Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Szavak májusa

Francia költők antológiája

Szerző
Fordító

Kiadó: Dacia Könyvkiadó
Kiadás helye: Kolozsvár-Napoca
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 551 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 17 cm x 12 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az első francia nyelvemlék, a Strasbourgi eskü 842-ből származik. A Nagy Károly birodalmának felbomlását szentesítő történelmi dokumentum egyben két európai nemzet - a francia és a német -... Tovább

Előszó

Az első francia nyelvemlék, a Strasbourgi eskü 842-ből származik. A Nagy Károly birodalmának felbomlását szentesítő történelmi dokumentum egyben két európai nemzet - a francia és a német - születésének első írásos emléke. A IX. és XI. század közötti időszakból mindössze néhány ófrancia vers, Szent Eulália kantilénája a 880-as években keletkezett, az eredeti latin próza verses ófrancia változata tizenégy sorpárban és egy zárósorban énekli meg a szent vértanúságát. Szentek legendáját örökítik meg a X. és a XI. századból fennmaradt költemények is, a Szent Fildesről szóló provanszál ének (Chanson de Sainte Foy), a nyolcszótagú, asszonáló sorokból álló Szent Leodegarius élete (Vie de Saint Léger) és az 1040 körül írott, kimagasló értékű Szent Elek élete (Vie de Saint Alexis). A tíz szótagú, asszonáló verssorokban szerzett, százhuszonöt strófára tagolt költemény fejlett verselési technikáról és elbeszélő készségről tanúskodik.
A francia irodalom első nagy világi korszaka a XI. századdal köszönt be, az egyházi irodalom azonban döntő súllyal vonul végig az egész középkoron, a szentek életrajza a legnépszerűbb műfaj, a szellemi tevékenységek sorában pedig mindvégig rangban az első (latinul művelt) teológia. S ahogyan az intézmények között a legfontosabb az egyház, amely - miklént Németh László nevezi - nemcsak "az üdvösséget kereső lélek hazája", hanem államfeletti hivatásával "a nyugati középkor legnagyobb eszméje", ugyanúgy a művészetek sorában az építészetet illeti meg az első hely - az Isten dicsőségére emelt román vagy gotikus templomokat méltán számítjuk e századok legnagyszerűbb teljesítményének. És persze a gondolkodás, az erkölcs, sőt az érzékelés alapkategóriái mellett (tér- és idő-képzetek, illetve a gesztus, a látvány elsőbbsége a szó fölött) a vallási érzés változása nyújt magyarázatot egész sor olyan jelenségre, amely az egyház és a hitélet körén túl (vallásos mozgalmak, eretnekségek stb.) a társadalmi intézmények egészét befolyásolta. Vissza

Tartalom

Előszó (Horváth Andor)5
Ismeretlen szerző:
Szent Eulália kantilénája - részlet (Szabó Lőrinc)63
Ismeretlen szerző:
Roland-ének - részlet (Illyés Gyula)66
Guillaume d'Aquitaine:
Mert vágyom most (Győry János)71
Marie de France:
Iszalag (Illyés Gyula)73
Chrétien de Troyes:
Ivain - részlet (Illyés Gyula)78
Ismeretlen szerző:
Szép Erembort (Illyés Gyula)82
A kastély grádicsán (Somlyó György)83
Mért ver uram engemet (Illyés Gyula)85
A mai napnak vége (Somlyó György)86
Az avignoni hídon (Jankovich Ferenc)88
Csinos vagyok, de bánat őröl, átok (Eőrsi István)89
Jeruzsálem, miattad van bajom (Illyés Gyula)90
Ketten, kedvesem meg én (Rónay György)91
Bertrand de Born:
Tetszik nekem húsvét körül (Illyés Gyula)93
Oroszlánszívű Richárd:
Nem az igazat mondja a fogoly (Illyés Gyula)95
Ismeretlen szerző:
Aucasin és Nicolete - részlet (Tóth Árpád)97
Peire Vidal:
Erős annak gyásza (Illyés Gyula)105
Hélinant de Froidmont:
A halál versei - részletek (Csorba Győző)108
Guiot de Provins:
Biblia - részlet (Molnár Imre)113
Ismeretlen szerző:
A róka regénye - részlet (Bóka László)114
Guillaume de Lorris:
Biblia - részlet (Molnár Imre)113
Ismeretlen szerző:
A róka regénye - részlet (Bóka László)114
Guillaume de Lorris:
A rózsa regénye - részlet: Lecke lovagoknak (Illyés Gyula)116
Jean de Meung:
A rózsa regénye - részlet: A képmutatás beszéde (Illyés Gyula)118
Ismeretlen szerző:
Szent Márton ajándéka (Nagy László)121
Rutebeuf:
Szegénységéről (Illyés Gyula)127
Rutebeuf bűnbánata (Illyés Gyula)129
Guillaume de Machault:
Rondó (Somlyó György)132
Liljomfehéren, pirosan mint a rózsa (Illyés Gyula)132
Eustache Deschamps:
Ballada a Magyarországra ment franciákról (Illyés Gyula)134
Ballada a háború ellen (Somlyó György)135
Púpos lettem és görnyeteg (Somlyó György)137
Christine de Pisan:
Magam vagyok és csak magányra vágyom (Illyés Gyula)139
Charles d'Orléans:
A francia partok felé tekintve (Illyés Gyula)141
Az idő, ím, kivetkezett (Illyés Gyula)142
A világ torkig van velem (Rónay György)143
Akár tessék, akár ne tessék (Rónay György)143
Jöjj el, jöjj el, szép reménység (Rónay György)144
Francois Villon:
A Nagy Testamentum - részletek (Szabó Lőrinc)146
Diomedes meséje147
Az elveszett ifjúság siratása149
A cimborák emléke151
Panasz a mindeneket lebíró halálról154
Ballada tűnt idők asszonyairól (Szabó Lőrinc)156
A szép fegyverkovácsné panasza (Vas István)157
Ballada, melyet édesanyja kérésére készített a költő, hogy imádkozhassék Miasszonyunkhoz (Illyés Gyula)160
Ballada a Vastag Margot-ról (József Attila)162
Jó tanítás balladája a rossz életűeknek (Szabó Lőrinc)164
A Saints Innocents temető (Vas István)165
Ballada, melyben Villon mindenkitől bocsánatot kér (Illyés Gyula)167
A felakasztását váró Villon négy sora (Illyés Gyula)168
Apró képek balladája (Szabó Lőrinc)169
Gyászirat, melyet maga s társai számára szerzett a költő, mialatt fölakasztását várták (Illyés Gyula)170
Mellin de Saint-Gelais:
Nem rejt ölén (Rónay György)172
E távoli hegyek (Rónay György)173
Clément Marot:
Rondó Isabeau hűtlenségéről (Rónay György)174
Boris és Jaquette (Rónay György)175
A májusról és Annáról (Rónay György)175
Valakiről, aki rosszul ment férjhez (Rónay György)176
Önmagáról (Radnóti Miklós)176
Az udvar hölgyeinek küldött búcsúdal 1537. október havában (Illyés Gyula)177
XXXV. Zsoltár (Szenczi Molnár Albert)178
Maurice Scéve:
Délia - részletek (Rónay György, Illyés Gyula)181
Pierre de Ronsard:
Majd ha oltárnál leszünk (Illyés Gyula)184
Megdorgáltál, Marie (Kálnoky László)186
Amint az ág hegyén (Nemes Nagy Ágnes)186
Szerelméhez (Nemes Nagy Ágnes)187
Ha majd öreg leszel (Szabó Lőrinc)188
Csak csont vagyok ma már (Radnóti Miklós)189
Virágok közt úgy ülsz (Vas István)190
Kertet, házat, hazát (Illyés Gyula)190
Louise Labé:
Élek, halok... (Illyés Gyula)192
Ó, hasztalan remények... (Rónay György)193
Ó, elfordult tekintet... (Vas István)193
Ne vessetek meg... (Lányi Viktor)194
No, csókolj még... (Franyó Zoltán)195
Amíg szemem... (Nemes Nagy Ágnes)196
Joachim du Bellay:
Megszentelt dombok... (Radnóti Miklós)197
Boldog, ki mint Ulysses (Tóth Árpád)198
Urazni uzsorást (Illyés Gyula)198
Ha az öröklétben (Rónay György)199
Rémy Belleau:
Április (Radnóti Miklós)201
Olivier de Magny:
A királyhoz (Rónay György)205
Békét keresek (Rónay György)206
Be boldog az (Jékely Zoltán)206
Jean-Antoine da Baif:
Önmagához (Devecseri Gábor)208
Ó, édes kéj (Kálnoky László)210
Jean de la Taille:
Egy barátjához (Somlyó György)211
Philippe Desportes:
Itt hullt le Icarus (Rónay György)212
Agrippa d'Aubigné:
A végzet versei - részlet (Illyés Gyula)213
Jean de Sponde:
Számold meg napjaid (Illyés Gyula)217
Francois de Malherbe:
Du Perrier úr vigasztalása (Szabó Lőrinc)218
A királyhoz (Rónay György)221
Jean-Baptiste Chassignet:
Lovakat cifra dísz (Nemes Nagy Ágnes)222
Ha tudnád, mily nehéz (Nemes Nagy Ágnes)223
Francois de Maynard:
Erdők közt, így a jó (Illyés Gyula)224
Théophile de Viau:
Óda (Illyés Gyula)225
Hogy Phillis visszatért (Rónay György)226
Antoine Girard de Saint-Amant:
A lusta (Rónay György)227
Párizs környéki aratás (Jékely Zoltán)228
Pierre Corneille:
A Cid - részlet (Nemes Nagy Ágnes)229
Paul Scarron:
Párizs (Radnóti Miklós)232
Sírfelirat (Illyés Gyula)233
Isaac de Benserade:
Párizs városára (Rónay György)234
Jean de la Fontaine:
A holló meg a róka (Kosztolányi Dezső)235
A farkas és a bárány (Szabó Lőrinc)236
A Nap és a békák (Áprily Lajos)237
Oroszlánné temetése (Szabó Lőrinc)238
A két galamb (Nemes Nagy Ágnes)240
A tehenét kereső paraszt (Rónay György)242
Moliére:
Az embergyűlölő - részlet (Szabó Lőrinc)244
Nicolas Boileau-Despréaux:
Második szatíra - részlet (Kálnoky László)246
Jean Racine:
Phaedra - részlet (Somlyó György)250
Voltaire:
Stanzák du Chatelet asszonyhoz (Rónay György)256
Epigrammák
Két nagyszájú (Kálnoky László)257
Jean Fréronra (Illyés Gyula)258
Grétrynek (Rónay György)258
Ismeretlen szerző:
Hej, a szegény paraszt (Illyés Gyula)259
Carmagnole (Weöres Sándor)260
Rouget de L'Isle:
Marseillaise - részlet (Illyés Gyula)261
André Chénier:
Alszom, s szívem virraszt (Radnóti Miklós)263
Arcom meghervadt már (Radnóti Miklós)263
A tarentumi szűz (Kardos László)264
Jambusok - részlet (Illyés Gyula)265
Pierre-Jean de Béranger:
Béranger legújabb dala (Petőfi Sándor)268
Marceline Desbordes-Valmore:
Az őszinte nő (Szabó Lőrinc)270
Az elváltak (Szabó Lőrinc)271
Alphonse de Lamartine:
A tó (Szabó Lőrinc)273
Búcsú Graziellától (Somlyó György)276
Farrara. Rögtönzés Tasso börtöncellájából kilépve (Kálnoky László)277
A lepke (Kardos László)278
Alfred de Vigny:
A farkas halála (Illyés Gyula)279
Zsuzsánna fürdője (Vas István)282
Victor Hugo:
Örömmel ülök én (Nemes Nagy Ágnes)284
A nap ma fellegek között pihent le este (Nemes Nagy Ágnes)284
Mivel ajkamhoz ért (Kálnoky László)285
Olyan a szerelem (Nemes Nagy Ágnes)286
Régi dal az ifjúságról (Nemes Nagy Ágnes)287
Az éj, az éj, az éj (Kosztolányi Dezső)289
Bűnhődés - részletek (Illyés Gyula)291
Írás 1846-ból - részlet (Szabó Lőrinc)296
Európa térképe (Gáspár Endre)298
Az alvó Boáz (Nemes Nagy Ágnes)300
A nagyapaság művészete - részlet (Somlyó György)304
Aloysius Bertrand:
Álom (Illyés Gyula)306
Gérard de Nerval:
Ábrándozás (Radnóti Miklós)308
Nagyanyám (Jékely Zoltán)309
El Desdichado (Kálnoky László)310
Intés (Képes Géza)311
Alfred de Musset:
Velence (Tóth Árpád)312
Dal (Kálnoky László)315
Lengyelországhoz (Kálnoky László)316
George Sand-hoz (Szegzárdy-Csengery József)316
Szelíd tekintetű... (Szegzárdy-Csengery József)317
Rögtönzés (Kálnoky László)318
Madame Ménessier-hez (Rónay György)318
Májusi éj - részlet (Kálnoky László)319
Théophile Gautier:
A művészet (Szabó Lőrinc)322
Eugéne Pottier:
Az Internacionálé (Gereblyés László)325
Charles Leconte de Lisle:
A komédiások (Kálnoky László)328
A nap halála (Garai Gábor)329
Solvet saeclum (Nemes Nagy Ágnes)330
Charles Baudelaire:
Az albatrosz (Tóth Árpád)331
Fölemelkedés (Szabó Lőrinc)332
Kapcsolatok (Szabó Lőrinc)333
A Fároszok (Szabó Lőrinc)333
Az ellenség (Babits Mihály)335
A szépség (Tóth Árpád)336
Az ékszerek (Babits Mihály)338
Sed non satiata (Babits Mihály)338
Egy dög (Szabó Lőrinc)339
De profundis clamavi (Szabó Lőrinc)341
A balkon (Tóth Árpád)342
Beszélgetés (Szabó Lőrinc)344
Moesta et errabunda (Tóth Árpád)344
A kísértet (Szabó Lőrinc)344
A szomorú hold (Dsida Jenő)346
Spleen (Szabó Lőrinc)347
A fedő (Tóth Árpád)348
Áhítat (Tóth Árpád)349
Héautontimorouménos (Szabó Lőrinc)350
A hattyú (Tóth Árpád)351
Reggeli szürkület (Babits Mihály)354
A szegények halála (Tóth Árpád)355
A rontás (Szabédi László)356
Az utazás - részlet (Tóth Árpád)357
Az est harmóniája (Franyó Zoltán)357
Az idegen (Szabó Lőrinc)358
José-Maria de Heredia:
A centaurok futása (Kosztolányi Dezső)360
Stéphane Mallarmé:
Tengeri szél (Illyés Gyula)361
E szűz, e szertelen s e szép-szép mái nap (Somlyó György)362
Edgar Poe síremléke (Illyés Gyula)362
Ablakok (Tóth Árpád)363
Paul Verlaine:
Álmodom egy nőről (Ady Endre)366
Párizsi vázlat (Szabó Lőrinc)367
Őszi chanson (Tóth Árpád)367
Holdfény (Szabó Lőrinc)368
Érzelmes párbeszéd (Szabó Lőrinc)368
A táj az ablakok keretében (Szabó Lőrinc)370
A kocsmák zsivaja (Kálnoky László)371
Szívemben könnyezik (Szabó Lőrinc)371
Charleroi (Szabó Lőrinc)372
Ragyog a jó remény (Szabó Lőrinc)373
Hogy ragyog a tető felett (Szabó Lőrinc)374
Költészettan (Kosztolányi Dezső)375
Fáradtság (Szabó Lőrinc)377
Tájék (Eörsi István)377
Börtönudvaron (Kálnoky László)378
Arthur Rimbaud-nak (Illyés Gyula)380
Ballada az úgynevezett dekadensek és szimbolisták védelmében (Szabó Magda)380
Tristan Corbiére:
Az örök asszonyhoz (Jékely Zoltán)382
Isidore Ducasse, Lautrémont grófja:
Maldoror dalaiból - részlet (Illyés Gyula)383
Arthur Rimbaud:
Az első este (Szabó Lőrinc)386
Élmény (Rónay György)387
Zeneszóra (Rónay György)388
A meghökkentek (József Attila)389
A völgyben egy katona alszik (Kosztolányi Dezső)391
A Zöld Hordóban (Rónay György)392
Kóborlásaim (Radnóti Miklós)393
A kuksolók (Kardos László)394
Esti imádság (Babits Mihály)396
Szegények a templomban (Kardos László)397
A párizsi orgia avagy Párizs újra benépesül (Kardos László)397
Tetvésző lányok (Kardos László)402
A részeg hajó (Tóth Árpád)403
A magánhangzók szonettje (Tóth Árpád)407
Mit már nekünk (Rónay György)408
Émile Verhaeren:
Az előre (Szabó Lőrinc)410
Jules Laforgue:
Panaszdal az elfeledett halottakról (Illyés Gyula)412
Igénytelen, kicsi könyörgés (Jékely Zoltán)414
Francis Jammes:
A ház rózsával lenne itt teli (Radnóti Miklós)415
Nagyon kívánom őt (Radnóti Miklós)416
Eh! Öregedni jó (Vas István)416
Mi is a boldogság (Illyés Gyula)417
Paul Valéry:
Intérieur (Somlyó György)418
Tengerparti temető (Kosztolányi Dezső)418
Hó (Rónay György)423
Alvó nő (Rónay György)424
Max Jacob:
Búcsúzó vers (Radnóti Miklós)426
Felebaráti szeretet (Gyergyai Albert)427
Rue Ravignan (Gyergyai Albert)428
Vérszínű hold (Kormos István)428
Haláltusa (Tóth István)429
Guillaume Apollinaire:
A delfin (Majtényi Erik)431
Az elefánt (Majtényi Erik)431
A hernyó (Majtényi Erik)432
Szeretem-e nem tudom azt sem (Nagy László)432
A kürt szava (Nagy László)432
Sakuntala (Nagy László)433
Háborús rózsák (Nagy László)434
Tűnődés (Nagy László)435
A Mirabeau-híd (Illyés Gyula)435
Kikericsek (Radnóti Miklós)436
Fehér hó (Szilágyi Domokos)439
Kötéltáncosok (Radnóti Miklós)438
Ősz (Tóth István)438
Rózsa (Szilágyi Domokos)439
Eljegyzés (Szemlér Ferenc)440
Látomás a fellegek között (Lőrinczi László)444
Egy szép vörösesszőkéhez (Radnóti Miklós)447
Rád gondolok (Vas István)450
Jules Supervielle:
A zápor és a zsarnokok (Rónay György)451
Betegség (Rónay György)451
Közel álmodlak-e, vagy távol: egy nekem (Rónay György)453
Kérdések (Rónay György)453
Melyeket itt (Rónay György)454
Blaise Cendrars:
Szebb vagy, mint az ég és a tenger (Kassák Lajos)456
Pierre Jean Jouve:
Égi anyaggá vált Helénám (Tóth István)458
Saint-John Perse:
Bóják - részlet (Tóth István)459
Pierre Reverdy:
Titok (Illyés Gyula)462
Benső nyugalom (Illyés Gyula)463
Tér (Justus Pál)464
Jean Cocteau:
Ha napba nézek én (Radnóti Miklós)465
Mielőtt elmerülsz (Rónay György)465
A tengernagy halála (Illyés Gyula)466
Paul Éluard:
Sisakos katonák (Somlyó György)468
Disznó (Illyés Gyula)468
Szemed íve (Rónay György)469
A férfi elfut (Illyés Gyula)469
Halál (Illyés Gyula)470
Halkan, mint egy földbe ásott (Rónay György)470
Kétely a bűnben (Illyés Gyula)471
Hajsza... (Rónay György)471
Ölni (Somlyó György)472
Veled (Illyés Gyula)473
1946. november 23. (Somlyó György)473
Spanyolországban (Rónay György)474
Varsó fantasztikus városában (Somlyó György)474
Húsz év azt éri, amit szeret (Illyés Gyula)475
A szerelem erejével (Rónay György)476
Sírfeliratok (Somlyó György)477
Eleven halálom (Pór Judit)479
Tristan Tzara:
Guillaume Appollinaire halálára (Illyés Gyula)481
Sötétségem nagy panaszaiból (Illyés Gyula)482
Louis Aragon:
Balzsamozott arc (Tóth István)484
Elza szeme (Rónay György)485
Elza szerelme (Tóth István)486
Francis Ponge:
A kifejezés drámája (Tóth István)489
Henri Michaux:
Pihenés a balsorsban (Tóth István)490
Tájak (Somlyó György)490
Életem (Somlyó György)491
Robert Desnos:
Annyit álmodtam rólad (Somlyó György)494
Jacques Prévert:
Üzenet (Tóth István)494
Éjszakai Párizs (Tóth István)494
Alicante (Tóth István)495
Jean Follain:
Piros alma (Illyés Gyula)496
Élet (Illyés Gyula)496
André Frénaud:
A holt lét: a lét (Nagy László)498
Mindszent (Jékely Zoltán)498
Jean Rousselot:
Just memory (Illyés Gyula)499
Vakond-világ (Illyés Gyula)499
Függelék
A kötetről500
A költőkről503
Szó- és névmagyarázatok523
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szavak májusa Szavak májusa Szavak májusa Szavak májusa Szavak májusa

A borító és a gerinc kissé kopott. A gerinc javított. A lapélek enyhén foltosak. A könyv kötése megtört.

Állapot:
1.940 Ft
970 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!