Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.520

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Századok 1986. (nem teljes évfolyam)

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 120. évfolyam 1-3. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó


Részlet a könyvből:

TANULMÁNYOK
Kari Nehring
MAGYARORSZÁG ÉS A ZSITVATOROKI SZERZŐDÉS(1605—1609)
Ez a tanulmány egy forráskiadás kapcsán jött létre.1 Maximilian Brandstetter naplójáról van... Tovább

Előszó


Részlet a könyvből:

TANULMÁNYOK
Kari Nehring
MAGYARORSZÁG ÉS A ZSITVATOROKI SZERZŐDÉS(1605—1609)
Ez a tanulmány egy forráskiadás kapcsán jött létre.1 Maximilian Brandstetter naplójáról van szó, aki 1608—09-ben titkárként kísérte a Herberstein Ádám báró és Rimay János vezette császári követséget. A követség feladata az volt, hogy a zsitvatoroki béke ratifikációs okmányait kicserélje.
A tanulmányt főleg azért kellett megírni, mert a zsitvatoroki béke létrejöttének és jelentőségének bemutatásában Hammer-Purgstall lelkes ítélete és Engelnek a legutóbbi időben megfogalmazott álláspontja között ellentmondás mutatkozik. Hammer-Purgstall szerint a zsitvatoroki béke „a török iga megtörésének jelzőfáklyája" volt, 2 Engel szerint viszont a „porta számára nagyon is alárendelt jelentőségű" lett volna.3 Mind Engel téves érvelése a zsitvatoroki béke okiratainak forrásösszefüggéseiről, mind pedig a magyar származású amerikai turkológus, Bayerle éppen megjelent munkája megerősítette annak a szükségességét, hogy a bonyolult forráshelyzetet levéltári kutatások alapján tisztázzuk. Amennyire hasznos az, hogy Bayerle a különböző szerződésszövegeket angolra fordította, annyira lehetetlen elfogadnunk „hipotézisét",4 hogy a tárgyaló küldöttségek a Zsitvatoroknál két tartalmilag különböző szerződésszövegben egyeztek volna meg. Ebben a kérdésben már Steinwenter5 és Neck6 — ha nem is kielégítően — de körültekintőbben foglalt állást. Vissza

Tartalom

1. szám
TANULMÁNYOK
Kari Nehring: Magyarország és a zsitvatoroki szerződés (1605—1609) 3
Kiss Z. Géza: A földesúri birtok és parasztföld elkülönítésének történeti útja az Ormánságban, 1767—1867 51
KÖZLEMÉNYEK
Székely György: Magyarok, bolgártörökök, avarok a Kárpátokon túli és inneni kapcsolataik hagyományában 101
A. N. Szaharov: Orosz—magyar szövetségi kapcsolatok a 9—10. században 111
Fenyvesi László: A budai szandzsák görögkeleti központjainak görög diaszpórája a 16. században 123
TÖRTÉNETI IRODALOM
Erdélyi István: Az avarság és kelet a régészeti források tükrében "Isin.: V. Kőhalmi Katalin) 163
Dimitri Obolensky: The Byzantine Commonwealth, Eastern Europe, 500—1453. (Ism.: P. Gábor Ferenc) 165
I. Sz. Csícsurov, Vizantijszkije isztoricseszkije szocinenija: „Hronografija" Feofana, „Breviarij" Nikifora (Ism.: Bartha Antal) 169
Isztorija i kul'tura Bolgarii. K 1300-letiju obrazovija bolgarszkogo goszudarsztva (Ism.: Niederhauser Emil) 171
Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai (Ism.: P. Gábor Mózes) 174
A magyar hivatali írásbeliség fejlődése 1181—1981. (Ism.: Bán Judit) 177
K. Z. Asrafjan: Szrednyevekovüj gorod Indii XIII. szergyinü XVIII. veka. Problemü ekonomicseszkoj i szocialnoj isztorii (Ism.: Tagányi Zoltán) 182
Iszszledovanija po isztorii i isztoriografii feodalizma (Ism.: Kurunczi Jenő) 183
Olderogge, D. A.: Epigamija (Ism.: Füssi Nagy Géza) 185
J. C. Davis: Utópia and the ideal Society. A study of English Utópián Writing 1516—1700. (Ism.: Kontler László) 190
Guy Cabourdin: Föld és emberek Lotharingiában (1550—1635) Tóul vidéke és a vaudémont-i grófság (Ism.: Tóth István György) 194
Sugár István: Lehanyatlik a török félhold (Ism.: Haraszti György) 196
Formirovanie nacij v CentraFnoj i Jugo-vosztocsnoj Evrope. Isztoricseszkij i isztoriko-kurturnüj aszpektü. (Ism.: Niederhauser Emit) 201
U isztokov formirovanija nacij v CentraTnoj i Jugo-vosztocsnoj Evrope. Obscsesztvenno — kul'turnoe razvitie i genezisz nacional'nogo szamoszoznanija (Ism.: Niederhauser Emil) 204
Ján Tibensky: Vel'ká ozdoba Uhorska Dielo, zivot a doba Mateja Bela (Ism.: Niederhauser Emil) 207
Flugblätter und Flugschriften zur ungarischen Räterepublik. 1919 (Ism.: Glatz Ferenc — Sipos Péter) 209
Történelmi atlasz a középiskolák számára (Ism.: Hahner Péter) 211

2. szám
TANULMÁNYOK
Józsa Antal—Mucsi Ferenc: Kun Béla pályakezdése 227
Stier Miklós: Politikai újraorientálódás az 1920-as és 30-as évek fordulóján 260
Petőcz Pál: Az egyetemi és főiskolai hallgatók második világháborús történetéhez 301
KÖZLEMÉNYEK
Tokaji András: Polgári és munkás dalos mozgalom Magyarországon (1868—1948) 345
Varsányi Erika: Weltner Jakab az emigrációban (1919—1924) 383
ÁLLÁSPONTOK, VÉLEMÉNYEK
Beke Kata: Iskola és történelem 402
Bellér Béla: Miért nem ismerik tanulóink a történelmet? 420
TÖRTÉNETI IRODALOM
Oszvoboditel'nüe dvizsenija narodov Avsztrijszkoj imperii. Period utverzsdenija kapitalizma (Ism.: Niederhauser Emil) 453
Palotás Emil: A nemzetközi Duna-hajózás a Habsburg-Monarchia diplomáciájában 1856—1883 (Ism.: Gonda Imre) 456
Arany Trombita — „Fiktív Népkönyv" Táncsics Mihály és munkatársai írásaiból (Ism.: Varga László) 457
Stefan Kowal: Spoleczenstwo Wielkopolaki i Pomorza Nadwislanskiego wlatach 1871—1914. Przemiany demograficzne i spoleczno-zawodowe (Ism.: Niederhauser Emil) 459
Struggle and Hope: the Hungarian-Canadian Experience (Ism.: Puskás Julianna) 461
Erich Wittmann: Zwischen Faschismus und Krieg. Die Sozialistische Jugendinternationale. 1932—1940. (Ism.: Jemnitz János) 464
Ulrich Cartarius: Opposition gegen Hitler (Ism.: Tihanyi János) 465
A baranyai—pécsi munkásmozgalom története (Ism.: T. Mérey Klára) 469
A Magyar Munkásmozgalmi Múzeum évkönyve 1981—1982 (Ism.: Demeter Zsuzsanna) 472
A magyar memoárirodalom 1945—1980 (Ism.: Pótó János) 474
FOLYÓIRATSZEMLE:
A. M. Szolovjova: A nagyipari burzsoázia profitja az oroszországi részvénytársaságokban a századfordulón 476 - T. U. Raun: Az 1905-ös forradalom a balti tartományokban és finnországban 477-Ju. A. Poljakov: A szovjetek országa a Szovjetúnió megalakulásakor: a lakosság nemzetiségi összetétele 478 - V. Caron: Előjáték Vichyhez; Franciaország és a zsidó menekültek a "megbékéltetés" időszakában 480 - Richard W. Steele: A nagy vita: Roosvelt, a hírközlő szervek és a közelgő háború, 1940-1941 481 - R.I. Szemirjaga: A fasiszta megszállási rendszer az ideiglenesen elfoglalt szovjet területeken 483 - I. E. Levit: Az Antonescu diktatúra politikája az ideiglenesen megszállt szovjet területeken. 484 - Je P. Kraszlicsikov: A holland ellenállási mozgalom történetéből (1940-1945) 485 - L. A. Ingulszkaja: Az 1948 évi szerződés - a Szovjetúnió és Finnország jószomszédi viszonyának chartája: története, sajátosságai, jelentősége 487 - A. A. Sevjakov: Az új Románia kiemelkedő államférfia 488.
BIBLIOGRÁFIA 490
KRÓNIKA 578

TANULMÁNYOK
Szűcs Jenő: Szlavóniai báni dénárok Erdélyben. Kereskedelemtörténet a pénztörténet tükrében (1318—1336) 591
Fekete László: A nemzetközi munkamegosztás szervezeti kiépülésének kezdetei a későközépkori Európa északi felén 641
KÖZLEMÉNYEK
Vanyó Tihamér: Nemzeti egyháztörténetírásunk. Teljesítmények és feladatok 678
Iványosi-Szabó Tibor: Nagykőrös társadalma az 1689-es összeírások tükrében 706
TÖRTÉNETI IRODALOM
Finnugor—szamojéd (uráli) regék és mondák (Ism.: Bartha Antal) 756
Witthöft, Harald: Münzfuss, Kleingewichte, pondus Caroli und die Grundlegung des nordeuropäischen Mass- und Gewichtswesens in fränkischer Zeit (Ism.: N. Kiss István) 759
Georges Duby: Le dimanche de Bouvines (Ism.: Tóth István György) 760
Der Mongolensturm. Berichte von Augenzeugen und Zeitgenossen 1235—1250 (Ism.: Senga Toru) 761
Bodor Imre—Fügedi Erik—Takács Imre: A középkori Magyarország főpapi pecsétjei a Magyar Tudományos Akadémia
Művészettörténeti Kutató Csoportjának pecsétmásolat gyűjteménye alapján (Ism.: Pandula Attila) 764
Szvák Gyula: Iván, a Félelmetes (Ism.: V. Molnár László) 766
Das Goldene Bergbuch (Schemnitz) (Kremnitz) (Neusohl) (Ism.: Heckenast Gusztáv) 768
Vajda Lajos: Erdélyi bányák, kohók, emberek, századok. Gazdasági-, társadalom- és munkásmozgalom-történet a XVIII. század második felétől 1918-ig (Ism.: Szász Zoltán) 769
Helga Schultz: Landhandwerk im Übergang von Feudalismus zum Kapitalismus (Ism.: Bácskai Vera) 771
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem