Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.421

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Századok 1954/1-4.

A Magyar Történelmi Társulat Közlönye - 88. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

ELSŐ SZÁM
Tanulmányok
Pach Zsigmond Pál: A nemzeti összefogás kérdése a Rákóczi szabadságharcban1
Várkonyi Ágnes: A Rákóczi szabadságharc kibontakozása Erdélyben15
A. Sz. Jeruszalimszkij: Kísérletek a mai reakciós történetírásban a német imperializmus rehabilitálására74
Csépányi Dezső: Népgazdaságunk hároméves tervének első éve98
Vita
A Századok szerkesztőbizottsági vita befejező része148
Sándor Pál - Berend Iván: Gazdaságtörténetírásunk és oktatásunk néhány kérdése a párt- és kormányhatározatok útmutatásai után189
Szovjetunió és a népi demokráciák történész frontja
Mihail Roller: A Román Népköztársaság történetkutatásának néhány problémája196
Szemle
A Köznevelés 1952/53. évfolyama és a történettanítás (ism. Bellér Béla)213
N. A. Maskin: Augustus principátusa (ism. Hahn István)218
Magyar Május Elsejék. Szerkesztette: Réti László (ism. Lukács Lajos)222
Sopron és környéke műemlékei (ism. T. Berkovits Ilona)225
Két könyv a nagy német parasztháborúról, W. Zimmermann: Der grosse deutsche Bauerkrieg, A. Mausel: Thomas Münzer und seine Zeit. (ism. Székely György)227
Li Csen Von: Korea rövid újkori története (ism. Gömöri Endre)230
Krónika
A Magyar Történelmi Társulat 1953. évi pályázatának eredményei (ism. Rév Ágnes)232
B. D. Grekov (Nekrológ)234
MÁSODIK-HARMADIK SZÁM
Tanulmányok
Hajdu Tibor: A tanácsok szerepe a magyar októberi polgári demokratikus forradalomban245
Aranyossi Magda: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a Magyar Tanácsköztársaság hatása a magyar nőmunkásmozgalomra 1917-1919-ben266
Esze Tamás: II. Rákóczi Ferenc breznai kiáltványa285
P. N. Tretyakov: A szlávok eredete317
Közlemény
Biró Jenő: Adalékok a Magyar Tanácsköztáraság hadtörténetéhez335
Vita
Sándor Pál: A magyar agrár- és paraszttörténet polgári irodalmának kritikájához373
A Szovjetunió és a népi demokráciák történészfrontja
Erényi Tibor - Szabó Ágnes: A szocialista tábor párttörténészeinek budapesti tanácskozása420
Székely György - Arató Endre: Beszámoló a csehszlovák történészek liblicei konferenciájáról433
Szemle
Makkai László: A magyar puritánusok harca a feudalizmus ellen (ism.: Wittmann Tibor445
Kumorovitz Bernát: Veszprémi regeszták (ism.: Komjáthy Miklós)448
Faller Jenő: A magyar bányagépesítés úttörői a XVII. században (ism.: Hajnal István)451
Varga János: Népfelkelő és gerillaharcok Jellasics ellen 1848 őszén (ism.: Mérei Gyula)452
Kovács István: A burzsoa alkotmányosság válsága (ism.: Bónis György)454
Győri György - Szabó László: A budapesti MÁVAG története (ism.: Ránki György)455
Visinszkij, A. J.: Perbeszédek (ism.: Beér János)457
Jefimova, V. V.: Módszertani segédkönyv az újkori történelem tanításához (1642-1870) (ism.: Urbán Aladár)461
Ljubimova, V. V.: Franciaország gazdasága és a francia dolgozó tömegek helyzete a második világháború után (ism.: Solt László)463
Szidorova, N. A.: Tanulmányok a korai francia városi kultúra történetéből (ism.: Bácskai Vera)465
Illerickij, V. E. : Belinszkij történelemszemlélete (ism: Hegedüs Viktor)466
William, Z. Foster: Az Egyesült Államok Kommunista Pártjának története (ism: Szamuely Tibor)467
R. Palme Dutt: The Crisis of Britain and the British Empire (ism.: Elrick Doris)472
Fred Oelssner: Rosa Luxemburg (ism.: Erényi Tibor)473
Leo Stern: Gegenwartsaufgaben der deutschen Geschichtsforschung (ism.: Weiner Magda)476
Leo Stern: Három kultúrtörténeti tanulmány: Martin Luther und Philipp Melanchton - ihre ideologische Herkunft und geschichtliche Leistung. 450 Jahre Martin Luther-Universitat Halle-Wittenberg. Zur Geschichte und wissenschaftlichen Leistung der deutschen Akademie der Naturfoscher - Leopoldina- (ism.: Weiner Magda)478
Auslandische Beteiligungen an westdeutschen Unternehmungen (ism.: Magos György)481
Krónika
A Magyar Történelmi Társulat kibővített igazgatóválasztmányi ülése483
H. Haraszti Éva: A népi demokratikus országok küldötteinek beszámolói a Magyar Történész Kongresszusról485
NEGYEDIK SZÁM
Tanulmányok
Szabó István: Az 1351. évi jobbágytörvények497
A. L. Szidorov: A nemzetközi munkásmozgalom központja Oroszországba való áthelyeződésének kérdéséhez528
H. Balázs Éva: A parasztság helyzete és mozgalmai (1780-1787)547
Győrffy Sándor: Adalékok az antant hatalmak magyarországi politikájához (1919. január-március)569
Miloš Gosiorovsky: Az 1944. évi szlovák nemzeti felkelés593
Közlemény
Waldemar Szeczinowski: A »Keletkutatás« szervezete Nyugat-Németországban619
Vita
Makkai László: A »Magyarország Története« egyetemi tankönyv első kötetének vitája636
Annási Ferenc: A Magyar Történelmi Társulat Északmagyarországi Csoportjának vitája a Századok szerkesztőbzottsági ülésének anyagáról651
A Szovjetunió és a népi demokráciák történészfrontja
A Szovjetunió és a népi demokratikus országok történészeinek alkotó együttműködése654
Réti László: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányútról658
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem