Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.029

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kémikusok Lapja 1966. január-december

Magyar Kémikusok Egyesülete mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagjának lapja - XXI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Kémikusok Egyesülete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 680 oldal
Sorozatcím: Magyar Kémikusok Lapja
Kötetszám: 21
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Ács Miklós - Takács Pál - Szücs Zoltán: Nagyfeszültségű villamos tér alkalmazása füstgázok kéntelenítésénél I.28
Ács Miklós - Takács Pál - Szücs Zoltán: Nagyfeszültségű villamos tér alkalmazása füstgázok kéntelenítésénél II.96
Aixinger István: Kőolajipari szennyvizek korszerű tisztítása41
1966. évi Állami díjasaink169
Alt Géza - Korpai József - Mócz Ferenc - Szabó István: A Komáromi Kőolajipari Vállalat tevékenysége279
Friedrich Asinger: Újabb ismeretek paraffin-szénhidrogének helyettesítési reakcióirl227
Babos Barnabás - Ujhidy Aurél - Farády László: Hőátadás hengeres-kúpos filmbepárlóban405
Balajthy Zoltán - Wirth Pál: A poli-karbonát szintézis problémáiról291
Bálint Sándor: Vegyiparunk eredményei 1965-ben és 1966. évi feladatai65
Balla János: Finomszemcsés perlitből készült vákuum-hőszigetelés alkalmazása folyékony nitrogén tárolásánál141
Bánki László: Növényvédő hatóanyagok hatékonyságának összehasonlítása360
Bartha Béla: Szintetikus mosószerek legfontosabb mosóaktívanyagai319
Bassa Róbert - Kompolthy Tivadar: Hőálló robbanóanyagok hazai gyártása és alkalmazása512
Athos Bellomo - Klug Ottó - Bruno Ettore: Néhány adat az oszcillometriás titrálások görbéihez481
Bendefy István: A sugármalom szerkezete és működése633
Benedek Pál: Varga József emlékezete549
Berényi Dénes: A béta-spektroszkópia alkalmazása a kémiai analízisben és vegyérték-állapot azonosításában533
Beszámoló az Analitikai Konferenciáról491
Beszámoló a II. Dunántúli Analitikai Konferenciáról662
Bidló Gábor - Takács Géza - Somogyi István: Adatok a tablettázhatóság kristályfizikai vonatkozásaihoz122
P. Bogdanovic - F. Heimbach - K. Tanaka - G. Wilke: Olefinek, illetve diolefinek reakciója átmeneti fém-komplexekkel237
Borlai Oszkár: A gallium előállítása és felhasználása184
Boronkay László - Jakabos Áron: A hulladék-megsemmisítés feladata a gyógyszeriparban301
Bujdosó Ernő - Hegedüs Dezső - Máthé Ferenc - Nagy Lajos György - Ördögh Mária: A neutronaktiválásos analízis hazai fejlesztésének lehetőségei155
Csurgai Lajos: Alkáliklorid-elektrolízis ipar ("Világhelyzet, világszínvonal" rovat)373
Csűrös Zoltán - Fenichel László - Deák Gyula - Török Lászlóné: Bór-trifluoriddal katalizált nitrálás333
Csűrös Zoltán - Bertalan György - Nagy József - Kőrösi Jenő: Az amidin végcsoportok szerepe a polikaprolaktám képződés mechanizmusában I.551
Csűrös Zoltán: Emlékezés Zemplén Gézára605
Domokos Miklós - Repper Károly: Új hazai folyamatos, ipari pH-mérő berendezés üzemeltetési tapasztalatai421
Doubravszky Sándor - Geleji Frigyes: Kaprolaktám polimerizációja kaprolaktám-klórhidrát hatására563
Egyesületi hírek107
Fecske Aurél: Finomszuszpenziók szűrése525
Freund Mihály: A kőolajipari és petrolkémiai kutatás Magyarországon242
Freund Mihály: Beszámoló a kőolaj és földgáz kémiája és kémiai feldolgozása tárgyú konferenciáról259
Futó László: Cellulóz alapú mesterséges szálasanyagok ("Világhelyzet, világszínvonal" rovat)585
Géczy György: Különböző eredetű kinolin típusú antioxidáns minták összehasonlító vizsgálata650
Geleji Frigyes: A hazai poli-propilén szálasanyagkutatás eredményei571
Gémes István - Fehér Pál: Könnyű aromás szénhidrogének kinyerése technikai szénhidrogén-elegyekből447
Gyarmati József: A szuperfoszfát ipar ("Világhelyzet, világszínvonal" rovat)470
Gyökhegyi László - Dietrich Zappe: Hozzászólás komplex elegyek desztillációjának kérdéséhez337
Haidegger Ernő - Kisgergely Lajos - Kincses Gyula - Péter István: A szorbitgyártás hazai tapasztalatai189
Haidegger Ernő - Nagy Ottó - Dallos Endre - Orova Győzőné: Beszámoló a moszkvai vegyipari kiállításról305
Haraszti Mihály: Ezüst-halogenid alapú fotokémiai termékek ("Világhelyzet, világszínvonal" rovat)539
Haskó Lajos: Beruházási költségek előbecslése lineáris regresszión alapuló grafikus módszerrel298
Hírek a vegyiparból318
Hódossy Lajos: Kémiai egyensúly, a reakcióhő és reakciósebesség hidrogénezési folyamatokban196
Horkay Ferenc - Török Zoltánné: A festékdiszpergálás optimális technológiájának kialakítása285
Hornung József: Szintetikus szálasanyagok színezésének problémái579
Horváth Gyula - Hargitai ferenc: A gyógyszerkészítés világszínvonala131
Huszár Andor: A Tiszai Vegyi Kombinát620
Jancsó Tibor: Kőolajfeldolgozó üzemek optimális kapacitásának és telephelyének összefüggése344
Károlyi József - Görög Jenőné: A benzinreformálás katalizátorai és katalizátormérgei I.135
Károlyi József - Péter István - Steingaszner Pál - Hevesi Jenő: A benzinreformálás katalizátorai és katalizátormérgei II.178
Kertész Andor: A lépcsőzetes elgőzölögtetés és alkalmazása368
Kerti József - Kaposi Olivér: A hazai karbonátos mangánérc feldolgozásának időszerű kérdése32
Klopp Gábor - Görög Jenőné - Siposs Géza: A molekulasziták és alkalmazásuk szerves folyadékok vízmentesítésére607
Kónya Sándor - Horváth Ödön: A kénsavgyártás ("Világhelyzet, világszínvonal" rovat)429
Kovács István - Varsányi Ottó: 10 éves a Borsodi Vegyi Kombinát47
Költő László: A vinil-klorid gyártás fejlődése ("Világhelyzet, világszínvonal" rovat)639
Könyvismertetés27
Krivián Lajos: Roncsolásmentes korróziós vizsgálat radioaktív izotópokkal456
Kulcsár Miklós: Radioaktív izotópos tracertechnika üzemi vizsgálatok76
Légrádi László: Metil-metakrilát meghatározása ioncserélő gyantával160
Loczka Alajos: Szénkéneggyártásunk a múlt század végén201
Loczka Alajos: Hunek Emil (1886-1966)646
Lovasi József: Inverzpolarográfia alkalmazása a nagytisztaságú alumínium nyomszennyezőinek vizsgálata162
Lőrinc Imre: Néhány hazai nyersanyag vegyipari feldolgozásának kérdése389
Magyar Károly: Hatás és szerkezet összefüggése az antibiotikumok körében9
A Magyar Kémikusok Egyesületének 1966. évi munkaterve150
Műszaki-Gazdasági Szemle53
Németh Jenő: A fluidizációs szállítás vizsgálata206
Nikolics Károly - Bidló Gábor - Nikolics Károlyné: Adatok szerves vegyületek kristályképződéséhez647
C. Padovani - V. Berti: A hidrogén szerepe a kőolaj és kőolajtermékek finomításánál247
Pályázati felhívás75
Pályi Gyula: Az 0,0'-dimetil-(1-oxi 2,2,2-triklóretil) foszfonsavas polarográfiás meghatározásáról425
Stefan Pawlikowski - Stanislaw Aniol - Stanislaw Bistron - Anatol Chomiakow - Stefan Szymonik: Új eljárás ammóniumkarbonát nagyüzemi előállítására92
Helmut Pichler: Újabb irányzatok a szén-monoxid hidrogénezés gyakorlatában és elméletében252
Preisich Miklós: Főtitkári beszámoló a Magyar Kémikusok Egyesületének 1966. március 12-én tartott küldöttközgyűlésén171
Pungor Ernő: A korszerű gyógyszertechnológiai stabilitásvizsgálatok főbb irányai109
Thomas Reis: A petrolkémiai eljárások kiválasztásának gazdasági szempontjai260
Rónaszéki László: A poliamid szálasanyagok világhelyzete ("Világhelyzet, világszínvonal" rovat)595
Simon Ferenc: Adszorbensek regenerálása leégetéssel, fluidizált rétegben504
Somló György - Horváth Ödön: Hozzászólás Suplicz Antal, Maloveczky Gyula, Pály Sándor, Tatai Józsefné "A szuperfoszfát ammonizálása" című közleményéhez218
Somló György - Polonszky György: Nagyméretű, ömlesztettanyag-raktárak különös figyelemmel a Tiszamenti Vegyiművek alumíniumszerkezetű nyersfoszfát-raktárának kialakítására354
Suplicz Antal: Válasz dr. Somló György és Horváth Ödön hozzászólására218
Szabados István: Katalitikus reformáló üzemek középnyomású berendezéseinek gépészeti vonatkozásai410
Szabadváry Ferenc - Szekeres Gábor: A Magyar Vegyészeti Múzeum terveiről627
Szántay Balázs: Ritkafémek vegyipari alkalmazásai518
Szántó András: Az ammóniagyártás ("Világhelyzet, világszínvonal" rovat)17
Szántó András: Ammóniafeldolgozás ("Világhelyzet, világszínvonal" rovat)83
Székely Imre: Irinyi János emlékezete148
Szekér Gyula - Lévai Tamás - Gór-Nagy Sándor: A vegyipar fejlesztésének beruházási tapasztalatai a második ötéves tervben I.1
Szekér Gyula - Lévai Tamás - Gór-Nagy Sándor: A vegyipar fejlesztésének beruházási tapasztalatai a második ötéves tervben II.57
Szekér Gyula: A vegyipar helyzete és fejlesztése a Magyar Népköztársaságban221
Szekér Gyula - Szekeres Gábor: A KGST Vegyipari Állandó Bizottság tízéves működése497
Szekeres István: Vegyipari berendezések kémiai tisztítása101
Széplaky Miklós: A mosószergyártás ("Világhelyzet, világszínvonal" rovat)212
Szirtes László - Zsinka László: Cirkónium foszfát típusú szintetikus anorganikus ioncserélők465
Szűcs Pálné - Klug Ottó: Volfrám fém és volframátok galliumtartalmának meghatározása328
Takács Géza - Somogyi István: Szilárd anyagok keveredettsége; keverőgépek jellemzése115
Takács Géza - Dávid Ágoston - Hortobágyi Győző: A granulátumképzés elméleti alapjai127
Telegdy-Kováts Magda - Paál Zoltán: Lucigenin indikátor alkalmazása sötét színű zsírok és olajok elszappanosítási számának meghatározásánál489
Törkő János: Kis mennyiség ezüst roncsolásmentes meghatározása palládiumban neutronaktiválásos analízissel166
Törkő János: Rövid felezési idejű izotópok előállítása izotópgenerátorok segítségével459
S. Tsutsumi: Vinil-klorid egylépcsős előállítása etilénből351
Turba József - Vercseg László: Koncentrációváltozás és kihatásai statikus bepárlásnál615
Új gépek és készülékek51
Upor Endre - Görbicz Lászlóné - Novák Győző: Szervesanyag zavaró hatásának kiküszöbölése az urán hidrogénperoxidos meghatározásánál487
Uzsoki András: Ősi aranymosó és aranykinyerő eljárások415
Vajta László: A petrolkémiai alapanyagok gyártásának fejlesztése Magyarországon272
Vajta László - Siklós Pál: A szénhidrogén-pirolízis cseppfolyós melléktermékei és azok értékesítése I.395
Vajta László - Siklós Pál: A szénhidrogén-pirolízis cseppfolyós melléktermékei és azok értékesítése II.441
Virágh Elemér - Vödrös Dániel: Irányelvek gammaspektrumok elemzéséhez653
Zöllner Gyula - Ruszinkó László: Etilén közvetlen oxidációja acetaldehiddé70
Zsinka László - Szirtes László: Szintetikus anorganikus ioncserélők alkalmazása kalcium és szkandium elválasztására536
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Kémikusok Lapja 1966. január-december Magyar Kémikusok Lapja 1966. január-december
Állapot:
4.800 Ft
2.400 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba