Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Századok 1927-1928.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - LXI-LXII. évfolyam/1927. I-X. füzet, 1928. I-X. füzet

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

A bolgár egyház kísérletei és sikerei hazánkban.

A bolgár őstörténet legfontosabb forrása a magyar nyelv. Hiszen míg a veszedelmes szomszédtól rettegő Bizánc írói alapján a... Tovább

Előszó

Részlet:

A bolgár egyház kísérletei és sikerei hazánkban.

A bolgár őstörténet legfontosabb forrása a magyar nyelv. Hiszen míg a veszedelmes szomszédtól rettegő Bizánc írói alapján a tudományos közfelfogás is nomád barbároknak tartja a bolgár-törököket, - rabló-lovasoknak, akik hadjárataikkal örökösen pusztulással fenyegették a bizánci kultúra értékeit, a magyar nyelv bolgár-török jövevényszavaiból egész más és pedig teljesen megbízható képet kapunk a bolgárok őseiről. E jövevényszavakból megtanuljuk, hogy a bolgár-törökök nem voltak nomádok, sőt már messze keleti hazájukban foglalkoztak földmíveléssel és fejlett fokú állattenyésztéssel s ennek megfelelően szellemi kultúrájuk is fejlett volt. E forrásból, különösen, hogy adatait ma már archaeologiai leletekkel is megerősíthetjük - megértjük azt, miért tudtak a bolgár-törökök erős, máig is fennálló államot alkotni a népek átjáróján, ott, ahol erre más nép nem volt képes. Megtanuljuk azt, mi tette őket képessé arra, hogy államba szervezzenek soha nem egyesített szláv tömegeket: az, hogy magasabb szellemi és materiális kultúrával rendelkeztek, mint azok a népek, amelyeket Moesiában találtak.
Hatásuk óriási a Balkán-félsziget fejlődésére, mert avval, hogy Kelet-Balkánon állandó államot alkottak, nemcsak hogy megállították Északnak és Keletnek a Balkánt folyton felverő rohamát, de rákényszerítették a Balkán többi részeit is a szervezkedésre. Sőt a magyar nyelv bolgár-török jövevényszavaiból megtanuljuk azt is, hogy a bolgárság már messze keleti, kaukázusi őshazájában nagy hatással volt más népek fejlődésére is: a magyarság általa ismerkedett meg a földmíveléssel, állattenyésztéssel s a fejlettebb politikai és társadalmi élet elemeivel. Vissza

Tartalom

Csánki Dezső: Szilágyi Sándor emlékezete337
Eckhardt Sándor. A pannóniai hún történet keletkezése605
Fehér Géza: A bolgár egyház kísérletei és sikerei hazánkban1
Freidreich Endre: Gróf Batthyányi Lajos utolsó napjai113
Hajnal István: Metternich és Eszterházy21
Horváth Jenő: Amerika és a magyar szabadságharc231
Huszti József: Magyar humanista mint török tudós V. Miklós pápa udvarában344
Kiss István, R.: Trónbetöltés és ducatus az Árpád-korban849
Gróf Klebelsberg Kuno: Elnöki megnyitó593
Kmoskó Mihály: Gardizi a törökökről149
Lederer Emma: A legrégibb magyar iparososztály kialakulása492
Lukinich Imre: Kossuth Lajos és a Magyar Történelmi Társaság225
Lukinich Imre: Dürer Albert származása721
Miskolczy István: András herceg tragédiája és a nápolyi udvar869
Tóth László: A jubileumi búcsú kihirdetése Magyarországon 1746-ban646
Tóth Zoltán: Bonfini 1490 utáni adatai a fekete seregről45
Váczy Péter: A királyi serviensek és a patrimoniális királyság351
Történeti irodalom
Alberto, Aldo: Per unna esposizione del diritto bizantino con riguardo all'Italia. Ism.: Moravcsik Gyula314
Albisi Barthos Indár és Kurucz György: Történelmi atlasz. Ism.: vitéz Málnásy Ödön901
Áldásy Antal: Zsigmond király és Spanyolország. Ism.: Patek Ferenc836
Angyal Dávid: Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. Ism.: Hajnal István425
Assenmacher, Johannes: Die Geschichte des Individuationspirinzips in der alten Scholastik. Ism.: Győry
Asztalos Miklós: Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés. Ism.: Hajnal István898
Baas, Karl: Gesundheitspfelge im mittelalterlichen Basel. Ism.: Győry580
Bacile, G. di Castioglione: Castelli Pugliesi. Ism.: Wolf Rózsi915
Balanyi György: Assisi Szent Ferenc. Ism.: Patek Ferenc311
Ballai Károly: Magyar kocsmák és fogadók a XIII-XVIII. században. Ism.: Varga Endre417
Bálint Alajos: Makó város települési és emberföldrajzi vázlata. Ism.: Pleidell Ambrus65
Balogh József: Szent Gellért és a "symphonia Ungarorum". Ism.: P. A.174
Barnes, Harry Elmer: The genesis of the World War. Ism.: Török Pál693
Barthos Indár, lásd Albisi
Below G. von: Der deutsche Staat des Mittelalters. Ism.: Váczy Péter184
Bereviczy Albert: Az abszolutizmus kora Magyarországon 1849-1865. Ism.: Nagy Miklós175
Braubach, Max: Max Franz von Österreich. Ism.: Tóth László838
Costaglione, lásd Bacile, G. di -
Costiglioni, Arturo: Il volto di Ippokrate Ism.: Győrgy580
Constantinesco, Mitita: L'évolution de la propriété rurale et la réforme agraire en Roumanie. Ism. b. m.806
Curti Merle Eugen: Austria and the united States 1848-1852. Ism.: Horváth Jenő194
- - Antonio Genovese. Ism.: Miskolcy István88
Degering, Hermann: Teuerdank. Ism.: Lám Frigyes920
Dessau, Hermann: Geschichte der römischen Kaiserzeit. Ism.: Szűcs-Szomor Lajos430
Dékány István: A történelemtudomány módszertana. Ism.: Mályusz Elemér59
Dengel, Ignaz Philipp: Der Aufenthalt Kaiser Josephs II. in Rom im Jahre 1769. Ism.: Tóth László316
Divald Kornél: Magyarország művészeti emlékei. Ism.: P.801
Divéky A.: Wegrzy a Polacy w XIX. stulecin. Ism.: Tomcsányi János296
- - Dzieje przylaczenia miast spiskich do Wegier w roku 1770. Ism.: Tomcsányi János296
- - Bem a Petőfi. Ism.: Tomcsányi János297
- - Z zagadnien historycznych stosunków polsko-wegierskich. Ism.: Tomcsányi János297
Dopsch, Alfons: Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters. Ism.: Eckhardt Ferenc828
Ernst, Viktor: Die Entstehung des deutschen Grundeigentums. Ism.: Váczy Péter84
Esztergom Évlapjai III. 1-2. Ism.: Iványi Béla667
Fekete Lajos: Bevezetés a hódoltság török diplomatikájába. Ism.: Németh Gyula428
Fotino, Georges: Contribution á l'"étude des origines de l'ancien droit coutumier Roumani. Ism.: Székely János907
Gál, Alexander: Die Summa legum brevis et utilis des sogenannten Doctor Raymundus von Weiner-Neutadt. Ism.: Holub József685
Gárdonyi Albert: A történelmi segédtudományok története. Ism.: Mályus Elemér306
Godlee, Sir Richmann John Baronet: Lord Lister. Ism.: Győry321
Gragger, Róbert: Alt-Ungarische Erzählungen. Ism.: Varga Endre557
Gréb, Julius: Geschichte der Geminde Grosslomnitz. Ism.: Lám Frigyes306
Gross, Karl: Fürst Metternich. Ism.: Hajnal István190
György Lajos, lásd Márki emlékkönyv
Gyurócsik Jászay Mihály: Tanulságok és igazságok a közelmultból. Ism.: Grexa Gyula305
Halphen, Louis: Les barbares des grandes invasions aux conquétes turques du XI. siécle. Ism.: Domanovszky Sándor826
Hárich János: A veszprémvölgyi apáca-kolostor birtokainak története. Ism.: Pelidell Ambrus822
Hennyey Vilmos: A magyar posta története. Ism.: Szekfü Gyula62
Historiae et historiens depuis cinquante ans. Ism.: Arday Pál934
Hofbauer, Silvester: Die Ausbildung der grossen Grundherrschaften im Reiche der Merowinger. Ism.: Váczy Péter682
Hofer, Johann: Die Wiener Predigten des hl. Johannes Kapistran im Jahre 1451. Ism.: Tóth László918
Horváth, Eugéne: Le prince Metternich et Lord Palmerstone. Les débuts de la rivalité anglo-russe dans l'Europe Centrale. Ism.: Niklay Péter437
Hudita, J.: Répertiore des Documents concernant les négociations diplomatiques entre le France et la Transylvanie. Ism.: Angyal Dávid673
- - Historie des Realtions Diplomatiques entre la France et la Transylvanie au XVII. siécle (1635-1683). Ism.: Angyal Dávid673
Ilberg, Johannes: Vorläfiges zu Caelius Aurelianus. Ism.: Győry183
Iványi Béla: Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Juris keletkezése. Ism.: Holub József671
Jakabffy Elemér: Adatok Krassó vármegye multjából. Ism.: Nagy Miklós423
Jasloviczky Tibor: Hőseink emlékezete. Ism.: - nb. -80
Jászay Mihály, lásd Gyurócsik
József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam. Ism.: Doberdói Breit József71
Juhász Kálmán: Hajdani monostorok a csanádi egyházmegyében. Ism.: Karácsonyi János300
- - A csanádi püspökség. Ism.: P. F.669
Kardos Lajos: lásd Szádeczky Kardos Lajos
Kazal Zsigmond: A magyar mezőgazdaság története a honfoglalás előtti időkből az újabb korig. Ism.: Pleidell Ambrus666
Kelemen György: Magyar fül-, orr-, gégészeti bibliografia 1801-1924. Ism.: Győry183
Kiss Lajos, lásd Majarlaki
Kollmann, Ignatius: Acta Sacrae Congregationis de Propaganda fide res gestas Bohemicas illustrantia. Ism.: Galla Ferenc921
Krömeke, Franz: Friedrich Wilh. Sertürner, der Entdecker des Morphiums. Ism.: Győry581
Kulischer, Josef: allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters. Ism.: Váczy Péter832
Kurucz György: lásd Albisi Barthos Indár
Lemmens, P. Leonardus O. F. M.: Hierarchia Latina Orients 1622-1922. Ism.: Tóth László933
Lhéritier, Michel: Pour une mise au point générale de l'historie du XVIII. siécle. Ism.: D. S.837
Loon, H. W. van: Az emberiség története az ősembertől napjainkig. Ism.: Török Pál82
Lotz, Walter: Die deutsche Staatsfinazwirschaft im Kriege. Ism.: Domanovszky Ákos450
Lugosi Döme: Kelemen László és az "első magyar játszó színi társaság". Ism.: Gálos Rezső559
Lukcsics Pál: Az esztergomi főkáptalan a mohácsi vész idején. Ism.: Pleidell Ambrus820
Lukinich Imre: A Bethleni gróf Bethlen-család története. Ism.: Varjú Elemér809
Lutz, Hermann: Lord Grey und der Weltkrieg. Ism.: Török Pál567
Magyarország tükre. Ism.: Morvay Győző804
Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. Ism.: Varga Endre820
Majarlaki Kiss Lajos: Adatok a tapolcai apátság történetéhez. Ism.: P. A.175
Málnásy Ödön: Gróf Csáky Imre bíbornok. Ism.: Pleidell A.70
Mályusz Elemér: Sándor Lipót főherceg nádor iratai. Ism.: Paulinyi Oszkár889
Márki emlékkönyv. Szerk. György Lajos. Ism.: Iványi Béla415
Mitrovics Gyula: A magyar esztétikai irodalom története. Ism.: Szelényi Ödön900
Monti, Gennaro Maria: Dal duecento al settecento. Ism.: Miskolczy István88
Much, Hans: Hippokrates der Grosse. Ism.: Győry455
Napkelet lexikona. Ism.: - r.583
Neumann Jenő: Szarvas nagyközség története. Ism.: Szigethy Lajos564
Novak, Karl Friedrich: Versailles. Ism.: D. Á.695
Opocénska, Marie: Slovenkia uhreskych listin v domácím dvorním a státním archivu ve Vidni (1243-1490). Ism.: Váczy Péter670
Piványi, Eugen: Hungarian-American historical connections. Ism.: Fest Sándor424
Pollak, Oskar: Die Kunsttätigkeit unter Urban VIII. Ism.: Wolf Rózsi691
Révész Imre élete. 1826-1881. Ism.: Varga Endre181
Sailer Tivadar Antal: Kőrösy József hatása a statisztika fejlődésére. Ism.: Morvay Győző420
Schacht, Hjalmar: Die Stabilicierung der Mark. Ism.: Domanovszky Ákos575
Scheffler János: Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848-49-ből. Ism.: Thewrew-Pallaghy Attila897
Schipa, Michelangelo: Un principe napoletano amico di Dante. Ism.: Miskolczy István188
Schlözer, Kurd von: Letzte römische Briefe 1882-1894. Ism.: Tóth László195
Siklóssy László: A magyar sport ezer éve. I. köt. Ism.: Pleidell Ambrus291
Simrak, Johannes: De relationibus Slavorum Meridionalium cum Sancta Romana Sede Apostilca saeculis XVII. et XVIII. Ism.: Galla Ferenc921
Sorbelli, Albano: Una raccolta poco nota d'antiche vite de Santi e Religiosi Domenicani. Ism.: Tóth László186
Srbik, Heinrich Ritter von: Metternich. Ism.: Horváth Jenő90
Starohrvatska Prosvjeta: Ism.: Miskolczy Gyula172
Sternberg, Maximilian: Die Bedeutung der scholastischen Philosophie für das heutige medizinische Denken. Ism.: Győry697
Stieve, Friedrich: Deutschland und Europa 1890-1914. Ism.: Török Pál319
Stieve, Friedrich: Iswolski und der Welkrieg. Ism.: Török Pál445
Studi di storia Napoletana in onora di Michelangelo Schipa. Ism.: Miskolczy István434
Stutz, Ulrich: Die päpstilche Diplomatie unter Leo XIII. Ism.: Tóth László439
Szabó István: Debrecen 1848-49-ben. Ism.: Fekete Nagy Antal882
Szádeczky K. Lajos: A "tündér" Erdély. Ism.: N. M.81
- - A békerevizió kérdése. Ism.: N. M.80
- - A székely nemzet története és alkotmánya. Ism.: Arday Pál553
Szalai Béla: A fiumei vasút keletkezése. Ism.: Varga Endre824
Székely János: La réforme agraire en Transylvanie et l'historie. Ism.: b. m.806
Szekfü Gyula: Iratok a magyar államnyelv történetéhez 1970-1848. Ism.: Miskolczy Gyula301
Szigethy Lajos: Luther lelke. Ism. Szelényi Ödön419
Szirbik Miklós: Makó városának közönséges és az abban levő reformata ekklésiának különös leírása. Ism.: Pleidell Ambrus65
The historians history of the world. Ism.: Török Pál198
Tilea Viorel Virgil: Románia diplomáciai működése 1919 novembertől 1920 márciusig. Ism.: Nagy Miklós570
Treicher Arnold: Die staatliche Pestprophylaxe im alten Zürich und diesbezügliche Vereinbraungen mit anderen Schweizer Städten und dem Ausland. Ism.: Győry455
Vanyó Aladár Tihamér: A katholikus restauráció Nyugatmagyarországon. Ism.: T. L.681
Waas, Adolf: Vogtei und Bede in der deutschen Kaiserzeit I-II. Ism.: Ila Bálint903
Walz, Angelus: Delineatio vitae S. Thomae de Aquino. Ism.: Tóth László
Folyóiratszemle
Budapesti Hírlap456
Budapesti Szemle841
Current History322
Hadtörténelmi Közlemények582
Historische Zeitschrift938
L'Illustriation201
Katholikus Szemle941
Magyar Hírlap456
Magyarság456
Magyar Ujság95
Napkelet943
Nemzeti Ujság457
Népszava457
Nyugat505
Pester Lloyd457
Pesti Hirlap457
Pesti Napló96
Preussische Jahrbücher208
Protestáns Szemle700
Revue de Hogrie457
Revue des Deux Mondes323
Revue des Études hongroises et finno-ougrennes843
The Contemporary Review459
Turul324
Új Nemzedék459
Ungarische Jahbrücher843
Tárca
Áldásy Antal: Okolcsányi Kristóf levele szüleihez, kivégeztetése előtt331
Balanyi György: Ballagi Aladár845
Deér József: Észrevételek Fehér Géza "A bolgár egyház kísérletei és sikerei hazánkban" című cikkére333
Horváth Tibor Antal: Melyik rendhez tartozott a szentkereszti apátság Szerémmegyében?460
Huszti József: Janus Pannonius és Mantegna110
Karácsonyi János: A megvakítot Álmos herceg krónikása588
R. Kiss István: Maghi János közjegyző írta a Nyírkállói Tamásnak tulajdonított forulás könyvet946
Gróf Klebelsberg Kuno ünneplése társulati elnökségének tizedik évfordulója alkalmából104
Lukinich Imre: Főtitkári jelentés a Magyar Történelmi Társulat 1926. évi működéséről212
- - Jelentés a Magyar Történelmi Társulat 1927. évi működéséről705
Váczy Péter: Helyreigazítás847
- - Szendrey János335
Hivatalos Értesítő951
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem