826.770

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1971/1-6.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 105. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 1.446 oldal
Sorozatcím: Századok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Képmellékletekkel. További szerzők a tartalomjegyzékben.

Tartalom

ELSŐ SZÁM
Tanulmányok
Berend T. Iván - Ránki György: Az egyetemes gazdaságtörténet módszeréhez és felfogásához3
Szántó Imre: A Temesvidék és a Maros-völgy várainak török uralom alá jutása 1552-ben16
Közlemények
Cserenkó és Budina (Közlik Ruzsás Lajos és Angyal Endre)57
Gál István: Gibbon a magyar történelemről70
Duczynska Ilona - Horváth Zoltán: Polányi Károly és a Galilei Kör89
Kárpáti Endre: Madzsar József moszkvai leveleiből105
Vita
Mályusz Elemér: Válaszul Székely György kritikai megjegyzéseire135
A történelemoktatás kérdései
Waczulik Margit: Az olaszországi történelemtanítás problémái142
Történeti irodalom
A Magyar Munkásmozgalom Történetének Válogatott Dokumentumai. Negyedik kötet. A szocialista munkásmozgalom Magyarországon az első világháborút közvetlenül megelőző években és a háború idején 1907-1918. Második rész 1914-1918 (Ism. Vadász Sándor)150
Jemnitz János: A szocialista pártok és a háború. 1914-1918 (Ism. Mucsi Ferenc)152
Molnár János: A Nagybudapesti Központi Munkástanács (Ism. Pintér István)154
Kelet-Európa 1789-1900. Új- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 4. köt. (Szerk. Niederhauser Emil), (Ism. Palotás Emil)157
N. N. Vinogradov: Frakcii kommunisztov v szovetah 1918-1920 (Ism. Iván Géza)159
Ceskoslovensko a Juhoslavia. Z dejín ceskoslovensko-juhoslovanskych vztahov (Ism. Kovács Endre)161
Andrei Otetea: Renasterea si Reforma (Ism. Makkai László)163
Witold Kula: Problemy i metody historii gospodarczej (Ism. Besnyő Miklós)164
Walter Ullmann: The Individual and Society in the Middle Ages (Ism. Hont István)168
Gabriel Kolko: Wealtjh and Power in America. An Analyis of Social Class and Income Distribution (Ism. Berend T. Iván)172
David Riesman: A magányos tömeg (Ism. Pál Lajos)175
Robert Arthur Humphreys: The Royal Historical Society 1868-1968 (Ism. Frank Tibor)179
Bónis György: Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után 1868-1968 (Ism. Kállai István)181
Fenyő István: Haza és tudomány (A hazai reformkori liberalizmus történetéhez), (Ism. Dénes Iván)184
Karsai Elek: Számjeltávirat valamennyi magyar királyi követségnek (Ism. Tilkovszky Loránt)183
Hunyady György: Tanulók történelmi alapfogalmainak vizsgálata (Ism. Benczédi László)188
Budapest történetének bibliográfiája. VI. köt. Kultura (Ism. Szilágyi János)190
Folyóiratszemle
Külföldi folyóiratok192
Figyelő
Bölönyi József: Pihent szemmel - az olvasó érdekében. V.208
Krónika
Sinkovics István: Fekete Lajos 1891-1969 219
A Magyar Történelmi Társulat hírei221
Jemnitz János: Az Engels-évforduló tudományos konferenciái a Szovjetunióban (1970. október-november)228
Jemnitz János: Tudományos ülésszak Moszkvában a Párizsi Kommün 100. évfordulóján (Jemnitz János)230
Pál Lajos: 150 éve született Engels Frigyes. Kiállítás a Szépművészeti Múzeumban232
Stier Miklós: Beszámoló Farkas Dezső kandidátusi disszertációjának vitájáról236
Képmelléklet: Friedrich Engels 1820-1895 (Összeállította: Stemler Gyuláné)232
MÁSODIK SZÁM
Berend T. Iván: Az V. Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszus és tanulságai (Leningrád 1970 augusztus)249
Tanulmányok
Andics Erzsébet: Metternich és az 1830-as évek magyar reformmozgalma272
Jemnitz János: Az I. Internacionálé és a háború (1868-1870)311
Vita
Herényi István: Bulcsu nemzetségének nyári szállása az Árpádok korában355
A Szovjetunió és a népi demokráciák történészfrontja
P. V. Volobujev - I. N. Puskarjova: A hat kötetes "Szovjetunió története" akadémiai kiadvány előkészítésének fontosabb tudományos eredményeiről387
A XIII. nemzetközi történettudományi kongresszus
A moszkvai történészkongresszus magyar felszólalásaiból
Európa problémái a XVII. században402
Pach Zsigmond Pál: Európa problémái a XVII. században402
R. Várkonyi Ágnes: Az adózás kérdése a XVII. századi Magyarországon406
Zimányi Vera: A XVII. század válságáról407
Sinkovics István: A nemesség kérdéseiről409
Földes Éva: Társadalmi, tudományos fejlődés - neveléstudomány a XVII. században412
Makkai László: Agnoszticizmus és szekularizáció416
Benda Kálmán: A közép-európai államok fejlődésének sajátosságairól a XVII. században417
Benczédi László: A lengyel nemesi demokráciáról420
Folyóiratszemle
Külföldi folyóiratokból
V. I. Rutenberg: Az olasz reneszánsz és a reneszánsz mint "világjelenség"422
A. P. Pronstejn: A történeti források értelmezése425
Nikolaj Todorov: A balkáni város a XIX. század második felében426
Francia-kelet-német történész kollokvium429
Joan Tiberian: Románia és Erdély gazdasági kapcsolatai 1876-1886 között. Az 1875-ös kereskedelmi egyezmény következményei432
Wolfgang Nahrstedt: Szabadidő és felvilágosodás433
Franco Valsecchi: Nemzet, nemzetiség, nacionalizmus az olasz gondolkodásban436
Edward R. Tannenbaum: Az olasz fasizmus céljai438
Gordon J. Schochet: Patriarkalizmus, politika és tömeggondolkodás a Stuart-kori Angliában439
John M. Roberts: A szabadkőművesség: egy elhanyagolt téma lehetőségei441
G. R. Elton: Válaszgondolatok az egyetemi történelemoktatásról443
Gilliam Sutherland: A neveléstörténeti tanulmányok helyzete444
Keith G. Robbins: Konrad Henlein, a Szudéta-kérdés és a brit külpolitika445
Roland Henri Hubscher: Adalék a falusi szegény népesség ismeretéhez a XIX. században. A Flahaut-család kiadásairól és bevételeiről vezetett számlakönyv. 1811-1877446
René Girault: Adalékok egy 1914 körül élő francia üzletember új arcképéhez449
J. Martin Ryle: A Nemzetközi Vörös Segély és a Komintern stratégiája450
Jolyon Howorth: Edouard Vaillant szocialista propagandatevékenysége 1880-1884 között450
G. Are: Az iparosítás filozófiájának kutatása az olasz kultúrában és politikai programokban (1861-1915)451
Történeti irodalom
Uray Géza: Tanulmányok a királykori és a kései tibeti történetírás kapcsolatáról (Ism. Székely György)456
Wellmann Imre: A parasztnép sorsa Pest megyében kétszáz évvel ezelőtt tulajdon vallomásainak tükrében (Ism. Szabad György)459
"Mindennapi." Horvát István pest-budai naplója 1805-1809 (Ism. Vörös Károly)463
Tílkovszky Loránt: Teleki Pál. Legenda és valóság (Ism. L. Nagy Zsuzsa)467
A Nagy Honvédő Háború története 1941-1945. V. köt. (Ism. Borus József)470
Georges Castellan: L'Allemagne de Weimar 1918-1933 (Ism. Ormos Mária)475
The New History. Trends in Historical Research and Writing since World War II (Ism. Jeszenszky Géza)479
Fritz Posch: Flammende Grenze. Die Steiermark in den Kurutzzenstürmen (Ism. Bánkuti Imre)481
Zsámboky János levelei (Ism. Benda Kálmán)483
Ila Bálint: Gömör megye. IV. A települések története 1773-ig. S-Zs. (Ism. Maksay Ferenc)484
Válogatott dokumentumok a baranyai-pécsi munkásmozgalom történetéhez. I. (Ism. Szekeres József)485
Botka Ferenc: Kassai Munkás. 1907-1937 (Ism. Szilágyi János)487
Szekér Nándor: Föld alatt és föld felett (Ism. Vida István)489
Krónika
A Magyar Történelmi társulat hírei493
A Történelmi Társulat sárvári tudományos ülése495
Jemnitz János: A munkásmozgalom kutatóinak nemzetközi konferenciája500
Pritz Pál: Tudományos ülésszak Engels születése 150. évfordulója alkalmából511
Pál Lajos: Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban a Párizsi Kommün 100. évfordulója alkalmából517
Sárdi Anna - Vida István: Beszámolók Fehér András és Szabó Ágnes kandidátusi disszertációinak vitáiról520
Képmelléklet: A Párizsi Kommun 100. évfordulóján (Összeállította: Stemler Gyuláné)508
HARMADIK-NEGYEDIK SZÁM
Tanulmányok
Kosáry Domokos: Napóleon és Magyarország545
Jeszenszky Géza: A párizsi békekonferencia gyarmati vitája 1919 januárjában630
Szabad György: Eötvös József a politika útjain658
Közlemények
Pál Lajos: Rónay Jácint670
Stier Miklós: A kormánypárt fasiszta jellegű átszervezésének csődjéhez (1935-1936)696
Sipos Péter: Milotay István pályaképéhez709
Vigh Károly: Adalékok Bajcsy Zsilinszky Endre francia orientációs külpolitikai koncepciójához736
A XIII. nemzetközi történettudományi kongresszus
A moszkvai történészkongresszus magyar felszólalásaiból
A történettudomány módszertani kérdései753
Hanák Péter: A társadalomtudományok új módszereinek alkalmazása a történettudományban753
Mérei Gyula: Hozzászólás Th. Papadopoullos: "A társadalomtudományok módszere a történeti kutatásban" c. referátumához757
Zimányi Vera: Hozzászólás "A számok mint a történész informálásának elemei" c. témakörhöz760
A világ a két világháború között761
Ránki György: Hozzászólás "A kollektív biztonság problémája a két világháború között" c. referátumhoz761
Ádám Magda: Hozzászólás I. Opera és E. Campus referátumához763
H. Haraszti Éva: A harmincas évek és az 1935 júniusi angol-német flottaegyezmény766
A történelemoktatás kérdései
Tadeusz Slowikowski: Tankönyvek, kézikönyvek a történelem tanításához Lengyelországban a XIX. század első felében770
Történeti irodalom
Heckenast-Nováki-Vastagh-Zoltai: A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban (Ism. Bartha Antal)785
Endrei Walter: Magyarországi textilmanufaktúrák a XVIII. században (Ism. Heckenast Gusztáv)787
Lukács Lajos: Garibaldival a szabadságért. Dunyov István élete és működése, 1816-1899 (Ism. Urbán Aladár)790
Evropa v novoje i novejseje vremja (Ism. Jemnitz János)792
D. F. Markov: Genezisz szocialiszticseszkogo realizma (Ism. Niederhauser Emil)799
Dejiny Slovenska. I. Od najstarsich cias do roku 1848. Red. Ludovít Holotík, Ján Tibensky. II. Od roku 1848 do roku 1900. Red. L'udovít Holotík, Julius Mésáros (Ism. Niederhauser Emil)801
Miroslav Hroch: Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas (Ism. Kovács Győző)804
Bisztra Cvetkova: Pametna bitka na narodite (Ism. Niederhauser Emil)805
Sigrid Kumpf-Korfes: Bismarcks "Draht nach Russland". Zum Problem der soczial -ökonomischen Hintergründe der russisch-deutschen Entfremdung im Zeitraum 1878-1891 (Ism. Diószegi István)807
Harold Perkin: The Origins of Modern English Society 1780-1891 (Ism. Frank Tibor)809
Philippe Erlanger: Clemenceau (Ism. L. Nagy Zsuzsa)812
Veres Miklós: A tárnoki hatóság és tárnoki szék 1526-1849 (Ism. Kállay István)815
Szakály Ferenc: Parasztvármegyék a XVII. és XVIII. században (Ism. Maksay Ferenc)817
Dr. Csizmadia Andor: A nemzeti bizottságok állami tevékenysége 1944-1949 (Ism. Izsák Lajos)819
Kubinyi Ferenc: Siratni csak hazát lehet (Ism. Kávássy Sándor)821
Vas Károly: A történelemtanítás módszertana (Ism. Szabolcs Ottó)823
Folyóiratszemle
Külföldi folyóiratokból
A. L. Sapiro: A feudális földtulajdon természetéről826
L. V. Milov: Az oroszországi eredeti felhalmozás és kapitalizmus kialakulásának néhány kérdéséről828
Otto Urban: A cseh kérdés Masaryk értelmezésében830
St. Olteanu: A X-XV. századi kereskedelem Moldva és Havasalföld területén834
Dimitár Angelov: A bolgár nemzetiség (etnikum) kialakulása835
Em. Georgiev: Cirill és Methód műve - a bolgár nép hozzájárulása az össz-szláv és össz-európai történeti fejlődéshez837
Atanosz Leonidov: Külföldi hitelezők és Bulgária az első világháború után839
R. Paris: Gramsci és az 1923-as elméleti válság840
Lawrence Kaplan: A presbiteriánusok és az independensek 1643-ban842
Susan Fairlie: A gabonatörvények és a brit búzatermelés 1829-75843
J. D. Gould: Hipotetikus történelem844
G. R. Hawke - H. C. Read: A vasúti tőke az Egyesült Királyságban a XIX. században846
William A. Hoisington: Osztály osztály ellen847
Ferenc Tibor Zsuppán: A Magyar Tanácsköztársaság és a brit katonai képviselők, 1919 április-június848
Gerd Voigt: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom meghamisítása az újabb nyugat-német történeti irodalomban850
Konrád Kwiet: A Mussert-mozgalom történetéhez851
André Banuls: A Der Scherer c. népi lap. Adalék Hitler diákéveihez853
Krónika
A Magyar Történelmi Társulat hírei855
Pritz Pál: Tudományos ülés Eötvös József halála 100. évfordulója alkalmából856
A Történelmi Társulat V. Várostörténeti Konferenciája859
Székely György: Nemzetközi konferencia Tábor keletkezése 550. évfordulóján867
Barta Gábor - Vida István: Beszámolók Rácz István és Molnár Lászlóné kandidátusi disszertációinak vitáiról886
Képmelléklet: Eötvös József (Összeállította Stemler Gyuláné)660
ÖTÖDIK SZÁM
Tanulmányok
Hanák Péter: Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchiában. Túlsúly vagy függőség?903
Vida István: A Független Kisgazda Párt helyzete 1945 nyarán és az augusztusi nagyválasztmány932
Közlemények
Moór Elemér: A Kaukázuson túli állítólagos "szavard-magyarok" kérdéséhez, fő tekintettel annak a chazar-problémával való kapcsolatára961
Tilkovszky Loránt: Bajcsy-Zsilinszky önéletrajzi vallomása politikai nézetei fejlődéséről és a szellemtörténethez való viszonyáról966
A XIII. nemzetközi történettudományi kongresszus
A moszkvai történészkongresszus magyar felszólalásaiból
A középkori szekció feudalizmus-vitája1002
Bartha Antal: A feudalizmus geneziséhez1002
Heckenast Gusztáv: A feudális függési viszonyok kezdeteiről Magyarországon1004
Délkelet-európai ideológiai mozgalmak a XIX-XX. században1005
Kovács Endre: Nemzeti függetlenség és társadalmi haladás kérdései a délkelet-európai népek mozgalmaiban1005
Erényi Tibor: A balkáni szociáldemokrata mozgalom problematikájához1007
A világ mérlege 1917-18-ban1008
Hajdú Tibor: A szocialista forradalom és a nacionalista mozgalmak1008
Siklós András: Az oroszországi forradalmak magyarországi hatása 1010
Történeti irodalom
Bartha Antal: A IX-X. századi magyar társadalom (Ism. Heckenast Gusztáv)1013
Vörös Antal: Óvár, Óvár... A Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola 150 éve (Ism. Gunst Péter)1015
Pölöskei Ferenc: Kormányzati politika és parlamenti ellenzék 1910-1914 (Ism. Erényi Tibor)1017
Mucsi Ferenc: A kristóffy-Garami-paktum (Ism. Pritz Pál)1020
Kirschner Béla: A szakszervezeti kormány hat napja (1919) (Ism. Serfőző Lajos)1026
Láng Imre: Nemzetközi gazdasági és pénzügyi szervezetek kialakulása és tevékenysége a II. világháborút követő években (Ism. Incze Miklós)1029
Gustáv Husák: Tanúságtétel a Szlovák Nemzeti Felkelésről (Ism. Tilkovszky Lóránt)1031
V. T. Pasuto: Vnesnjaja politika Drevnej Ruszi (Ism. Bertényi Iván)1036
Waclaw Felczak: Ugoda wegiersko - chorwacka 1868 roku (Ism. Petneki Áron)1039
Historyka. Studia metodologiczne. Tom. II (Ism. Niederhauser Emil)1041
Josef Macurek: Ceské zemé a Slovensko (1620-1750) (Ism. Niederhauser Emil)1046
Szymon Datner: 55 dni Wehrmachtu w Polsce. (Ism. Szokolay Katalin)1047
Fritz Fischer: Krieg der Illusionen. Die deutsche Politik von 1911 bis 1914 (Ism. Galántai József)1048
A kathar eretnekség újabb francia irodalmáról (Bozóky Edina)1050
H. A. Clegg - Alan Fox - A. F. Thompson: A History of British Trade Unions since 1889. Vol. 1 (Ism. Jemnitz János)1058
Bereznay András: A Képes történelmi atlaszról1061
A Kartográfiai intézet észrevétele Bereznay András ismertetésére1067
Schreiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban (Ism. Házi Jenő)1067
Folyóiratszemle
Külföldi folyóiratokból
P. F. Laptyin: A hipotézis szerepe a történetkutatásban 1069
I. A. Fedoszov: A felvilágosult abszolutizmus Oroszországban1070
Je. P. Naumov: A szerb falu társadalmi struktúrájának kérdéséhez az 1830-50-es években1072
A. Kuzmanova: Románia és a Balkáni paktum diplomáciai előkészítése1073
Kancso Georgiev: Az archeográfia és a bolgár történelem forrásállományának problémái1075
Ilie Corfus: A jobbágyok birtokjoga az irtványföld felett a Havasalföldön a feudalizmus bomlása idején1077
Leonid Zytkowicz: A XVI. és XVII. századi parasztgazdaságok magyarországi kutatásaiból1079
Klaus Drobisch - Dietrich Eichholtz: Külföldi munkaerők kényszermunkája Németországban a második világháború alatt1083
Az ázsiai, afrikai és latin-amerikai államképződés útjai és formái1084
Thomas C. Cochran: Régi és új gazdaságtörténet1085
Peter Pastor: A Vix-misszió Magyarországon. Felülvizsgálat1086
Yvon Bourdet: Otto Bauer és Szovjetoroszország1088
Az angol kommunista párt megalakulásának 50. évfordulójára1089
Michael D. Biddis: Prófécia és pragmatizmus: Gobineau és Tocqueville1091
Harvey Goldberg: Jaurés és Rappoport1092
Romeo De Maio: Savonarola, VI. Sándor és az Antikrisztus mítosza1094
Pierre Renouvin: A francia közvélemény az 1914-1918-as háború alatt1096
Inger Ström-Billing: Német érdekeltségek a svéd hadiiparban 1934-19351098
Figyelő
Glatz Ferenc: Helytörténeti forráskiadásunk módszertani kérdéseiről (Forráskiadványok 1918-1919 történetéről)1100
Krónika
Pál Lajos: Beszámoló Trócsányi Zsolt doktori disszertációjának vitájáról 1110
HATODIK SZÁM
A moszkvai történészkongresszusról1129
Tanulmányok
Huszár Lajos: Pénzforgalom és pénzértékviszonyok Sopronban1150
Zsigmond László: A Párizsi Kommün helye a francia politikai gondolkodás történetében1185
Közlemények
H. Boros Vilma: Ki az Offenes Promemoria szerzője?1205
Vuk Vinaver: Jugoszlávia és Magyarország a Tanácsköztársaság idején1217
A XIII. nemzetközi történettudományi kongresszus
A moszkvai történészkongresszus magyar felszólalásaiból
Az orosz konzervativizmus a XIX. század második felében
Andics Erzsébet: A kelet-európai konzervativizmusról1247
1870-71: az egyetemes történet két korszakának határán
Mérei Gyula: 1870-71 hatása a nemzetközi erőviszonyokra1249
Az életrajz helye és szerepe a történetírásban
Pamlényi Ervin: A történeti életrajz lehetőségei1254
Latin-Amerika XIX-XX. századi történetének vitája
Wittman Tibor: A bolíviai függetlenségi háború néhány vonásáról1256
Történeti irodalom
Varga János: Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban (Ism. Varga Endre)1258
Rácz István: A hajdúk a XVII. században (Ism. Szántó Imre)1260
Süle Sándor: A keszthelyi Georgikon 1797-1848 (Ism. Gunst Péter)1264
Mérei Gyula: A magyar októberi forradalom és a polgári pártok (Ism. L. Nagy Zsuzsa)1268
A Tanácsköztársaság története Borsodban és Miskolcon. A Tanácsköztársaság Somogyban. (Ism. Szabó Ferenc)1269
Rév Erika: A népbiztosok pere (Ism. Sarlós Béla)1274
Markovits Györgyi: "Terjesztését megtiltom." (Ism. Szilágyi János)1278
Intyernacionaliszti. Trudjacsieszja zarubezsnih sztran - ucsasztnyiki borbi za vlaszty szovjetov (Ism. Józsa Antal)1280
Dimitár Angelov: Bogomilsztvoto v Balgarija (Ism. Niederhauser Emil)1284
Essays in Medieval History presented to Bertie Wilkinson (Ism. Bónis György)1285
Új könyvek az angol reneszánszról és polgári forradalomról. Hankiss Elemér - Makkai László: Anglia az újkor küszöbén (Európa nagy korszakai); Felfedezők, kalózok, gyarmatosítók (Európai antológia); Utazás a régi Angliában (Európai antológia); A régi Anglia hétköznapjai (Ism. Frank Tibor)1288
La deuxiéme Internationale et l'Orient (Ism. Jemnitz János)1294
Jörg K. Hoensch: Die Slowakei und Hitlers Ostpolitik (Ism. Tilkovszky Loránt)1297
Folyóiratszemle
Külföldi folyóiratokból
Sz. A. Borovoj: A nagyburzsoázia és a cárizmus gazdasági kapcsolatai az imperializmus korszakában1303
M. N. Gobuglo: A nyelvek kölcsönhatása és a nemzetiségi viszonyok a szovjet társadalomban1304
Nikifor Gornenszkij: A balkáni népek akcióegységének feltételei a második világháború akcióegységének feltételei a második világháború előestéjén és kezdeti szakaszában1306
I. Dimitrov: A "Zveno" Népi Szövetség1308
Mircea Grosu: A kolostori számadáskönyvek forrásértéke1309
Gerhard Lozek: A polgári történetírással való vita hatékonyságának módszertanához1311
Y. Lacaze: Jó Fülöp és a huszita kérdés: burgundi kereszteshadjárat-terv 1428-29-ben1314
Hans-Günter Naumann: A versaillesi szerződés gazdasági következményeiről1316
John Smethurst - Edmund és Ruth Frow: Engels és az angol munkásmozgalom Manchesterben 1842-44-ben1317
Eric Hobsbawm: Lenin és a "munkásarisztokrácia"1318
Mick Costello:Az anarchista filozófia néhány összefüggése1319
H.R. Trevor-Roper: A Múlt és a Jelen. Történelem és Szociológia1320
Alberto Aquarone: Az Egyesült Államok az imperializmus hajnalán: politikai, gazdasági, kulturális előfeltételek1321
Sterling Kernek: A brit kormány reakciói Wilson elnök 1916 decemberi "béke'-jegyzékére1324
Urbanizmus: A város a történelemben1325
Helyesbítés1329
Krónika
A Magyar Történelmi Társulat hírei1330
Szokolay Katalin: Az 1945 utáni társadalmi fejlődés Lengyel- és Magyarországon1337
V. K. - M. M.: Beszámoló a mogersdorfi szimpozionról1341
D. Szabó Mária: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelemből elfogadott doktori disszertációk az 1970. évben1346
Stier Miklós: Beszámoló Sipos Péter kandidátusi disszertációjának vitájáról1351
Bibliográfia
A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló kötetek, tanulmányok, cikkek) jegyzéke. 1970. január 1. -december 31. Összeállította V. Windisch Éva1357
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem