820.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A teremtő technológia

A társadalmi-technikai evolúció elmélete

Szerző
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 460 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-222-296-2

Előszó

Alig háromszáz éve, hogy Baruch Spinoza ([205] és [206]) a szubsztancia örök tulajdonságának rangjára kívánta emelni a gondolkodást, megkülönböztetve a józan ész, az intuíció, az érzelmi alapon... Tovább

Tartalom

Bevezetés11
A tudás ereje11
A rendszerben való gondolkodás és az interdiszciplinaritás igénye13
Mit keresünk...?15
Hogyan keressük...?18
A rendszerbe foglalás18
A rendszerszemlélet fejlődése (első rendszerelméleti kitérő)19
Paradigmaválasztás24
A technológiai és biológiai rendszerek25
Az élő szervezet funkcionális rendszerei27
Anohin úttörő munkássága27
Az éhségcsillapítás példája30
A neuron integratív szerepe33
Az Anohin-modell34
A funkcionális rendszer fogalma35
A rendszer összetétele36
A szabadsági fokok számának redukciója37
A cél és a végeredmény38
Az afferens szintézis39
Az előrejelzés és a döntéshozatal40
A rendszer szerkezete42
A rendszerek hierarchiája (második rendszerelméleti kitérő)45
A fiziológiai funkcionális rendszerek fejlődése vagy rendszergenezis48
A társadalmi-technikai funkcionális rendszer keletkezése (képzeletbeli archeológiai ásatások)51
Az emberré válás52
A technológia ébredése55
A munkamegosztás55
A funkcionálás eszközeinek kváziautonómiája57
A fejlesztés belső rugói58
A negyedik fordulat58
A társadalmi-technikai funkcionális rendszerek környezete61
Az Ember és a Természet. Környezetvédelem vagy környezetépítés?62
Az antropogén világ66
A Művi Világ definíciója67
A civilizáció70
A gondolat objektív világa72
A megismerés a társadalmi-technikai funkcionális rendszer és környezetének viszonyában73
A "valóság megelőző tükrözése"73
A tudás kváziautonómiája74
A tudomány szubkultúrája76
Kérdésfelvetés és problémamegoldás76
Differenciálódás és integrálódás a tudomány fejlődésében78
Kooperatív tudástermelés84
A technológia információ generálása87
Az innovációs többlet87
A technológiai rendszer88
A többletinformáció generátora96
A gondolat progressziója és metamorfózisa99
A Művi Világ által modifikált szellemi "produktum"100
A megismerés határtalansága105
A minőségi progresszió109
A gondolat átváltozásai112
A társadalmi-technikai funkcionális rendszer (TTFR) körvonalai118
Az információ generálása és a nemlineáris komplex rendszer modellje118
A TTFR kritériumai120
A rendszeralkotó tényező122
A fejlődés ellentmondásai (harmadik rendszerelméleti kitérő)123
Az élet csodálatos jelensége123
Mit értünk funkcionális rendszeren?125
A társadalmi-gazdasági ellentmondások rendszerelméleti tipológiája126
A TTFR funkciója, szerkezete és hierarchiája133
Analógia vagy a funkcionálás elveinek azonossága?133
A funkció135
A rendszer szerkezete vagy belső operacionális felépítése141
A struktúrakomplexum és a hierarchia143
Az összetett rendszer146
A rendszerek együttműködésének valószínűségi jellege152
A rendszer oszcillációja (negyedik rendszerelméleti kitérő)154
A TTFR belső mechanizmusai156
A funkcionálást lehetővé tevő és segítő mechanizmusokról156
A döntéshozatal és a komponens szabadsági fokainak redukciója158
A döntéshozatal és az információ (ötödik rendszerelméleti kitérő)161
A cselekvést formáló aktív előrejelzés164
A jótékony emóció166
Emóció a fiziológiai funkcionális rendszerben167
A TTFR emocionális viszonyai168
A közösség emócionális alapjai170
A változás elhárításának és kikényszerítésének mechanizmusa173
A homeosztázis és a változtatás koncepciói173
Az érzékelés konzervativizmusa és az algoritmusok175
Az időtényező176
A mindenható "rutin"178
A kalandozó és csendháborító gondolat179
A struktúra- és funkcióváltás lépcsőzetessége181
A szinonimák184
A társadalomtudományi modellekről (tudományelméleti kitérő)185
Az elméleti szimbólumok tartalma és viszonya185
Az elméleti modellek viszonylagos igazsága188
Az ismert modellhez való visszavezethetőség elvi alapja190
A funkcionális rendszer paradigmájának kritikája192
A társadalom modellezhetősége195
Modellminták197
A társadalmi-technikai funkcionális rendszer evolúciója200
"De mi evolvál, mi evolvál, mi evolvál?!"202
A rendszerevolúció vizsgálatának módszertani problémái207
Az igazolás elvi lehetőségei207
A "fokozatos felemelkedés" módszere209
A láthatatlan és megfoghatatlan rendszer befogása211
A funkcionális és a kapcsolódó fogalmak absztrakciója213
A funkcionális rendszer evolúciós mozgásának törvényszerűségei216
Az operacionális struktúra és az alapmechanizmusok változatlanságának elve216
A rendszermozgás struktúrája218
A rendszermozgás jellegzetességei220
A rendszeridő220
A rendszermozgás irányultsága221
Az egyensúlyi állapotok és az energiaszint223
A revolúció224
A rendszer és környezete225
A koordináció és a korreláció228
A rendszer-evolúció stratégiája230
A rendszermozgás fő formái233
A mozgásformák kategorizálása233
A funkcionális kooperáció235
A konkurencia237
A specializáció és a regresszió240
Stratégiaváltás és a regresszió elleni védekezés242
Az evolúció segédmechanizmusai244
A mechanizmus helye, struktúrája és mozgása244
A szervezet250
Az ember az evolváló funkcionális rendszerben257
Az emberiség evolúciójának eredménye az intelligencia257
Az intelligencia fogalma, kialakulásának feltételei258
Az intellektikus evolúciójának struktúrája262
A gondolkodás szervezettségi szintjei262
Az ismeretszerzés struktúrája269
A "stratégiaváltás stratégiájá"-nak szintje272
Az intellektus evolúciójának folyamata275
A szerzett rendszertulajdonságok öröklése276
Az intellektus fejlődésének folyamatmodellje279
Az absztrakt intelligencia értelmezéséről281
A pszichikum nemlineáris rendszere283
Mi az ember?289
A társadalom evolúciójának hatása az ember fejlődésére291
Mi váltotta ki az emberi intelligencia fejlődését?293
Az alkotó ember hatása a társadalom evolúciójára296
Az evolúció összetartozó szervezettségi szintjei302
Az ember szimbólumvilága303
A kultúra és konvencionális jelei303
A szimbólum feladata és szerepe305
A szimbólumok statikus struktúrája308
A szimbólumok dinamikus struktúrája és evolúciója314
A technika317
A technika fogalma318
A technika evolúciós funkciója320
Az antropogén anyagi világ statikus és dinamikus struktúrája323
A technika evolúciós módosulásának folyamata329
A társadalmi-technikai funkcionális rendszer (TTFR) evolúciós módosulása332
A gazdaság mechanizmusa342
A társadalom "forgó dervis"-e343
A gazdaság helye és szerepe a rendszerek evolúciójában347
A gazdaság funkciói350
A funkció-végrehajtás355
Az értékképzés356
Az érték dinamikus struktúrája364
Az érték statikus struktúrája366
A használati és csereérték370
Az értékháztartás377
Vállalkozási célfüggvény és a holonisztikus vállalatstruktúra385
Értékátvitel, értékeloszlás390
Társadalmi-gazdasági korszakváltás előtt (változó világunk kórrajza)397
A menedzser dilemmái407
A szokatlan és kiszámíthatatlan szervezése408
Az innovációs menedzser funkciói409
A társadalmi-technikai változás szervezeti konstrukciói (a mechanisztikus és szerves szisztémák)417
A forszírozott innováció dilemmái419
Csokrok a menedzsernek: az innovációszervezés elvei és módszerei426
A menedzseri elvek és módszerek első csokra: az alkotó tevékenység alkotó megközelítése427
Második csokor: a technológiai megközelítés429
Harmadik csokor: a stratégiai megközelítés430
Negyedik csokor: a rendszerszemlélet431
A központi koordináció és a kooperatív segítségnyújtás politikája434
Lemaradni vagy segíteni?434
A szelektív fejlesztés és a vállalkozási feltételek436
A monopólium veszélye437
A holnap iparszerkezetét előkészítő speciális mechanizmusok439
A többközpontú koordináció442
A társadalmi-technikai szellemi tőke443
Utószó, amely előszónak is beillene446
Irodalomjegyzék451

Szántó Borisz

Szántó Borisz műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szántó Borisz könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A teremtő technológia A teremtő technológia A teremtő technológia

A borító enyhén töredezett, a lapélek foltosak.

Állapot:
2.310 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba