1.027.671

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Századok 1986/4-6. (fél évfolyam)

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 120. évfolyam 4-6. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:
AEHRENTHAL BIRODALMI REFORMTÖREKVÉSEI 1906-1907
Aehrenthal dualizmusértelmezése
1906. október 24-én Ferenc József császár Aloys Lexa Freiherr von Aehrenthalt nevezte ki a... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:
AEHRENTHAL BIRODALMI REFORMTÖREKVÉSEI 1906-1907
Aehrenthal dualizmusértelmezése
1906. október 24-én Ferenc József császár Aloys Lexa Freiherr von Aehrenthalt nevezte ki a Habsburg-ház és a külügyek miniszterévé. Az uralkodói döntés nem okozott meglepetést. Aehrenthalt Bécsben és a birodalom határain túl is a külügyminiszteri poszt várományosának tekintették. Ha mégis vonakodott a sorsdöntő napokban, nem a feladat súlyától riadt meg, nem szorongását kellett leküzdenie. A császárhoz intézett emlékirata nagyon határozott politikai koncepciót tükör és a törekvést, hogy cselekvési szabadságát biztosítsa. "Aloys Aehrenthal vitathatatlanul tehetséges ember volt, fáradhatatlanul szorgalmas, személyes becsvágy és patriotizmus egyaránt fűtötte." Vissza

Tartalom

Somogyi Éva: Aehrenthal birodalmi reformtörekvései 1906—1907 787
Szinai Miklós: A parlamenten kívüli kormányzás Ausztriában és Magyarországon az első világháború után 802
KÖZLEMENYEK
Kemény G. Gábor : Dunai néző (Három történeti esszé) 832
Gonda Imre: A restauráció hatása a Habsburg Monarchia belső helyzetére és hatalmi viszonyaira 1849 után 851
TÖRTÉNETI IRODALOM
Szabó László: Magyar múlt Dél-Amerikában (1519—1900) (Ism.: (Jrbán Aladár) 866
Robert A. Kann—Zdenék V. David: The Peoples of the Eastern Habsburg Lands, 1526—1918 (Ism.: Niederhauser Emit) 868
A. Sz. Milnyikov: KuPturacsesszkogo vozrozsdenija (Ism.: Niederha-user Emil) 871
KerecsényiEdit: A muramenti horvátok története és anyagi kultúrája (Ism.: T. Mérey Klára) 873
Vita Zsigmond: Művelődés és népszolgálat (Ism.: Trócsányi Zsolt) 874
Dieter Langewiesche: Európa zwischen Restauration und Revolution 1815—1849 (Ism.: Gergely András) 876
Pusztaszeri László: Görgey Artúr a szabadságharcban (Ism.: Erdödy Gábor) 880
Die deutsche Revolution von 1848/49 (Ism.: Erdödy Gábor) 882
Die Habsburgermonarchie 1848—1918 (Ism.: Katus László) 885
Hungarian History — World History (Ism. L. Nagy Zsuzsa) 889
Both—Csizmadia—Hajdú—Horváth—Nagyné: Egyetemes Állam- és Jogtörténet (Ism.: Rácz Lajos) 892
FOLYÓIRATSZEMLE
Eugene Schulkind: Szocialista nőmozgalom az 1871-es Párizsi Kommün idején 896
T. C. Barker: A közúti motoros szállítás története 897
P. E. Ljubarov: Az oroszországi forradalmi mozgalom és A. Bebel 898
Manuel Villaverde Cabral: Az állam és a portugál munkáltatók a munkásosztállyal szemben 1890 és 1914 között 899
A. E. Bohanov: A kereskedőréteg Oroszországban a századfordulón 901
Anna-Marié Thiesse: A népi kultúra változásai és folytonossága: olvasás a századforduló idején 902
O. V. Bolobujev, M. /. Leonov, A. /. Utkin, V. V. Selohajev: A politikai pártok története az első oroszországi forradalom időszakában — a legújabb szovjet kutatások tükrében 904
K. F. Sacillo: Az alkotmányos mozgalom az első orosz forradalom előestéjén 905
A. N. Artizov: M. N. Pokrovszkij, mint az orosz történettudomány historiográfusa 907
J. Newsinger: Sean 0%Casey politikai tevékenysége (1908—1916) 908
KRÓNIKA 910
Pach Zsigmond Pál: Mohácstól Buda visszavívásáig (Magyarország történeti útjának nemzetközi háttere) 917
Berlász Jenő: Pavao Ritter-Vitezovic az illirizmus szülőatyja. Magyar—horvát viszony a 17—18. század fordulóján 943
Trócsányi Zsolt: Az első abszolutisztikus adórendszer Erdélyben 1003
Heckenast Gusztáv: Magyarország vastermelése II. József korában 1040
VITA
Hajdú Lajos: Jogtörténeti kutatómunkánk hiányosságairól és követelményeiről. (Töprengés Kállay István „Úriszéki bíráskodás a XVIII—XIX. században" című monográfiája kapcsán) 1095
FIGYELŐ
Szabó János Győző : Észrevételek a Magyar Életrajzi Lexikon negyedik kiadásához 1121
BESZÁMOLÓ
„Mogersdorf" Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpozion, Celje, 1986. június 30—július 4. (Stier Miklós) 1129
TÖRTÉNETI IRODALOM
Bálás Gábor: A székelyek nyomában (Ism.: Kordé Zoltán) 1135
Montanwirtschaft Mitteleuropas vom 12. bis 17. Jahrhundert. Stand, Wege und Aufgaben der Forschung (Ism.: Heckenast Gusztáv) 1137
A táguló világ magyarországi hírmondói XV—XVII. század (Ism.: Varga Katalin) 1139
Gans, David: Zemach David. A Chronicle of Jewish and World History (Ism.: IDán RóbertI ) 1142
Pierre Goubert: La vie quotidienne des paysans français au XVIIe siecle (Ism.: Tóth István György) 1144
Gottfried Mraz: Prinz Eugen. Ein Leben in Bildern und Dokumenten. (Ism.: Kállay István) 1146
A magyarországi értelmiség a XVII—XVIII. században (Ism.: Bán Judit) 1148
Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703—1708. II. 1707—1708. (Ism.: Trócsányi Zsolt) 1151
Österreich im Europa der Aufklärung. Kontinuität und Zäsur in Europa zur Zeit Maria Theresias und Josephs II. (Ism.: Szántai Antal) 1153
Kállay István: Úriszéki bíráskodás a XVIII—XIX. században (Ism.: Vargyai Gyula) 1158
P. G. Kozlovszkij: Zemlevlagyenyije i zemlepolzovanyije v Belorusszii v XVIII-pervej polovinye XIX. veka (Ism.: Papp Klára) 1160
Cse tri Elek: Körösi Csorna Sándor (Ism.: Trócsányi Zsolt) 1161
Füzes Endre: A gabona tárolása a magyar parasztgazdaságokban (Ism.: Szilágyi Miklós) 1163
A. Scherer: Felix Milleker (1852—1942). Persönlichkeit und Werk des Archäologen, Polyhistors und Schöpfers des Städtischen Museums zu Werschetz (Banat) (Ism.: Makkay János) 1165
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv