Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.762

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Gazdasági jog

Győri Egyetemi kiadványok

Szerző
Lektor

Kiadó: Rejtjel Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 196 oldal
Sorozatcím: Publicationes Jaurinensis
Kötetszám: 3
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Ez a tananyag alapvetően a főiskolai szintű gazdasági képzés részére készült. Ezért hangsúlyozni kell, hogy éppen emiatt nem a hivatásszerűen jogi foglalkozásúak, jogászok gazdasági élettel... Tovább

Előszó

Ez a tananyag alapvetően a főiskolai szintű gazdasági képzés részére készült. Ezért hangsúlyozni kell, hogy éppen emiatt nem a hivatásszerűen jogi foglalkozásúak, jogászok gazdasági élettel kapcsolatos komplex jogi ismereteit kívánja megalapozni és ismertetni.
A tananyag az üzleti tevékenységgel, a gazdasági élettel, s így a gazdasággal kapcsolatos jogi szabályokkal elkerülhetetlenül kapcsolatba kerülő, a gazdasági jog szabályait alkalmazó más gazdasági szakembereknek, különösen közgazdászoknak, mérnököknek, orvosoknak, agrár-szakembereknek kíván a vállalkozások létrehozása és működése körében a gyakorlatban közvetlenül is hasznosítható jogi ismereteket nyújtani... Vissza

Tartalom

Bevezető9
A piaci szereplőkről általában - az üzleti jog alanyai
Szabályozástörténeti előzmények11
A piaci szervezeti formák áttekintése13
A szervezeti formák főbb csoportosítása14
A vállalkozási szervezeti forma kiválasztásának néhány szempontja16
Az egyéni vállalkozás alapvető szabályai
Az egyéni vállalkozás fogalma; az egyéni vállalkozásról általában18
Az egyéni vállalkozásokra vonatkozó részletes szabályok20
A szövetkezetek jogállásának alapvető szabályai
Szabályozási előzmények25
Az 1992-es szövetkezeti törvény főbb szabályozási elvei26
Az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény szabályozási koncepciója27
A szövetkezeti törvény szabályozási rendszere, a szövetkezet fogalma30
A szövetkezet alapításának főbb szabályai31
A szövetkezeti önkormányzat és annak szervei32
A szövetkezeti tagsági viszony főbb szabályai36
A szövetkezeti szövetségek alapvető szabályai39
A gazdasági társaságok általános és közös szabályai
Szabályozástörténeti előzmények és tanulságok40
A társasági törvény hatálya és alkalmazási köre42
Társulási szabadság és korlátai, az alapítás alaki kellékei, az alapítás mechanizmusa43
A gazdasági társaság legfőbb szervére vonatkozó alapvető szabályok46
A társaság ügyvezetése; a vezető tisztségviselők47
A felügyelő bizottság jogállása48
A könyvvizsgáló jogállásának főbb szabályai49
A bírói felülvizsgálat és a kizárás50
A gazdasági társaság képviselete50
A gazdasági társaság megszűnése51
Az átalakulás lényege és főbb szabályai51
Az egyes gazdasági társaságok főbb szabályai
Közkereseti társaság fogalma és alapvető szabályai53
A betéti társaság speciális szabályai55
A közös vállalat leglényegesebb szabályai55
Korlátolt felelősségű társaság (kft) alapvető szabályai56
Részvénytársaság főbb szabályai61
Az üzleti élet nonprofit szervezetei
Általános megjegyzések, a nonprofit szervezetek köre67
A polgári jogi társaság67
Közhasznú társaság főbb szabályai68
Az egyesület alapítása és működése69
Köztestület lényege70
Az alapítvány szabályozása71
A költségvetési szervek, mint az üzleti jog alanyai72
A cégjog alapintézményei
A cégjogi szabályozás előzményei74
Cégnyilvántartás és cégjegyzék alapvető szabályai75
Egyes fontosabb cégjogi alapfogalmak76
A gazdálkodó szervezetek megszűnése. A csődjog alapintézményei
A gazdálkodó szervezetek megszűnéséről általában81
A csődeljárás lényege és jellemzői81
A felszámolási eljárás főbb szabályai82
A végelszámolás fogalma és szabályai83
A versenyjog alapvető szabályai
Szabályozástörténeti előzmények84
A versenytörvény alkalmazási köre, szabályozási elve és szerkezete85
A tisztességtelen versenycselekmények és a fogyasztóvédelem alapvető szabályai86
A gazdasági versenyt korlátozó megállapodások tilalma, a kartell tilalom főbb szabályai89
Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, monopoltilalom lényege91
Fúziókontroll és konszernjogi előírások a versenyjogban93
Szervezet és az eljárás főbb szabályai a versenyjog körében94
Ármegállapítás szabályai, az árkontroll95
A jogi felelősség főbb szabályai a gazdasági életben
A jogi felelősség fogalma és formái99
A jogi felelősség érvényesülésének sajátos vonásai és problémái101
A jogi felelősség kapcsolata más társadalmi értékelő rendszerekkel103
A jogi felelősség főbb fejlődéstendenciái a gazdasági életben106
A polgári jogi kártérítési felelősség alapvető szabályai110
A jogalap nélküli gazdagodás alapvető szabályai117
Büntetőjogi és államigazgatási jogi (szabálysértési) felelősség a gazdasági életben118
A munkavállaló fegyelmi és kártérítési felelősségének lényege122
Szellemi alkotások joga
A szellemi alkotások jogáról általában126
Szerzői jog129
Iparjogvédelem139
A munkajog alapfogalmai, főbb kollektív munkajogi intézmények
Szabályozástörténeti előzmények167
A munkajog alapfogalmai169
A munkajog általános elvei170
A szakszervezetek jogállásának Főbb szabályai173
A kollektív szerződés lényege és Főbb szabályai175
A sztrájkra vonatkozó főbb szabályok176
Az üzemi tanács és a kollektív munkaügyi viták alapvető szabályai177
Az egyéni munkaviszonnyal kapcsolatos főbb szabályok
A munkaviszony létesítésével, a munkaszerződés megkötésével, módosításával kapcsolatos szabályok178
A munkáltató és a munkavállaló alapvető kötelezettségei és jogai181
A munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó alapvető szabályok183
A munkabér és egyéb juttatások alapvető szabályai187
A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének alapvető szabályai189
A munkaügyi jogviták alapvető szabályai192
A vezetőkre vonatkozó speciális szabályok193
A munka végzésével kapcsoaltos sajátos és speciális előírások194
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gazdasági jog

Az előlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
1.840 Ft
1.280 ,-Ft 30
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Gazdasági jog
Állapot:
1.840 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba