A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Korunk 1977. január-december

A Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács folyóirata - XXXVI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 1.072 oldal
Sorozatcím: Korunk
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összesített tartalommutatóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

(1977. január-június)
Angi István: Az ideológiai párbeszédek íratlan törvényei464
Aradi József: Megközelítések435
Benkő Samu: Göttinga, Gauss és Erdély255
Borghida István: Két levél Boromissza Tibor hagyatékából286
Jerome S. Bruner: Nevelhetőségünk határai (Aradi József fordítása)295
Pavel Campeanu - Stefana - Steriade: A "könnyű igézetében (Aradi József fordítása)22
Dankanits Ádám: A közművelődés történetéről15
A mentalitás hatalma451
Jegyzetek Pestalozzi-évfordulóra18
Deák Tamás: Az író és a nyelv43
Ionel Dinu: Gyógyító és kutató allergológia (interjú, lejegyezte Bálint-Izsák László)67
Dóczy Pál: Az orvos sorsa és műve - emberközelből (Gondolatok egy orvosprofesszor sírjánál)64
Grigore Drondoe: Az RKP harca a marxista filozófia fejlesztéséért337
Umberto Eco: Mit ad a szemiotika a színháznak? (Aradi József fordítása)364
Egyed Péter: A közvetlenség új világa443
Radu Florian: Gramsci és a gyakorlat filozófiája (Balázs Sándor fordítása)216
Gagyi József: A paraszti hiedelemvilág bomlása457
Gáll Ernő: Új élmények - régi emlékek (Utak, eszmék, viták)472
Cs. Gyímesi Éva: Forró gyémánt (Nemes Nagy Ágnes stílusáról)471
Hármas ünnep433
Helytállás161
Herédi Gusztáv: Éneklő nép3
Huszár Andor: Nemzeti függetlenség és társadalmi haladás321
Jánosi János: Marx és a "reális humanizmus"34
K. L.: Veronica Porumbacu és Szabédi László levélváltása355
Kovács József: Az 1907-es felkelés hazai és külföldi visszhangja170
Krizsán Zoltán: A valóság mozgóképes másolata49
Filmnyelvi alapelemek210
Magyari András: Az 1877-1878. évi függetlenségi háború gazdasági hátteréről332
Máté Gábor: Az olvasás tudománya és művészete277
Molnár Gusztáv: Szövegek értelme439
Mózes Huba: Szabédi László életművének hatása352
Camil Muresan: Hogyan lett független állam Románia? (B. S. fordítása)328
Műveltség - alkotás1
Nagy György: Gondolat és funkció (Bevezetés egy eszmetörténeti monográfiához)250
Pápai Judit: Gyermek a családban191
Péter György: A tudományos-műszaki forradalom ötéves terve a mezőgazdaságban343
Rácz Albert: Nyolc évtized festészete Nagybányán (A korabeli sajtó és dokumentumok tükrében)280
Andrei Sida: Munka és történelemalkotás (B. S. fordítása)179
Szabó Ilona: Gondolatok nyelvről, nyelvművelésről264
Szabó T. Attila: Egy tanulmánykötet és ami előtte történt359
Tájak, falvak, hagyományok (Jegyzetek dr. Kós Károly tanulmánykötetéhez)205
Szász János: Néhány észlelet a tévedés dialektikájáról28
Rendhagyó számvetés (Kísérlet négy tételben)347
Szemlér Ferenc: Világegyetem az én kedvemért376
Szilágyi Júlia: Miért az óvoda?183
Szinberger Sándor: Útkeresés az útvesztőkben54
Tóth Sándor: S tán idővel a fájdalom is csillapul majd bennünk168
Töretlenül tovább241
Vajda Lajos: 1907 és a munkásmozgalom175
Vajda Mihály: Ízlés és valóságszemlélet38
Várhegyi István: Irodalomszociológiai kutatások Maros megyében I. (Széljegyzetek egy készülő tanulmányhoz)10
Veress Zoltán: Az "otthon lenni" természetrajza244
Vofkori József: Orvosi kifejezések Bolyai János írásaiban59
Szépirodalom
A kommunikáció módozatai (Ferencz S. István, Cselényi Béla, Somosdi Veress Károly, Beke Mihály, Pataki István, Hunyadi Mátyás, Boér Géza, Veress Gerzson és Gittai István versei)460
Horia Badescu: Smirdan (Vers; D. Szabó Lajos fordítása)336
Bágyoni Szabó István: A messzeringó... (vers)470
Bajor Andor: Gondok doktora470
Mihai Beniuc: Csillag-utunk (vers; Veress Zoltán fordítása)2
Bodor Pál: Prédikáció a démon ellen162
Ion Brad: Távollét (vers; D. Szabó Lajos fordítása)336
George Cosbuc: A plevnai dombon (vers; Jancsik Pál fordítása)336
Csiki László: Gondolkodni jó (Korunk prózája)369
Kádár János: Ennyi?, A javíthatatlan, Kíváncsiság (versek)480
Kassay Miklós: Látjátok feleim166
Kormos István: Egy rákvadászat emlékére (vers)268
Markó Béla: Felvételek egy vízesésről (vers)246
Nagy László: Didergő ezüstfiú (vers)268
Orbán Ottó: Canto (vers)269
Páll Lajos: Örök feleség, Ősz, Gyöngyöm asszony (versek)363
Panek Zoltán: Készülődés (Korunk prózája)74
Veronica Prombacu: Egy kőműves fia beszél (vers; ádám Zsigmond fordítása)167
Ritoók János: ma péntek este (vers)166
Sigmond István: Vétó (Egy mai Szókratész - dráma két részben)83
Szécsi Margit: Menet (vers)268
Szilágyi Domokos: hátrahagyott verseiből (Egy gép rabja vagyok..., Napraforgók)73
Szilágyi Júlia: Rekviem tanulság nélkül164
Virgil Teodorescu: Nagy korszakok (vers; Veress Zoltán fordítása)2
Veress Miklós: Hét bagatell (versek)270
Veress Zoltán: Ezentúl164
Jegyzetek
Balogh Edgár: Emlékiratok gondja - haszna385
Mikó Imre múltja és jövője289
Faragó József: Búcsú Görög Ilona rugonfalvi balladájától293
Gazda József: Kusztos Endre és a gyökerek birodalma387
Vallásos grafikák290
Gellért Sándor: Levél Anna-Maija Raittilának, Tapiolába104
Herédi Gusztáv: Horváth István távozása101
Pecsétdísz fekete tálakon388
Hogyan tovább Nagy István nélkül?384
Katona Ádám: Fémbe kalapált líra482
NyIrK, I-XX.102
Ritoók János: Tűnődés egy könyv olvasása közben483
Tóth László: A küldetés stációi481
Vita Zsigmond: Dési Huber István Nagyenyeden103
Fórum
Bretter György: Bevezetések és kísérletek recenziója I-II.485
Dusa Ödön: A toborzó ürügyén397
Hudy Árpád: Szintén a filmnyelvről, de másképp216
Rap György: Toborzó395
Hazai tükör
Major Miklós: A falvak társadalomföldrajzi kutatása218
Katedraközelben
Kopándi Ágnes: Játék és felelősség400
Nemzetközi élet
Farkas Sándor: Közgazdászszemmel Algériában492
Nagy Miklós: Az emberiség kenyere és a megújhodó FAO108
Martian I. Niciu: Románia állami függetlenségének nemzetközi elismerése296
Élő történelem
Bakó Béla: Az erdélyi academicum collegium keletkezése körüli ellentmondások404
Egyed Ákos: 1907 gazdasági-társadalmi előzményei119
Ferenczi István: A parajdi Rabsonné vára123
Glück Jenő: Az 1877-1878-as függetlenségi háború irodalmának aradi fordítói222
Ion Grecu: A munkásmozgalom és függetlenségünk kivívása (1877-1878)114
GH. I. Ionita: 1859-1877-1918 (Egyesülés - a románok függetlensége és egysége)113
Vita Zsigmond: Gusti professzor magyar tanítványai és az első erdélyi falukutató munkatáborok126
Tudományos műhely
László Ferenc: Megjegyzések a Bartók-életrajz Dósa Lidi-epizódjához298
Sándor István: Fejlődéstani kísérletek130
Szemle
Antal László: A tartalomelemzés alapjai (Könyvről könyvre)313
Constantin Noica: Despartirea de Goethe (Könyvről könyvre)425
Gábor Dénes: Válogatott tanulmányok (Könyvről könyvre)147
Gillo Dorfles: Estetica mitului (Könyvről könyvre)150
Beke Mihály: A cselekvés költészete (Jelkép és hagyomány a vízkelet környékén)229
Boér Géza: Megszámláltatott éjszakák, avagy a groteszk értelem231
E. P.: Travaux sur les systémes de signes (Könyvről könyvre)312
Fábián Ernő: Az ésszerű keresése (Gondolatok a könyvtárban)409
G. E.: Mihai Florea: Responsabilitatea actiunii sociale (Könyvről könyvre)424
G. Gy: Miklós Radnóti: Marche forcée - Le mois des Gémeaux (Könyvről könyvre)149
Imreh István: A szülőföld és a hagyomány vonzásában (Gondolatok a könyvtárban)303
Kántor Lajos: Kozmoszok és hajszálhidak (Gondolatok a könyvtárban)223
V. Király István: Az ember Karl Jaspers filozófiájában501
K. L.: Add tovább! Könyvről könyvre502
Henry de Morant: Az iparművészet története a kezdetektől napjainkig313
Kósa László: Néphagyományok évszázadai (Könyvről könyvre)424
Miklós Pál: Vizuális kultúra (Könyvről könyvre)147
Sorin Titel: Pasiunea lecturii (Könyvről könyvre)503
Világirodalmi kisenciklopédia I-II. (Könyvről könyvre)235
Lázok János: Kalapács, véső, fúró305
Lengyel Ferenc: Mindegy? Nem mindegy!309
Andrei Marga: Jürgen Habermas könyve a történelmi materializmusról139
Mezei Zoltán: Ismeretterjesztés és felelősségébresztés420
Mózes Attila: Emlékek búvárhangja415
Forrás-jelenségek495
Pimpimpáré144
Mózes Huba: Utunk Évkönyv 77, avagy az önismeret mértéke413
Olosz Katalin: Gondolatok egy könyvsorozatról142
Orbán Béla: Bevezetés a struktúrák elméletébe418
R. J.: The Penguin Book of Scottish Verse (Könyvről könyvre)504
Salamon Anikó: Fehér-Körös menti népviselet307
S. S.: George Gamow: Tompkins úr kalandjai a fizikával (Könyvről könyvre)314
Szabó T. E. Attila: A növények fejlődéstörténete419
Sz. J.: Bertrand Schwartz: Educatia miine (Könyvről könyvre)233
Veronica Porumbacu: Voce si val (Könyvről könyvre)145
Sz. T. E. A.: Salvador E. Luria: Az élet - befejezetlen kísérlet (Könyvről könyvre)234
Sz. Z.: Pragmatics of Language and Literature (Könyvről könyvre)148
Tar Károly: A Madách Könyvkiadó könyveiről (Gondolatok a könyvtárban)136
Váróné Tomori Viola: Történelmi forgatókönyv egy gondolat terjedéséhez227
Vincze János: Hogyan jött létre a genetikai "földrengés"?421
Látóhatár
K. L.: Brook, Barba, BITEF - és a fiatalok505
Novella, újságírás, kritika151
Illusztrációk
Árkossy István: Látomások II.368
Bak Imre grafikája245
Bakó-Hetei Rozália: Kerámia tál351
kerámiája204
kerámiája279
Balázs Péter vázlatfüzetéből: 1907-es felkelők215
Bene József: Szathmári Pap Károly337
Bittenbinder János: Pacem in terris II., Madár41
Rilke világából58
Bortnyik György: Sütő András471
Cseh Gusztáv grafikája48
illusztrációja365
Dénes Sándor: Falitál235
Falitál408
Fémdomborításai150
Fémdomborítások491
Erdélyi Lajos: Anyám könnyű álmot ígér471
Erdős I. Pál: Avasi menyasszony, Szeszélyes visszatérés, A szépség dicsérete289
Forró Antal: Parasztfej426
Hajdu Zoltán: Guggoló, Kompozíció, Férfifej63
Halmy Miklós: Ignis X276
Incze Ferenc: Göcsörtös fa27
Kabán József: Stúdió399
Karancsi Sándor grafikája297
Keserű Ilona grafikája263
Kopacz Mária: Akrobaták42
Ünnepnap375
Kusztos Endre: Fehér falak14
Löwith Egon: 1907182
Nicolae Maniu: 1877 - a hős visszatérése337
Markos András rajza (Szabédi László)352
Maszelka János: Faluvég295
Muhi Sándor grafikája72
Robbanás után358
G. Olosz Ella: Ébredés320
Plasztikus szőnyeg21
Pallos Sch. Jutta: Budai Ilona9
Pápai Éva: Ex libris190
Pirk János: Kaszaverő285
Plugor Sándor: Szilágyi Domokos, Az Öregek könyvéhez, Csillag a máglyán (Sütő-illusztrációk)17
Póka Zsombori Erzsébet: 1907389
Rusz Szilvia: In memoriam327
Simon Sándor tusrajzai442
Székely Dániel: Öreg paraszt240
Törös Gábor: Az emberélet útjának felén..., Monumentális téma, Pirruszi győzelem, Karneválon (elölnézetben)57
(1977. július-december)
A minőség kiegészítője883
Augusztus 23. üzenete593
Az elvek és a gyakorlat egységéért801
Az emberség és minőség jegyében961
Balázs Sándor: Az elfogultságról1004
Balogh Edgár: Ady tegnap, Ady ma682
Barabás Miklós: A gimnáziumban kezdődött728
Beke György: A Vág két partján (Utak, eszmék, viták)917
Ernst Bloch: A filozófia tétje és az ifjúság, Experimentum mundi, Ernst Bloch és Lukács György - egymásról839
Borghida István: Vallomások Leon Alexről - szóban és képben1012
Bori Imre: Ady Endre lírájáról (Évfordulója ürügyén)678
Bölöni Sándor: Estéink az Ady-körben754
Bustya Endre: "Most építem vulkánokra a fészkem" (Ady Endre és Boncza Berta 1914. szeptember-novemberi levélváltása)703
Büchl Antal: Új időknek új dalai Temesvárott730
Gheorghe Cordos: Az Avasvidék demográfiai képe (H. G. fordítása)975
Cseke Péter: Útitársam, Adyfalváért hadakozó Papp Aurél)751
Dora Daisa: Bibliográfiai adalékok Ady román fogadtatásához (K. E. fordítása)746
Dávid Gyula: Komparatisztikai problémák606
Alexandru Dima: Javaslatok az összehasonlító irodalom kutatási területének rendszerezéséhez610
Ditrói Ervin: Malraux metamorfózisai551
Paul Drumaru: Töredékek. Ady fordítása közben (Szilágyi N. Sándor fordítása)689
Nicolae S. Dumitru: Forradalmak praxeológiája (Aradi József fordítása, A. J. bevezetőjével)887
Fábián Ernő: Magyar Encyclopaedia - ismeret-"alkalmazás" vagy műveltségmodell?804
Fancsali János: A Dohnányi-évforduló hazai vonatkozásai561
Furdek Mátyás: Demográfia és gazdasági növekedés965
Gáll Ernő: Kölcsönható művelődések600
"Próféták" vagy szakemberek?691
Gazda József: Erdőlők (Beszélgetés öt kovásznai emberrel az erdőről)535
Gömöri György: A lengyel költői avantgarde922
Hankiss Elemér: A romantikus Hamlet-élmény és a hegeliánus Hamlet-értelmezés821
Herédi Gusztáv: Tűnődés könyvekről515
Jávorszky Béla: Mai finn líra624
Juhász István: A mát is ihlető nagyenyedi professzor986
Kallós Miklós: Hatvan esztendő883
Kántor Lajos: A hit és a tények910
Gyökér és szárny (Utak, eszmék, viták)628
Kenéz Ferenc: Vasárnap délután I. (Száz kóristából egy lesz szólista...)541
Keszi-Harmath Sándor: Ingázás, vándorlás, szaporulat Kalotaszegen968
Dr. Kós Károly: A népét szolgáló írástudó példája (Vámszer Géza pályaképe)545
Kovács Sándor Iván: Gaál Gábor 1943. évi Szepsi Csombor-kiadása815
Krizsán Zoltán: Mozgókép-szerelés I-II.626
Kuncz Aladár: Ady Endre738
Paul A. Loffler: Párizsi napló, 1924-1939 (részletek; Gellért Gyöngyi fordítása, Szilágyi András bevezetője)569
André Malraux: A képzeletbeli múzeum (részletek; Ditrói Ervin fordítása)555
Adrian Marino: Az avantgarde - lázadás és hagyomány a művészetben (Simonyi István fordítása)997
Meer Péter: Dzsungel-e a tudományos sajtó?529
Metz Katalin: Román színház 1976-1977833
Mezei József: Színlátás és térformálás (Bukaresti tárlatok margójára)1008
Miért akarta Ady megkarmolni az agg rozmárok arcát? (Andrási Katalin, Balla Zsófia, Egyed Péter és Szőcs Géza ankétja)756
Ion Minulescu: Zilahi emlékbeszéd742
Nagy György: Alkalmi asszociációk a közéleti szó hiteléről (A Vásárhelyi Találkozó évfordulójára)894
Andrei Otetea: Közös sors (interjú, lejegyezte Kopándi Ágnes)596
Pataki József: A XVII. századi tudomány képviselője985
Roberto Fernández Retamar: Latin-Amerika irodalma a XX. században (Hürkecz István fordítása)620
Ritoók János: "Verseinek gyökere-törzse: a gondolat" (Ady hazai német visszhangjából)743
Valter Roman: A forradalom korszerű elmélete (A. J. fordítása)903
Roth Endre: A demitizáló Shakespeare (Troilus és Cressida)825
Stéphane Sárkány: Az irodalomkutatás társadalmi szempontjai (Csehi Gyula fordítása)617
Seidner Imre: Színfoltok kilenc évtizedből634
Selinger Sándor: Newton és a meczhanikai világkép1018
Ioan Semeniuc: A társadalmi tudat konkrét szociológiai vizsgálatának néhány módszertani vonatkozása (B. S. fordítása)899
Sőtér István: Egy nemzeti irodalom története - komparatista módszerrel612
Sütő-Nagy László: Három találkozás725
Szabó T. Attila: A hagyományok és az elődök nyomában809
Szabó Zsolt: Egy nemzedék hivatása (Ady Endre költészetének hazai fogadtatásához)734
Szász János: Marcuse és a nyugtalan elmélet (Széljegyzetek egy szöveggyűjteményhez)989
Szegő Júlia: Ami Beethoven és Mozart zenéjében közös558
Szentimrei Jenő: A Holnap hőse748
Várhegyi István: Irodalomszociológiai kutatások Maros megyében II.520
Veress Zoltán: Beszélni is csak pontosan, szépen513
Vetési László: Párválasztási mobilitás Bürkösön979
Christa Wolf: Meghaladni a múltat (Beszélgetés az olvasókkal - Hürkecz István fordítása)925
Szépirodalom
Ady Endre: Mag hó alatt675
Tuomas Anhava: Az idegen (vers, Jávorszky Béla fordítása)625
Kari Aronpuro: Én iszom (vers, Jávorszky Béla fordítása)624
Tytus Czyzewski: Éneklő házak (vers, Gömöri György fordítása)923
Paavo Haavikko: Római esték (vers, Jávorszky Béla fordítása625
Horváth Imre: Versek567
Illyés Gyula: Szabadegyetem911
Kacsó Sándor: Ó, te kedves holló (vers)633
Király László: Ady (vers)677
Lászlóffy Aladár: Adyval tüzes szekéren (vers)676
Lászlóffy Csaba: Előhang a játékhoz (vers)1026
Márki Zoltán: Szükségletek, Özvegyek a kapuban (versek)507
Nagy László: A föltámadás szomorúsága (vers)688
Palocsay Zsigmond: Éjféli délibáb (vers)702
Taideusz Peiper: *** (vers, Gömöri György fordítása)924
Julian Przybos: A szív egyenlete (vers, Gömöri György fordítása)924
Pentti Saarikoski: Hol és mikor, Szeretlek (versek, Jávorszky Béla fordításai)624
Salamon László: Tudás és hit (vers)568
Szemlér Ferenc: A parton álmodó, Vörös folt, Mindössze ennyi, Közel-távol (versek)837
Aleksander Wat: Holdas táj (vers, Gömöri György fordítása)923
Jegyzetek
Angi István: Bretter György gyászkeretes fénye932
Bálint Tibor: Álmok légiója759
Borghida István: Weiss István fotópoétikája848
Egyed Ákos: Bányai László hetvenéves935
Gellért Sándor: Levél Anna-Maija Raittilának Tapiolába a nyugdíjba vonulásom utáni lelki válságról763
Herédi Gusztáv: 100 év múltán1022
Kántor Lajos: ...a hangja, hangjai762
A művészet bürokráciája... barlangja?934
Életet és hitet üzen1025
Korváltás846
Tv és büszkeség873
Kassay Miklós: Álom a havason850
Invokáció635
Murádin Jenő: Balogh Péter, az ismerős és az ismeretlen847
Rácz Győző: Párbeszéd a végtelennel933
Saszet Géza: Százéves leltár miatt zárva760
Szilágyi István: Ady759
Szilágyi Júlia: Prospero búcsúja933
Terényi Ede: Csönd és lárma761
Váróné Tomori Viola: Kortárs útlevelére1024
Veress Zoltán: Beléndek, avagy a látszat mégsem csal (Lírai természetrajz)574
Birsalma, avagy recept egy liktáriumhoz (Lírai természetrajz)636
Fórum
Balogh Edgár: Üdvözlet, nem bírálat (Hozzászólás egy filozófus-nemzedék bemutatásához)937
Sztranyiczki Gábor: Milyen determinizmus?1027
Hazai tükör
Virgil Constantinescu: A társadalmi mobilitás folyamatainak tanulmányozása (B. S. fordítása)852
Kenéz Ferenc: Vasárnap délután II. (Egy lakatos az "úgynevezett Tehnofrig gépgyár"-ból)765
Kósa-Szánthó Vilma: Életpályák638
Katedraközelben
Andrási Katalin: Kultúra és oktatás - társas nyelvjátszmában856
Farkas Magda: Stratégia a lélektani tesztek használatában773
Gergely Róza: Anyanyelv és beszédkészség1030
Kulcsár Tibor: Piaget útja770
Nemzetközi élet
Nagy Miklós: Az állattenyésztő ember1033
Martian I. Niciu: Az űrkutatás két évtizede (B. S. fordítása)1037
Élő történelem
Balázs Sándor: Nemzetismeret - nemzetiségismeret a Gusti-iskola folyóiratainak tükrében860
Böjthe Jolán: Kisdedóvásunk múltjából I.576
Kisdedóvásunk kezdetei II.781
Gömöri György: Erdélyi költő a tizenhetedik századbeli Angliában649
Kemény G. Gábor - Nagy Béla: A Mocsáry Lajos Kollégium646
Kovács Károly: Fardusz emlékezete778
Dokumentumok
Lakó Elemér: Egy napjainkig elveszettnek tartott eredeti kézirattöredék (Kótsi Patkó Jánosnak A Régi és Új Theátrom Históriájából)1039
Szemle
A. J.: Jövőkutatás fogalomtár (Könyvről könyvre)792
Mica enciclopedie de politologie (Könyvről könyvre)947
Omul si mediul electric (Könyvről könyvre)666
Sociologia educatiei si invatamintului (Könyvről könyvre)872
Vasile Valeanu - Constantin Daniel: Psihosomatica feminina (Könyvről könyvre)586
Ambrus Ágnes: Versminőség és irodalomtörténeti érték789
Ara-Kovács Attila: Az új baloldal és a frankfurti iskola944
Balogh Edgár: Szász-sváb önismeret1053
Binder Pál: A hazai német tudományosság új eredményei1055
Boér Géza: A nyelv győzelme és a forma fájdalmának szélfaküszrepesztőéke865
Boros Erika: Írói életrajzok (Gondolatok a könyvtárban)786
Aurel Codoban: Művészet és szabadság663
Liviu Comes: Bevezetés a XX. század vokális polifóniájába583
Cseke Péter: Küzdelem a lélek egyensúlyáért - gyorsuló időben (Gondolatok a könyvtárban)1044
Dánielisz Endre: Méhkeréki tanulságok946
D. E.: Pedagógiai Lexikon I-II. (Könyvről könyvre)1061
D. Gy.: Actes du VIe Congres de l'Associotion Internationale de Littérature Comparée - Bordeaux, 1970 (Könyvről könyvre)665
Engel Károly: Az esszé és a filológia határán659
E. P.: Kelemen János: A nyelvfilozófia kérdései (Könyvről könyvre)873
Fábián Ernő: A maradandóság mértéke (Gondolatok a könyvtárban)940
Gaal György: Testamentum-sorozat (Gondolatok a könyvtárban)863
Gáspár Sándor: Kalevala-sorozat (Gondolatok a könyvtárban)653
G. E.: Cahiers Spinoza, I. Été, 1977 (Könyvről könyvre)667
Herbert Marcuse: Scieri filozofice (Könyvről könyvre)587
N. P. Dubinyin: Miscarea eterna (Könyvről könyvre)1062
Heinrich László: Két hazai tudományos könyv (Az "információs ártalom" határán)871
Herédi Gusztáv: Holdsütésben584
Kántor Lajos: Könyvekről - életről1048
K. L.: Babits Adyról. Dokumentumgyűjtemény (Könyvről könyvre)790
Pomogáts Béla: Regénytükör (Könyvről könyvre)949
Máté Gábor: Irodalomtudomány és szépirodalom határán1051
Mózes Attila: Csöndes feleselés580
M. Zs.: Ronald Melzack: A fájdalom rejtélye (Könyvről könyvre)874
Nagy Jenő: A módszertan esélyei1060
O. S.: T. Veress Éva: Környezetvédelem és mezőgazdaság (Könyvről könyvre)791
Pomogáts Béla: Radnóti Miklós, a műfordító662
R. J.: Radics Vilmos - Ritter Aladár: Laptervezés, tipográfia (Könyvről könyvre)1063
Selinger Sándor: Két hazai tudományos könyv (Kibernetika és energiaválság)686
Szabó T. E. Attila: Elvi kérdések a korszerű mezőgazdaságban1058
Sz. J.: Bori Imre: Miroslav Krleza (Könyvről könyvre)950
Vita Zsigmond: Népismereti dolgozatok 1976579
Látóhatár
A. J.: Marxista új hullám az amerikai történetírásban952
A.-K. A.: Szubkultúra, magatartás, életforma588
Déry Tibor (1894-1977)800
K. L.: Mit jelent lengyelnek lenni?668
Kós Károly (1883-1977)800
Sz. A. Egy vállalkozás köszöntése1064
Illusztrációk
Ábrahám Jakab: "Sötét gond" (I.), "A Patyolat üzenete", "A kísérő házak", "Sötét gond" (II.)713
Baba Corneliu: Portré1009
Bakó Klára: Patics793
Bakó-Hetei Rozália kisplasztikája619
Balogh Péter: Eposz, Bihar749
Bardócz Lajos: Ady705
Bencsik János grafikája951
Bordy Margit: "Az életem kertje"1043
Friedrich Bömches: Parasztasszony1009
Buday György: Ady Endre (fametszet)674
Alexandru Ciucurencu: Traktorok1011
Csutak Levente: Örök tűz964
Dénes Sándor fémdomborítása1029
Enyedi Jolán fotógrafikája519
Fadrusz János: A zilahi Wesselényi-szobor777
Ferenczy Béni: Lenin909
Gaál András: Hóolvadás1032
Gál Éva: Ady-illusztráció677
Frantisek Gross: Villamos erőmű960
Kabán József: "A rég-halottak pusztáján"713
Építők514
Kazinczy Magda: Szivárvány (falikárpit)623
Oleg Komov: Az ablak936
Leon Alex (Grünfeld Sándor fotója)1017
Leon Alex: Kroki Borghida Istvánról (vízfestmény)1017
Lokodi András ötvöstála563
Makár Alajos: Csendélet984
Erózió978
Maurits Ferenc: A Les Craquements című sorozatból (1-2.)921
Mayer Zsombori Erzsébet: Kompozíció566
Harald Meschendörfer: Genezis VII.988
Mohi Sándor: Danaida, Szíkiek (A Korunk Galéria anyagából)529
Nagy János: Cantata Profana, Csiga-szökőkút921
Paulovics László: "Az eltévedt lovas"701
"Harc a Nagyúrral"705
"Hiába hideg a Hold"729
"Zúg-zeng a Jégcimbalom"755
Sántha Imre kerámiái859
Simon Sándor: Ady-illusztrációi750
"Az Illés-szekerén"681
grafikája757
rajzai1003
Gy. Szabó Béla: Ady (fametszet)673
B. Székely Ilona kerámiája855
Szentes Lajos: "Búcsú"713
Szervátiusz Jenő: Jókai-emlékmű (részlet), Erdélyi balladák625
Szilágyi Zoltán: A Naptár-sorozatból1009
Törös Gábor: Madár II.609
Varga Hajdu István grafikája832
Victor Vasarely: Bábuk616
Weiss István: A Felismerések és a Csalódások sorozatból849
In memoriam Ady Endre (I-II.)721
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem