A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ünnepi versek

Szavalókönyv iskolai ünnepélyekre alkalmas költemények gyüjteménye

Szerző

Kiadó: Singer és Wolfner
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 496 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta a Budapesti Hirlap nyomdája. Harmadik kiadás. Szerkesztette: Dr. Vajda Gyula állami felsőbb leányiskolai igazgató.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Szavalókönyvem első kiadása három éven belül, a második nagyobb kiadás pedig hét éven belül teljesen elfogyott és így szükségessé vált újabb kiadások közrebocsátása.- A szavalókönyv ezen kiadásban... Tovább

Tartalom

Előszó3
Éljen a király
Vörösmarty Mihály: Hymnus7
Szász Károly: 1867. pünkösdjén8
Jókai Mór: Magyar király-hymnus9
Erdélyi Zoltán: Jókirályunk soká éljen!9
Kozma Andor: Dal a királyra10
Rudnyánszky Gyula: Éljen a király11
Dalmady Győző: Az igazi király12
Komócsy József: Király-ének13
Dalmady Győző: Nemzeti ének a király koronázására13
Komócsy József: Szent koronánk legszebb gyöngyei14
Rudnyánszky Gyula: Nemzeti ünnep15
Erzsébet
Lampérth Géza: Cipruslombok nagyasszonyunk ravatalára I-V.19
Pósa Lajos: A királyné álma21
Endrődi Sándor: Áldás22
Szávay Gyula: Királyasszony kertje22
Torkos László: Erzsébet királyné emlékére23
Farkas Imre: Erzsébet23
Endrődi Sándor: Erzsébet24
Pósa Lajos: A gödöllői erdő24
Lampérth Géza: Gödöllői zöld erdőben25
Móra István: Könyörgés26
Szabolcska Mihály: Sírnak a harangok27
Minke Béla: Erzsébet királyné28
Lampérth Géza: Genfi tó partjairól29
Ábrányi Emil: A nyolcadik tőr30
Makai Emil: Glóriás asszonyunk!30
Radó Antal: Éji látogatás31
Lampérth Géza: Szeptember 10-én33
Sas Ede: Temetés34
Sebestyén Kráoly: A nagy sírra35
Sajó Sándor: Erzsébet37
Móra István: Királynénk hallára39
Torkos László: Nagyasszonyunk - halva40
Szabolcska Mihály: Volt egyszer egy királyné41
Sas Ede: A királyné és a virágok42
Balla Miklós: Erzsébet királyné45
Szávay Gyula: Szent Erzsébet koporsója46
Váradi Antal: Erzsébet49
A Szabadság napja
Petőfi Sándor: Nemzeti dal55
Dalmady Győző: Petőfi szobra56
Bajza József: Ébresztő58
Petőfi Sándor: Csatadal59
Tóth Kálmán: előre60
Garay János: Magyarország 1848-ban61
Petőfi Sándor: A márciusi ifjak62
Lampérth Géza: Petőfi63
Pósa Lajos: A szabadság napján64
Lampérth Géza: A magyar lányokhoz65
Erdélyi Zoltán: Kössetek koszorút66
Pósa Lajos: A szent dal67
Lubi Sándor: Áldozatkészség a hazáért67
Feleki Sándor: Márciusi ibolyák68
Erdélyi Zoltán: Március 15.69
Jókai Mór: Az 1848-iki kokárda71
Pósa Lajos: Petőfi szobránál72
Szabolcska Mihály73
Zalár József: Március tizenötödike74
Pósa Lajos: A márciusi ifjuság75
Nagy Endre: Márciusi dal76
Prém József: A szabadságról77
Fejes István: Március 15-ike79
Radó Antal: A hegyesi csata80
Pósa Lajos: Lant és kard82
Sas Ede: Március 15.84
Szabolcska Mihály: A hazaszeretetről85
Kiss József: A naphoz86
Petőfi Sándor: 1848.88
Inczédy László: Petőfi89
Lampérth Géza: Emlékezsé 1848-ra91
Illyés Bálint: Március 15-én93
Lévay Jószef: Március tizenötödike94
Bartók Lajos: A magyar ifjusághoz95
Kozma Andor: A szabadság napja97
Jakab Ödön: Március 15.99
Ábrányi Emil: Március tizenötödikén I-II.101
Lipcsey Ádám: Március 15.104
Petőfi Sándor: A magyarok Istene105
Illyés Bálint: A "Szabadság" ünnepén106
Ábárnyi Emil: Petőfi és jÓkai108
Pósa Lajos: A legszebb dal110
Radó Antal: "Talpra magyar"!112
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet114
Bartók Lajos: Várjátok Petőfit!115
Váradi Antal: Petőfi visszatér116
Petőfi Sándor: 15-iki március 1848.119
Az 1848-iki törvények szentesítésének ünnepe (Április 11.)
Petőfi Sándor: Honfidal125
Kriza János: Szózat125
Pósa Lajos: Áldd meg Isten szép hazánkat!126
Rudnyánszky Gyula: Nemzeti szín126
Pósa Lajos: Dal a hazáról127
Ábrányi Emil: Szabadság, dicsőség...127
Komócsy Jószef: Honfidal128
Pósa Lajos: Magyar vagyok128
Ábrányi Emil: Hazám ifjusága129
Dura Máté: A hazaszeretetről130
Pósa Lajos: A hazáról130
Móra István: Hajnal hasadásán131
Lampérth Géza: A magyarok Istene132
Palágyi Lajos: Szeresd hazádat!133
Pósa Lajos: Magyarország133
Gáspár Imre: Szeresd hazád!134
Erdélyi Zoltán: A hazáért136
E. Kovács Gyula: Áldott magyar nyelv137
Rudnyánszky Gyula: Ima138
Reviczky Gyula: Szeresd hazádat138
Lampérth Géza: A magyar nóta140
Erdélyi Zoltán: Magyar lányok141
Rudnyánszky Gyula: A honleány142
Luby Sándor: Ezer éve...144
Jánosi Gusztáv: Ne féltsétek a magyart!145
Krényi Frigyes: Nemzeti zászló alatt146
Kuliffay Ede147
Pósa Lajos: Mi a haza?149
Lévay Mihály: Hazám!150
Dalmady Győző: Csak magyarok legyünk!151
Losonczy László: Él magyar, áll Buda még153
Váradi Antal: Mi a haza?155
Győry Vilmos: Honfi ének156
Bartók Lajos: Az ifju Magyarország158
Ábrányi Emil: Mi a haza?159
Földváry István: Az ezredik év163
Palágyi Lajos: A nmezet jövője165
Dalmady Győző166
Ábrányi Emil: Erős hit168
Pósa Lajos: A magyar nép169
Farkas Imre: Rákóczi-induló172
Palágyi Lajos: Az ezeréves jubileumra173
Dingha Béla: A zobori otlár175
Pósa Lajos: Ezer év után176
A vértanúk
Palágyi Lajos: Az aradi vértanúk183
Pósa Lajos: Október hatodikán186
Komócsy József: Szentelt hantok187
Pósa Lajos: Az apa fiaihoz187
Feleki Sándor: Az aradi tizenhárom188
Szávay Gyula: Arad188
Lampérth Géza: Október hatodikán189
Tóth Kálmán: Kik voltak a honvédek?189
Dingha Béla: A felhők útja191
Lampérth Géza: A nemzetes úr192
Ábrányi Emil: Október hatodikán193
Szalay Károly: Az aradi Golgothán194
Zalár József: A hős árnyak196
Illyés Bálint: A legnagyobb gyásznap197
Váradi Antal: OKtóber 6-án198
Lévay József: Az aradi nap200
Jókai Mór: Az aradi vértanúk202
Illyés Bálint: Batthyány hamvai felett204
Zalár József: Búcús Damjanichtól205
Ábrányi Emil: Tizenhárom207
Bartók Lajos: Szabadság virága209
Pósa Lajos: Az aradi vesztőhelyen210
Ifj. Ábrányi Kornél: Október 6.213
Váradi Antal: Tizenhárom214
Költők és államférfiak
Madách Imre: Petőfi221
Petőfi Sándor: Jövendölés221
Arany János: Az "Emlények"-ből223
Pósa Lajos: Petőfi224
Reviczky Gyula: Petőfi él224
Illyés Bálint: Sirod ormán225
Jakab Ödön: Hol a költő?225
Lévay Jószef: Jó Petőfi226
Zalár József: Beranger és Petőfi226
Váradi Antal: Petőfi a Hortobágyon227
Szabolcska Mihály: Petőfi229
Endrődi Sándor: Petőfi232
Bartók Lajos: A halott, kinek sírja nicns235
Ábrányi Emil: Petőfi236
Madách Imre: Balassa Bálint238
Szabolcska Mihály: Ének Csokonai Vitéz Mihályhoz239
Lampréth Géza: Himfy-dalok241
Jókai Mór: Kazinczy szelleméhez241
Tóth Kálmán: Kazinczy emlékünnepére243
Pósa Lajos: Kölcsey246
Pósa Lajos: Kisfaludy kÁroly247
Tompa Mihály: Vörösmartyhoz249
Dalmady Győző: Vörösmarty250
Udvardy Géza: Vörösmarty emlékezete251
Ábrányi Emil: Hazádnak rendületlenül254
Váradi Antal: Apotheozis256
Csengeri János: Katona József emlékezete259
Reviczky Gyula: Katona jÓzsef261
Váradi Antal: Száz év után263
Bartók Lajos: Bánk bán szelleme265
Endrődi Sándor: Jósika Miklós268
Dalmady Győző: Az ercsi síremlék270
Váradi Antal: Báró Eötvös Jószef emlékezete271
Gyulai Pál: Br. Kemény Zsigmond sírjánál273
Lévay József: Tompa sírjánál274
Petőfi Sándor: Arany Jánoshoz277
Bartók Lajos: Arany Jánoshoz278
Reviczky Gyula: Arany János halálára279
Bartók Lajos: Arany János emlék280
Szávay Gyula: Ül Aranyné gyászban281
Rudnyánszky Gyula: Arany János szobra előtt283
Arany János: Széchenyi emlékezete285
Hiador: Kossuth291
Palágyi Lajos: A bujdosó vezér292
Szabolcska Mihály: Nemzeti ünnep294
Illyés Bálint: Kossuth meghalt296
Pósa Lajos: Sír a tisza, sír a Duna297
Szávay Gyula: Fekete husvét298
Ábrányi Emil: Kossuth sírja299
Kerényi Frigyes: Deák Ferenc megtiszteltetésekor301
Tóth Kálmán: Deák Ferenc emlékezete302
Szász Károly: Deák sírja304
Makai Emil: Madách olvasásakor306
Madách Imre: Epilógus307
Petőfi Sándor: Egy fiatal iróhoz309
Pósa Lajos: Jókai Mórhoz310
Lampérth Géza: Jókai Mórhoz311
Dömötör Pál: Óda313
Hit, haza, szülői ház, költészet, természet
Kölcsey Ferenc: Hymnus319
Váradi Antal: Regina coeli320
Bartók Lajos: Keresztfa a hegytetőn322
Váradi Antal: Az ezüstfátyol legendája323
Endrődi Sándor: A celli búcús326
Tompa Mihály: Harangszó328
Vörösmarty Mihály: Szózat330
Tóth Kálmán: Ki volt angyobb?332
b. Büttner Lina: Ki volt nagyobb?334
Dingha Béla: Nóta a magyar földről335
Palágyi Lajos: A magyar nyelv336
Inczédy László: A magyar nyelv337
Zalár József: Női szív338
Rudnyánszky Gyula: A nő honszerelme339
Madách Imre: A sirató339
Erdélyi Zoltán: A magyar nők régen340
Rudnyánszky Gyula: Honleányok emléke342
Erdélyi Zoltán: Kanizsai Dorottya342
Zalár József: Dobó s az egri nők344
Tóth Endre: Három madár346
Torokos László: Zrinyi Ilona347
Jánosi Gusztáv: Zrinyi Ilona búcsúja349
Lampérth Géza: A zborói hársak alatt350
Szalay Fruzina: IV. Béla álma351
Tóth Kálmán: Szilágyi Erzsébet353
Czuczor Gergely: A legszebb ének355
Rudnyánszky Gyula: Visegrád357
Petőfi Sándor: Vajda-Hunyadon360
Endrődi Sándor: Tárogatóhang I-III.361
Endrődi Sándor: Rákóczi a határon363
Petőfi Sándor: Rákóczi363
Váradi Antal: Rákóczi Ferenc Rodostón364
Lampérth Géza: A Rákóczi-levelek olvasásakor368
Vargha Gyula: Rákóczi temetése370
Lampérth Géza: Rodostó373
Csengei Gusztáv: A fogoly lengyel375
Endrődi Sándor: A lengyelországi harangok377
Komócsy József: Csata után378
Radó Antal: A sétatér honvédje380
Gárdonyi Géza: Az öreg honvéd381
Farkas Imre: Az utolsó honvéd383
Gyökössi Endre: Kossuth katonája385
Dingha Béla: Erdősi387
Zalár József: Branyiszkó389
Farkas Imre: Czinka Panna390
Farkas Imre: A vén cigány392
Lampérth Géza: Pusztaszer394
Szabolcska Mihály: Erdélyről396
Tóth Kálmán: A nép398
Ábrányi Emil: Vándor madár399
Tompa Mihály: Uj Simeon401
Arany János: A dalnok búja403
Petőfi Sándor: A hazáról407
Arany János: Fiamnak408
Szabolcska Mihály: Jézus410
Komócsy Jószef: Szomoru karácsony411
Váradi Antal: A legboldogabb412
Palágyi Lajos: Anyámhoz414
Móra István: Édes anyámnak415
Reivczky Gyula: Imakönyvem416
Váradi Antal: Anyám háza417
Váradi Antal: Melyiket?...420
Gyulai Pál: Margit emléke421
Váradi Antal: Ave Mária424
Petőfi Sándor: Az árva leány426
Váradi Antal: A régi könyv428
Inczédy László: A nővér430
Jakab Ödön: A két örökös434
Ifj. Ábrányi Kornél: A rajnai révész438
Czóbel Minka: Anyaföld440
Zalár József: Ki a szabadba441
Ábrányi Emil: A Balaton partján443
Szabados János: A Tisza444
Bartók Lajos: Kárpáti emlékek446
Majthényi Flóüra: Kereszt a vadonban448
Kiss Jószef: Nápolyi emlék449
Zalár Jószef: A pacsirták452
Lampérth Géza: Pacsirtaszó453
Czóbel Minka: Fehér virágokhoz454
Győry Vilmos: Mese456
Farkas Imre: Fehér galamb456
Lampérth Géza: a kis libapásztor457
Szabolcska Mihály: Dal a kis Demeter Rózsikáról458
Rudnyánszky Gyula: A tündérek459
Kiss József: Czobor Erzsike460
Ábárnyi Emil: A kis savoyard462
Győry Vilmos: Csak várja, egyre várja őt464
Benedek Aladár: A dal varázsa466
Váradi Antal: A magyar dal468
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ünnepi versek Ünnepi versek Ünnepi versek Ünnepi versek Ünnepi versek Ünnepi versek

Belülről megerősített példány. A borító kissé kopott, foltos. A lapélek enyhén foltosak. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
6.980 ,-Ft
35 pont kapható
Kosárba