776.277

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Dunántúli vármegyék (rossz állapotú)

Szerző
Kapcsolódó személy

Kiadó: Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 760 oldal
Sorozatcím: Dunántúli vármegyék
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 19 cm
ISBN:
Megjegyzés: Számos fekete-fehér és színes fotóval, ábrával illusztrálva. A könyvet Sárik Gyula és Géza Könyvnyomdai Műintézetében (Cegléd-Budapest) nyomták. Az előszót József főherceg királyi fensége, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke írta.

Előszó

A magyar földnek azt a darabját, melyet északon és keleten a Duna, délen a Dráva, nyugaton az Osztrák-Alpesek határolnak, Dunántúlnak nevezzük.
Istenáldotta vidék. Mindene van, ami kivánatos,... Tovább

Tartalom

József főherceg Ő Királyi Fenségének, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének előszava
A szerző előszava
Geologiai vonatkozások9
A paleozoosz-idő
A magyar ősmasszívum
A geologiai középkor - triasz, jura, kréta - klímája, állat és növényvilága
Előfordúlása Dunántúl különböző részeiben
Az ó- és újharmadkor (paleocén, eocén, oligocén, miocén és pliocén) klímája, kőzetei, növényei és állatélete
A harmadkori széntelepek képződése és előfordúlása Dunántúl
A pontusi és levantei édesvizi beltengerek
Vulkáni működés
A Balaton, fertő, Dunameder kialakúlása a levantikumban
A balatonmenti kúphegyek keletkezése
A visegrádi szoros áttörése
Ősvilági állatok kövületei a pliocén és diluvíum korából
A Dunántúl domborzati viszonyai18
A Budai-, Szentendre-Visegrádi és Pilis-hegység csoportjai
A Vértes-, Gerecse-Bakony csoportja
A Balatoni felvidék
A bazaltvulkánok régiója
A kemenesalja vidéke
A Lajta és Fertőmelléki hegyek
A Rozália-, Soproni-, Lanzséri-, Borostyánkői-, Kőszegi-, Németújvári-hegyek csoportja
A Somogy-Tolnai-dombvidék
A Baranyai szigethegyek
A Mezőföld
A Dunántúl sík vidékei
A Dunántúl nevezetesebb barlangjai32
A barlangok keletkezése
A barlangok, mint az őskori ember lakásai
A Budai-hegyek, Pilis-, Vértes-, Gerecse-, Bakony-, Balatonvidék- s a Baranyai szigethegyek barlangai
A Dunántúl vízrendszere41
A Dunakönyök vízvidéke
A Bakony patakjai
A Balaton vízkörnyéke
A nyugati határvidék vizei
A Dráva és Duna vízkörnyéke
A Dunántúl állóvizei és ásványos forrásai
Gyógyfürdők Buda környékén és Dunántúl egyéb részein
Fürdő és üdülőtelepek a Szentendre-visegrádi hegyek között
A Pilis-ben, a Vértes-, Bakony-, Nyugatmagyarországi hegyekben
A Balaton-, Velencei-tó környékén és a Mecsekben
A megcsonkított Dunántúl57
Általános rész
A csehek által megcsonkított vármegyék
A német-osztrákok által megcsonkított vármegyék
A déliszlávok által megcsonkított vármegyék
Végig a trianoni határon
A Dunántúl őstörténetének vázlata62
A barlangi ember és kortársai a paleolitban
A kő és bronzkori élet és ennek emlékei, lelőtelepei
A vaskor népe műveltsége, emlékei, lelőtelepei
A rómaiak Pannoniája, Erődítmények, városok, úthálózat
Az anyagi és szellemi műveltség emlékei a rómaiak korából
A népvándorlás hullámai
Quádok, markomannok, szarmata-jazigok, gótok, hunnok, longobardok, avarok, frankok, szlávok, honfoglaló magyarok
Muzeális emlékek a legrégibb kortól a honfoglalásig
Építészeti, képzőművészeti emlékek86
A Dunántúl területén föllelhető ókeresztény emlékek
Ősi templom és kolostor-alapítások
A XII-XIII. század román és átmeneti-korú építészeti, képzőművészeti emlékei
III. Béla király palotája Esztergomban
A csúcsíves stílus kora és emlékei
A renaissance stílus virágzása a Dunántúl
A renaissance-kor művészei
A budai és visegrádi királyi paloták a XV. században
A renaissance-kor ötvösművészete
Faragványos, címerpaizsos sírkövek a XV. századból
A barokk-kor építészeti és képzőművészeti emlékei
Rokokó és empire emlékek
Őskori pogányvárak, római castellumok, castrumok, quadriburgumok a Duna vonalán
Középkori várak, várrendszerek
Ép, teljesen elpusztult várak és ma is meglevő várromok a Dunántúl
A könyvírás, festés és nyomtatás történeti emlékei106
Legrégibb, kódexeink a XIII. századból
A XIV-XV. század hártyalevelű iniciálés kódexei
Mátyás király Bibliótheca Corviniánája és azok művészei
Középkori könyvtárak a Dunántúl
A budai könyvnyomtató műhely
A XV-XVI. század nyomdái és ősnyomtatványai
Középkori egyetemeink a Dunántúl116
IV. László veszprémi egyeteme a XIII. században
Nagy Lajos pécsi- és Zsigmond budai egyeteme a XIV-XV. században
Mátyás király egyetemi építkezései és főiskolája Budán
A régi Buda122
A Civitas Eraviscorum
Buda a rómaiak, népvándorlás és honfoglalás korában
IV. Béla, Róbert Károly, Nagy Lajos és Zsigmond király építkezései Budán
Mátyás budai palotája
Élet a királyi udvarban
Buda Mohács után és a török hódoltság korában
Buda visszafoglalása 1686-ban
A középkori Buda egyházi és világi vonatkozású építészeti emlékei
Az óbudai Castrum-Regium
Országnagyjaink palotái a középkori Budán
A régi Buda külvárosai és azok fennmaradt emlékei
Fehéregyháza
A mai Buda146
A királyi várpalota és nevezetességei
A Szentgyörgy- és Dísz-tér
A Nagyboldogasszony (Mátyás, v. Koronázó) templom és annak nevezetességei
Szent István szobra s a Halászbástya A Bécsikapu tér
Ünnepség Budavár visszafoglalásának 250. évfordulóján
A vár eme részének nevezetességei
A Szentháromság- és Uri-uccák középkori emlékei
Kilátás Budára és a Pesti síkságra a Gellért hegyről
Buda környéke, kirándulóhegyei
Aquincumtól-Esztergomig156
Hol állott a tulajdonképeni Aquincum?
A város története
Romjainak ismertetése
Kőrséta a muzeumban
Egy cirkuszi játék Aquincumban a Kr. u. IV. században
A diluviumi ember nyomai a Kiskevély barlangjában
Kilátás a Nagykevély ormáról
Szentendre és az andezit-hegység szépségei
Egy hajóút a Dunán
Visegrád és környéke
Dömös
Kirándulások a Pilis-hegység legszebb pontjaira
A Szőkeforrás völgye
Rámszakadék
Vadálló-kövek
Ut a Dobogókőre
A Zsiványbarlang
Pilisszentkereszt és környéke
A Pilis mészmasszívuma
Az Ördöglyuk földalatti világa
Hogyan égetik a meszet?
Esztergom
III. Béla király csodapalotája Esztergomban
A székesegyház és műkincsei
Az érseki könyvtár és palota műkincsei
Esztergomtól-Székesfejérvárig213
Halásztanya a Duna szigetén
A Gerecse-hegység márvány bányái
Tatatóváros
Ősemberi és állati kövületek a tatai mésztufa-bányában
A bregetioi (ószőnyi) katonai tábor
A tábor helyén végzett ásatások eredményei
Kóborlás a Gerecse és Vértes-hegységben
Bánhida
A bánhidai Szelim-barlang
Tatabánya
A Vértes várromjai: Csókakő, Gerencsér, Csákvár, Vitám, Gesztes
Egy királyi sólyomvadászat a XIV. században
Alcsút
József főherceg kastélya és műkincsei
A Velencei őshegység
Növényi és madárélet a Velencei tóban
Kialakuló fürdőtelepek
A pákozdvári ősember
Székesfejérvár
Történeti vonatkozások
Egy királyi temetés a középkorban
Beatrix nápolyi hercegnő bevonulása
Fejérvárba és koronázási pompája a Nagyboldogasszony templomában
Királyaink és királynőink közül kiket koronáztak meg és temettek el Székesfejérvárott?
A város régi és újabb épületei, műkincsei, műemlékei
Utazás a Balaton körül253
A Balatonvidék geológiája, őslakói, történeti, építő- és képzőművészeti nevezetességei, természeti szépségei
Veszprém és környéke
A Balaton vizének színpompája
Vízvidéke, állat- és növényi élete
A Balaton vizének színpompája
Vízvidéke, állat- és növényi élete
A Balatoni felvidék
Nagyvázsony
A kaáli kőtenger
A balatonmenti vulkán-régió
A kúphegyek keletkezése
Tihany
Badacsony
Szigliget, Csobánc, Rezi várromjai
A Szentgyörgy-hegy természeti szépségei
Tapolca és a Tavas-barlang
A földalatti üregek keletkezése
Hegyesd és Tátika vár romjai
Keszthely
A Balatoni Muzeum
Hévíz
A fenéki római castrum
Zalavár
A Kisbalaton madárvilága
A Balaton túrzásai
A somogyi part híres fürdőtelepei
Somogyvár
Kalandozások a Bakonyban318
A Bakony-vidék geológiája, vízrendszere, története, építő- és képzőművészete
A bakonyi kondás lelkivilága
Ősi élet a Bakonyban
A Délkeleti Bakony karsztja
Nádasdladány és környéke
A kékerütói római völgyzárógát
Várpalota
Bátorkő várának romjai
A Cuha-patak szurdokvölgye
Festői tájrészletek a Bakonyban
Zirc
Csesznek-vár romjai
Bakonybél
A Gerence-völgy szépségei
A Papod-hegy megmászása
Kőrkép a Papod ormáról
Esseg-vár romjai
A Csingervölgye
Az ajkai kőszénbánya
A Kab-hegy
Római-kori emlékek Taliándörögdön
Sümeg és a vár romjai
A csabrendeki ősember
A somlyói bazatlvulkán
A somlyói vár romjai
Döbrente
Pápa
Pannonhalmától-Eszterházáig366
Pannonhalma és műkincsei
Győr
Történeti vonatkozások
A város építészeti nevezetességei
A lébényi árpádkori templom
Hédervár és Batthyány-kastély műkincsei
Moson
Kisalföldi tájszépségek
Magyaróvár
Egy autó kirándulás a Duna mentén
Bezenye
Csúny
Oroszvár
Köpcsény
A Parndorfi fennsík
A Hanság
A tőzeglápok keletkezsée
Élet a lápban
Csorna
A csornacsatári honfoglaláskori sírmező
Kapuvár
Eszterháza és az Eszterházy-kastély műkincsei
Eszterházától-Nagycenkig404
A Fertő-tó
A margittai kőfejtő évmilliós kövületei
Kirándulás a Lajta-hegységbe
Kismarton
Szarvkő várromjai
Festői tájrészletek a Lajta-hegységben
Kirándulás a Rozália-hegységbe
Fraknó vára és műkincsei
Lánzsér romjai
Kirándulás a Soproni-hegységbe
Sopron, a "leghűbb város" és műemlékei
Nagycenk
Kőszegtől-Szombathelyig434
Kőszeg és környéke
A Gyöngyös-patak völgye
Léka vára
Borostyánkő vára és vidéke
Máriafalva
Szalónak vára
Kirándulás a Kőszegi-hegységbe
Az Irottkő megmászása
A velemszentvidi őstelep a Kr. e. VII-I. évezredből
Félezeréves gesztenye erdő Velemen és Cákon
Kilátás a Kalaposkő-ormáról
Rohonc
Szombathely
A város történeti vonatkozásai, építőművészeti emlékei, székesegyházának műkincsei
Szombathelytől-Csáktornyáig472
A Rába medencéje
Sárvár
Az 1671-ben kivégzett Nádasdy Ferenc országbíró elkobzott kincsei
Ikervár
A Perint-patak völgye
A jáki áprádkori apátság temploma
Vasvár
A baltavári őstelep évmilliós kövületei
A Kemenesalja
Körmend
A Battyány-kastély műkincsei
Németujvár
Szentgotthard
Zalalövő
Zalaegerszeg
Göcsej és népe
Magyarvégek Lentinél
Alsólendva
Csáktornya, a Zrinyiek ősi fészke
Nagykanizsától-Pécsig s a Mecsek vidéke494
Szent Ilona-major, a Zrinyiek temetkező helye
Nagykanizsa
A Dráva völgye
Belsősomogy
Kaposvár
A Kaposvölgy, mint az ősnépek temetője
A szalacskai őstelep
Zselicségi tájak
Szigetvár
Pécs
Történeti vonatkozások
A Város építészeit nevezetességei
Hogy képződik a kőszén
A Mecsek-hegység szépségei
Az Abaligeti cseppkőbarlang
A Mecsek flórája
Tavasz a Mecsekben
Pécstől-Kelenföldig
Siklós vára
A drávaszögi ősmocsár
A Duna völgye Kopácstól-Mohácsig
Mohács
A csatamező bejárása
Sárköz és a Mezőföld vidéke
Szekszárd, A Bonyhádi -völgy
Lengyel az ősnépek nagy temetője
A Sárvíz völgye
Simontornya
Római történelmi nyomok a Duna mentén
Tolna
Paks
Dunaföldvár
Pentele
Adony
Batta
Tétény
Kelenföld
Győrvármegye községei554
A műmellékletek jegyzéke:
Turista (szerző) a Dobogókő ormán
1. Kőkori agyagtárgyak csoportja. 2. Kőkori csonttárgyak csoportja. 3. Zsugorított temetkezés a kőkorban
1. Kelta fegyverek. 2. Kelta ékszerek. Ősmagyar régiségek a Magyar Nemzeti Muzeumban
1. A Reissen-patak szurdoka. 2. A trianoni határ Brennbergnél
1. A Kóhlengrabencbach völgye a Lánzséri-hegységben. 2. A Gyöngyös vize a burgenlandi határon
1. Részlet a Gerence-patak völgyéből. Bakony. 2. A Bükkös-patak völgye a Visegrádi-hegységben
1. A Gaja-patak vízesése a Bakonyban. 2. Patakmalom a Lendva völgyében
Képek Budáról: 1. Kilátás a Szt. Gellért-hegyről. 2. A királyivár. 3. Szent István terem a királyi várban. 4. Trónterem a királyi várban
Képek Budáról: 1. Halász-bástya, Mátyás templom. 2. A Mátyás templom belseje. 3. Az aquincumi múzeum épülete. 4. Szarkofágok és mérföldjelző-kövek Aquincumban
1. A zsámbéki templom romjai. 2. A Duna völgye Visegrád és Dömös között. 3. A Szőkeforrás völgye Dömösnél. 4. A Duna a Visegrádi-szorosban
1. Pilisszentkereszt a Pilishegységben. 2. A Pomázi völgy a Visegrádi andezit-hegységben
1. A visegrádi fellegvár. 2. Rámszakadék a PIlisben. 3. Vitám vár romjai a Vértesben (Wasel Gyula fölv. Tatabánya)
1. Visegrád Mátyás király korában. 2. Salamon-torony, a háttérben Nagymarossal. 3. Sziklakolosszusok a Velencei-hegységben. 4. Csókakő romjai a Vértesben
1. Az esztergomi székesegyház a Duna felől. 2. Esztergom. A városháza, Vak Bottyán egykori palotája. (Sziklay fényk. fölvételei Esztergom.) 3. Esztergom a Szt. Tamás hegyről nézve. 4. Esztergom Szt. István születési kápolnája
1. Esztergom. A székesegyház szentélye. 2. Székesfehérvár. Cisztercita-templom. 3. Székesfehérvár. A régi városháza. (Bekey Imre Gábor fölv.) 3. Székesfehérvár. Szt. Anna-kápolna a XV. századból
1. A Balaton partja Aliga és Siófok között. 2. Esztergom. Részlet az árpádkori ásatásokból. (Sziklay fényk. fölv)
1. Napnyugta a Velencei-tavon. 2. Napkelte a Balatonon. 3. Holdas éjjel a Balatonon. 4. Éjjeli vihar a Balatonon
A Balaton zalai partja. 2. Részlet a Kisbalatonból
1. Tihany a Balaton partján. 2. A tihanyi-apátság altemploma. (dr. Vigyázó János felv.) 3. Sümeg. A vár és Kisfaludy-emlék. 4. A nagyvázsonyi vár romja
1. A Badacsony a somogyi partokról nézve. 2. Fénytükrözés a Balatonon. 3. A Kisbalaton madárvilága. 4. A Szigligeti öböl. Háttérben Szigliget romjai
1. Veszprém városa madártávlatból. 2. A székesegyház belseje. 3. A kegyesrendi templom belseje
1. Veszprém. Utcasor a várban. 2. Gizella-kápolna a XIII. századból. 3. A Székesegyház-tér. (Egyházm. nyomda fölvételei.)
1. Veszprém. Vármegyeháza. (Kálmán István fölv.) 2. Várpalota vára. 3. Somlyó vár romjai. (A m. kir. áll. térrképészeti int. fölv.) 4. Csesznek vár romjai
Zirc a mult század 50-es éveiben. Metszet. 2. Az apátsági templom és palota. 3. Királyszobák az apátsági palotában. 4. Rezi vár romjai. Régi metszet
1. Zirc. Az apátsági templom belseje. 2. Egy "kálista" a Bakonyban. 3. Marcfalvi-patak völgye
1. Pannonhalma. Az altemplom. 2. A Porta-speciosa. 3. Részlet a Rába partjáról
1. Magyaróvár. A régi és új gazdasági akadémia. 2. Magyaróvár. Részlet a belvárosból. (Vida Ferenc fényk. fölv.) 3. részlet a Hanság mocsaraiból
1. Kemenesaljai tájék. 2. A Mosoni-Dunaág partjáról
1. Soproni képek: 1. A Városház-tér. 2. A város látképe. 3. A Szt. Mihály pleb. templom a XIII. századból. 4. Várostorony a Kolostor-utca felől
1. Sopron. A Bencések templomának szentélye. 2. Sopron. A Várkerület 42. sz. házának udvara. A soproni képek Somló Béla fölvételei. 3. Részlet a Szelica-patak völgyéből
Községi képek: 1. Jurisich-tér a Szt. Imre templommal. 2. A várostorony. 3. Barokk-kapu a Chernel-utcában. 4. A Szt. Mihály-templom szószéke
1. Kőszeg. Részlet a belső várból. 2. Az Irottkő csúcsán. 3. A Hörmann-forrás, a Kőszegi-hegységben
1. Léka vára. 2. Lékai vár lovagterme. 3. Borostyánkő vára. 4. Sarok a borostyánkői várban
1. A szalónaki vár. 2. Lánzsér vár romjai. 3. Fraknó vára. 4. Szombathely. A múzeum
Szombathelyi képek: 1. A vármegyeháza. 2. A városháza. 3. A püspöki palota. 4. Székesegyház. (Dukesz "Sabaria" papírárúház Szombathely.)
1. Részlet a Zala-folyó felső völgyéből. 2. Zselicségi táj Zalában, (Serényi Árpád fényk. fölv.)
Zalaegerszegi képek: 1. A vármegyeháza. 2. gr. Tisza István-tér. 3. A plebánia-templom. (Serényi á. fölv.) 4. Németujvár vára
1. Zalaegerszeg. Plébánia templom (Serényi Á. fölv.) 2. Nagykanizsa, Református templom. 3. Nagykanizsa. Igazságügyi palota. (Weinstock fölv.)
Nagykanizsai képek: 1. A Fő-utca. 2. Városháza. 3. 48-as hősök-tere. (Weinstock fölv.) 4. Zselicségi tájak Zalában. (Serényi Á. fölv.)
1. Városi szinház, 2. Igazságügyi palota, 3. Reálgimnázium, Kaposvár
Pécsi képek: 1. Városháza. 2. Zrinyi Miklós főreáliskola. 3. A székesegyház. 4. A dóm-múzeum
Pécsi képek: 1. A belvárosi templom. 2. A székesegyház belseje. Református templom. 4. Kiss József-kilátó a Misinatetőn
Pécsi képek: 1. Az őskeresztény sírkamara a IV. századból. 2. Az Ürögi völgy. (A pécsi képek Zsabokorszky mérnök fölvételei). 3. Pécsvárad. 4. Szigetvár ma.
1. Tájrészlet a Mecsekből. 2. Siklós vára
1. Szekszárd. A városháza. (Debulay fölv.) 2. Tolnamegye székháza. (dr. Deési Dady Dezső fölv.)
1. Alkony. Tanya a Mezőföldön. 2. Tolnában a rómaiak hajdani országútján
1. Részlet a mohácsi csatatérről. 2. Mezőföldi tájrészlet. Jön a vihar
Színes műmellékletek:
Kilátás a Greimkogelről. Soproni-hegység
Alagut a Cuha-patak szurdokában. Veszprém m.
A lékai völgy Léka várával. Vas m.
Virágos mezőség a Kisalföldön
Alkony a Kisalföldön. Moson m.
A Csele-patak. Baranya m.

Szeghalmy Gyula

Szeghalmy Gyula műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szeghalmy Gyula könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Dunántúli vármegyék (rossz állapotú) Dunántúli vármegyék (rossz állapotú) Dunántúli vármegyék (rossz állapotú) Dunántúli vármegyék (rossz állapotú) Dunántúli vármegyék (rossz állapotú) Dunántúli vármegyék (rossz állapotú) Dunántúli vármegyék (rossz állapotú) Dunántúli vármegyék (rossz állapotú) Dunántúli vármegyék (rossz állapotú) Dunántúli vármegyék (rossz állapotú) Dunántúli vármegyék (rossz állapotú)

A borító kopott, sérült. A gerinc elvált a kötéstől, néhány lap kijár. Az előzéklap enyhén foltos. A könyvből a színes képes oldalak hiányoznak, viszont több fekete-fehér képmellékletet tartalmaz (+16 db, 8 tábla).

Állapot: Rossz
3.660 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba