927.598

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század

Tanulmányok Pölöskei Ferenc tiszteletére

Fülszöveg

Jó szeme és még jobb érzéke volt az egykori rédei tanítónak, amikor 1941-ben a környék leghíresebb iskolájába: a Pápai Református Kollégiumba irányította tehetséges tanítványát, Pölöskei Ferencet. A Kollégium és a város akkor már évszázadok óta jelentős vonzerőt gyakorolt a környékre. Pápa - a Bakonyalja és a Kisalföld szellemi központja - befogadta a közeli s távoli vidék tudásra éhes gyermeiket. Nem számított a származás, lehettek a szülők szegények, vagy gazdagok, nem számított a vallás, hiszen a tolerancia jegyében a reformátusok mellett evangélikus diákok és nagyszámú római katolikus, illetve - Pápa iparos-kereskedőváros jellegéből fakadóan - sok zsidó tanuló is járt a nagyhírű Kollégiumba. Kapocsként fogta őket össze az iskola és a tudás utáni mérhetetlen vágy, ami elhivatott pályát jelölt ki számukra: lelkészek, írók, költők, tudósok, pedagógusok, egyetemi vagy főiskolai tanárok, politikusok, ügyvédek, kereskedők, iparosok lettek belőlük - megbecsült polgárai a nemzetnek.... Tovább

Tartalom

Gergely Jenő: Köszöntő7
Antal Zoltán: A magyar mezőgazdaság új helyzete11
Balogh Margit: Slachta Margit a Nemzetgyűlésben, avagy az első női képviselő (1920-1922)27
Balogh Sándor: A második szabadon választott parlament anatómiájához (1994)39
Benkő Samu: Adalékok az erdélyi szabadkőművesség történetéhez49
Bihari Mihály: Demokratikus kihívások - demokrácia igények és modellek61
Csapó Csaba: Ráday Gedeon és a szegedi királyi biztosság (1869-1872)73
Dobszay Tamás: Az 1843-44. évi országgyűlés kerületi naplüja83
Egyed Ákos: Az 1848. évi erdélyi országgyűlés összehívásának történetéhez. A késlelkedés okai és következményei101
Erdődy Gábor: A magyarok belga szemmel. Adalékok a magyar kérdés külföldi megítéléséhez 1848-1849-ben109
Fehér György: Adalékok az agráriusok 1904 és 1906 közötti politikai elképzeléséhez. Darányi Ignác és Károlyi Sándor levelezése121
Fónagy Zoltán: "Minden helynek megvan a maga ideje" Ember és idő viszonya a 19. századi Magyarországon137
Föglein Gizella: A nemzetgyűlési bizottságok rendszere Magyarországon (1945-1947)149
Gergely András: Államjogi kapcsolat, államjogi szemléletek az osztrák-magyar együttélés idején159
Gergely Jenő: Adatok az osztrák és a magyar keresztényszocialisták kapcsolataihoz167
Glatz Ferenc: Az ezredforduló kihívásai és a magyar történettudomány179
Hermann István: Pápai céhpecsétek a 17. században187
Hermann Róbert: Görgei, a magyar Bonaparte?207
Izsák Lajos: A Demokrata Néppárt a Parlamentben (1945-1949)215
Kardos József: Egy legitimista "pártvezér": Griger Miklós231
Király Tibor: Az 1896. évi XXXII. tc. a Bűnvádi Perrendtartásról247
Kósa László: Történelemértelmezés a 20. század derekán az evangélikus és a református egyházban259
Kozári Mónika: Tisza Kálmán tevékenysége az 1861-es országgyűlés feloszlatásáról az 1865-ös országgyűlés összehívásáig273
Krausz Tamás: A jelcinizmus a történelem mérlegén293
Manherz Károly: A magyarországi németek és népi kultúrájuk. Kutatástörténeti vázlat313
Mezey Barna: A modern polgári jogrendszer kialakulása a 19. századi Magyarországon335
Nagy József: Földbirtokpolitikai törekvések Magyarországon a két világháború között353
Niederhauser Emil: Nation-building a magyaroknál, cseheknél és horvátoknál a hosszú 19. században367
Orbán Sándor: Agrárproblémák és megoldásuk kísérleti térségünkben a 20. században. Vázlatos áttekintés381
Orosz István: Árucsere és borkivitel Tokaj-Hegyalja mezővárosaiban395
Pajkossy Gábor: "Ki irta Kölcsey »Wesselényi védelme« című munkáját? Egy közel négy évtized előtti vitáról403
Perczel György: Réde és földrajzi környezete413
Pritz Pál: Külpolitika és nemzetiségi kérdés Magyarországon (1945-1993)423
Romány Pál: A földkérdés kísértete. Agrárpolitika Magyarországon - két millenium között433
Romsics Ignác: Kisebbségvédelem Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 20. században447
Rottler Ferenc: A Bakony461
Salamon Konrád: A népiek és a proletárdiktatúra467
Samu Mihály: A jog történeti szerepe481
Sipos Péter: Teleki Pál párizsi és londoni útja 1921-ben és a magyar külpolitikai orientáció493
Somogyi Éva: Hagyomány és átalakulás a Ballhausplatzon 1867 után. Vázlat499
Szabad György: A Függetlenségi Nyilatkozat az európai és a regionális együttműködésért511
Szabó A. Ferenc: Miért tört ki a német-szovjet háború?519
Szávai Ferenc: A lausenni-i Osztrák-Magyar döntőbíróság működése531
Székely György: Szent István személyisége mint a független államiság szimbóluma. Történetszemlélet és politika (1919-1941)547
Szerencsés Károly: A parlamentarizmus korlátai553
Szilágyi Péter: Parlamentarizmus korlátai553
Szőke Domonkos: Bethlen és/vagy Gömbös Németh László szemével575
Szvák Gyula: Az opricsnyina az új orosz történetírásban585
Varga János: A Rubicon átlépésének előjátéka (1848. szeptember 2-4.)595
Varga Lajos: Az országgyűlési képviselő Mezőfi Vilmos615
R. Várkonyi Ágnes: Történészvita Zrínyiről 1868-ban627
Zeidler Miklós: Apponyi Albert és a Nemzetek Szövetsége641
Pölöskei Ferenc művei (1956-1999) - Csapó Csaba, Dobszay Tamás, Zeidler Miklós659
Tartalom673
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem