Növényvilág témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922.

LIII. kötet 1-4., 23-52. szám; LIV. kötet 1-52. szám; LV. kötet 1-52. szám; LVI. kötet 1-53. szám

Szerző

Kiadó: Németh József Technikai Könyvkereskedése
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.248 oldal
Sorozatcím: A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 31 cm x 23 cm
ISBN:
Megjegyzés: 4 évfolyam egy könyvben. Szerkesztették: Feyér Gyula szerkesztő és Thoma Frigyes főtitkár. Az 1919. év nem teljes évfolyam, hiány: 5-22. szám. 1920-1922. év teljes évfolyam. Fekete-fehér ábrákkal, képekkel, kihajtható mellékletekkel illusztrálva. Kiadótulajdonos a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet. "Élet" irodalmi és nyomda részv.-társ. nyomása.

Előszó

Részlet az 1919. év 1. számából:

Könyves-Tóth Mihály

A kultúra pionírjainak egyik tipikus megszemélyesítője szállt sírba Könyves-Tóth Mihállyal. Bár karunk szeniorjai közé tartozott, a... Tovább

Tartalom

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1920. (teljes évfolyam) - 167 szövegábrával
Balogh József : A barnaszénbányászat bevonása a széninség enyhítésére (Sz) 92
- A kazántápvíz gáztalanítása (Sz) 206
Bernauer Izidor: A budapesti gázgyárak üzeme a háborúban és háború után (C) 111
Borus Ferenc: Szántógépek választásához (C) 13
- Kisgazdaságok elektrifikálása (C) 87
- Mezőgazdasági elektromos kismotor (Sz) 93
- Egyetemes elektromos kisgazdamotor (Sz) 158
- Hogyan emeljük a szántógépek gazdaságosságát (Sz) 175
- Mezőgazdasági vezetékszövetkezetek Németországban (Sz) 191
- Új dinamóméterek szántógépek vizsgálatához [Sz) 197
- Villamos talajmarók (Sz) 197
- Helyközi telepek tarifái (Sz) 198
K. Császár Ferenc: A gazdaságos építkezés nemzeti és
ipari vonatkozásban (C) 95, 104
Czakó Adolf: A műegyetem megnyitása (C) 169
Erdős Ferenc: Tisza-szabályozás (C) 21, 33, 44
Gombos Mihály: Többnyílású általános vonalozású keretrendszerek grafikus szilárdsági vizsgálata. Dr. Enyedi Bélától (K) 11
Guóth Béla: Geodézia. Oltay Károlytól (K) 129
Haidegger Ernő: Vasúti járművek vontatása légcsavarokkal (Sz) 82
- Az angol elektromosságügyi törvény (Sz) 157
- Európa legnagyobb ipari társulása (Sz) 166
Halmi Gyula: A megcsonkított Magyarország vegyészeti ipari anyagszükségletének biztosítása a békeszerződésben (C) 6
Hoffmann Alajos: Lóczy Lajos (K) 117
Jász Dezső : Megnyitó beszéd 1
Janicsek J.: A nemzetközi vasúti kongresszus-szövetség
(Sz) ... 17
- Női munkaerő az angol vasutak háborús szolgálatában (Sz) - - 18
- Rendszeres légipostaösszeköttetés a Murmann-partokkal (Sz) -61
- A salzkammerguti helyiérdekű vasutak államosítása
és elektrifikálása (Sz) - 73
- Tüzelőanyagok gazdaságos kihasználásának kérdése
Ausztriában 73
- A svédek utazási láza Franciaországba (Sz) 73
- A spitzbergi széntelepek a svéd államvasutak szolgálatában (Sz) ___- - 73
- Technikus csoport a német nemzetgyűlésen -73
- Német-svéd postaösszeköttetés (Sz) 74
- Szénellátás és szénszállítás 74
- A bagdadi vasút (Sz) - 157
Kelemen Móric : Vágánykapcsolások és vasúti állomások.
Zelovich Kornéltól (K) - -75
- A vasúti biztosító berendezések fejlődése Magyarországon 1914-1919. Dalmadi Ödöntől (K) - --93
Kerékgyártó György : Elméleti mechanikai technológia
alapelvei. Rejtő Sándortól (K) -166
Kertész K. Róbert: Alelnöki székfoglaló beszéd (C) -151
- Pilisi Ney Béla (C) --67
Kolos Aurel: Forgóáramú asynchron-motorok teljesítménytényezőjének (cos (p) javítása fázisszabályozók segítségével (C) ... 121
Kotsis E.: Újabb és különleges épületszerkezetek. Sándy
Gyulától (K) - 207
Lechner Jenő dr.: Kauser Gyula 103
- Schmall Lajos 117
Lósy-Schmidt Ede : Ajtó- és ablakalkatrészek szabványosítása Németországban (Sz) 9
- A német szabványozó bizottság legújabb röpirata (Sz) 9
- A német ipar szabványlapjainak ármérséklése 10
- Ajándékkönyvek (K) 11
- Beszédes József dr. sajátkezű jegyzetei az 1883.-i
Geographical Annual-ban (C) 15
- Kultúrtörténeti adatok a magyar technika évszázados múltjából (C) - -91
- A szabványosítás, mint a világbéke eszköze (Sz)___108
- Műszaki naptár az 1920. évre (K) 118
- Könyvtárosi évi jelentés (C) 155
- A new-yorki lakáshiány {Sz) 158
- A berlini és Budapesti mérnökegyletek könyvtárá-
nak könyvállománya és forgalma (V) 159
- A góthai völgyzárógát falának mozgása (Sz) 164
- Tűzálló építkezés (Sz) 167
- Nagyvasutak villamosítása (Sz) ... 175
Salaktéglák gázműsalakból (Sz) 175
- Sülyesztett hajók kiemelése (Sz) 191
- A jogászegyeduralom újabb törekvései Németországban (Sz) 198
- A szénnek a betonra gyakorolt hatásáról (Sz) 206
Maurer Gyula: A Duna-Tisza csatorna (C) 107
Méhes Zoltán: A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
költségelőirányzata 1920. évre 94
Miklósi Kornél: A fémipari fúrókról (C) 177, 185
Nagy M.: A téglakérdés újabb fejleményei (V) 191
- Építőcéhek (V) - 199
Ordódy: A Diesel-gépek kezelése és karbantartása 166
Putnoky László dr.: A modern atómteória és Rutherford atómbontási kísérlete (C) 80
Rejtő Sándor: A műegyetem megnyitása (C) 193, 201
Rerrich Béla: Családi házak. Kocsis Ivántól (K) 99
Rolla János: A földmérés a többtermelés szolgálatában (C) ... 77
Thoma Frigyes: Tiszti jelentés (C) 135
Tolnai Pál: Újfajta tüzelőanyag explosiós motorok számára 165
Verebéig László: A magyar államvasutak föhálózatának
villamosítása, különös tekintettel a széngazdálkodásra (C) 55, 68
Viola Rezső: Mérnökök és szakférfiak az új francia kormányban (V) 32
Zaymus Vince: Mi történjék a m.kir.államvasutakkal?(C) 161
Zielinski Szilárd dr.: Elnöki székfoglaló (C) 1
- Közgyűlési megnyitó beszéd (C) 131
Betűvel jelzett vagy névtelen közlemények:
Betűvel jelzett közlemények:
J. J. (lásd: Janicsek József. W. G. (lásd: Willheim Gyula,
F. (lásd : tegér Gyula. S, Z. (lásd : Schilling Zoltán.
H. F. (lásd : L. J. (lásd : Ladányi Jenő.
Névtelen közlemények:
Közgyűlés 147
Tisztújító rendkívüli közgyűlés 111
Nagyválasztmányi ülések 12, 52, 84, 99, 110, 119, 183, 191, 192
Kisválasztmányi ülések 51, 83, 167
Egyetemes ülések 32, 63, 64, 200
Bányászati és kohászati szakosztályi ülések 75
A geodéziai szakosztály ülései 20, 54, 65, 66, 101, 176
A gépészeti, elektrotechnikai és gyáripari szakosztály
ülései 40, 41, 65, 76, 109, 120, 129, 184, 200
A vegyészmérnöki szakosztály ülései 66, 76, 86, 168, 176
Ut-, vasút- és hídépítési szakosztály ülései 20, 64, 93, 130, 160
Vízépítő szakosztály ülései 93. 130, 208
Az építészeti szakosztály ülése -54
Mű- és középítési szakosztály ülései 76, 86, 102, 130,
160, 199, 200, 208
Megbízás ... 109
Uj tagjaink - 86, 99
Kinevezések ... ... 62, 109, 128, 150, 159, 175. 182
Műszaki doktoravatás - 159
Magántanári képesítés 128
Kilépő tagok névsora 9
Egyleti Tanács végérvényes határozatai az egylet egyes
tagjainak a proletárdiktatúrával kapcsolatosan tanúsított magatartása dolgában 9, 18, 32, 50, 62. 109, 118, 150, 159
Halálozás .. - 63, 103, 117
Ajándékkönyvek 62
Helyreigazítás... 32, 82, 99, 117, 175
Egyleti pályázataink 125, 143
Tisztújító rendkívüli közgyűlésünk (C) 1
J. J.: Helységnevek Déltirolban (Sz) - 18
- A francia északi vasutak újjáépítése (Sz) 18
- Vasútösszeköttetés Hamburg-Kopenhága között 18
F: Őskátrány és egyéb lepárlási termékek nyerése gőzerőközpontokban (Sz) 18
- Magyarország kormányzójának választávírata egyletünk üdvözlő feliratára (C) -43
- Módosított alapszabályaink jóváhagyása (K) 49
- A mérnöki és építészi díjszabás (V) 49
- Kikötő-bizottság szervezése (K) 49
- A magyar vasutak egységes forgalmi és jelzési utasítása (K) 50
- Továbbképző tanfolyamok felsőipariskolát végzettek
részére (F) 50
- Határozat a mű- és középítési szakosztályok szétválasztása tárgyában (V) 50
M. F.: Goethe, mint a weimari útépítő igazgatóság
(Wegebau-Direktion) elnöke (K) 51
F.: A világ szénkészlete- és széntermeléséről {Sz) 60
- Az egylet keretében működő Munkásoktatásügyi
Bizottság (V)______ ______ ... 62
- Nemzeti vagyonmentő vásár (V) 62
- Nemzetközi üzleti forgalomba való beilleszkedés (V) 62
- Villanyos csengetyűk és házi telefonok {K) ... ...62
- Boldogemlékű pilisi Ney Béla {V) 74
- Különféle rendeltetésű és helyszinrajzú épületek alaprajzi megoldásai dr. Kotsis Ivántól 74
- A mérnöki és építészi munkák díjszabása (V) 82
- Kruspér István-alap (V) 99
- A Széchenyi-lánchíd kocsipályájának forgalombahelyezése 99
- Művezetők Országos Szövetsége 99
W. G. Vasúti teherkocsik vasbetonból (Sz) 108
- M. kir. belügyminiszter rendelete az egyleti igazoló
eljárásra vonatkozólag 110
- A „Falu" országos szövetség megalakulása 118
- A kézmű- és kisipari miniszteri biztosság (V) 118
- Zeitschrift der Baumeister (K) 128
- Kvassay-emlék egyletünkben {V) 128
- Zárószámadások 143
- Pénztárvizsgáló bizottság jelentése 143
- A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet tisztviselői,
választmányának, egyleti tanácsának tagjai és a
vidéki osztályok tisztikara 145
- Pályázat (V) ... - 150
- Pályatervek kiállítása {V) ... 150
J. J.: Német gépészmérnökök egyesületének pályadíja (Sz) - 158
- A m. kir. József-Műegyetem tanári kara {V) 158
- Országos Középítési Tanács (V) 158
- A vasúti és közlekedési közlöny (V) 159
A műszaki szótárbizottság 160
Műemlékek országos bizottsága új vezetősége 166
S. Z.: A szabadalmi törvény novellája (C) - 174
A magyar ipari szabványosítás (V) 175
A szakosztályi ülések és napirendjük hirdetésének
ideiglenes rendezése (F) 176
Közlekedésügyünk és anyaggazdálkodásunk kérdéseiről (V) - - -- - -182
Az egyleti ügykezelés kifogástalan vitele (V) 182
A mérnöki és építészi munkák díjszabása (V) 182
Az automobilügyek kormányhatósági ellátásának
rendezése (V) - ... -182
A „Falu" szövetség (V) 182
Magyarországi építőanyagkereskedők szövetsége (V) 183
W. G.: A porosz-hesszeni államvasutak ötcsatlós tehervonatú lokomotívja (Sz) -191
L. J. Az áramárak szabályozása Ausztriában (Sz) ...191
Németország eddigi teljesítményei a békeszerződés
kötelezettségeiből (Sz) - -191
Katonatisztek elhelyezése polgári foglalkozásban 191
A magyar ipari szabványosítást előkészítő bízottság 191
W. G.: Vasúti teherkocsik vasbetonból (Sz) 198
F.: Martin-pestek fűtése hideg kokszkemencegázzal (Sz) 198
A mérnöki cím és gyakorlatjog 199
A mérnökök rendtartásáról szóló törvényjavaslat
rövid ismertetése (V) 199
L. J. Könnyű salaktégla (Sz) - -206
A német birodalmi vasutak villamosítása és a tüzelőszergazdálkodás 207
Rendkívüli közgyűlésünk 207
Egyéb személyi hirek:
Műszaki doktorrá avatás
Egyleti Tanács eddig hozott végérvényes határozatai az
egylet egyes tagjainak a proletárdiktatúrával kapcsolatosan tanúsított magatartása dolgában
Megbízás
Magántanári képesítés
Halálozások, kinevezések

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1921. (teljes évfolyam) - 289 szövegábrával, 79 táblázattal és 8 rajzmelléklettel
1. Cikkek, tanulmányok, értekezések.
Balogh Artúr: Belső égésű-(gáz-) gépek melegértékesítése.
(Szerző 1914. évi előadásának összefoglalása.)----- 47
Berghold Kálmán dr.: Földrengéstan egynémely technikai vonatkozásairól; A - (C) - 1
Buday Béla: Magyarország közutai. I. Bevezetés. II. A
magyar közutak a közúti törvény megalkotása előtti
időkben. III. A közúti törvény. IV. A közúti törvény
hatása. V. Adatok a közutak fejlődéséről. VI. A közúti
ügyekkel kapcsolatos kérdések. VII. A háború és a béke
hatása közutainkra. VIII. Összefoglalás. (E) 87, 95
Cotel Ernő: Hengerlés! technika alapelvei; A modern -.
1. Bevezetés. 2. A hengerlés erőszükséglete. 3. Az
üvegezés irányelvei és technikai kivitele. 4. A hengerlés
nyújtási iránya és az előresietés (C) - - 55, 63
Doctorics Benő: Energiagazdaságtan rövid áttekintése;
Az - 1. Az energiagazdaság fejlődése. 2. Az energiagazdaságtan feladatai. 3. Az energiaforrások az energiagazdaságtan felfogásában. 4. Az energiaszükséglet. 5.
Nemzetközi adatgyűjtés. 6. Az energiapazarlás. 7. Az
energia átalakulásai és tározása. 8. Az energiagazdaságtan művelése tudományos és gyakorlati alapon (C) 171, 182
Dörre Jenő: Személypályaudvarok és az ezzel összefüggő
kérdések tervpályázata ; A budapesti - (C) 280
Erdős Ferenc: Válasz Iványi Bertalan Hozzászólás a
Tiszaszabályozás című cikkéhez - 158
- Válasz a Tisza fejlesztéséről című cikkre 166
- Válasz Kofranek Vendel: Hozzászólás Erdős Ferenc
Tiszaszabályozás című cikkéhez 375
- Viszonválasz Timon Béla: Még egy-két szó a Tiszaszabályozás fejlesztéséről című cikkre 377
Fényes Kornél dr.: Automobilok elektromos önindító és világító berendezései 251, 262
Finkey József: Bányászati és erdészeti főiskola sorsa;
A m. kir. 35
Freund Mihály dr.: Szénlepárlás és kilátásai Magyarországon ; A - (Előadta a gépészeti-, elektrotechnikai- és gyáripari, valamint a vegyészmérnöki és a bányászati
és kohászati szakosztály 1921 május 24.-én tartott
együttes ülésén) (C)- 233, 239
Fritz Oszkár: Schulek Frigyes emlékünnepe. (Lásd még
u. e. cím alatt a 213. és 225. oldalakon.) (C) ___ - - 181
dombos Mihály és Müller Félix dr.: Taylorizmus az
építőiparban (C) - 241
Hatdegger Ernő : Energiagazdasága ; Csonkamagyarország
- Bevezetés. Csonkamagyarország energiakészletei.
Csonkamagyar ország energiatermelése. Csonkamagyarország energiaszükséglete. Jövendő energia-gazdálkodásunk. Energiák termelése. Vízierők. Földgáz és -olaj.
Szén és tőzeg. Energiák elosztása. Országos villamosítási akció. Energiafogyasztási kataszter. Hazai áramfejlesztőtelepeink. Az ipar villamosítása. A vasutak villamosítása. A mezőgazdaság és háztartások villamosítása.
Energiamérleg a villamosítás után. Országos energiahálózat. Az állam feladata. Befejezés (C) _____172, 184
Hérics-Tóth Jenő dr.: Szesziparunk helyzete és nyersanyagai. (Előadta a gépészeti-, elektrotechnikai- és gyáripari, valamint vegyészmérnöki szakosztályok 1921 április
30.-i együttes ülésén). {E) - 267, 273
Hollerung Gábor: Tárolás a többtermelés szolgálatában;
Az okszerű - 236
Iványi Bertalan: Hozzászólás Erdős Ferenc Tiszaszabályozás című cikkéhez (C) - - 157
Jász Károly: Gyáripari regieköltségek megállapítása,
tekintettel a beruházások törlesztésére ; A - (E) 23
Kardos Ferenc dr.: Többtámaszú gerendatartó problémájához ; A - (C) 131
Kelety Dénes: Megcsonkított állam vasútakról; A -
A kocsiállomány. A mozdonyállomány. A műhelyek
teljesítményei. Üzemgazdaságosság. Szénhelyzet. Anyagi beszerzés. Élelmezés. Élelmezés grafikonja. Menekült' ügy. A trianoni béke következményei a vasutakra.
Anyagárak. Mozdony- és kocsi-árak. Díjszabás. Pénzügyi helyzet (C) 193
Király Kálmán: Mihályfi József - 15
Klemp Gusztáv: Bőripar fejlődése hazánkban ; A - (C) 57, 64
Knuth Károly: Villamos- és fűtőtelepek egyesítése. (Előadta a gépészeti-, elektrotechnikai- és gyáripari szakosztályok 1921. évi június hó 11.-én tartott ülésén. {E) 295, 303
Kofranek Vendel: Hozzászólás Erdős Ferenc Tiszaszabályozás című cikkéhez (C) 366
Kotsis Endre : Mezőgazdasági építészetünkről (C) 316
Kump József: Dunai hajózásunk hajótechnikai problémái (C) 331,339
Lechner Jenő dr.: Kauser József emlékezete. (Előadta a
M. M. és E. E. 1921. évi április hó 11.-én rendezett
Kauser-emlékünnepélyén - - ... 123
- Műemlékek és a műemlékvédelem Magyarországon. (Előadta a M. M. és É. E. mű- és középítési szakosztályainak 1921 május 23.-i ülésén (E) 247, 258
- Nagy Virgil építész, műegyetemi tanár (C) 353
Lósy Schmidt Ede: Könyvtárosi beszámoló. Az 1921. évi
közgyűlés elé terjesztett évi jelentés (C) - 127
- Mérnöki cím használatának vázlatos története Magyarországon; A - (C) 155
- Technikai folyóiratirodalom 1920-ban; A magyar - (C) 133
- Technikai tudományos irodalom állása a proletárdiktatúra bukása után az 1919. és 1920. években; A magyar - (C) 355
Markhót Jenő: Automobilizmus fejlődése ; A magyarországi
- (Előadta a gépészeti-, elektrotechnikai- és gyáripari
szakosztály 1921 okt 29.-én tartott ülésén (E) 361, 371
Müller Félix dr. (Lásd : Gombos Mihály és Müller Félix dr.:
Taylorizmus az építőiparban.) (C) 241
Nagy Márton : Építési lehetőségek (C) - 16
Pesky János: Pályafenntartási zúzott kő vizsgálata; A - (C) 126
- Trasszról; A - (C) ... 327
Sajó Elemér: Vízügyi kiállítás és a bajor vízgazdasági
politika ; A müncheni - A) Víziutak. B) Vízierők (C) 285, 293
Selényi Manó: Kerettartók számítása ; Általános alakú -
1. Bevezetés. 2. Az elmozdulás ábrázolása pólussal.
3. A pólus meghatározása a terhelésből. 4. Relatív és
abszolút pólus. 5. Egyszerűen határozatlan, egyik Végén
befalazott tartó. 6. Kétszeresen határozatlan egyik
végén befalazott tartó. 7. Háromszorosan határozatlan,
mindkét végén befalazott kerettartó. 8. Mindkét végén
csuklósan alátámasztott keret. 9. A többnyílású keret
legáltalánosabb esete. 10. Az oszlopos többnyílású
kerettartó. 11. Csuklós alapozású oszlopok (C) 71, 79
Signer Béla: Forgatós hajtás ütközési igénybevétele (C) 7
Szabó Kálmán (borosjenői) : Villamospestekről; A - (C) 139, 147
Sziget Gábor: A barnaszénkátrány termelése, lepárlása
és felhasználása, különös tekintettel hazai viszonyainkra.
1. Az óbudai gázgyár generátor- és kátrányelválasztó berendezése. II. Öskátrány előállítása és különleges kigázító szerkezetek. III. A generátorkátrány leválasztásának németországi generátortelepeken alkalmazott módjai. IV. A
generátorkátrány feldolgozása az óbudai gázgyárban.
V. A magyarországi generátorkátránytermelésnek együttes
feldolgozása. VI. A generátorkátrányok sajátságai, a
kátrány racionális feldolgozása, a generátorkátrány termékek felhasználása. VII. A generátorkátrányolaj felhasználása Diesel-motorokban. VIII. Javaslat egy országos
jellegű tüzelőszervizsgálóállomás létesítésére ... 381, 395
Szili Jenő dr.: Koksznak hazai tüzelőanyagokkal való
pótlása ; Külföldi - (C) 42
- Szénportüzelések (C) - 347
Sztrókay István: Közlekedési problémái; Nagy-Budapest
- (C) 215, 227
Thoma Frigyes: Tiszti jelentés. Felolvasta a M. M. és
É. E. 1921. évi rendes közgyűlésén: - Egyleti purifikálás. Halottaink. Elszakított volt Osztályaink és Tagtársaink. A mérnökök rendtartása. A mérnökség érvényesülése a közigazgatásban. Az építőipar gyakorlásáról
szóló törvény előkészítése. Az építészi tevékenység,
valamint az építőipar fellendítése. Közlekedésügyünkröl
és anyaggazdálkodásunkról. Ipari szabványosítás.
Munkástovábbképző Bizottság. Mezőgazdasági bizottság
működés e. Műszaki szótárbizottság. Javaslataink. Díjszabásunk. Állásközvetítés. Tagdíjemelés. Az Egylet
ügyvitelének javítása. Közlönyünk. Szakosztályaink tevékenységéről és tisztikaráról. Vidéki osztályaink tevékenysége-105
Timon Béla: Tiszaszabályozás fejlesztésérői; A - (C) -163
- Tiszabályozás fejlesztéséről; Még egy-két szó a - (C) 367
Tolnai Pál: Szívógázhajtású teherautomobilok (C) 288
Udránszky József: Kvassay Jenő emlékezete. (Emlék-
beszéd.) A vízépítési szakosztály 1920. évi december
hó 21.-én tartott ünnepi ülésén előadta: - 39
Veress Gábor dr.: Államvasúti reformgazdasági és közigazgatási alapelveiről; Az - (Előadta az út-, vasútés hídépítési szakosztály 1921. évi június hó 16.-án
tartott ülésén (B)... - - - 275
Vicián Ede: Kovács Sebestyén Aladár - - - 257
Wilheim Gusztáv ifj.: Kassa-oderbergi vasút átadása;
A - (C) ... .. ... ____________ .. - 83
Zelovich Kornél Rector Magnificus székfoglalója. (Lásd:
Műegyetem megnyitása ; A -.) (C) 321
Zielinski Szilárd dr. közgyűlési megnyitó beszéde. (Elmondotta a M. M. és É. E. LXX-ik közgyűlésén 1921 március 19.-én.) (C) 103
Zsigmondy Árpád: Bánya- és kohómérnöki főiskola
sorsa; A magyar királyi - (C) 26
2. Kisebb közlemények, cikkek (V), Lapszemlék (Sz), Könyvismertetések és - méltatások (K); Szakirodalmi beszámoló (I).
Barna János : Olajok kenőképességének újabb mértéke (Sz) 143
Bató Endre: Bánki: Energie-Umwandlungen in Flüssigkeiten (K) - - - - 359
Borús Ferenc: Cséplőmotorok takarékkapcsolásban (Sb) 52
- Mezőgazdasági helyközi telepek transzformátorteljesítményei 13
- Vashengerek a malomiparban; Öntött - (Sz)-.- 220
- Villamos berendezések biztossága istállókban (Sz) - 51
- Villamos energia a mezőgazdaságban {Sz) - - - 282
- Villamos hajtás mezőgazdasági kisüzemekben (Sz) -84
- Villamos hálózatokon; Túlfeszültség biztosítása nagy
- {Sz)- -------- - ... ... ... ... ... ... 61
- Villamos kisugárzások útján való elősegítésére; Ujabb
kísérletek a növényzet fejlődésének -319
- Villamos motor mezőgazdasági ipari üzemekben; A - (Sz) 243
- Villamos szántógép új alakja; A - 144
- Villamos Szövetkezetek 36
- Villamosítása; A svéd mezőgazdaság - (Sz) 84
Császár Ferenc : Takarékos építkezés ; A - Irta : Doletsko
Ferenc (K) 145
Fábián Gáspár dr.: Közgazdasági politika (Heller Farkas
műegyetemi tanár új könyve) (K)- - 13
Fényes Kornél dr.: Hajómotorok ; Diesel-rendszerű - (Sz) 281
- Motorok kenése; Explóziós -- - - - --- 243
- Sebességváltó normalizásála ; Uj sebességváltó - (Sz) 178
Filep : Kereskedelmi kikötő ; A kölni - (Sz) 28
- Vasút; A bolgár transzverzális - (Sz) 60
Gombos Mihály: Tartók statikája (Dr. Kossalka János
műegyetemi tanár ilyen című műve I. kötetének ismertetése.) (K) - 85
Haidegger Ernő : Lokomotívok ; A szénportüzelésű - 28
Harkányi: Függőkomp Bordeauxban (Sz) - 310
Hubert E.: Széntermelés csökkenése; A német - (Sz) 253
Juhász Kálmán: Kolloidált fűtőanyag (Sz) 135
- Naftalinoldatok felhasználása belső égésű motorokban (Sz) 136
- Szénsavat jelző műszer ; Új - (Sz) 310
Kazinczy Gábor: Kőmíves- és kőfaragószerkezetek
Bossányi Józseftől (K) ... 256
Kelemen Móric: Elektromos áramárak kérdésében döntőbizottság működése; Az - (V) - - -_ 160
- Schnellbohnnetz für Gross-Berlin; Das zukünftige -
von Dr. techn. Erich Giese (K) - 137
- Tolnay Kornél: Mi történjék közúti vasutainkkal (K) . 46
- Verebély László : Az olasz államvasutak villamosítása (K) 61
Kerékgyártó György dr.: Közgazdaságtudományi Kar;
Az Egyetemi - (K)- - - -- -- --- - 45
Kofranek Vendel: Vasbeton gyakorlati alkalmazása;
Víz alatt öntött - (Sz) 99
Kutasi Oszkár: Mérnöki munkaterület integritása;
A - (V) 232
K. Lehotzky Gyula: Műegyetemek "külintézetei"; A
német (V) 255
Lósy Schmidt Ede: Aerotechnikai Szótár (K) 146
- Ajándékkönyvek (K)- - - - - 102
- Balesetelhárítási javaslatok (K) - - - 170
- Bányászati akadémiák doktoravatási joga; Német (Sz) 12
- Beton- és vasvázas betonépítés fejlődése hazánkban;
A - (V) - - - - 237
- Diesel-elektromotoros kocsik a svéd vasutakon (K) ...14
- Építőipar utolsó hét éve Bajorországban; Az - 253
- Freytag, Conrad. Dr. Ing. h. c. 282
Hajóépítkezése 1921-ben ; A világ - (Sz) 210
- Hegesztés gyakorlati kézikönyve; A láng-, illetőleg az
autogén - (K) - - - - 146
- Hennebique, Frangois {V} 237
- Jubileuma ; A drezdai Szász Mérnök- és Epítész-Egylet
75 éves fennállásának - (V) - - 282
- Jubileuma ; A perein Deutscher Eisenbahnverwaltungen
75 éves - (Sz) - - 392
- Lokomotív építés 80 éves múltja; A német - (Sz) ...358
- Mérnökök mozgalma; Amerikai - (Sz) 12
Mérnökök tevékenysége Németország talpraállítása körül;
A német - (Sz) 51
- Műegyetemek alapítási évfordulóinak megünneplése;
Német - 101
- Műegyetemeken felállított ú. n. külintézetek (Ausseninstitut) célja és rendeltetése (V) - -320
- Olaj- és zsiradékügyi bizottság működésének története;
Az - (K) 1414
- Sarrazin Ottó, Dr. Ing., Dr. phil. (V) 221
Szerzők munkássága a technika irodalomban ; Magyar
- (A könyvpiacon 1921 január 1-től kezdve megjelent
technikai könyvek, folyóiratok könyvészete és az 1921.
évi technikai folyóiratirodalom eredeti cikkeinek repertóriuma.) I-XVII. közlemény. (/) A) Könyvújdonságok.
Folyóiratok 52, 77, 101, 137, 153, 169, 222, 255.
272, 283, 291, 312, 330, 344, 360, 379
B) Folyóiratirodalom 53. 77. 101, 137, 161, 169. 222,
255. 272, 284, 291, 312, 330, 344, 360, 380
- Táblázatok a quantitatív elemzésekhez (K) 170
- Technikai Múzeum céljaira felajánlott adományok;
Magyar - I-IV. közlemény (V) 255, 283, 352, 370
- Buday Béla államtitkár adománya (K) 255
- Dienes Jenő (keréktói) kataszteri mérnök Debrecen
adománya (V)-- 352
- Füstmarta szerkezeti részek a debreceni pályaudvart
áthidaló közúti felüljáró 1921. évi megerősítése alkalmából 370
- Kosárszky József zalaegerszegi osztálymérnök, Máv.
főmérnök adománya (V) 370
- Liedemann Hugó Máv. főmérnök adománya nagybátyjának hagyatékából (V) 283, 352
- Maurer Vilmos udvari tanácsos, nyug. Máv. főfelügyelő
adománya (V) 370
- K. Nagy Dezső kir. műszaki tanácsos (Siófok) adománya (V) 283
- Pirovits Aladár szfővárosi műszaki főtanácsos adománya (V) - 255
- Révai Margit úrhölgy (Újpest) adománya (V) - 352
- Scheer Simon Máv. főfelügyelő adománya {V) , 352
- Schulek János építész adománya (V) - 352
- Székely Ferenc nyug. műszaki főtanácsos (Debrecen)
adománya (V) --------- - - - 283
- Szilágyi Lajos miniszt. tanácsos adománya ( V) -283
Sztankay F. Béla fémipari szakiskola igazgatója Debrecen (V) 370
- Thoma Frigyes műszaki tanácsos, egyleti főtitkár adománya (V)... 370
- Tőrök Pál porrogi (somogymegyei) földbirtokos adománya (V) 255, 352
- Vásárhelyi Ernő mérnök adománya (V) 255
- Dr. Zubricky József miniszteri tanácsos adománya (V) 352
- Technikus lap; Az első magyar - (V) 68
- Vásárpalota Pozsonyban; Keleti - {Sz) 13
Lux Kálmán dr.: Kotsis Endre dr. könyvei az olasz
renaissance építőművészet köréből. 1. Az olasz renaissance építőművészet formaképzése, homlokzati és téralakításai. 2. Az olasz renaissance építőművészet alaktana {K) 320, 329
Marék László : Szénbányászatot fejlesztő alap; Hazai - (V) 271
Maurer Gyula: Pénzügyi helyzetünk rendezése (K) 29
Nagy Márton: Agyaggal való építkezési módok; Nyers
- (Lásd: u- e. cikkhez a „Helyreigazítás"-t a Közlöny
Szemlerovatában a 135. oldalon) {Sz) 67, 74, 129, 135
- Agyagzsindelyfedés tűzállóságára vonatkozó kísérletek;
Az - (K) - --- -- - -- -- - - 264
- Lakásépítkezés előmozdítására célzó 1921. évi törvény;
A - (K) - - - - 161
- Lakáskérdés; A - (V) - 145
- Műkőipar; A - (K)- 137
- Szabványosítás; Az építőipari - {V) 21
- Tetőfedőanyagok; A - (V) - 37
- Törpe ház problémája; A - (Sz) 349
- Városépítési főiskola {V) - 145
- Városi lakóház fejlődése; A - {V) - 21
Paulini Alfréd dr.: Psychotechnikai vizsgálatok a munkakészség megállapítására {Sz) 44
Rerrich Béla: Makoldy József könyvei {K) 37
Somogyi Jenő: Szén keletkezéséről és kémiai struktúrájáról ; A. - (Sz) 368
Schilling Zoltán : Megcsonkított Magyarország ; A - {K) 170
Schulek Frigyes emlékünnepe. Dr. Nagy Árpád min.
tanácsos a m. kir. kormány képviselőjének megemlékezése. Csányi Károly emlékbeszéde a Tud. Akadémia dísztermében 1921 június 5.-én tartott emlékünnepen.
Dr. Ilosvay Lajos, a Magy. Tud. Akadémia igazgatósági és rendes tagjának megemlékezése. Nagy Virgil
műegyetemi tanár, a kir. József-műegyetem ünnepi
szónokának megemlékezése. Fock Ede tanácsnoknak,
Budapest székesfőváros képviselőjének megemlékezése.
Nádler Róbert festőművésznek, a Magyar Képzőművészek
Egyesülete képviselőjének beszéde. Dr. Lechner Jenő
építőművész, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti
Szövetsége kiküldöttjének megemlékezése. Lyka Károly
az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola
m. b. igazgatójának megemlékezése. (Lásd még: Fritz
Oszkár: Schulek Frigyes emlékünnepe 181. 1.) (C) 213, 225
Szilas dr.: Va kohászat tüzelőszerfogyasztása; A - (Sz) 264
Szili Jenő dr.: Elektroacélkemencék elterjedése a háborús
években és azután; Az - (Sz) - 60
- Elektroacélkemencék ; Ujabb - 75
- Koksznak hazai tüzelőanyagokkal való pótlása; Külföldi - (Sz) 168
- Nikkel krómötvözetek (Sz) 143
- Nikkelezés; A - (Sz) 136
- öntvény szilárdsági tulajdonságaira; Mangán befolyása
a kovácsolható - (Sz) 136
Unger Emil: Elektromos távvezetékek hibás szigetelőinek
üzemközben való kikutatása ; Az (Sz) 319
- Elektromos vizerőtelepek kiépítésének előmozdítására;
Osztrák törvénytervezet az - (Sz) 290
- Vállalatok üzeméhez szükséges pótbeszerzésekre szánt
tartalékok adómentessége Németországban; A - (Sz) 351
Vásárhelyi László dr.: Oppaui robbanás okairól; Az
- (Sz) 358
Zsigmondy Árpád: Bányászat és kohászat mai helyzete;
A német - (Sz) 242

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1922. (teljes évfolyam) - 221 szövegábrával, 56 táblázattal a szövegben, 7 rajz- és 2 lapmelléklettel
Lap-mellékletek: 1. Közlemények a technikai érdekeltség köréből
1922. I. évfolyam 1-52. szám
Szerkesztette: A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet titkári hivatala
2. Ipari Szabványosítás
A Magyar Ipari Szabványosító Bizottság közleményei
Szerkesztette: A Magyar Ipari Szabványosító Bizottság titkári hivatala
1922. I. évfolyam, 1-5. szám
Cikkek, tanulmányok, értekezések.
Andor Endre dr., miniszteri tanácsos, a m. kir. állami munkaközvetítő hivatal igazgatója: A hatósági munkaközvetítésről. (Szerzőnek az 1921. évi december hó 10.-én lefolyt
egyetemes szakülésen tartott vendégelőadása) 23, 31
Bartus Adolf: Az egysoru pontok módszere ... ___ ___ ___25, 34
Bató Endre: Szénfogyasztás és a füstgázok szénsavtartalma 17
Bauer Emil: A volt Gschwindt-féle telektömb beépítési
terve és a Corvin-színház építésének története. (Szerzőnek Egyletünk 1922 november 19.-én délelőtt rendezett kirándulása alkalmával a Corvin-színház bemutatásakor
tartott előadása 349
Bermann Miksa: Haladás a hegesztésben. (Előadta a gépészeti, elektrotechnikai és gyáripari, valamint a bányászati, kohászati és vegyészeti szakosztályok 1921 december
17.-én tartott együttes ülésén.) - A hegesztésre alkalmas acél minősége. - A redukció teljes lefolyásához szükséges idő. - Stead kísérletei. - Oxidos üregek
Összehegesztése. - A részletes utasítás. - Saját kísérleteim. - összefoglalás. - Eredmény. - Függelék 110, 117
Borús Ferenc: Villamos ellátásunk fejlődéséhez 320
Bohm Gyula: Megjegyzések dr. Vidéky Emil „A gördülő
csapágyak újabb fejlődése" című cikkéhez 334
Buday Béla : A közigazgatási reform és a mérnökök. (Előadta a Magyar Jogászegylet közjogi és közigazgatási szakosztályának 1922. évi január hó 21. én tartott ülésén) 83
Császár Ferenc, K. -: A lakásépítés mai állapota. Az
etikai alap kellékei. (Felolvasta a Magyar Mérnök- és
Építész-Egylet 1922 december 11.-i mű- és középítési
szakosztályok ülésén). (E) 372
Eberling Béla: Szörényi Reischl Ferenc 227
Edvi Illés Aladár: Vasgazdálkodásunk a világháborúban.
(Előadta a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet közgazdasági előadássorozatában 1921. évi január hó 25. én) 101
Csonka-Magyarország vasgyártása és - szükséglete.
(Szerző előadásából.) 1. Vasiparunk helyzete a háború
után. - 2. Csonka-Magyarország szükséglete vasgyártmányokban 190, 196
Emmerth Géza: Gróf Klebelsberg illetményrendelete és
annak fejleményei 181
Ferdinánd Lajos: Szénfogyasztás csökkentése a hajózóüzemben 43
- Válasz Fényes Kornél „A hajóellenállás legújabb elmé-
letéről" c. cikkére 328
Fényes Kornél: Exploziós motorok hatásfokának maximuma. (Előadta a gépészeti stb. szakosztály 1921. évi november 12-i ülésén) 1; 9
- A hajóellenállás legújabb elméletéről 97
Válasz Schwanda Gusztáv és Streihammer Antalnak az
„Exploziós motorok hatásfokának maximuma" c. cikkhez
fűzött megjegyzéseire -
- Motoros járműveink gazdaságosságáról. (Előadta a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet gépészeti, gyáripari és
elektrotechnikai szakosztályának 1922. évi január hó 14.-i
ülésén) 177, 185
- Viszonválasz Ferdinánd Lajos fenti megjegyzéseire ... 328
- A vitorlázórepülés 333
Fodor István: Az erősáramú technika negyvenéves jubileuma (1881 - 1921). (Előadta a gépészeti, elektrotechnikai és gyáripari szakosztály 1921. évi december hó 3.-i
ülésén).. ... 39, 51
Gállik István dr.: Építkezések vállalatba adásának módjai,
tekintettel a háború alatt és a háború után bekövetkezett rendkívüli viszonyokra. (Szerzőnek az út-, vasút- és
hídépítési szakosztály 1922. évi november 23.-i ülésén
tartott előadása.) Az egységáras szerződés. A legolcsóbb
ajánlatok rendszere. - Házi kezelésben való építkezés. -
Átmeneti módszer. - Vállalati munka rezsi elszámolás
mellett. - Mozgó egységárak rendszere. - Különbözeti
vagy felülfizetéses rendszer - 339
Gáti Béla: A falepárlás közgazdasági jelentősége, chilei
falepárló-készülék. (Felolvasta a kohászati, gépészeti,
elektrotechnikai és vegyészeti szakosztályok 1922 június
hó 3.-án tartott ülésén) 257
Habekost Alajos : A permetező öntözésről 144
Havalda Endre: A Balaton hidrológiája. A balatoni víz«
állások előrejelzése. (Előadta a vízépítési szakosztály
1922 március 7.-i ülésén.) (E) 243
- A balatoni vízállások előrejelzése. (Pótló közlemény)...375
Hivószózat a magyar technikai tudomány megmentésére 135
Jogászegylet közigazgatási reformvitája; A magyar - ...93
Kaán Károly: Az erdészeti technika országos kérdéseiből 127
Kálmán László dr., ügyvéd: A forgalmi adóról. (Előadta
mint vendég a mű- és középítési osztályok 1922január
2.-án tartott ülésén) 15
Kelemen István: Tanulság egy érdekes szabadalomjogi
esetből ... ... 302
Kertész K. Róbert a magyar művészeti ügyek vezetője 281
Kolossváry Endre: A magyar posta beruházási tervezete
és az automatikus távbeszélőkiszolgálás ismertetése.
(Szerzőnek 1922 március hó 21.-én a műegyetemen megtartott nyilvános előadása.) 1. Vezetékhálózat. - 2. A kapcsolás létesítéséhez szükséges munkamennyiség. -
3. A kapcsolások létesítéséhez szükséges idő. - 4. A kapcsolások biztossága. - 5. A létesített kapcsolások bontása. - 6. A beszélgetés titkossága. -7. Üzemzavarok 285, 295
Kotsis Endre : Ujabb rácsos és íves fatartókról. (Felolvasta
a mű- és középítési szakosztályok 1921. évi december
12.-i ülésén) ...62, 70
Kump József: Válasz a „Dunai hajózásunk hajótechnikai
problémái" c. cikkhez fűzött észrevételekre 57
Kutasi Oszkár: A nád ipari feldolgozása. Papírgyártás
nádból - - 350
Lechner Egon: A légiforgalom gazdaságosságának technikai tényezőiről. 1. Fuvarköltségek. - 2. Időnyereség. - 3. A légiforgalom üzemének egyszerűsége és biztossága 267
Lősy Schmidt Ede: A nógrádmegyei helyiérdekű vasút
Ménespatak-hídjának robbantásból eredő megrongálása 4
- Vásárhelyi Pál emlékezete halálának háromnegyedszázados évfordulóján 136
- A Magvar Történelmi Társulat dr. Zielinski Szilárdnak 143
- Könyvtárosi beszámoló a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet könyvtárának 1922. évi állapotáról. (1922. évi közgyűlési jelentés) 163
- Az emberiség válsága és a technika 255
- Eltorzított latin-magyar szavak a technikai irodalomban.
Ornamens és posztamens 321
- Dr. Beszédes Józsefnek, a balatoni kir. biztosság igaz-
gató-főmérnökének 1833-ban kelt két levele. (C) 375
Lucas Ernő: Gőzfűtések átalakítása melegvízfűtésre 319
Marék László : Bánya- és kohómérnökök kongresszusa...300
Miklósi Kornél dr.: Fogaskerekek pontatlanságáról. I. Bevezetés. II. Tárcsaalakú profilmaróval mart kerekek.
III. Az evolvens helyettesítése körívvel 228, 235
(M. A.) A m. kir. József-Műegyetem ötvenéves jubileuma 357
- A Műegyetem 1922/23. iskolaévének megnyitása 358
Ney Ákos : Vasútépítési feladataink:. (Előadta az út- vasútés hídépítési szakosztály 1922 január 5.-i ülésén) 67
Oltay Károly : A barométeres magasságmérés számítását
megkönnyítő segédeszközök 137
Petróczy István : Aviatikai tudományos és kisérleti intézmények Németországban. (Szerzőnek tanulmányi jelentéséből) 13
Rerrich Béla : Pecz Samu 303
Rónay Gyula: A nemzetközi forgalomra szolgáló teherkocsik keresztmetszeti méreteinek grafikus megállapítása. (Szerzőnek a Vasút- és Hajózási Club 1918. évi
technikai pályázatán első díjat nyert tanulmánya.) I. A
belső szűkítés grafikus megállapítása. II. A külső szűkítés
grafikus megállapítása 211, 219
Sümegi László dr.: A magyarországi barnaszenekből előállított kátrányok és gazdasági jelentőségük. - Tatai barnaszenekből előállított kamarakátrány. - Tatai szénből előállított generátorkátrány. - Tatai barnaszénből
előállított őskátrány. - A kátrányok feldolgozása. -
De Häen-féle kátrányderítés. - Víztelenítés és pernyementesítés centrifugálással. - A barnaszéngenerátorkátrányokból előállítható termékek. - Speciális cikkek
előállítása. - A barnaszénkátrányok termelésének és
feldolgozásának nemzetgazdasági jelentősége és jövő
kilátásai - 317, 323
Streihammer Antal: Gázgépek hatásfokának javítása ... 106
Schőn Győző: Az óbudai gázgyár ammóniákfeldolgozóberendezése. (Előadta a gépészeti, elektrotechnikai és gyáripari, valamint vegyészmérnöki szakosztály 1922
március 4.-én tartott ülésén.) - 1. A közvetlen mód.-
2. A közvetett mód. - 3. A félig közvetlen eljárás ... 275
Schwanda Gusztáv: Hajótechnikai problémák. (Megjegyzések Kump Józsefnek „Dunai hajózásunk hajótechnikai
problémái" című cikkéhez. V. ö. Közlöny 1921. évfolyam
45-46. sz.) - - 55
- Gyorségésű motorok hatásfoka 79
Szalay Lajos: A falu technikai fejlesztése a községi és
körmérnöki állások szervezésével. (Felolvasta a Magyar
Mérnök- és Építész-Egylet geodéziai szakosztályának
1922. évi május hó 3.-án tartott ülésén) - - - 215
Szász Gyula: A tatabánya-tokodi 63.000 voltos villamos
távvezeték 352, 359
Szesztay László: Budapest székesfőváros új felmérése.
I. A városmérés célja és kiterjedése. II. A munkálat berendezésének irányelvei. IIL A városmérés költségei.
IV. A munkálatok szervezése - - - 59
Szesztay Sándor : A földmérő-eljárás rendezése, módszerei,
munkarészei és költségei parcellázásoknál. Házhelyosztás
Érden. Bérparcellázás Sárbogárdon. (Előadta a geodéziai
szakosztály 1922. évi február hó 22.-én tartott ülésén,)
I. Az érdi gróf Károlyi Imre telep. - 1. A tervezet
általános és műszaki szempontjai. - 2. A felosztási
terv. - 3. A földmérői munka végrehajtása. - II. A
Sárbogárd község határában fekvő Kisloók-puszta bérparcellázása. - 1. A tervezet általános és műszaki szempontjai. - 2. A felosztási terv. - 3. A földmérő-munka
végrehajtása. - 4. A mérnöki költségek megállapításának általános szempontjai - 193, 201
A székesfehérvári rádióállomás építkezése; A - ... 321
Szikratávirő-hírszolgálat; A hazai ------------------- 124
Thoma Frigyes : Tiszti jelentés. (Irta és felolvasta a Magyar
Mérnök- és Építész-Egylet 1922. évi rendes közgyűlésén -.) - Hősök emlékezete. - Halottaink. - Elszakított volt Osztályaink és Tagtársaink. - Kitüntetések.
- Egyleti purifikálás. - A mérnökök rendtartása. -
Mérnökök a közigazgatásban. - Mezőgazdasági bizott-
ság. - Városépítési bizottság. - Műszaki szótár bizottság. - Munkástovábbképző bizottság. - Az építészi
tevékenység, valamint az építőipar fellendítése. -A budapesti kikötő. - Ipari szabványosítás. - Javaslataink- - Díjszabásunk. - Állásközvetítés. - Közlönyünk. - Az
Egylet ügyvitelének javítása.. - Az Egylet anyagi helyzete. - Vidéki Osztályaink tevékenysége. - Az Egylet tevékenységének részletezése. A) Vidéki Osztályaink
munkálkodása 1921. évi április hó 1-tol 1922. évi március
hó 18-ig. Győr, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely. -
B) Az Egylet munkálkodásának részletei az 1921. évi
közgyűléstől 1922. évi március 19.ig. - Az ülések száma.
- Előadások, ill. felolvasások. - Felterjesztések. - Átiratok. - Szakvéleményadás. - Szakvéleményadás a Díjszabási Tanácsadó Bizottság útján. - Szakértőajánlás.
- Az Egylet képviseltetése 153
Tolnai Elemér: Látogatás a holland mérnökegyletben.
(Hollandiai impressziók) 331
Tüzelőszer kísérleti állomás megszervezése és az energiagazdasági ügy rendezése tárgyában; Egyletünk felterjesztése a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrhoz a -.
I. A magyar barnaszenek mellékterméknyeréssel való
feldolgozása. II. A kátrányolajok felhasználása. III. A
létesítendő intézmény szervezetének és munkaprogrammjának ismertetése. IV. A javasolt intézmény felállításának pénzügyi lehetőségei 304
Vajda Ödön: Tőzeglápjaink hasznosítása. (Előadta a gépészeti, elektrotechnikai és gyáripari szakosztályok 1921 április 2.-án tartott ülésén) 95, 103
Válaszúton (C) 371
„Városok fejlesztéséről szóló 1912. évi LXIII. tc. módosításá"-ról a Nemzetgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat tárgyában ; A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
emlékirata a - 291
Vásárhelyi László dr.: Egy érdekes szabadalomjogi esetről 222
Verebélyi Leó dr.: Védővámjainkról 109
- Védővámok kiszámításáról - 131
Vidéky Emil dr.: A gördülő csapágyak fejlődése 75
- Válasz Böhm Gyula fenti megjegyzéseire 336
- v - : Bánki Donát 1859-1922. f 265
Zielinski Szilárd dr.: Közgyűlési megnyitóbeszéd. (Elmondotta a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet LXXI évi
közgyűlésén 1922 március 19.-én) 151
Zsigmondy Árpád: Csonka-Magyarország széntermelése
a múltban és jelenben s jövőjének kilátásai. I. Mátravidéki lignitbányák. II. Borsodi szénmedence. III. A salgótarjáni szénmedence szénbányái. IV. Az esztergomvidéki
és budavidéki szénmedence szénbányái. V. A tatavidéki
medence bányái. VI. Más dunántúli középbányák. VII. Pécsvidéki bányák. VIII. A többi, a fentebbi csoportokban nem foglalt bányák 308
2. Kisebb cikkek, közlemények (V); Lapszemlék (Sz.); Könyvismertetések (K); Szakirodalom (I)
Balázs Pál: A háború előtti orosz közgazdaságról (Sz)- 147
- A szénbányák nacionalizálása (Sz) 271
Borús Ferenc: Villamosvezetékek és vasútvonalak keresztezéséről - 80
- Gyárvilágitás (Sz) 107
- Alumínium a villamos iparban (Sz) 115
- Villamos energia a tejgazdaságban (Sz) 191
- A villamos cséplés módjai kisgazdaságokban (Sz) 191
- Elektrolitikus szalmafeltárás (Sz) 217
- Villamos berendezések földelésének irányelvei (Sz) ... 260
- Villamos takarmány-konzerválás (Sz) 282
- Mezőgazdasági villamosberendezésekre vonatkozó német
előirások (Sz) 302
B. J.: Ujabb eljárás fautánzatok és színes fák előállítására (Sz) - 206
- A nemzetközi agropedológiai kongresszus Prágában (Sz) 207
B. L.: Lósy Schmidt Ede „A magyar technikai tudományos
irodalom állása a proletárdiktatúra bukása után az
1919. és 1920. években (K) 329
B. Sz.: Aluminium-szabadvezetékekről (Sz) 115
- Az alumínium koroziójáról (Sz) 272
Dunai folyamrendészet, A - {Sz) - 134
Eckermann Ede (V) - - 184
Érc-elválasztás, A nedves úton való - (Sz) 338
Fényes Kornél: A Diesel-tipusú belsőégésű motoroknak
automobilok hajtására való alkalmazása (Sz) 48
Fényes Kornél: Hele-Shaw-Martineau-féle elektrohidraulikus kormányhasználása amerikai hajókon (Sz) 80
- Junkers-féle óriás vizirepülogép (Sz) 191
- A mexikói olajmezők termelésének befolyása az Egyesült
Államok motoriparára (Sz) 198
- Osztott szárnyprofilok és alkalmazásuk a repülőgépépitésben (Sz) 199
- Haladás és tapasztalati technika (Sz) 292
F.: Vágánynélküli villamosvasút (Sz) 14
- Új áramelosztó és villamositótervek Franciaországban (Sz) 73
- Világpolitika és világgazdaság, különös tekintettel a
a Keletre (Sz) ... ... 140
- Svájc legújabb vizierőtelepeiről (Sz) 183
- A finom fahulladékok felhasználása (Sz) 259
- Nagyszabású villamossági tervek Amerikában (Sz) 328
- Gőz- és motorosvontató összehasonlítása (Sz) 337
Gárdos Andor: Csehszlovákia és Ausztria 1921. évi szabadalmi statisztikája (Sz) 148
- g - kő-tőzeg (Sz) 183
Harkányi: Közúti vashíd újjáépítése Indiában 47
- Vasbeton ivhid Warringtonban (Sz) 48
- jo - A budapesti Építőmesterek Egyesületének jubileuma (V) - 116
- A lakáskérdés megoldása (K) 116
Kőbányászat kézikönyve, A - (K) 329
Kölber Ernő: Vasbetonfelűljáró épités (Sz) 6
Kozuti és kisvasutak szabványosítása, A -- (Sz) 134
Lechner Jenő dr.: Rerrich Béla könyve „A kertes ház." (K) 355
Schmidt Ede: Az Offenbachtól-Aschaffenburgig
csatorooázott Majna-szakasz és aschafenburgi kikötő
megnyitása (Sz) 6
- Az „Ungarischer Metaliarbeiter" című fém- és gépipari
szakfolyóirat negyvenéves jubileuma. 1882-1922 65
- Nobel Alfréd halálának 25 éves évfordulója 74
- Permetező-öntözés. Irta: Habekost Alajos (K) ...184
- A „Technischer Index" 1921. évi kiadása (K) ... 338
- Magyar szerzők munkássága a technikai irodalomban.
A) Könyvujdonságok. Folyóiratok. B) Folyóiratirodalom
(J)
-A)- B) - XVIII. közlemény 6, 7
- A)- XIX. közlemény 21
-A)- XIX. közlemény (Folytatás.) ... . 30
-A)- B) - XIX. közlemény (Folytatás.) ... . 38
B) - XIX. közlemény (Folytatás.) ... . 49
-A)- B) - XX. közlemény 65, 66
B) - XX. közlemény (Folytatás.) ___ . 81
-A)- B) - XXI. közlemény 90
B) - XXI. közlemény (Folytatás.) ... . _____... 100
- A) - B) - XXII. közlemény 125
--- B) - XXII. közlemény (Folytatás.) . 142
-A)- B) - XXIII. közlemény 149
B) - XXIII. közlemény (Folytatás.). 192
--- B) - XXIII. közlemény (Folytatás.) . 199
- A) B) - XXIV. közlemény (Az 1921. évi könyvészet és repertórium befejező közleménye.) ... . 208, 209
- Magyar szerzők irodalmi munkássága 1922-ben a technikai' és ezekkel rokon tudományágakban. Közli : -
A) Könyvészet. B) Folyóiratirodalom.
I. közlemény. (XXV.) A) - B) - Építészet. Épitő művészet, iparművészet - Repülés, léghajózás. - Vasútépítés, vasútügy. - Kis- és nagyipar, munkáskérdés 234
- I. közlemény. (XXV.) (Folytatás.) - B) kis- és nagyipar, munkáskérdés. - Törvények, kormányrendeletek 240. 241
- II. közlemény. (XXVI.) A) - B) - Kis- és nagyipar,
munkáskérdés. - Vegyészet, vegyi ipar 252, 253
- II. közlemény. (XXVI.) (Folytatás.) - B) Épitészet, építőipar. - Vizépités. hajózás. (J) 253
- III. közlemény. (XXVII.) A) - B)- Elektrotechnika. -
Közúti közlekedés, automobilizmus. - Légi közlekedés,
repülés (J) 273, 274
- IV. közlemény. (VIII.) A) - B) - Vasútközlekedés,
vasútügy. - Közgyűlési beszámolók, beszédek, emlékünnepek (J) 283, 284
- V. közlemény. (XXIX.) A) -- B) - A technika történetéhez 293
- VI. közlemény. (XXX.) A) - B) Épitészet, építőipar- - - - - - 315
- VI. közlemény. (XXX ) (Folytatás.) B) - Épitészet, építőipar. - Vízépítés, hajózás. - Szakirodalom, könyvismertetések- - 322
- VI. közlemény. (XXX.) (Folytatás.) B) - Szakirodalom.
Könyvismertetések. - Nekrológok 330
- VII. közlemény. (XXXI.) A) - B) - Gépészet 346
- VIII. közlemény. (XXXII.) A) - ---------- --------- 369
- VIII. közlemény. (XXXII.) (Folytatás.) A) - B) Vegyészet, vegyi ipar. - Törvények, kormányrendeletek. 377
- Magyar Technikai Múzeum céljaira felajánlott adományok.
I. közlemény. (V.) Mányoki Ödön, Liedemann Hugó és
Nádossy Imréné ajándékai 49
- II. közlemény. (VI) (tévesen I (V) Takács Győző, Staibl
Andor, Vásárhelyi Ernő, Katona Endre és Kertész K.
Róbert ajándéka 240
- Magyar Technikai Múzeum. Adományok és beszerzések.
Gyűjti: - egyleti könyvtárnok.
III. közlemény. (VII.) [Tévesen II. közl. (VI)] A Múzeum
részére antikvár utján beszerzett művek 252
Lósy Schmidt Ede: IV. közlemény. (VIII. Harmathy Pál debreceni könyv- és antikvárkereskedötől beszerzett művek 262
- V. közlemény. (IX.) Harmathy Pál debrcczeni antikvárkönyvkedése utján beszerzett művek 283
- VI. közlemény. (X.) 302
- VI. közlemény. (X.) (Folytatás.) 314
- VII. közlemény. (XI.) 329
- VIII. közlemény. (XII.) 338
- IX. közlemény. (XIII.) 355
Mezey: A németországi vásárpalotákról {Sz) 354
Villamosáram okozta balesetek (Sz) 368
M. D.: Ipari szabványosítás (V) 74, 207
M. L. (Marék László): A Budapesti Egyesített Városi Vasutak által rendezett munkástovábbképző szaktanfolyamok 6
A munkástovábbképzés (V) - 49, 65, 107
Mki.: A német vas- és hajóépitőipar francia megvilágításban (Sz) 217
- A nyersolaj a világhajózásban és jövőbeli lehetőségei (Sz) 251
- A szén Öngyúlása (Sz) 260
N. M : A budapesti kereskedelmi és ipari szabad kikötő (V) 261
- nyi.: 56 m támaszközű Vierendeel-tartós gyalogjáróhid
Belgiumban (Sz) 38
Pecz Samut (V) - 293
Perlaki Ede: Epítömunkák Venezuala- és Kolumbiában (Sz) 272
- Nagynyilású ives hidak (Sz) 273
- Angol kísérletek a vasúti hidak mozgóterhelésböl származó lökések okozta igénybevételének megállapítására (Sz) - 282
- A járóművek kerekeinek röpitő hatása útburkolatokon
(Sz) 282
Rerrich Béla : Németországi tanulmányút (V) 338
- r.: Új tüzelésellenörző-készülék (Sz) 313
Sárközy Imre: Bóbik Ignác (1826-1921.) (V) 218
Schmid Ödön (V).- 240
Szőcs Andor: Egy pár szó a világításról (Sz) 134
Tarnay Miklós: Régi sinek felhasználása az Egyesült-Államokban (Sz) ... 184
Thf.: A Magyar Történelmi Társulat dr. Zielinski Szilárdot
tiszteleti tagjává választotta (V) - 20
- Nemzetközi vasúti szövetség (.Sz) 329
U - I: Az elektromos nagyolvasztók fejlődéséről és jelenlegi szerkezeti megoldásáról (Sz) 20
- Alumínium- és kombinált a cél-alumíniumkábelek alkalmazása elektromos távvezetékek és elosztó-hálózatok
építéséhez (Sz) 29
- Németország elektromos energiával való ellátása (Sz) 30
- Angolország energiagazdálkodásáról (Sz) 30
- Az elektromos acélgyártásnak az Északamerikai Egyesült-Államokban való fejlődés (Sz) 30
- Az Északamerikai Egyesült-Államok energiaforrásainak
eddig elért kihasználásáról (Sz) 47
Vadas Jenő (V) - 273
Varga Bálint: Villamos nagyvasúti üzem Japánban (Sz) 283
V.: Villamosítandó fővasút energiaszükségletének fedezése
Angliában (Sz) 369
Veress Gábor dr.: Agrárpolitika. (Buday László könyve) (K) 207
Weiss Manfréd báró (V) ... 377
Weissmahr József dr. (V) 369
Willheim Gusztáv ifj.: A Peking-Sulynan vasút új Mallet-rendszerű lokomotivjai (Sz) 217
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 1919. (nem teljes évfolyam)/1920-1922.

Néhány oldalon aláhúzás, bejegyzés található. Pár lap javított, szakadt, foltos. A címlapon pecsét van.

A kötet hiányosan tartalmazza az 1919. év 5-10., 14-15., 17-19. számait.

Állapot:
38.000 ,-Ft
190 pont kapható
Kosárba