836.277

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Dunántúli vármegyék (rossz állapotú)

Szerző
Kapcsolódó személy

Kiadó: Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 760 oldal
Sorozatcím: Dunántúli vármegyék
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 19 cm
ISBN:
Megjegyzés: Számos fekete-fehér és színes fotóval, ábrával illusztrálva. A könyvet Sárik Gyula és Géza Könyvnyomdai Műintézetében (Cegléd-Budapest) nyomták. Az előszót József főherceg királyi fensége, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke írta.

Előszó

A magyar földnek azt a darabját, melyet északon és keleten a Duna, délen a Dráva, nyugaton az Osztrák-Alpesek határolnak, Dunántúlnak nevezzük.
Istenáldotta vidék. Mindene van, ami kivánatos,... Tovább

Tartalom

József főherceg Ő Királyi Fenségének, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének előszava
A szerző előszava
Geologiai vonatkozások9
A paleozoosz-idő
A magyar ősmasszívum
A geologiai középkor - triasz, jura, kréta - klímája, állat és növényvilága
Előfordúlása Dunántúl különböző részeiben
Az ó- és újharmadkor (paleocén, eocén, oligocén, miocén és pliocén) klímája, kőzetei, növényei és állatélete
A harmadkori széntelepek képződése és előfordúlása Dunántúl
A pontusi és levantei édesvizi beltengerek
Vulkáni működés
A Balaton, fertő, Dunameder kialakúlása a levantikumban
A balatonmenti kúphegyek keletkezése
A visegrádi szoros áttörése
Ősvilági állatok kövületei a pliocén és diluvíum korából
A Dunántúl domborzati viszonyai18
A Budai-, Szentendre-Visegrádi és Pilis-hegység csoportjai
A Vértes-, Gerecse-Bakony csoportja
A Balatoni felvidék
A bazaltvulkánok régiója
A kemenesalja vidéke
A Lajta és Fertőmelléki hegyek
A Rozália-, Soproni-, Lanzséri-, Borostyánkői-, Kőszegi-, Németújvári-hegyek csoportja
A Somogy-Tolnai-dombvidék
A Baranyai szigethegyek
A Mezőföld
A Dunántúl sík vidékei
A Dunántúl nevezetesebb barlangjai32
A barlangok keletkezése
A barlangok, mint az őskori ember lakásai
A Budai-hegyek, Pilis-, Vértes-, Gerecse-, Bakony-, Balatonvidék- s a Baranyai szigethegyek barlangai
A Dunántúl vízrendszere41
A Dunakönyök vízvidéke
A Bakony patakjai
A Balaton vízkörnyéke
A nyugati határvidék vizei
A Dráva és Duna vízkörnyéke
A Dunántúl állóvizei és ásványos forrásai
Gyógyfürdők Buda környékén és Dunántúl egyéb részein
Fürdő és üdülőtelepek a Szentendre-visegrádi hegyek között
A Pilis-ben, a Vértes-, Bakony-, Nyugatmagyarországi hegyekben
A Balaton-, Velencei-tó környékén és a Mecsekben
A megcsonkított Dunántúl57
Általános rész
A csehek által megcsonkított vármegyék
A német-osztrákok által megcsonkított vármegyék
A déliszlávok által megcsonkított vármegyék
Végig a trianoni határon
A Dunántúl őstörténetének vázlata62
A barlangi ember és kortársai a paleolitban
A kő és bronzkori élet és ennek emlékei, lelőtelepei
A vaskor népe műveltsége, emlékei, lelőtelepei
A rómaiak Pannoniája, Erődítmények, városok, úthálózat
Az anyagi és szellemi műveltség emlékei a rómaiak korából
A népvándorlás hullámai
Quádok, markomannok, szarmata-jazigok, gótok, hunnok, longobardok, avarok, frankok, szlávok, honfoglaló magyarok
Muzeális emlékek a legrégibb kortól a honfoglalásig
Építészeti, képzőművészeti emlékek86
A Dunántúl területén föllelhető ókeresztény emlékek
Ősi templom és kolostor-alapítások
A XII-XIII. század román és átmeneti-korú építészeti, képzőművészeti emlékei
III. Béla király palotája Esztergomban
A csúcsíves stílus kora és emlékei
A renaissance stílus virágzása a Dunántúl
A renaissance-kor művészei
A budai és visegrádi királyi paloták a XV. században
A renaissance-kor ötvösművészete
Faragványos, címerpaizsos sírkövek a XV. századból
A barokk-kor építészeti és képzőművészeti emlékei
Rokokó és empire emlékek
Őskori pogányvárak, római castellumok, castrumok, quadriburgumok a Duna vonalán
Középkori várak, várrendszerek
Ép, teljesen elpusztult várak és ma is meglevő várromok a Dunántúl
A könyvírás, festés és nyomtatás történeti emlékei106
Legrégibb, kódexeink a XIII. századból
A XIV-XV. század hártyalevelű iniciálés kódexei
Mátyás király Bibliótheca Corviniánája és azok művészei
Középkori könyvtárak a Dunántúl
A budai könyvnyomtató műhely
A XV-XVI. század nyomdái és ősnyomtatványai
Középkori egyetemeink a Dunántúl116
IV. László veszprémi egyeteme a XIII. században
Nagy Lajos pécsi- és Zsigmond budai egyeteme a XIV-XV. században
Mátyás király egyetemi építkezései és főiskolája Budán
A régi Buda122
A Civitas Eraviscorum
Buda a rómaiak, népvándorlás és honfoglalás korában
IV. Béla, Róbert Károly, Nagy Lajos és Zsigmond király építkezései Budán
Mátyás budai palotája
Élet a királyi udvarban
Buda Mohács után és a török hódoltság korában
Buda visszafoglalása 1686-ban
A középkori Buda egyházi és világi vonatkozású építészeti emlékei
Az óbudai Castrum-Regium
Országnagyjaink palotái a középkori Budán
A régi Buda külvárosai és azok fennmaradt emlékei
Fehéregyháza
A mai Buda146
A királyi várpalota és nevezetességei
A Szentgyörgy- és Dísz-tér
A Nagyboldogasszony (Mátyás, v. Koronázó) templom és annak nevezetességei
Szent István szobra s a Halászbástya A Bécsikapu tér
Ünnepség Budavár visszafoglalásának 250. évfordulóján
A vár eme részének nevezetességei
A Szentháromság- és Uri-uccák középkori emlékei
Kilátás Budára és a Pesti síkságra a Gellért hegyről
Buda környéke, kirándulóhegyei
Aquincumtól-Esztergomig156
Hol állott a tulajdonképeni Aquincum?
A város története
Romjainak ismertetése
Kőrséta a muzeumban
Egy cirkuszi játék Aquincumban a Kr. u. IV. században
A diluviumi ember nyomai a Kiskevély barlangjában
Kilátás a Nagykevély ormáról
Szentendre és az andezit-hegység szépségei
Egy hajóút a Dunán
Visegrád és környéke
Dömös
Kirándulások a Pilis-hegység legszebb pontjaira
A Szőkeforrás völgye
Rámszakadék
Vadálló-kövek
Ut a Dobogókőre
A Zsiványbarlang
Pilisszentkereszt és környéke
A Pilis mészmasszívuma
Az Ördöglyuk földalatti világa
Hogyan égetik a meszet?
Esztergom
III. Béla király csodapalotája Esztergomban
A székesegyház és műkincsei
Az érseki könyvtár és palota műkincsei
Esztergomtól-Székesfejérvárig213
Halásztanya a Duna szigetén
A Gerecse-hegység márvány bányái
Tatatóváros
Ősemberi és állati kövületek a tatai mésztufa-bányában
A bregetioi (ószőnyi) katonai tábor
A tábor helyén végzett ásatások eredményei
Kóborlás a Gerecse és Vértes-hegységben
Bánhida
A bánhidai Szelim-barlang
Tatabánya
A Vértes várromjai: Csókakő, Gerencsér, Csákvár, Vitám, Gesztes
Egy királyi sólyomvadászat a XIV. században
Alcsút
József főherceg kastélya és műkincsei
A Velencei őshegység
Növényi és madárélet a Velencei tóban
Kialakuló fürdőtelepek
A pákozdvári ősember
Székesfejérvár
Történeti vonatkozások
Egy királyi temetés a középkorban
Beatrix nápolyi hercegnő bevonulása
Fejérvárba és koronázási pompája a Nagyboldogasszony templomában
Királyaink és királynőink közül kiket koronáztak meg és temettek el Székesfejérvárott?
A város régi és újabb épületei, műkincsei, műemlékei
Utazás a Balaton körül253
A Balatonvidék geológiája, őslakói, történeti, építő- és képzőművészeti nevezetességei, természeti szépségei
Veszprém és környéke
A Balaton vizének színpompája
Vízvidéke, állat- és növényi élete
A Balaton vizének színpompája
Vízvidéke, állat- és növényi élete
A Balatoni felvidék
Nagyvázsony
A kaáli kőtenger
A balatonmenti vulkán-régió
A kúphegyek keletkezése
Tihany
Badacsony
Szigliget, Csobánc, Rezi várromjai
A Szentgyörgy-hegy természeti szépségei
Tapolca és a Tavas-barlang
A földalatti üregek keletkezése
Hegyesd és Tátika vár romjai
Keszthely
A Balatoni Muzeum
Hévíz
A fenéki római castrum
Zalavár
A Kisbalaton madárvilága
A Balaton túrzásai
A somogyi part híres fürdőtelepei
Somogyvár
Kalandozások a Bakonyban318
A Bakony-vidék geológiája, vízrendszere, története, építő- és képzőművészete
A bakonyi kondás lelkivilága
Ősi élet a Bakonyban
A Délkeleti Bakony karsztja
Nádasdladány és környéke
A kékerütói római völgyzárógát
Várpalota
Bátorkő várának romjai
A Cuha-patak szurdokvölgye
Festői tájrészletek a Bakonyban
Zirc
Csesznek-vár romjai
Bakonybél
A Gerence-völgy szépségei
A Papod-hegy megmászása
Kőrkép a Papod ormáról
Esseg-vár romjai
A Csingervölgye
Az ajkai kőszénbánya
A Kab-hegy
Római-kori emlékek Taliándörögdön
Sümeg és a vár romjai
A csabrendeki ősember
A somlyói bazatlvulkán
A somlyói vár romjai
Döbrente
Pápa
Pannonhalmától-Eszterházáig366
Pannonhalma és műkincsei
Győr
Történeti vonatkozások
A város építészeti nevezetességei
A lébényi árpádkori templom
Hédervár és Batthyány-kastély műkincsei
Moson
Kisalföldi tájszépségek
Magyaróvár
Egy autó kirándulás a Duna mentén
Bezenye
Csúny
Oroszvár
Köpcsény
A Parndorfi fennsík
A Hanság
A tőzeglápok keletkezsée
Élet a lápban
Csorna
A csornacsatári honfoglaláskori sírmező
Kapuvár
Eszterháza és az Eszterházy-kastély műkincsei
Eszterházától-Nagycenkig404
A Fertő-tó
A margittai kőfejtő évmilliós kövületei
Kirándulás a Lajta-hegységbe
Kismarton
Szarvkő várromjai
Festői tájrészletek a Lajta-hegységben
Kirándulás a Rozália-hegységbe
Fraknó vára és műkincsei
Lánzsér romjai
Kirándulás a Soproni-hegységbe
Sopron, a "leghűbb város" és műemlékei
Nagycenk
Kőszegtől-Szombathelyig434
Kőszeg és környéke
A Gyöngyös-patak völgye
Léka vára
Borostyánkő vára és vidéke
Máriafalva
Szalónak vára
Kirándulás a Kőszegi-hegységbe
Az Irottkő megmászása
A velemszentvidi őstelep a Kr. e. VII-I. évezredből
Félezeréves gesztenye erdő Velemen és Cákon
Kilátás a Kalaposkő-ormáról
Rohonc
Szombathely
A város történeti vonatkozásai, építőművészeti emlékei, székesegyházának műkincsei
Szombathelytől-Csáktornyáig472
A Rába medencéje
Sárvár
Az 1671-ben kivégzett Nádasdy Ferenc országbíró elkobzott kincsei
Ikervár
A Perint-patak völgye
A jáki áprádkori apátság temploma
Vasvár
A baltavári őstelep évmilliós kövületei
A Kemenesalja
Körmend
A Battyány-kastély műkincsei
Németujvár
Szentgotthard
Zalalövő
Zalaegerszeg
Göcsej és népe
Magyarvégek Lentinél
Alsólendva
Csáktornya, a Zrinyiek ősi fészke
Nagykanizsától-Pécsig s a Mecsek vidéke494
Szent Ilona-major, a Zrinyiek temetkező helye
Nagykanizsa
A Dráva völgye
Belsősomogy
Kaposvár
A Kaposvölgy, mint az ősnépek temetője
A szalacskai őstelep
Zselicségi tájak
Szigetvár
Pécs
Történeti vonatkozások
A Város építészeit nevezetességei
Hogy képződik a kőszén
A Mecsek-hegység szépségei
Az Abaligeti cseppkőbarlang
A Mecsek flórája
Tavasz a Mecsekben
Pécstől-Kelenföldig
Siklós vára
A drávaszögi ősmocsár
A Duna völgye Kopácstól-Mohácsig
Mohács
A csatamező bejárása
Sárköz és a Mezőföld vidéke
Szekszárd, A Bonyhádi -völgy
Lengyel az ősnépek nagy temetője
A Sárvíz völgye
Simontornya
Római történelmi nyomok a Duna mentén
Tolna
Paks
Dunaföldvár
Pentele
Adony
Batta
Tétény
Kelenföld
Győrvármegye községei554
A műmellékletek jegyzéke:
Turista (szerző) a Dobogókő ormán
1. Kőkori agyagtárgyak csoportja. 2. Kőkori csonttárgyak csoportja. 3. Zsugorított temetkezés a kőkorban
1. Kelta fegyverek. 2. Kelta ékszerek. Ősmagyar régiségek a Magyar Nemzeti Muzeumban
1. A Reissen-patak szurdoka. 2. A trianoni határ Brennbergnél
1. A Kóhlengrabencbach völgye a Lánzséri-hegységben. 2. A Gyöngyös vize a burgenlandi határon
1. Részlet a Gerence-patak völgyéből. Bakony. 2. A Bükkös-patak völgye a Visegrádi-hegységben
1. A Gaja-patak vízesése a Bakonyban. 2. Patakmalom a Lendva völgyében
Képek Budáról: 1. Kilátás a Szt. Gellért-hegyről. 2. A királyivár. 3. Szent István terem a királyi várban. 4. Trónterem a királyi várban
Képek Budáról: 1. Halász-bástya, Mátyás templom. 2. A Mátyás templom belseje. 3. Az aquincumi múzeum épülete. 4. Szarkofágok és mérföldjelző-kövek Aquincumban
1. A zsámbéki templom romjai. 2. A Duna völgye Visegrád és Dömös között. 3. A Szőkeforrás völgye Dömösnél. 4. A Duna a Visegrádi-szorosban
1. Pilisszentkereszt a Pilishegységben. 2. A Pomázi völgy a Visegrádi andezit-hegységben
1. A visegrádi fellegvár. 2. Rámszakadék a PIlisben. 3. Vitám vár romjai a Vértesben (Wasel Gyula fölv. Tatabánya)
1. Visegrád Mátyás király korában. 2. Salamon-torony, a háttérben Nagymarossal. 3. Sziklakolosszusok a Velencei-hegységben. 4. Csókakő romjai a Vértesben
1. Az esztergomi székesegyház a Duna felől. 2. Esztergom. A városháza, Vak Bottyán egykori palotája. (Sziklay fényk. fölvételei Esztergom.) 3. Esztergom a Szt. Tamás hegyről nézve. 4. Esztergom Szt. István születési kápolnája
1. Esztergom. A székesegyház szentélye. 2. Székesfehérvár. Cisztercita-templom. 3. Székesfehérvár. A régi városháza. (Bekey Imre Gábor fölv.) 3. Székesfehérvár. Szt. Anna-kápolna a XV. századból
1. A Balaton partja Aliga és Siófok között. 2. Esztergom. Részlet az árpádkori ásatásokból. (Sziklay fényk. fölv)
1. Napnyugta a Velencei-tavon. 2. Napkelte a Balatonon. 3. Holdas éjjel a Balatonon. 4. Éjjeli vihar a Balatonon
A Balaton zalai partja. 2. Részlet a Kisbalatonból
1. Tihany a Balaton partján. 2. A tihanyi-apátság altemploma. (dr. Vigyázó János felv.) 3. Sümeg. A vár és Kisfaludy-emlék. 4. A nagyvázsonyi vár romja
1. A Badacsony a somogyi partokról nézve. 2. Fénytükrözés a Balatonon. 3. A Kisbalaton madárvilága. 4. A Szigligeti öböl. Háttérben Szigliget romjai
1. Veszprém városa madártávlatból. 2. A székesegyház belseje. 3. A kegyesrendi templom belseje
1. Veszprém. Utcasor a várban. 2. Gizella-kápolna a XIII. századból. 3. A Székesegyház-tér. (Egyházm. nyomda fölvételei.)
1. Veszprém. Vármegyeháza. (Kálmán István fölv.) 2. Várpalota vára. 3. Somlyó vár romjai. (A m. kir. áll. térrképészeti int. fölv.) 4. Csesznek vár romjai
Zirc a mult század 50-es éveiben. Metszet. 2. Az apátsági templom és palota. 3. Királyszobák az apátsági palotában. 4. Rezi vár romjai. Régi metszet
1. Zirc. Az apátsági templom belseje. 2. Egy "kálista" a Bakonyban. 3. Marcfalvi-patak völgye
1. Pannonhalma. Az altemplom. 2. A Porta-speciosa. 3. Részlet a Rába partjáról
1. Magyaróvár. A régi és új gazdasági akadémia. 2. Magyaróvár. Részlet a belvárosból. (Vida Ferenc fényk. fölv.) 3. részlet a Hanság mocsaraiból
1. Kemenesaljai tájék. 2. A Mosoni-Dunaág partjáról
1. Soproni képek: 1. A Városház-tér. 2. A város látképe. 3. A Szt. Mihály pleb. templom a XIII. századból. 4. Várostorony a Kolostor-utca felől
1. Sopron. A Bencések templomának szentélye. 2. Sopron. A Várkerület 42. sz. házának udvara. A soproni képek Somló Béla fölvételei. 3. Részlet a Szelica-patak völgyéből
Községi képek: 1. Jurisich-tér a Szt. Imre templommal. 2. A várostorony. 3. Barokk-kapu a Chernel-utcában. 4. A Szt. Mihály-templom szószéke
1. Kőszeg. Részlet a belső várból. 2. Az Irottkő csúcsán. 3. A Hörmann-forrás, a Kőszegi-hegységben
1. Léka vára. 2. Lékai vár lovagterme. 3. Borostyánkő vára. 4. Sarok a borostyánkői várban
1. A szalónaki vár. 2. Lánzsér vár romjai. 3. Fraknó vára. 4. Szombathely. A múzeum
Szombathelyi képek: 1. A vármegyeháza. 2. A városháza. 3. A püspöki palota. 4. Székesegyház. (Dukesz "Sabaria" papírárúház Szombathely.)
1. Részlet a Zala-folyó felső völgyéből. 2. Zselicségi táj Zalában, (Serényi Árpád fényk. fölv.)
Zalaegerszegi képek: 1. A vármegyeháza. 2. gr. Tisza István-tér. 3. A plebánia-templom. (Serényi á. fölv.) 4. Németujvár vára
1. Zalaegerszeg. Plébánia templom (Serényi Á. fölv.) 2. Nagykanizsa, Református templom. 3. Nagykanizsa. Igazságügyi palota. (Weinstock fölv.)
Nagykanizsai képek: 1. A Fő-utca. 2. Városháza. 3. 48-as hősök-tere. (Weinstock fölv.) 4. Zselicségi tájak Zalában. (Serényi Á. fölv.)
1. Városi szinház, 2. Igazságügyi palota, 3. Reálgimnázium, Kaposvár
Pécsi képek: 1. Városháza. 2. Zrinyi Miklós főreáliskola. 3. A székesegyház. 4. A dóm-múzeum
Pécsi képek: 1. A belvárosi templom. 2. A székesegyház belseje. Református templom. 4. Kiss József-kilátó a Misinatetőn
Pécsi képek: 1. Az őskeresztény sírkamara a IV. századból. 2. Az Ürögi völgy. (A pécsi képek Zsabokorszky mérnök fölvételei). 3. Pécsvárad. 4. Szigetvár ma.
1. Tájrészlet a Mecsekből. 2. Siklós vára
1. Szekszárd. A városháza. (Debulay fölv.) 2. Tolnamegye székháza. (dr. Deési Dady Dezső fölv.)
1. Alkony. Tanya a Mezőföldön. 2. Tolnában a rómaiak hajdani országútján
1. Részlet a mohácsi csatatérről. 2. Mezőföldi tájrészlet. Jön a vihar
Színes műmellékletek:
Kilátás a Greimkogelről. Soproni-hegység
Alagut a Cuha-patak szurdokában. Veszprém m.
A lékai völgy Léka várával. Vas m.
Virágos mezőség a Kisalföldön
Alkony a Kisalföldön. Moson m.
A Csele-patak. Baranya m.

Szeghalmy Gyula

Szeghalmy Gyula műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Szeghalmy Gyula könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem