808.472

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1968/3-4.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 102. évfolyam 3-4. szám

Tartalom

Tanulmányok
Kirscher Béla: A Tanácsköztársaság kormányzótanácsa lemondásának hatása a frontvonal mentén419
Márkus László: Kászonyi Dániel447
Dolmányos István: A "Lex Apponyi"484
Sz. Jónás Ilona: A középkori falvak elnéptelenedésének kérdéséhez egy provancei baillage 1343. évi összeírása alapján536
Közlemények
Az intervenciós cári hadsereg tisztjeinek és katonáinak rokonszenve 1849-ben a magar szabadságharc iránt 558
Ságvári Ágnes: Diplomáciai iratok 1920-ból, Kun Béla kijuttatásáról Ausztriába, a Szovjetunióba562
Szabolcs Ottó: A modern értelmiség kialakulásának történetéhez Magyarországon588
Gulyás József: Adalék a dualizmuskori magyarosítás történetéhez a Muraközben603
Vita
Kristó Gyula: Megjegyzések középkori historiográfiánkhoz610
Vámos Ferenc: Az újabbkori magyar építészet periodizációjáról 614
Vita "A magyar irodalom történeté"-ről (Csurdi Sándor- Szász Zoltán)618
A Szovjetunió és a népi demokráciák történészfrontja
Vályi Nagy József: A népi demokráciák történetének elvi kérdései a szovjet tudomány fényében628
A Történelmi Társulat és a Századok múltjából
Frantisek Bokes: Szlovák témák és szlovák munkatársak jelentkezése a Századok hasábjain 649
A történelemoktatás kérdései
Eperjessy Géza: A franciaországi történelemtanításról656
Történeti irodalom
A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 667
Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen (Dokumentumok a magyar antifasiszta ellenállási mozgalom történetéből (Tilkovszky Loránd)675
Páter Zadvarecz titkos naplója (Szűcs László)676
Csaplár Ferenc: A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma (K. Nagy Magda)679
Kerekes Lajos: Ausztria története 1918-1955 (Ormos Mária)683
J. Rosental: Diplomaticseszkaja isztorija ruszko-francuzkogo szojuza (Jemnitz János)687
L. A. bendrikova: Lue Blen kak isztorik (Menyhárt Lajos)689
Historyka. Studia metodologiezne. Tom I. (Niederhauser Emil)693
Analele stientifice ale Universatitii (Szász Zoltán)694
Slavko Gavriolvic: Srem u revoluciji 1848-1849 (Nikola Gacesa)695
Richard Prazák: Josef Dobrovsky als Hungarist und Finno-Ugrist (Kovács Endre)697
Battaglia-Garritano: Az olasz ellenállás története (Pintér István)699
Galeazzo Ciano: Diario (L. Nagy Zsuzsa)702
A Finn Kommunista Párt története (Jemnitz János)704
Lukács Lajos: Garibaldi e l'emigrazione ungherese 1860-1862 (Koltay-Kastner Jenő)707
Rudolf Wierer: Der Föderalizmus im Donauraum (Mérei Gyula)711
Irányzatok a fejlődo országok történetírásában: Kelet-Afrika története (Jeszenszky Géza)716
C. Warren Hollister: Anglo-Saxon Military Institutions on the Eve of the Norman Conquest (Borosi András)717
Magyar Lajos: Késői tudósítások (Agárdi Ferenc)719
Both Ödön: A beszámítást kizáró és a büntetést megszüntető okok Szeged város reformkori büntetőjogában (Degré Alajos)720
Helytörténeti kiadványok (Benda Kálmán)720
Folyóiratszemle
Magyar folyóiratok728
Külföldi folyóiratok749
Krónika
Vaso Bogdanov (Katus László)784
A Magyar Történelmi Társulat hírei784
Anként a helytörténeti folyóiratok munkájáról (G. F.)794
Helyreigazítás798
Az Egyesült Szerb Ifjúság tevékenységével foglalkozó tudományos konferenciáról (Arató Endre)798
Tudományos ülésszak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója alkalmából (1967. november 15-17)804
Beszámolók H. Balázs Éva és Káldy-Nagy Gyula kandidátusi disszertációinak vitáiról (Glatz Ferenc, Hegyi Klára)818
Bibliográfia
A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló kötetek, tanulmányok, cikkek jegyzéke (1966. július 1.-december 31.) (V. Windisch Éva)829
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem