferencz: A Gőta-csatorna Svédországban (képekkel)390
Recamier asszony barátai394
Flotta-tüntetés (képekkel)395
Dr. Halászy Caesar: Samassa József biboros (arczképpel)418
Brankovics György patriarka jubileuma (arczképpel)421
Lévay József nyolczvan éves (arczképpel)425
Gróf Széchenyi Imre (arczképpel)427
Az Akadémia Széchenyi-múzeuma (képekkel)429
A Nemzeti Szalon karácsonyi tárlata és a Makart-kiállítás (képekkel)433
Új angol miniszterek (arczképekkel)438
Lénárd Fülöp (arczképpel)439
Sienkievicz Henrik, a Nobel-féle irodalmi díj nyertese (arczképpel)440
A száz éves lokomotív (képekkel)441
Víz alatt járó hajók (képekkel)443
Filó Lajos (arczképpel)446
Dőzsei Ferencz447
A szentjakabi oltárkép (képpel)449
Mityline (képekkel)452
A hadi és a rendőri kutya (képekkel)453
Újévi vásár (képekkel)458
Új magyar műtörténeti kézikönyv459
Le a kalappal!460
Lándor Tivadar: Székely Bertalan (képekkel)489
Széchy Károly (arczképpel)495
Bródy Zsigmond (arczképpel)497
Erődi Béla (arczképpel)498
Duka Tivadar aranylakodalma (arczképpel)499
Gróf Széchenyi István kiadatlan levele a nemzetiségi kérdésről500
«Mátyás király»501
A Petőfi-Társaság új tagjai (arczképpel)502
Vadászatok Kis-Jenőn (képekkel)505
Algezirász (képekkel)508
Egy királykisasszony ruhatára (képpel)511
Egy érdekes házasság Jávában (képekkel)512
A Tengger-hegység Jávában (képekkel)513
A «kacsó»516
Melegedők (képekkel)518
A posta ünnepi munkája (képekkel)521
Pálmai Ilka Amerikában (képpel)522
«Manon». A m. kir. opera ujdonsága (képpel)523
A korcsolyapályáról (képpel)524
Gyulai Pál nyolczvan éves (arczképpel)545
Telepy Károly (képekkel)559
Kelengye, móring és eljegyzési szokások a hajdani Pesten564
Magyar-Mannheimer Gusztáv (képekkel)570
A franczia elnökválasztás (képekkel)572
Mozart (arczképpel és képpel)574
György Aladár (arczképpel)572
Czárán Gyula (arczképpel)577
Erkel Lajos (arczképpel)579
Tartalék-hajóraj az Adrián (képekkel)579
Az új zsúr (képekkel)583
Shakespeare Londonban (képekkel)585
Gróf Andrássy Gyula (képpel)620
Szinyei Merse Pál (képekkel)622
Tull Ödön (képekkel)627
IX. Keretély (arczképpel)630
Dr. Hollóssy István: Az emberkultusz első apostola (arczképpel)633
Hogy utazik a magyar király? (képekkel)634
Kardos Árpád: Virágos kert a szobában (képekkel) 637
Szállítás háborúban (képekkel)641
A spanyol király menyasszonya (képpel)643
Felliéresné (arczképpel)644
Szirének hazája (képekkel)645
A «Caronia» gőzös (képekkel)647
Leltározás a párisi templomokban (képpel)650
Warwick grófnő (képpel)651
Roosevelt és a botbüntetés652
Kossuth Lajos Tinnyén (képekkel)679
Parlamenti képek (képekkel)681
Petőfi Sárospatakon684
Madách Imre levelei690
Justh Gyula otthon (képekkel)693
A Nemzeti Múzeum új Corvin-kódeksze (képekkel)696
Leonardo da Vinci (képekkel)699
A Munkácsy szobor-pályázat vázlatai (képekkel)702
Új műkereskedés (képekkel)706
Heyer Artur festményeinek gyűteményes kiállítása (képekkel)708
Ispánovits Sándor: Finn vélemények. Levél Helsingforsból711
Magyar utazó képei Kelet-Ázsiából (képekkel)711
Régi magyar tolvajvilág714
Egy magyar globbe-trotter (képekkel)717
A hosszú élet717
Hasenauer Andor: Az 1905. évi Giacobini üstököse.718
Zichy Mihály életéből (arczképekkel és képekkel)738
A pusztítás géniuszának diadala. Zichy Mihály levele saját festményéről751
Prielle Kornélia (arczképekkel)753
Dr. Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István első nyomtatott könyve (képpel)757
Ifj. Komlóssy Arthur: Egy jó barát jellemrajza Petőfiről (hasonmással)760
Iványi-Grünwald Béla gyűjteményes kiállítása a Nemzeti Szalonban (képekkel)763
Női foglalkozások az Egyesült Államokban765
Báró Bornemissza Ignáczné (arczképpel)766
Ismeretlen életrajzi adat Shakespeareről767
Az egri fertálymesterek (képpel)768
Farsangi beszámoló (képmelléklettel)770
Raum Oszkár: Sárkányok a meteorológia szolgálatában (képpel)771
Bevonulások (képekkel)772
A rostély (képekkel)774
Csigát pergető gyermekek (képpel)775
«A nagyidai czigányok». A m. kir. Opera ujdonsága (képpel)776
Sárosi Bella: Úri tolvajnők 778
Zsoldos Benő: Az iskola-város779
Furcsa hajviseletek781
Rendes rovatok
Divattudósítások (képekkel)
Irodalom és művészet
Egyveleg
Szerkesztői üzenetek
Sakkjáték
Képtalány
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem