A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világirodalmi Figyelő 1960. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének dokumentációs és kritikai folyóirata/VI. évf. 1-4. szám

Tartalom

1. kötet
Roger Garaudy: Az ateista egzisztencializmus1
Nádor György: A Goethe-imitáció szerepe Th. Mann életművében14
Lilo Ralev: Hriszto Botev a bolgár kritika tükrében23
Műhely
Nemeskürty István: Az "Új hullám"35
Horányi Mátyás: Négy könyv a modern olasz prózáról41
Kapcsolatok
Rába György: A II. francia összehasonlító irodalomtörténeti kongresszus tanulságai44
Petőfi bolgárul (Z. Sipos István)47
Botka Ferenc: A szovjet szinházi kisérletek első magyar sajtóvisszhangja50
Szemle
K. Wyka: Irodalomtörténeti kutatás Lengyelországban (Julov Viktor)60
Lakits Pál: Újabb Chrétien de Troyes tanulmányok65
Baltay Ildikó: Két könyv Thomas Mannról68
Bakcsi György: Adatok Csehov drámaírásának kialakulásához a szovjet irodalomkritika tükrében71
Könyvekről78
Repertórium
Szabó György: Világirodalmi tanulmányok 1958.82
2. kötet
R. Garaudy: Az ateista egzisztencializmus II. rész117
Vargha Kálmán: Shakespeare - Tolsztoj - Móricz Zsigmond129
Műhely
Komlós Aladár: A természetszemlélet az irodalomban150
Kiadatlan szövegek
Staud Géza: Bernard Shaw és Hevesi Sándor levelezése169
Kapcsolatok
A. L. Grigorjev: Dosztojevszkij és a külföldi irodalom181
Rejtő István: Dosztojevszkij Magyarországon203
Katona Tamás: Petőfi arabul205
Szemle
Mihályi Gábor: Az algériai nép irodalma207
Vizkelety András: Theodor Storm kétféle megvilágításban210
Fodor Ilona: V. Em. Galan írói portréjához212
Rajnavölgyi Géza: A néger írók és művészek II-ik kongresszusa214
Illés László: A "Sinn und Form" Becher- különszáma216
Könyvekről218
Repertorium227
Sziklay László: Két folyóirat szlavisztikai anyaga a dualizmus korában
3. kötet
L. Sargina: Az összehasonlító irodalomtörténet kérdései a szovjet tudományban233
H. Henning: Faust a XX. században239
Műhely
Vita a MTA irodalomtörténeti Intézetében a külföldi klasszikus drámák fordításáról, vitaindító referátum (Horányi Mátyás)248
Szemle
Köpeczi Béla: T. Arhezi nyolcvan éves265
Modern udmurt irodalom (ifj. Domokos Pál Péter)267
A realizmus kérdéseiről (Szabó György)281
Könyvekről283
Repertorium
Külföldi irodalomtörténeti folyóiratok repertóriuma, 1958. (Szabó György)296
4. kötet
Nyirő Lajos. Irodalomelméleti kérdések egy stílus-vitán381
Miklós Pál: A modern kínai versforma kérdései393
Műhely
Lengyel Dénes: Eredmények és problémák az újabb Montaigne-kutatásban404
Simon András: Ereszkedő lejtés a szonettben416
Kapcsolatok
Rába György: Világirodalmi hatások a fiatal Babits költészetében419
Zuzana Adamová: A Szózat cseh fordításai439
Kiadatlan szövegek
Jovan Jovanovic Zmaj levele Arany Jánoshoz (Póth István)443
Szemle
A legújabb bolgár irodalom (Z. Sipos István)447
Brecht-tanulmányok Nyugat-Németországban (Walkó György)456
A Boccaccio-filológia mai állása Olaszországban (Herczeg Gyula)460
Amerikai képzelet (Gergely Ágnes)470
Néhány szempont az eposz elméletéhez (Hutterer Miklós)478
Federico de Roberto újjászületése (Neményi Kázmér)481
Könyvekről484
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem