839.038

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra

Tartalom

Az egészség
Előszó7
Az emberi test megismerésének rövid története11
Az ember törzsfejlődése20
Az ember helye az élővilágban20
Az emberhez vezető fejlődés útja23
Az előembertől az ősemberig26
Milyen volt az ősember?29
Az ember egyedi fejlődése31
Az emberi test felépítése36
Mozgásszervek36
A mozgás aktív szervei43
A kültakaró47
A vérkeringés58
A keringési szervek fejlődése61
A szív anatómiája62
A szívizom tulajdonságai63
A szív munkája64
Elektrokardiográfia69
A szív vérellátása70
Artériás vérnyomás71
A keringési rendszer szabályozása75
Vérkeringés a hajszálerekben80
Vérkeringés a vénákban82
A keringési elégtelenség83
A vér85
A vörös vérsejtek86
A szervezet fertőzések elleni védekezése90
A fehér vérsejtek fajtái. A minőségi vérkép92
Retikulóendoteliális rendszer95
A vérlemezkék96
A vérplazma97
A vérfehérjék99
Vérátömlesztés, vércsoportok100
Véralvadás103
A légzés106
A légzőszervek107
A légzés élettana111
A gázcsere114
A légzés szabályozása116
Légzésbénulás118
Légzés és sport120
A hangadás121
A légzőszervek tuberkulózisa123
A veseműködés126
A vizeletkiválasztó rendszer fejlődése127
A vese anatómiája és működése127
A veseműködés vizsgálata129
A veseműködés szabályozása131
A vizelet132
A vese megbetegedései133
Az emésztés137
A tápcsatorna fejlődése139
A hasüreg139
Az emésztőcsatorna143
A felszívódott tápanyagok sorsa a szervezetben154
A tápcsatorna és az emésztőrendszer betegségei156
Az anyagcsere163
A fehérjék163
A szénhidrátok165
A zsírok165
A víz165
Az ásványi sók167
A vitaminok167
Az ember energiaszükséglete175
Legfontosabb táplálékaink176
A gyógyétrendek178
A hormonok184
A pajzsmirigy185
A mellékpajzsmirigy187
A hasnyálmirigy188
A mellékvese189
A nemi mirigyek193
A hipofízis196
A szaporodás201
A nemmi szervek fejlődése201
A férfi nemi szervei203
A női nemi szervek206
Nemi betegségek213
A terhesség214
A szülés219
A gyermekágy222
Az újszülött csecsemő és a gyermek222
A gyermek szellemi fejlődése226
Az idegrendszer233
Az idegrendszer fejlődése234
Az idegsejt (neuron) szerkezete235
Az idegsejt működése236
A központi idegrendszer239
A perifériás idegrendszer246
A lelki alkat257
A neurózis258
Alvás és álom260
Hipnózis és szuggesztió261
Az elmebetegségek261
Az érzékszervek263
Az ízlelés263
A szaglás263
a halás és egyensúlyozás264
A látás268
Öregedés, életkor, halál277
Pillantás a járványok történetébe280
Pestis284
Himlő288
Tífuszok290
Malária294
Lepra296
Vérbaj299
Kolera300
Diftéria, influenza304
Lélektan
Általános lélektan (Dr. Kardos Lajos)315
A lélektan ágai és részterületei315
A lélektan tárgya316
A lélektan módszere317
Cselekvés és lélektani kísérlet317
A lelki jelenség és a valóság tükrözése318
Az érzékelés319
Az érzékelés formái319
Az érzékelés lélektanának problémái320
A figyelem322
Az emlékezés322
A képzet324
A képzelet324
A nyelv kialakulása és a munka325
Nyelv és második jelzőrendszer326
A nyelv és a valóság magasabb rendű tükrözése327
Gondolat és fogalom328
Analízis, szintézis, absztrakció, általánosítás329
Következtetés, gondolkodás330
Az intelligencia331
Tudatosság333
Az érzelmi élet333
A cselekvés és az érzelem334
Cselekvés és akarás336
Elhatározás és szándék337
A személyiség és jegyei337
Alkalmazott pszichológia (Lénárd Ferenc)340
Pedagógiai pszichológia (neveléslélektan)341
Munkapszichológia346
Pályaválasztási tanácsadás352
Közlekedéspszichológia352
Kaonai pszichológia353
Kereskedelmi pszichológia354
Orvosi pszichológia356
Kriminálpszichológia357
Művészetpszichológia359
Az alkalmazott pszichológia módszerei360
Gyermeklélektan (Dr. Hermann Alice)363
A gyermeklélektan - fejlődéslélektan363
A csecsemő (0-1 év)365
A kisgyermek (1-3 év)368
Az óvodáskorú gyermek (3-6 év)371
A kisiskolás gyermek (6-10 év)374
A serdülő és az ifjú (10-11 - 19-21 év)377
Nevelés
Nevelés, neveléstudomány (Bakonyi Pál)387
A szocialista nevelés célja, tartalma, feladatai (Bolyai Imréné)392
A nevelés területei395
A nevelés tényezői és módszerei (Pataki Ferenc)401
A nevelés tényezőiről401
A nevelés intézményei és szervezetei403
A szocialista nevelés közösségi nevelés405
A gyermek a nevelési folyamatban410
A pedagógus a nevelési folyamatban413
A nevelési módszertan kérdései415
Az oktatás421
Az oktatás folyamata421
Az oktatás alapelvei422
Az oktatás szervezeti formái424
Ellenőrzés, értékelés425
A nevelés történetének vázlatos áttekintése426
Nevelés az ősközösségi társadalomban (Székely Endréné)427
A keleti rabszolgatársadalmak nevelése428
A kínai nevelés kezdetei428
Az egyiptomi nevelés430
Az ókori görög és római nevelés (Dr. Zibolen Endre)433
A korai és a virágzó feudalizmus nevelése (Dr. Zibolen Endre)446
Az ember és a világ új felfedezése (Dr. Zibolen Endre)452
A reformáció és ellenreformáció nevelésügye (Dr. Zibolen Endre)457
A polgári pedagógia alapvetése458
A francia felvilágosodás pedagógiája (Székely Endréné)464
A francia polgári forradalom nevelésügye (Dr. Zibolen Endre)470
A polgári nevelés ügye a XIX. században (Székely Béla)472
Az orosz haladó pedagógia a XIX. században (Székely Béla)481
A kapitalizmus közoktatási rendszere a XIX. században (Dr. Zibolen Endre)482
A modern polgári pedagógiai törekvések (Székely Béla)489
A marxizmus-leninizmus klasszikusai tudományosan feltárják a nevelés alapvető törvényszerűségeit (Székely Endréné)494
Lenin művelődéspolitikai és pedagógiai tanításai498
A. Sz. Makarenko504
N. K. Krupszkaja505
A magyar nevelésügy a XIX-XX. században (Dr. Zibolen Endre)506
A Tanácsköztársaság nevelésügye (Dr. Jóború Magda)513
Az ellenforradalmi korszak nevelésügye515
A Magyar Népköztársaság köznevelési rendszere (Bakonyi Pál)521
Hazánk köznevelési rendszerének fejlődése a felszabadulástól az 1961. évi III. törvényig522
Reformtörekvések és az 1961. III. törvény533
A jövő útjain537
A nevelés felelőssége542
Szakmunkásképzésünk (Székely Endréné)544
A gyermekvédelem fejlődése és intézményei549
Gyógypedagógia (Dr. Bárczi Gusztáv)550
A gyógypedagógia fogalma, alapelvek551
Új utakon551
A gyógypedagógiai iskolák és osztályok általános szempontjai553
Az értelmi fogyatékosok nevelése553
Nagyothalló gyermekek nevelése. Gyógypedagógiai intézet süketnémák számára557
Csökkent látók és vakok559
Nyomorék gyermekek nevelése gyógypedagógiai intézetekben561
Hibás beszédű gyermekek561
Rendellenes lelkületű gyermekek és ifjak gondozása562
Gyógypedagógusok képzése563
Népművelés564
A népművelés sajátos vonásai566
A népművelés folyamatosságának biztosítása569
A magyar népművelés történetéből571
Szemelvények (Összeállította: Székely Béla)587
A dolgozó ember élete Egyiptomban587
A hivatali érvényesülés útja az előkelő ifjak számára588
Plutarkhosz: A spártai nevelésről (Párhuzamos életrajzok)589
Platón: Az athéni nevelésről (Protagorasz)591
Arisztotelész: A nevelésről593
Miről vallanak a papiruszok? (Geometriai feladatok)596
M. Fabius Quintilianus szónoklata597
Walafried Strabo: Iskolai emlékek599
A középkori magyar iskolázás601
Baldassare Castiglioni: Az Udvari Ember602
Rabelais: Hogyan nevelte Gargantuát Ponokrates604
Montaigne: Gyermekeinket érdemeik szerint szeressük607
Erasmus: Miért kell a gyermekeket tanítani és nevelni? A gyermekek nevelése a tanulmányok módszere608
Comenius Amos János: A lelki tehetségek kiműveléséről610
Comenius Amos János: Az ifjúságot közösségben kell nevelnünk és ehhez iskolára van szükség613
Apáczai Csere János: A bölcsesség tanulásáról614
Locke: Gondolatok a nevelésről616
Condillac: A jó tanulmányoknak jelenlegi akadályairól620
Rousseau: A természetes nevelésről: a gyermekeket lássák gyermekeknek622
Rousseau: A fiatalok tanulják meg a testi munkát624
Helvetius: A nevelés mindenható625
Diderot: A zongoralecke (Rameau unokaöccse)627
Pestalozzi: A szemléletről (Hogyan tanítja Gertrud gyermekeit?)629
Owen: Az új erkölcsi világ könyve631
Herbart: Az érdeklődés feltételei632
Marx: Gépi berendezés és nagyipar635
Marx: Fiatalkorúak és gyermekek munkája636
Engels: A munkásosztály helyzete Angliában637
Lenin: A narodnyik tervkovácsolás gyöngyszemei640
Lenin: Hogyan nevelődik az ifjúság kommunistává641
Makarenko: Fegyelem643
Makarenko: A közösségről646
Krupszkaja: A szocialista iskola kérdéséhez648
N. Sz. Hruscsov javaslatai az iskola és az élet közti kapcsolat szorosabbá tételére, s a közoktatási rendszer fejlesztésére650
Sport és testkultúra
Előszó655
A testkultúra és sport rövid története (Dr. Földes Éva)657
A testkultúra kezdetei657
Az ókori görög testkultúra657
Olimpiai játékok660
Testkultúra és cirkuszi játékok Rómában665
Lovagi tornák a középkorban666
A városi sportélet kezdetei668
Testnevelés az újkorban670
A francia felvilágosodás korának elképzelései674
A mai sportélet kezdetei675
Marx és Engels a testnevelésről679
A sportélet és testnevelés indulása Magyarországon681
Az újkori olimpiai játékok684
A munkás sportmozgalom712
A szocialista testkultúra kialakulása715
Testnevelés sport a szocialista Magyarországon (Terényi Imre)717
A demokratikus sportmozgalomért718
Az első sikerek719
Nagy eredmények és nagy hibák720
Az MSZMP testnevelési és sporttézisei723
Társadalmi önigazgatás a sportban728
A versenysport napjainkban731
Professzionizmus és amatőrök731
Asztalitenisz740
Atlétika744
Autóversenyzés750
Birkózás752
Cselgáncs756
Ejtőernyőzés758
Evezés759
Gyeplabdázás761
Íjászat763
Jégkorongozás764
Kajak-kenu765
Kerékpározás768
Kézilabdázás770
Korcsolyázás773
Kosárlabda776
Labdarúgás778
Lovaglás790
Modellezés792
Motorozás793
Motorcsónak-versenyzés794
Műugrás796
Ökölvívás797
Öttusa800
Röplabdázás803
Síelés805
Sportlövészet808
Súlyemelés810
Tekézés812
Tenisz814
Természetjárás817
Torna821
Úszás825
Vitorlázás828
Vitorlázórepülés831
Vívás831
Vízilabdázás836
Magyarországon nem űzött sportágak840
Testneveléstudomány851
A sportteljesítmények tudományos fejlesztése (Dr. Hepp Ferenc)851
A sport mechanikai kérdései (Balogh Lajos)867
A testkultúra tömegigény881
Testmozgásra minden embernek szüksége van881
Gyógyítás testneveléssel (Gárdos Magda)898
Orvostudomány és sport912
A testmozgás élettani szerepe (Dr. Lissák Kálmán - Dr. Donhoffer Hilda)912
Testmozgás és a belső elválasztás (Dr. Kup Gyula)929
A hipofízis elülső lebenyének és a mellékvesekéregnek működéscsökkenése, kiesése és a testmozgások934
A versenyző táplálkozása (Dr. Kemény Tibor - Dr. Tarján Róbert)961
A sport- és bőrbetegségek (Dr. Földvári Ferenc)974
A sportorvos feladatai (Dr. Kereszty Alfonz)982
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak, a gerinc kopottas.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
1.940 Ft
770 ,-Ft 60
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra

A borító kissé foltos, kopottas. A lapélek enyhén foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.940 Ft
970 ,-Ft 50
15 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra

A borító és a lapélek kissé foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.940 Ft
1.350 ,-Ft 30
20 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra A kultúra világa - Az egészség/Lélektan-nevelés/Sport és testkultúra

A védőborító kissé szakadozott, elszíneződött. A lapélek foltosak.

Állapot:
1.940 ,-Ft
29 pont kapható
Kosárba