1.026.464

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szállj el, fecskemadár

Gömöri magyar népballadák és népdalok

Szerkesztő
Fotózta

Kiadó: Magyar Helikon
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 460 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 15 cm
ISBN: 963-207-760-1
Megjegyzés: Kottákat, és színes fotókat tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

BEVEZETÉS5
BALLADÁK, RABÉNEKEK
Angódi Borbála (A szégyenbe esett lány)63
Hangodi Borbála (A szégyenbe esett lány)65
Homrodi Borbála (A szégyenbe esett lány)67
Zombori Borbála (A szégyenbe esett lány)69
Aranyos Bözsikém (A szégyenbe esett lány)71
A megátkozott lány72
A három árva73
Csáki bíróné lánya (A halálra táncoltatott lány)75
Csáti bíróné lánya (A halálra táncoltatott lány)77
Csáti bíróasszony lánya (A halálra táncoltatott lány)79
Fehér Anna (A halálra ítélt rab húga)81
Fehér Anna (A halálra ítélt rab húga)83
Fehér Anna (A halálra ítélt rab húga)85
A házasuló királyfi87
A házasuló királyfi90
A házasuló királyfi92
A házasuló királyfi94
Szép Ilona (A gunaras lány)95
Szép Ilona (A gunaras lány)96
Szép Ilona (A gunaras lány)97
A pávás lány98
A pávás lány99
A megcsalt férj100
A megcsalt férj104
A megcsalt férj108
A gróf és a szegény lány110
A gróf és a szegény lány112
A gróf és a szegény lány113
A megölt legény (A megszólaló halott)114
A megölt legény (A megszólaló halott)116
Angyal Bandi118
Angyal Bandi119
Bogár Imre120
Bogár Imre121
Vidróczki122
Vidróczki123
Vidróczki124
Vidróczki125
Vidróczki127
Rózsa Sándor128
Rózsa Sándor129
Rózsa Sándor130
Rózsa Sándor132
Barna Pista134
Jáger Jóska135
Jáger Jóska137
Jáger Jóska139
Barna Péter140
Csütörtökön Edelénybe (A betyár utazólevele)141
Tizenhat esztendős voltam (A betyár utazólevele)142
Végigmentem a piacon (A betyár utazólevele)143
Két rab legény144
A rab146
Repülj, fecském, repülj147
A rab betyár148
Szállj el, fecskemadár149
A rab150
Verik a kassai dobot151
Fürdik a hódvilág152
Hallod-e, te, pajtás153
Hallod-e, te, pajtás154
Nem messze van ide Kismargita155
Nem akar a vezérürüm legelni156
Sajó Pista157
Csali Pista158
Még én akkor tízesztendős se voltam159
A kondáslegény halála160
Csaplárosné a betyárt szerette161
Szűcs Mari (A meggyilkolt szerető)162
Szűcs Mari (A meggyilkolt szerető)163
A báróleány és a juhászlegény164
Szendrő báró juhásza és a báró lánya168
Szendrő báró juhásza és a báró lánya170
Leégett a szentpéteri hodály (A szeretőjét kereső lány)172
Leégett a szentpéteri hodály (A szeretőjét kereső lány)173
Kondás Erzsi (A cséplőgépbe esett lány)174
Farkas Julcsa ( A cséplőgépbe esett lány)176
Zagyi Julcsa (A cséplőgépbe esett lány)178
Szabó Vilma (A gyermekgyilkos anya)179
Szabó Gyula (A kedvesét és önmagát megölő legény)181
Szabó Gyula (A kedvesét és önmagát megölő legény)183
Szabó Jolán (A megölt leány)184
Pápainé (A meggyilkolt kocsmárosné)187
Pápainé (A meggyilkolt kocsmárosné)189
Virág Pista és Barna Mariska (A kedvesét megölő legény)191
A kedvesét megölő legény193
Barna Pista (A barátját megölő legény)194
Gyuri Bandi (A feleségét megölő férfi)196
A rab kedves után búsuló lány197
Én Istenem, de rosszat cselekedtem198
Horváth Pista és Kocsis Juliska199
Borbej Józsi (A meghaló lány kedvese)202
Kohos Ignác204
Juhász István (Az öngyilkos férfi)205
Bíró Margit (A szeretőjéért öngyilkos lány)207
Jaj, de búsan süt az őszi nap sugara (Az aradi vértanúk balladája)209
Jaj, de szépen süt az őszi nap sugára (Az aradi vértanúk balladája)210
Jaj, de búsan süt az őszi nap sugára (Az aradi vértanúk balladája)212
SZERELMES DALOK, LAKODALMI DALOK
Ablakomon, ablakomon besütött a holdvilág215
Ablakimon vándorlegény estét kopogtat216
A hegy túloldalán217
A meszesi templom előtt219
Amíg hozzád jártam, babám, mindig álmos voltál220
A putnoki halastó, halastó221
A ragályi lipisen, laposon222
Aranyos Bözsikém, majd fogsz még te sírni223
A rozmaring lehajlott, lehajlott224
Árva vagyok, jaj, de igazi árva225
A szeretőm rózsaszínű ruhája226
A zádori falu végén folyik el a kanális227
Az én ökröm a Virág, a Virág228
Barna legény nem szeretlek egyebért229
Beteg vagyok, megrúgott egy pejló230
Bíró Marcsa libája231
Bodor bárány elvesztette a gyapját232
Búza, búza, búza, de szép tábla búza233
Cifraszűröm fel van a szögre akasztva234
Cserépzsindelyes a mi házunk235
Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok236
Csütörtökön este mentem a rózsámhoz237
Derül, borul a Dunáról238
Dombon van a, dombon van a kisangyalom lakása239
Édesanyám rózsafája240
Egy se jó madár az, sej-hej, ki az útra leszáll241
Erdő, erdő, de szép kerek erdő242
Erre gyere, ne menj arra243
Este, este, szerelmes szombat este244
Este van, este van245
Este van, este van, de nem minden lánynak246
Este van, este van, elmúlt kilenc óra247
Falu végén nádfedeles kis ház248
Falu végén tirarara, rararara, faragnak az ácsok249
Fehér homokos, fekete homokos a kisangyalom udvara250
Fekete faluba fehér torony látszik251
Feleségem olyan gondos252
Felhő borítja az eget253
Feljött már az esthajnali csillag254
Fentebb száll a fecske, fenn a magas levegőben255
Fölszállott a kakas a létrára256
Föltették már, sej-haj, nékem a koszorút257
Fúj, süvölt a Mátra szele258
Gesztetébe a malomnál nincsen híd259
Gyolcs az ingem, gyolcs a gatyám260
Ha én ezt az egy stampedlit megiszom261
Ha kimegyek a rétre kaszálni262
Három csillag van az égen egy sorba263
Három csillag van az égen sorjába264
Hat, hat, hat, hat, hat, hat265
Haza fiúk, lányok, haza már266
Házunk előtt egy rózsafa267
Hej, rozmaring, rozmaring268
Hej, szár, kukoricaszár269
Igyunk azért, aki búsul270
Jaj, de sokat jöttem, mentem, fáradtam271
Kedves kisangyalom, mikor hozzád jártam273
Kék ibolya búra hajtja a fejét274
Kék szivárvány koszorúzza az eget275
Két hársfa közt, két hársfa közt felsütött a holdvilág276
Két ujja, van, két ujja van a ködmönnek277
Kihajtom a lovam a rétre278
Kikötöm a kis pejlovam a csárda elébe279
Kiskertemben egy rózsafa, három bimbó van rajta280
Kiskoromba árvaságra jutottam281
Ki volt itt, ki járt itt282
Kukorikul a kis kakas, hajnal akar lenni283
Lement a nap a maga járásán284
Lyukas az istállóm teteje285
Mán engemet, Bözsikém, ki fog mejd kisiratni286
Már minálunk, már minálunk nem horgolnak zsebkendőt287
Megismerni a darut a tolláról288
Nem használ a, nem használ a köves út az ökörnek289
Nem idevaló születésű vagyok én290
Nem messze van, nem messze van kisangyalom tanyája291
Nem úgy van az, mint volt régen292
Nincs énnekem egyebem egy kis ólnál293
Nyalka béres, hova hajtod az ökröt?294
Pocem Jancsi az este, Ica te, Sári te295
Piros alma kigurult a sárba296
Piros alma, ne gurulj, ne gurulj297
Rózsát ültettem a gyalogútra298
Sárgul már a fügefa levele, ősszel akar lenni299
Sej, a héti, sej, a héti templom tetejébe300
Sej, az éjszaka nem jól legeltettem301
Sej-haj, ne feküdj a szénaboglya tövébe302
Sej-haj, nincsen széle a fekete selyemnek303
Sej-haj, sárgára van a mi házunk meszelve304
Sej, most építik a gesztetei templomot305
Sej, nem őröl a, sej nem őröl a gesztetei gőzmalom306
Sej, tiszta búzát válogat a vadgalamb307
Suba, suba, göndörszőrű suba308
Szagos a rozmaring, szagos a rozmaring, lehajlik az ága309
Széles az asztal310
Szép a gyöngyvirág egy csokorba311
Szép a páva, mert aranyos a tolla312
Szépen úszik a vadkacsa a vízen313
Szomorú fűzfánál sírdogál valaki314
Tanyán, tanyán, tanyán a lakásom315
Tele van a temető sánca vízzel316
Tisza mellett nem jó mélyen aludni317
Udvaromba egy kis patak csörgedez319
Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom320
Új csizmám, debreceni suszter varrta320
Vígan, vígan, víg angyalom322
Voltam csikós, voltam gulyás323
Zúg az erdő, zúg a mező324
KATONADALOK
A csárdába szépen muzsikálnak327
Barna kislány rózsás levelet ír, ráborul az asztalra328
Édesanyám akkor kezdett siratni329
Édesanyám kimegy a kiskertbe330
Esik eső, esik, esik a kaszárnya falára331
Ez a gőzös, jaj, de nagyon robogott332
Ezernyolcszáznegyvenkettedikbe333
Fecskemadár szállott a vasútra334
Felmentem a hegyre, lenéztem a völgybe335
Ferenc Jóska udvarába áll egy aranyos diófa336
Ferenc Jóska udvarába van egy fa337
Ha felülök, sej, ha felülök a fekete gőzösre338
Ha kiállok a kaszárnya elébe339
Jaj, de szépen harangoznak hajnalra340
Játszik a szél, játszik a szél fügefa levelével341
Kedves édesanyám, ha fel akarsz keresni342
Keresik a, nem lelik a keresztelő levelemet343
Legkedvesebb fia vagyok anyámnak344
Megy a nap lefelé345
Mikor kezdtem kufferomat pakolni346
Mikor mentem Olaszország felé, még a fák is sírtak347
Sej, a héti bíró háza, de magos348
Szánt az ökör, recece, csörög, csattog a járom349
Sokat felbillen a hajó350
Sírnak, rínak a mezei pacsirták351
Szilicei, szilicei bíró udvarába352
Vadkörtefa fehéret virágzik353
PÁSZTORDALOK, BETYÁRDALOK, BUJDOSÓK, SZOLGADALOK, ARATÓDALOK, AMERIKÁS DALOK
A kassai csárda előtt van egy fa357
A meszesi kert alatt, kert alatt358
Amott, amott, ki megy amott?359
Amott legel, amott legel hat pejcsikó magába360
Az Alföldön csikóslegény vagyok én361
Az Alföldön láttam én egy bacsó lányt362
Bacsó gazda, adja ki a bérem363
Fáj a lábam, mer feltörte a csizma364
Felment a kondás a fára365
Gesztetei juhászlegény366
Gondorosi csárda előtt szomorú fűzfa lehajlott67
Ha felkelek jókor reggel hajnalba368
Juhász vagyok, mint akárki369
Ködellik a Tátra370
Megyen a nyáj, megyen a nyáj371
Őszeledik már az idő372
Tanyám előtt fordítsd meg az elejét373
A szegedi híres csárda374
A zádori bírónak375
Elveszett a lovam376
Jaj, de szépen muzsikálnak377
Kassa felől higeden fúj a szél378
Kocsmárosné, szép violám379
Túl a Tiszán van egy hajó kikötve380
Lóra, csikós, lóra381
Lóra, csikós, lóra382
A kocsisnak jól van dolga, nincsen semmire se gondja383
Én vagyok a nagyságos úr kocsisa384
Béres vagyok, béres385
De meguntam ezt az urat szolgálni386
Énfelettem hiába dörög az ég387
Feketedik már a tarló388
Learattuk az urunk búzáját389
Sokat arattam a nyáron390
Sokat arattam a nyáron391
Ződ az árpa, ződ a búza, ráhajlik a kaszára392
Bujdosik az árva madár393
Elmegyek, elmegyek394
Édesanyám kapott egy levelet395
Mikor kezdtem a tengeren utazni396
Ősz az idő, ködös nagyon397
VÁSÁRI NÓTÁK, VIDÁM DALOK
Afrikai paprika401
Hét az ár, szabott ár403
Hét az ára, szabott ára, hét404
Hét az ára, hét405
Jaj, de finom, jaj, de jó406
Öt krajcár a magyar kalendár407
Sej, mikor még mink tizenhat éves drótos legények vótunk408
A Szentkút felé vezet a gyalogút409
Elmentem én a malomba ko-ko-ko-rán410
Cölöpverő nóta412
GYERMEKJÁTÉKDALOK
A kassai szőlőhegyen két szál vessző415
A violát akkor szedik416
Cickaj, mackaj, stali három417
Csöm, csöm, gyűrű, kullancs gyűrű418
Ég a gyertya, ég419
Elment az uram420
Fejsze, vágd le azt a berket, kibe guzsaly terem421
Ha az ördög olyan vóna, kosarába tenne422
Ha én aztat tudtam volna423
Haj, szénája, szénája, széna szakadékja424
Hej, baksa, baksa425
Hinta, balinta, Lacikának piskóta426
Körbe áll egy kislányka427
Nénémasszony pendelye428
Ólomdeszka, fodormenta429
Szem, szem, gyűrű, ezüstgyűrű430
Szerdán reggel virradóra431
Télen mindig hideg van432
Tök, tök, dinnye, bokros dinnye433
Ződ fű, ződ fű a lábam alatt434
Kiment asszony a kútra435
JEGYZETEK437
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem