926.562

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Erdély története I-III.

A kezdetektől 1606-ig/1606-tól 1830-ig/1830-tól napjainkig

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.945 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-4203-X
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes fotókkal, illusztrációkkal, kihajtható és kivehető térkép-mellékletekkel.
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

Kötetünk a magyar honfoglalásig terjedő őstörténetet, a Moháccsal záródó középkort, majd az önálló fejedelemség kialakulását és megszilárdulását tárgyalja 1606-ig.
A legtöbb új ismeretet az olvasó kétségtelenül az utóbbi évtizedek régészeti kutatásai által sokoldalúan megvilágított őstörténetről kapja: különösen Dacia római tartomány életéről, továbbá a római kultúrát elsöprő és a maguk sajátos kultúrájával helyettesítő türk, germán és szláv népek hosszabb-rövidebb itteni időzéséről és régészeti hagyatékáról.
A középkori Erdély fejlődése a Magyar Királyság történetébe illeszkedik. A kötet bemutatja, hogyan ment végbe a magyarok, szászok, románok betelepedése, miként alakult ki az erdélyi vajdaság intézménye, hogyan jött létre a három etnikum - magyar, német, román - mellett a három rendi nemzet - magyar, szász, székely -, s mik voltak a feudalizmus erdélyi sajátosságai.
Az utolsó nagyobb egység azt vizsgálja, hogyan lesz a Szapolyaiak keleti magyar királyságából a körülmények... Tovább

Tartalom

Első kötet
Előszó5
Erdély az őskorban és az ókorban13
Erdély őskora13
A dák királyság32
Dacia római tartomány46
Daciától Erdőelvéig. A népvándorlás kora Erdélyben 271-896107
Az "erdei emberek". A gótok Erdélyben108
A hunok134
A gepidák királysága138
Az avar uralom századai159
A szlávok177
Dél-Erdély bolgár uralom alatt189
Erdély a magyar honfoglalás korában194
Erdély a középkori Magyar Királyságban 896-1526235
Erdély honfoglalás kori őslakói235
A magyar honfoglalástól a tatárjárásig260
A tatárjárástól a mohácsi vészig309
Középkori művelődés Erdélyben366
Az Erdélyi Fejedelemség első korszaka 1526-1606409
A keleti Magyar Királyság az Erdélyi Fejedelemségig409
Gazdaság, társadalom és kultúra az új államban454
Erdély a tizenöt éves háborúban522
Rövidítések jegyzéke542
Irodalomjegyzék547
Második kötet
A fejedelemség virágkora 1606-1660617
A nagyhatalmak tehetetlensége617
Bethlen Gábor uralkodása633
Erdély a Habsburg-ellenes szövetségben656
A körülmények kényszere alatt politizáló fejedelem687
Nagy remények meghiúsulása711
A korlátlan fejedelmi hatalom alatt élő társadalom726
Tanulás, műveltség763
Az önálló fejedelemség utolsó évtizedei 1660-1711784
Az államiság átmentése784
Újraszerveződő gazdaság, átrétegződő társadalom805
Harc a magyar államiságért846
A Habsburg császár oltalma alatt874
II. Rákóczi Ferenc fejedelemsége894
Egység és megosztottság a művelődésben920
Virágos reneszánsz, születő barokk948
Új etnikai kép, új uralmi rendszer 1711-1770972
Erdély a Habsburg-birodalomban972
Gazdaság és társadalom a szatmári béke után975
Politikai és kulturális élet1004
A Habsburg-kormányzat politikai aktivitásának erősödése1018
Felvilágosodás és ferenci reakció 1771-18301039
Gazdaság és társadalom1039
Felvilágosodás és nemzeti kultúrák1068
A felvilágosult abszolutizmus és II. József1083
Az első rendi reformmozgalom1112
Közös kultúra, nemzeti kultúrák1129
Átváltás a reformkorra1137
Rövidítések jegyzéke1141
Irodalomjegyzék1149
Harmadik kötet
Erdély a reformkorban 1830-18481193
A régi és az új Erdély társadalmi és gazdasági életében1195
Nemzeti mozgalmak, társadalmi és politikai reformtörekvések1263
Erdély a forradalomban és szabadságharcban 1848-18491346
Az abszolutizmus kora Erdélyben 1849-18671425
Az önkényuralom berendezkedése1425
Politikai élet az abszolutizmus idején1437
Az önkényuralom megrendülése1465
Gazdaság és társadalom a kapitalista átalakulás korában1508
Felzárkózás és integráció1508
Az agrártársadalom1578
A városok társadalma1604
Politikai élet és nemzetiségi kérdés a dualizmus korában 1867-19181624
A dualista berendezkedés1624
Alkalmazkodási válság a szász és román nemzeti mozgalmakban1642
Új tendenciák a századfordulón1664
Az első világháborúban1690
Forradalmak és nemzeti mozgalmak a monarchia összeomlása után 1918-19191701
Kitekintés: Erdély útja 1918 után1733
Erdély a kapitalista Romániában1733
Erdély a szocialista Romániában1759
Rövidítések jegyzéke1779
Irodalomjegyzék1782
Személynévmutató1831
Helységnévmutató1875
Képek jegyzéke1903
Térképek, táblázatok, ábrák jegyzéke1931
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Erdély története I-III. Erdély története I-III. Erdély története I-III. Erdély története I-III. Erdély története I-III. Erdély története I-III. Erdély története I-III. Erdély története I-III.

A védőborítók védőfóliája felhólyagosodott.

Állapot:
4.900 ,-Ft
74 pont kapható
Kosárba