A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanulmányok a mai faluról

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 252 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Kihajtható melléklettel.

Tartalom

Bevezető5
Erdei Ferenc: A mezőgazdasági népesség gazdasági-társadalmi viszonyainak alakulása a felszabadulás után11
A mezőgazdasági népesség gazdasági-társadalmi viszonyainak országos alakulása13
A mezőgazdasági népesség települési viszonyai13
A mezőgazdasági lakoság aránya az összes népességben16
A birtokmegoszlás és a foglalkozási viszonyok18
A termelőszövetkezeti parasztság rétegződése22
A mezőgazdaság termelési értéke és ágazatok közötti megoszlása24
A mezőgazdasági népesség jövedelmének alakulása33
A mezőgazdaság gazdasági-társadalmi viszonyainak területi differenciálódása37
A mezőgazdasági lakosság aránya, és az agrárnépsűrűség megyénként37
A mezőgazdasági termelés szintje és összetétele megyénként39
A tulajdon- és foglalkozási viszonyok megyénkénti differenciálódása42
A mezőgazdasági társadalmi viszonyok területi típusai44
A változások fő irányai és fő formái47
Hegedűs András: A mai falu és a falusi munkaviszonyok szociológiai vizsgálatáról53
A mai falu és a szociológiai kutatás55
A mai falu és a szociológiai kutatáson?55
A faluszociológia időszerűsége és megváltozott funkciói57
A szociológiai kutatás módszereiről60
A faluszociológia kutatási területe. A falu lakossága és az egységes parasztosztály61
A falu jelenlegi strukturális tagozódása64
Az iparosodás hatása a falu társadalmi viszonyaira67
Változások a családformában és a szomszédsági viszonyokban68
Faluszociológiai kutatás az MTA szociológiai kutató csoportjában69
A falusi munkaviszonyokban bekövetkezett változások szociológiai vizsgálatáról74
A falusi munkaviszonyokban bekövetkezett változások74
A szövetkezeti munkaviszonnyal összefüggő szociológiai problémák78
A szakmák és munkakörök társadalmi értékelésének jelentősége85
A háztáji gazdaságokban végzett munka néhány szociológiai problémája87
A bérért végzett munka növekedése a faluban89
Mór Aladárné: A parasztság létszáma, jövedelme és fogyasztása96
A mezőgazdasági tulajdonviszonyok, a parasztság létszáma97
A mezőgazdasági tulajdonviszonyok átalakulása97
A mezőgazdasági tulajdonviszonyok sajátos formái99
Társadalmunk osztályszerkezetének átalakulása, a parasztság létszáma100
A parasztság jövedelme és fogyasztása104
A munkás-alkalmazotti és paraszti népesség jövedelmének és fogyasztásának összehasonlítása108
A kettős jövedelmű családok helyzete111
Szántó Miklós - Fukász György: A falu kulturális viszonyainak vizsgálatáról115
A művelődési viszonyok vizsgálatának kiinduló alapjai119
A falu kulturális helyzete a fogyasztás oldaláról132
A falusi kulturális-művelődési viszonyok fejlődésének problémái139
Az iskolázottság helyzete139
A falusi értelmiség140
A közművelődés demokratizálása141
Szakmunkáskérdés141
A kulturális fejlődés tartalma és korszerűsége142
Kulturális tipológia143
Kiss Albert: Vizsgálatok a falusi fiatalságról145
A vizsgálat jellege, köre és módszere148
Az adatgyűjtés módja és a megfigyelés köre148
Az adatfelvétel kísérleti jellege és a levont következtetések korlátozott érvénye150
Az adatgyűjtés fő kérdéscsoportjai152
Az összeírás anyagának általános jellemző adatai153
A falusi fiatalság társadalmi-foglalkozási elhelyezkedése155
A fiatalok származása és az ehhez viszonyított foglalkozásváltozás alakulása155
A fizikai dolgozó származású fiatalok társadalmi foglalkozási átrétegződése158
A paraszti származású fiatalság foglalkozásváltozásának sajátos tendenciái162
A fiatalság foglalkozási összetétele népgazdasági ágak szerint166
A fiatalok házasságkötésének összefüggése társadalmi helyzetváltozásukkal167
A falusi fiatalság pályaválasztása, szakképzése és továbbtanulása170
A fiatalság iskolai végzettsége170
Az alapfokú szakképzettség megszerzése és a legkedveltebb szakmák173
A középiskola és az egyetemi tanulmányok folytatásának jellemző adatai178
A falusi fiatalság kapcsolata a faluval mint lakó- és munkahellyel182
A helyben dolgozó, a munkába eljáró és az elköltözött fiatalok aránya182
Az elköltözés jellemző körülményei189
A mezőgazdasági származású fiatalok kapcsolata a falujukkal189
Főbb következtetések193
Zsarnóczai Sándor: Az agrár értelmiség helyzetéről195
Kik sorolhatók az agrár értelmiség közé?197
Az agrár értelmiség helyzete198
A mezőgazdasági szakembert igénylő munkakör társadalmi értékelése199
A mezőgazdaság agrármérnök-ellátottsága203
Az agrár értelmiség anyagi és szociális helyzete206
Az agrár szakemberek helye a falu társadalmi életében210
Az agrár értelmiség feladatai211
Az agrár értelmiség megítélésének alapja211
Az alapvető és legújabb termelési módszerek alkalmazása213
Az eredményes munkához szükséges idő215
A szakember és a termelőszövetkezeti tagság kapcsolata216
Az agrár szakember feladatai a falu átalakulásában217
Csizmadia Ernő - Wirth Ádám - Zsarnóczai Sándor: A falu politikai viszonyainak és a parasztság politikai tudatának vizsgálatáról219
A falusi politikai viszonyok és a politikai tudat vizsgálatának formái és helyzete221
A falusi politikai viszonyok vizsgálatának fontossága224
A falu politikai viszonyait meghatározó tényezők vizsgálatáról227
A falusi pártszervezetek227
A párt befolyásának alakulása falun230
A falusi társadalmi élet szervezettsége232
A termelőszövetkezeti gazdálkodás és a falusi politikai viszonyok233
Az ellenséges nézetek, az ellenséges politikai befolyások vizsgálatáról241
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tanulmányok a mai faluról Tanulmányok a mai faluról Tanulmányok a mai faluról Tanulmányok a mai faluról

A borító kissé elszíneződött.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.760 Ft
1.230 ,-Ft 30
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Tanulmányok a mai faluról Tanulmányok a mai faluról Tanulmányok a mai faluról Tanulmányok a mai faluról

A védőborító enyhén szakadozott. A borító belső oldala és az előzéklap foltosak.

Állapot:
1.760 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba