828.239

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

"Ember lenni mindég, minden körülményben"

Tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkalmából

Fülszöveg

E tanulmánykötetet Kiczenko Juditnak születésnapi köszöntésül nyújtják át kollégái, barátai és tanítványai. Az irodalomtörténész a 19. századi magyar irodalom kutatója és nagy hatású tanára, akinek tudományos érdeklődése középpontjában Arany János életműve és a 19. század végének magyar elbeszélőművészete áll. Az ünnepelt 1970 és 1994 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, 1992-ben egyik alapító tanára volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának.

Tartalom

Köszöntő 5
Ajkay Alinka: "Ezen Uj Esztendőnek minden részit, hogy szerentséssen tölthesse, és jobb egésségel, szivesen kivánom." Torkos János doktor levelei Amade Lászlónak 7
Bodnár György: Párbeszéd a múlttal 24
Bogár Judit: Mesterkedő költői játék 28
Császtvay Tünde: Gárdonyi Géza Pokol-béli víg napjai 42
Csontos Attila: Székely József "regényelmélete" a Hölgyfutárban 54
E. Csorba Csilla: Fürdőábrázolások Barabás Miklós életművében 67
Csűrös Miklós: "Mennyi szörnyűség érheti az életet" 79
Dávidházi Péter: Építeni 85
Eisemann György: Nemzeti sztereotípiák mint történelmi allegóriák a romantikus és a modern magyar lírában 88
T. Erdélyi Ilona: Egy reformkori család a magyar irodalomban 96
Erdődy Gábor: Belgiumi konzervatív katolikus hírlapok a magyarországi változásokról 1848-1849-ben 121
Finta Gábor: Az elbeszélés nehézségeiről 159
Györffy Miklós: Kafka és Magyarország 168
Hargittay Emil: Egy vers vagy kettő? Vörösmarty Mihály: Pázmán 181
Horváth Kornélia: A poétika fogalma a modern irodalomtudományi diskurzusban 184
Horváth Zsuzsa: "Kaffka Margit helyettünk, minden nő helyett beszélt." Török Sophie Kaffka-olvasata 208
Kabdebó-Ladik Lívia: "Mythosok határán" A Kalevala hatása Gulyás Pál költészetére 216
Keserű Katalin: A barátságról - többféleképpen 224
Kilián István: Kozma Mihály két virág alakú verse 245
Kiss Antal: Mindig egy cseppnyi szeretettel több legyen 253
Korompay H. János: Az École Normale Supérieure és az Eötvös József Collegium. Egy fejezet Horváth János életrajzából 263
Lackfi János: Kint és bent. Polgári és bohém szembesülése az első Nyugat-nemzedék lírájában 279
Lőrincz Anita: Szerb Antal Magyar irodalomtörténetének módszertani alapvetéséről 286
Maczák Ibolya: Oltáriszentség-prédikácók több változatban 302
Márton Kinga: Az unio mystica Dsida Jenő költészetében 317
Mártonffy Marcell: Katolikus historizmus és apokrif magánbeszéd. Teológiai törésvonal Pilinszky prózájában 334
Radvánszky Anikó: Az ember természete és a természet embere 360
Reiman Judit: Egy jóslat nyomában. A legújabb szlovén próza néhány jellemzője 378
Rizmayer Péter: Apokalipszis és hazatérés 386
Sipos Lajos: Tamási Áron pályaindulása 398
Szávai Dorottya: A Bovaryné mint szöveghagyomány. A Jadviga párnája flaubert-i olvasatban 408
Szávai János: Aletheia, avagy nem találunk szavakat 433
Szelestei N. László: Komédia - komikum nélkül 441
Szilágyi Márton: Újabb adalék Vahot Imre és a dalidók kapcsolatához 445
Szörényi László: Jókai A láthatatlan csillag című elbeszélésének afgán forrásaihoz 450
Tarjányi Eszter: Olvasatok kereszttüzében. A varró leányok kettős természete 455
Thimár Attila: Múlt ködében rögzült árnykép. Révai Miklós pályájának recepciótörténete a 19. században 463
Tverdota György: A szabados groteszk. Déry Tibor: Az óriáscsecsemő 472
Váradi Eszter: "A történet ellen költeni nem szabad." Forrásművek felhasználása Madách Imre két történelmi drámájában 480
Vass Szilvia: Rekonstruált megértés Tulp tanár műhelyéből 490
Vasy Géza: Illyés Gyula a Kádár-kor első felében 497
Völgyesi Orsolya: A drámaíró Kuthy Lajos. Adalékok Kuthy pályakezdéséhez 508
Névmutató 517
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
"Ember lenni mindég, minden körülményben" "Ember lenni mindég, minden körülményben"

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
3.500 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba