A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1961/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének folyóirata - LXV. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 767 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Orosz és német nyelvű tartalomjegyzékekkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Az 1. szám tartalomjegyzéke:

Horváth Károly: Széchenyi és a magyar romantika 1
Varga Imre: A kuruc költészet kérdésének története 19
Tamás Attila: József Attila költői világképe I. 32
Kisebb közlemények
Borzsák István: Pannonismus Slavonico-Germanicus 50
Nagy Dezső: Petőfi és a magyar földmunkásmozgalom 50
Szűcs László: Ady Endre a Martinovics Szabadkőműves páholyban 50
Vita
Ferenczi László: Arany János, a moralista 55
Adattár
Csáji Pál: Szerelmi versek Ladmóczi István albumában 61
Herepei János: Bod Péter jegyzőkönyvecskéje 64
T. Erdélyi Ilona: Kölcsey Ferenc első és eddig ismeretlen verse 68
Andrzej Sieroszewski: Mikszáth Kálmán munkásságának ismerete Lengyelországban 72
Scheiber Sándor: Ady Endre és Kozma Andor 78
Szemle
Bodnár György: Halász Gábor válogatott írásai 80
Kéry László: Szabolcsi Miklós: Költészet és korszerűség 85
Juhász Béla: Kosztolányi Dezső: Írók, festők, tudósok 88
Németh G. Béla: Zolnai Béla: Nyelv és stílus 92
Csukás István: Csanda Sándor: Magyar-szlovák kulturális kapcsolatok 97
Bán Imre: Kemény János Önéletírása és válogatott versei 101
Gáldi László: Fábián-Szathmári-Terestyéni: A magyar stilisztika vázlata 102

A 2. szám tartalomjegyzéke:

Kemény G. Gábor: Teleki László és a "Kegyenc" alapeszméje 125
Barta János: Mikszáth-problémák I. 140
Vezér Erzsébet: Ady világnézeti fejlődéséhez 162
Tamás Attila: József Attila költői világképe II. 179
Kisebb közlemények
Tinn Mária: Szenczi Molnár Albert ismeretlen sorai 193
Papp Géza: Hozzászólás az RMKT új folyama XVII. századi 1. kötetéhez 193
Hegedűs József: Revazdy András 193
Póth István: Eötvös József szerb vonatkozású levele 193
Vita
Nagy Miklós: Hozzászólás Ferenczi László "Arany János a moalista" c. cikkéhez 200
Adattár
Vízkelety András: II. Rákóczi Ferenc elmélkedéseiről készült egyházi cenzori jelentések 204
Rudo Brtan: Adalék a szlovák és magyar népies műdal történetéhez 216
Szemle
Nagy Péter: Ortutay Gyula: Írók, népek, századok 220
Diószegi András: Király István: Mikszáth Kálmán 222
Gyenis Vilmos: Hermányi Dienes József: Nagyenyedi Demokritus 226
Tamás Anna: Kazinczy Ferenc levelezése, 23. kötet 230
Orosz László: Katona József összes művei 233
Komlós Aladár: Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése 237
Varga József: Kaffka Margit: Hullámzó élet 241

A 3. szám tartalomjegyzéke:

Varga József: Ady irodalomszemlélete 253
Bodnár György: A publicista Kaffka Margit 289
Barta János: Mikszáth-problémák II. 299
Kisebb közlemények
Bán Imre: Apáczai Tamás kölcsön-ügye 322
D. Zöldhegyi Zsuzsanna: A cári cenzúra Petőfiről 322
Vita
Tamás Attila: Hozzászólás az Arany-vitához 324
Bisztray Gyula: Egy ferde közlemény a legutóbbi Mikes-kiadásról 326
Adattár
Papp Géza: Ismeretlen Kochanowski-fordítások a XVI-XVII. századból 328
Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond kiadatlan levelei 340
Szemle
Béládi Miklós: Révai József: Válogatott irodalmi tanulmányok 344
Komlós Aladár: Hatvany Lajos: Irodalmi tanulmányok 346
Klaniczay Tibor: Tolnai Gábor: Évek, századok 349
Staud Géza: Horányi Mátyás: Eszterházi vígasságok353
Törő Györgyi: A Petőfi Múzeum évkönyve 1959 355
Szekeres László: Vértesi Arnold: A tengeri rák 357
Kardos Pál: Csathó Kálmán visszaemlékezései a Nemzeti Színházról 359
Martinkó András: Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából 363

A 4. szám tartalomjegyzéke:

Somogyi Sándor: Petőfi legelső életrajza 377
Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond ars poetica-ja 399
Képes Géza: Zrínyi Miklós verselése 414
Kisebb közlemények
V. Kovács Sándor: Balassi Bálint ismeretlen levele 445
Ficzay Dénes: Jókai Aradon 1890-ben 445
Csighy Sándor: Ady költészete és a nagykárolyi Kölcsey-Egyesület 445
Vita
Mezei József: Mikszáth és a század "realizmusa" 448
Adattár
Gyenis Vilmos: Adalékok Bod Péter munkáinak bibliográfiájához 470
Zsoldos Jenő: Egy ismeretlen Csokonai-vers 473
Illés László - K. Nagy Magda: Karikás Frigyes ismeretlen írásai 479
Szemle
József Farkas: Irodalmi vonatkozások a Tanácsköztársaság évfordulója kiadványaiban 485
Szabolcsi Miklós: Kardos László: Vázlatok, esszék, kritikák 488
Stoll Béla: Szabolcsi Bence: Vers és dallam 490
Pirnát Antal: Borzsák István: Az antikvitás XVI. századi képe 491
Kovács Kálmán: Arany László válogatott művei 497
Szalay Károly: Kolozsvári Grandpierre Emil: Legendák nyomában 499
Martinkó András: Dolgozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus történetéből 502

Az 5. szám tartalomjegyzéke:

Hopp Lajos: Mikes Kelemen utolsó levelei 517
Rejtő István: Thury Zoltán és a tárcanovella 533
Diószegi András: Új Magyar Múzeum felé 558
Kisebb közlemények
Eckhardt Sándor: Balassi Bálint toborzó levele 570
Takáts Gyula: Kisfaludy Sándor ismeretlen levele Döbrentei Gáborhoz 570
Szecskó Károly: Vértesi Arnold egri kapcsolatairól 570
Scheiber Sándor: Mikszáth Kálmán levele Kozma Andorhoz 570
Vita
Osváth Béla: A realizmus kérdései a szabadságharc utáni magyar drámában 575
Béládi Miklós: Irodalomtörténetírás vagy műelemzés 588
Adattár
Jenei Ferenc: vásárhelyi Gergely Kempis-fordítása 594
Staud Géza: Móricz Zsigmond levelei Hevesi Sándorhoz 599
Szemle
Komlovszki Tibor: A Bibliotheca hungarica Antiqua sorozat első három kötete 605
Bodnár György: Bóka László: Tegnaptól máig 608
Pirnát Antal: Régi Magyar Drámai Emlékek 611
Julow Viktor: Kazinczy Ferenc válogatott Művei 619
Lukácsy Sándor: vajda Péter: Költemények prózában és más írások 622
Varga József: Ady Endre: A nacionalizmus alkonya 623

A 6. szám tartalomjegyzéke:

Tarnai Andor: A magyar irodalomtörténeti hagyomány kialakulása 637
Szauder József: A magyar romantika kezdeteiről 659
Béládi Miklós: Illyés Gyula és a szürrealizmus 682
Kisebb közlemények
Komlovszki Tibor: Balassi kiadatlan végrendelet-töredéke 710
Vita
Kovács Kálmán: Hozzászólás a realizmus vitájához 712
Adattár
Szabolcsi Miklós: Saitos Gyula József Attila-kéziratai 722
Szemle
Horváth Károly: Horváth János: berzsenyi és íróbarátai 745
Mezei Márta: Kazinczy Ferenc válogatott munkái 750
Baranyi Imre: Forgács László: Ünnep után 752
Vezér Erzsébet: Tömöry Márta: Új vizeken járok 757
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1961/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1961/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1961/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1961/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1961/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1961/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1961/1-6.

Könyvtári könyv volt. Az eredeti borítók enyhén foltosak, elszíneződtek. A könyv néhány lapja vágáshibás.

Állapot: Közepes
2.580 Ft
1.030 ,-Ft 60
5 pont kapható
Kosárba