864.378

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1967/1-4.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata LXIII. évf. 1-4. szám

Előszó

Részlet:
"Magyar Nyelv
LXIII. évf. 1967 március 1. szám
Az első nemzetközi magyar nyelvészeti kongresszus
1. Hazai nyelvtudományunkban immár szinte hagyományossá vált, hogy a szakemberek... Tovább

Tartalom

1967. március LXIII. évf 1. szám
Tartalom
Szathmári István: Az első nemzetközi magyar nyelvészeti kongresszus 1
Bárczi Géza: Megjegyzések a finnugor szókezdő zárhangok magyar nyelvi fejlődéséhez 8
Török Gábor: Régi térképek nyelvjárástörténeti tanulságaiból 14
Bartók János: Hangváltozás és hangtévesztés az énekelt szövegben 22
E. Abaffy Erzsébet: Mondattani megjegyezni valók XVI. századi nyelvünkből 32
Úrhegyi Emilia: A tályog és családja 39
Szabó T. Attila: Az erdélyi régiség személynévanyagának nemzedék-viszonyító elemei 51
Inczefi Géza: Laza szerkezetű földrajzi nevek típusai és alaki kérdései 64
Kisebb közlemények. 71
Szó- és szólásmagyarázatok. 77
Nyelvművelés. Pásztor Emil: Nyelvi megjegyzések egy újságcikkhez 89
Nyelvtörténeti adatok. Papp László: XVI. századi szótörténeti adatok. - Kiss Lajos: Szótörténeti adalékok. - Mollay Károly: Nyugat-magyarországi szótörténeti adalékok 91
Nyelvjárások. Kiss Jenő: Az ö-zés állapota a rábaközi Mihályiban 105
Szemle. Kálmán Béla: Őstörténetünk legkorábbi korszakai. - Terestyéni Ferenc: Van-e a mindennapi beszédnek önálló stílusrendszere? 111
Társasági ügyek. A Magyar Nyelvtudományi Társaság LXII. közgyűlése 122
----------------------------------
1967. június LXIII. évf. 2. szám
Tartalom
Benkő Loránd: Megemlékezés Arany Jánosról 129
Pais Dezső: Részletek a határozós összetételek fejezetéből 131
Papp Ferenc-Jánoska Sándor: A Magyar Szóvégmutató Szótár és az alaktani ingadozások vizsgálata 138
Balázs János: Az alakpárképződés okai, módjai és funkciói 148
Kubínyi László: Zsineg 156
Kiss Lajos: Az anabaptisták elnevezései a magyarban 161
Moór Elemér: A földműves életforma kialakulása népünknél a szláv jövevényszavak tükrében 169
Bánhidi Zoltán: Tallózás a két Rákóczi György nyelvében 183
Kisebb közlemények. 193
Szó- és szólásmagyarázatok. 199
Nyelvművelés. 217
Nyelvtörténeti adatok. 222
Nyelvjárások. 2
Különfélék. 248
Társasági ügyek. 250
-------------------------------------
1967. szeptember LXIII. évf. 3. szám
Tartalom
Juhász József: A szovjet nyelvtudomány ötven éve 257
Berrár Jolán-Károly Sándor: Az Új Magyar Nyelvtörténeti Szótár szerkesztési elvei 263
T. Lovas Rózsa: A sűrítés típusai Arany János költészetében 274
Bárczi Géza: A magyar szókincsre vonatkozó etimológiai kutatások jelenlegi állása 285
Rácz Endre: Megjegyzések a magyar becézőnevek alakulásmódjáról 292
Pusztai Ferenc: Tegezés és magázás a XVIII. század első felében 297
Imre Samu: A hazai magyar nyelvjárások hangrendszer-típusai 307
Gulya János: Hodu vagy hadu? 323
Nagy Ferenc: A képzőgyakoriság néhány jellemző vonása 331
Kisebb közlemények. 345
Szó- és szólásmagyarázatok. 350
Nyelvtörténeti adatok. Szabó T. Attila: Dávid Ferenc tragikus sorsának történetéhez. - Fehértói Katalin: XIV. századi szótörténeti adatok 362
Nyelvjárások. Kiss Jenő: A XIV-XV. század nyelvjárástörténetéhez 370
Szemle. Fábián Pál: Tanulmányok a magyar nyelvről Olaszországban 372
Különfélék: Komor Ilona: Baritz György nyelvészeti vonatkozású kézirataiból 374
--------------------------------
1967. december LXIII. évf. 4. szám
Tartalom
Berrár Jolán-Károly Sándor: Az Új Magyar Nyelvtörténeti Szótár szerkesztési elvei 391
Lotz János: Egy nyelvtani modell 394
Deme László: Alapvizsgálat, kontroll és kitekintés a parole-statisztikában 408
Ligeti Lajos: Turkológiai megjegyzések szláv jövevényszavainkhoz 427
Pais Dezső: A garabonciás és társai 442
Fabricius-Kovács Ferenc: Megjegyzések egy jelentéstani polémiához 453
Gulya János: Hodu vagy hadu? 462
Kisebb közlemények. 472
Szó- és szólásmagyarázatok. 477
Nyelvtörténeti adatok. 486
Nyelvjárások. 492
Szemle. 503
Társasági ügyek. 506
Levélszekrény. 512
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1967/1-4. Magyar Nyelv 1967/1-4. Magyar Nyelv 1967/1-4. Magyar Nyelv 1967/1-4. Magyar Nyelv 1967/1-4. Magyar Nyelv 1967/1-4. Magyar Nyelv 1967/1-4.

A kötetek borítója enyhén elszíneződött, kopott.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba