Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.741

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Százszorszépek

Az egyházi költészet mezejéről

Előszó

Mint daloló madár az árnyas erdőnek, trillázó pacsirta a virágos rétnek, ház eresze alatt csicsergő fecske, galamb, mely repkénytől övezett dúczban turbékol, a tágas udvarnak, az az emberi életnek... Tovább

Előszó

Mint daloló madár az árnyas erdőnek, trillázó pacsirta a virágos rétnek, ház eresze alatt csicsergő fecske, galamb, mely repkénytől övezett dúczban turbékol, a tágas udvarnak, az az emberi életnek a költő.
Az élet komor oldalai lehangoló sivársággal meredeznének reánk, a napról-napra növekedő anyagi gondok, sikertelen küzdelmek ónsúlylyal nehezednének a fáradt lélekre, ha a költészet mennyei derűjével nem színezné ki az élet egyhangú jeleneteit, ha ihletett dalnokok remek alkotásai nem lehellnének erőt, vigasztalást, reményt és bizalmat a csüggedni kezdő emberi kebelbe. Vissza

Tartalom

Előszó (Babik József)4
Isten
Jámbor Pál: Isten13
Talabér János: Dicsérő ének14
Pájer Antal: Hattyúdal15
Talabér János: Magasztaló ének16
Lévay Mihály: Szeretlek...18
Árva Imre: Napkeletekor20
Lakner Sándor: Tamplomban21
Erődi Dániel: Leborúlok oltárodnál23
Lócskay József: Ima24
Sujánszky Antal: Az én imádságom25
Sujánszky A.: Teremtés27
Kovács Márk: Mi atyánk!29
Szulik József: Mit kérek?31
Lázár Miklós: Akkor leszek boldog32
Mindszenty Gedeon: Szerelmem33
Talabér János: Vágy37
Pály Ede: Az Isteni gondviselésről39
Mindszenty Gedeon: Nyugodjatok meg41
Nagybőjti zsoltár45
Garay János: Hit, remény és szeretet47
Pájer Antal: Szentlélek48
Tárkányi Béla: A Szentháromság titka49
A zsoltárokból
V. (Lázár M.)52
VIII. (Egyed Antal)54
XVIII. (Tárkányi B.)56
XXII. (Sujánszky A.)57
LXXXIII. (Kálmán Károly)58
Rudnyánszky Gyula: Isten60
Jézus-Krisztus
Jézus szent neve67
Garay Alajos: Dicsérd a Jézus szent nevét!68
Bűnösök adventi sóhaja71
Kelet felé...73
Jézus fogantatása76
Angyali ének79
Füley Sz. Lajos: Itt vagy szép karácson80
Rosty Kálmán: A Szűzanya madarai81
A kis jézus csókja84
Perlaky László: A jeruzsálemi hattyú87
Kuliffay Ede: Vízkereszt90
A kosár titkai92
Jézus Názárethben95
Jézus megkereszteltetése98
Jézus a hegyen101
Czuczor Gergely: A naimi özvegynő103
Jézus a kisdedek barátja110
Paszlavszky Sándor: Gyermeki bizalom113
Kuthen: Judás115
"Ecce Homo"120
Ábrányi Emil: Nagypénteken123
Föl, a Goglothára föl!126
A nyugalom fája128
Szent jel129
Krisztus föltámadása napján130
Szulik József: Jézus szent Szivéről132
Jézus névünnepén. I. II.134
A Boldogságos Szűz-Anya
A Boldogságos Szűzről143
A hónapos rózsa144
Szűz Mária eljegyzése148
A Szűz-Anya bölcső dala150
A Szűz-Anya életéből152
A gerlepár155
Bunyitay Vincze: A Szűz-Anya fájdalma158
A fájdalmas Szűz-Anyához161
Szűz Mária mennybemenetele162
Salve Regina!165
Hajnalban166
Estharangszónál167
Egy kép szívemből168
Kemenes Ferencz: Szerelmem édes...171
Radnay Farkas: Máriahóra172
Szűz Máriához174
Gyürky Ödön: A szerelem zsoltáraiból. I. II.176
Szentkúti Mária búcsusoknak178
Bogyai B. Gyula: Az én talizmánom180
Árva kis lány182
Második anya183
Kalocsay Gy. Alán: Tengernek csillaga185
Betegek gyógyitója186
Boldogasszony Anyánk!186
A magyarok nagyasszonyához189
Korbuly Imre: Óh hadd dicsérni...191
Mérhelyi Lajos: Szeretlek193
Zengő szobor196
A szentek életéből
A legboldogabb halál203
Keresztelő János206
Az apostol208
Wázel Ferencz: Imre herczeg210
Szent László király213
Szent Erzsébet217
Szűz Margit álma224
Szent Alajos az égben228
Az anyaszentegyház
A katholikus egyház233
Kisfaludy Á. Béla: Sion leánya236
Nyulassy Antal: Jézus egyháza238
A Vatikán240
A péterfillérek242
Daniss Zsigmond: Hymnus az egyházért244
Egy fiju áldornak247
Az irgalom angyalai250
A szentek unokáihoz253
Keresztények riadója256
Karácsonra258
Hamvazó szerdán259
Virágvasárnapra260
Husvéti ajándék261
Pünkösd ünnepén263
Úr napján264
Csicsáky Imre: Halottak napján265
Magyar egyházi szózat268
Diadalének270
Répássy János: Dicsőség az Urnak273
Honszeretet a vallásosság fényében
A hazaszeretet279
Virág István: Váradi Péter, kalocsai érsek281
Az egri amazon284
A menyasszony287
Kemenes Ferencz: Nincs aranyom...290
Csajághy Sándor: Az anya emlékszava291
Vörösmarty Mihály: Hymnus291
A magyarok Istene293
V. Csiszér János: Esdeklés294
Szent István király ünnepén297
Mária országa301
Sebők László: Fohász Máriához303
Pados János: Magyarország királynéjához304
Milyen hát a magyar ember?307
Ney Ferencz: A hontalanok imája310
Álom311
Népem ifjaihoz313
Honfi imája317
Az ember a bölcsőtől a sírig
Vagyok321
Szemennyei Mihály: Bölcső felett323
A bölcsőben és a sírban324
Benőfy Soma: Keresztfiamnak325
Sánta Mihály: Az avató330
Az anya és gyermeke331
Párvy Sándor: Este333
A szentelt víztartó334
Tomor Ferecz: Ilka leányom emlékkönyvébe336
Az anyai szeretet337
Anyámról340
Az elcsapott346
A virág rokona347
Egy kis rege348
Az anya sírján I.350
Az anya sírján II.352
Babik József: Húgom emlékezete353
Basa Bálint355
A szív357
Mikrokozmosz359
Az emberhez361
Halhatatlan vagy!364
Az élet szintere
Lázár Miklós: Boldogság369
Bányász Ödön: Boldoggá lenni372
Bátorítás373
Königmayer Károly: Vatláshoz374
Kulcsár Ernő: Vasárnap375
Hivatásom378
Sirat engem a madár is380
Vígasztalás381
Megnyugvás382
Wahlner G. Árpád: Az igaz sóhaja385
Békesy Mihály: Egy sziv története387
Májer Endre: A hitehagyott390
Az apácza398
A pörös apáczák400
Az irgalmas néne404
Hajadon imája408
A legszebb kincs409
Füley Sz. Lajos: Az életből411
Egy ifjú nőnek412
Nőhüség415
Gyermekkori emlékek418
Régi dal420
Nagy Antal: Napjainkból423
Föl és le425
Memento...427
Temetőben429
A természet könyve
Bodó Ádám: Mikor...433
A "Lemondás dalai"-ból434
Tavaszi dal436
Minden újul438
Nyáron439
Mit féltek kicsinyhítűek?439
A szivárvány441
A vörös liliom eredete442
Viola: A gyöngyvirág446
Szabó Imre: Pataknál447
Játszi kis erecske449
Minden Istené450
Egyveleg
Csalánok455
Az igazság456
E.. zenéjére458
Bevégzett tények459
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem