A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

I. Országos germanisztikai-romanisztikai szimpozium

Acta germanica et acta romanica supplementum - Szeged, 1980. szeptember 3-5.

Előszó

1980. szeptember 3-5. között rendeztük Szegeden az első Országos Germanisztikai-Romanisztikai Szimpoziont. A szinpozion rendezését a Szegedi József Attila Tudományegyetem Német, Angol, Francia és... Tovább

Tartalom

Krónika1
Nagy Péter: Bevezető5
Plenáris ülés
Nagy Géza: Történetiség, filozófiai metodológia és recepció11
Bécsy Tamás: A dráma világának ontológiai jellemzőiről22
Kürtösi Katalin: A fiatal Lukács c. dráma líraiságáról34
Szávai János: Vízió és metamorfózis (A fantasztikus irodalom két aspektusa)46
Irodalmi szekció "irodalom és filozófia"
Germanisztikai szekció61
Szőnyi György Endre: Irodalmi elemzés - kultúrtörténet62
Szaffkó Péter: Realizmusigény és a XVII. század második felének angol dramaturgiája74
Pálffy István: Az angol közgondolkodás és a "sentimental comedy" a XVIII. század első évtizedeiben85
Rozsnyai Bálint: Narrátor és narráció96
Abádi Nagy Zoltán: Entropikus dialektikabomlás a mai amerikai társadalomszatírában109
Szilassy Zoltán: "Kórtársunk" Hamlet? (Néhány XX. századi Hamlet-értelmezés ontológiai és történetfilozófiai vetületének kérdéseihez)119
Virágos Zsolt: A mítoszkritika, avagy a mélystruktúra mítosza130
Dávidházi Péter: Filozófiai előfeltevések René Wellek kritikaelméletében142
H. Szász Anna Mária: A fenomenológia és a modern regény156
Barótiné Gaál Márta: Schelling természetfilozófiája és a romantikus próza (Egy Hoffmann-mű értelmezése alapján)172
Bernáth Árpád: Irodalom és filozófia Herman Broch munkásságában182
Masát András: Anarchista nézetek és irodalmi hagyományok a mai norvég prózában Jens Bjrneboe munkássága kapcsán192
Jakócs Dániel: Henrik Ibsen és Ludwig Feuerbach206
Egri Péter: A paradoxon mint a szimbólum karikatúrája214
Romanisztikai szekció
Baróti Tibor: Petrarca költői világképe és az orosz romantikus líra230
Vígh Éva: Benvenuto Gellini és kora a "Vita" tükrében242
Pál József: Megjegyzések a neoklasszicizmus poétikájának kialakuilásához259
Neményi Kázmér: Új szempontok az olasz dekadentizmus értékelésében269
Szabó Tibor: az olasz reneszánsz és az értelmiség kozmopolita jellege Gransei börtönírásaiban279
Sárközy Péter: Filozófia és irodalom kapcsolódása Gramsoi életművében290
Bakonyi Géza: Megjegyzések ideológia és irodalom kapcsolatához (Ignazio Silone a Korunkban)303
Kulin Katalin: A kierkegaardi szemlélet Juan Carlos Onettinél315
Ujfalusi Németh Jenő: Társadalmi dinamika és műstruktúra viszonya (Corneille: Médée)327
Vörös Imre: Descartes és Newton a XVIII. század műveltségében351
Martonyi Éva: A mitikus és a narratív viszonya Balzac "César Birotteau nagysága és bukása" című regényében369
Gorilovics Tivadar: Zola találkozása a tudománnyal384
Szabó Anna: Paul Valéry és a megismerés útja395
Nyelvészeti szekció "Nyelv és kultúra"407
Bot Sándor: A két- és többnyelvűség lingvisztikai kérdései és a kulturális pluralizmus problémái408
Pordány László: Az idegen nyelv elsajátítása és az életkor423
Markovicsné Mátyás Klára: "Az angolszász népek kultőrája" c. tárgy helye és szerepe az angol szakos tanárképzésben438
Morvay Károly: A spanyolországi kisebbségi nyelvek (katalán, gallego, baszk) problematikája450
Faluba Kálmán: Kisebbségi irodalmi nyelvek Spanyolországban: a gallego és a katalán461
Kiss Sándor: Etimológikus szómagyarázatok a korai középkorban473
Fogarasi Miklós: Új filozófiai terminológia az olasz felvilágosodásban484
Salusdinszky Gábor: Mondattani problémák Giovanni Varga "I Malavoglia" c. regényében500
Messmer András: A társadalom szerepe W. D. Whitney nyelvészetében514
Fülei-Szántó Endre: Nyelvhasználat és értékháttér527
Budai László: A beszédintoníciók mint új tantervi feladatok540
Bőke Gáborné: A paralingvális kommunikáció kultúrális vonatkozásai555
Pálfy Miklós: A poliszémia és a homonimia szótári kérdéseiről a francia és a magyar nyelvben567
Résztvevők névsora575
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem