754.539

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Tudományos Akadémia 1954. évi nagygyűlése

Az előadások összefoglalása

Tartalom

A Magyar Tudományos Akadémia 1954. évi Nagygyűlése együttes üléseinek programja
Sedlymar Kurt akadémikus: A nagy termések elérésének tudományos alapjai10
Donhoffer Szilárd, az orvostudományok doktora: Az emberi táplálkozás néhány elméleti és gyakorlati kérdése12
Rázsó Imre lev. tag: A mezőgazdasági gépesítés időszerű kérdései14
Fogarasi Béla akadémikus: A tudományok osztályozásának elméleti és gyakorlati kéerdései17
A nyelv- és irodalomtudományok osztályának előadásai
Bárczi Géza akadémikus:A nyelvjáráskutatás időszerű feladatai19
Országh László: A magyar szókészlet szótári feldolgozásának kérdései22
Sőtér István, az irodalomtudományok doktora:A magyar romantika25
A társadalom- és töréneti tudományok osztályának előadásai
Léderer Emma, a történelemtudományok doktora: A középkorra vonatkozó polgári töréneti irodalom bírálata27
Vayer Lajos, a művészettörténeti tudomány kandidátusa: A Masolino-Masaccio-probléma és a reneszánsz kezdetei29
Bulla Béla, a földrajztudományok doktora: A klimatikus morfológia területi rendszere30
Markos György:A földrajzi munkamegosztás, a természetátalakítás elméleti kérdései és magyarországi megoldási kísérletei32
Világhy Miklós, a jogtudományok kandidátusa: Az új szakasz és a törvényalkotás elvi kérdései35
Székely György, a törénelemtudományok kandidátusa: A huszitizmus magyarországi visszhangja38
Incze Miklós: Az 1929/33-as világgazdasági válság magyarországi hatása40
Gunda Béla, a törénelemtudományok kandidátusa: A magyar népi építkezés kutatása a két világháború között és annak kritikája41
Radnóti Aladár, a történelemtudományok kandidátusa: A pannoniai városok élete a korai feudalizmusban43
László Gyula: A magyar őstörénet régészete45
Mendöl Tibor, a földrajztudományok kandidátusa: A szocialista településföldrajz problémái46
Kardos László: A magyar falu szocialista fejlődésének néprajzi kérdései48
Mátrai László lev. tag: A magyar filozófia haladó hagyományainak kérdései a felvilágosodás korában50
Pataki Ferenc: Makarenko tanításainak alkotó felhasználása a magyar iskolák nevelő gyakorlatában és a pedagógiai tudományban52
A matematikai és fizikai tudományok osztályának előadásai
Gombás Pál akadémikus: A statisztikus atommodell és a hullámmmechanika közötti kapcsolat55
Szalay Sándor lev. tag: Vizsgálatok nagy atomsúlyú és több vegyértékű kationok adszorpciójára humusz-kolloidokon57
Láng László: Az infravörös spektroszkópia problémái hazánkban58
Rényi Alfréd lev. tag: A valószínűségszámítás új axiomatikus felépítése59
Vincze István, a matematikai tudományok kandidátusa: A tömeggyártás minőségellenőrzésének matematikai statisztikai módszereiről64
Az agrártudományok osztályának előadásai
Schandl József lev. tag: Állattenyésztésünk fejlesztésének főbb kérdései66
Kreybig Lajos lev. tag: A talajtermőképesség kialakításának és fokozásának tényezői69
Kemenesy Ernő, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa: A talaj termőerejének egyes kérdései és üzemszervezési vonatkozásai71
Máthé Imre, a biológiai tudományok doktora: A rétek és legelők, valamint a gyepszakaszok botanikai problémái73
A biológiai és orvosi tudományok osztályának előadásai
Petényi Géza lev. tag: A tuberculosis therapiájának fejlődése76
Jancsó Miklós akadémikus: Fehérjék és vinylpolymerek tárolása a histiocytákban és a vesehámsejtekben80
Entz Béla, a biológiai tudományok kandidátusa: A Balaton termésbiológiájának kérdései83
A műszaki tudományok osztályának előadásai
Verő József akadémikus: Az új kormányprogram és a műszaki tudományok feladatai. Osztályelnöki megnyitó85
Csűrös Zoltán akadémikus: A könnyűipar tudományos eredményei és feladatai88
Szádeczky-Kardoss Elemér akadémikus: A vegyületpotenciál és geikémiai alkalmazása91
Vendel MIklós akadémikus: Ionok és atomok helyettesíthetősége geokémiai szempontból94
Vadász Elemér akadémikus: Magyarország földtani nagyszerkezete96
Mosonyi Emil lev. tag:Országos vízgazdálkodási keretterv99
Geleji Sándor lev. tag: Kutatások a képlékeny alakítás mechanikája és annak alkalmazása terén 1953-ban101
Gillemot László lev. tag: Fémtitán előállítása bauxitból102
Tárczy-Hornoch Antal akadémikus: Az 1953. évi geodéziai és geofizikai vizsgálatok eredményeiről103
Tarján Gusztáv lev. tag: Bezsámoló sz Érc- és Szénelőkészítéstani tanszéken 1953-ban végzett főbb kutatásokról105
A kémiai tudományok osztályának előadásai
Csűrös Zoltán akadémikus: Az Akadémia szerepe a mezőgazdasági élelmiszeripari kémiai tudományok korszerűsítésében107
Bognár Rezső akadémikus: Mák-alkaloidok alőállítása és kémiai átalakítása110
Tuzson Pál, a kémiai tudományok kandidátusa: Solanum-alkaloidok112
Telegdy-Kováts László, a kémiai tudományok doktora: Az élelmiszerkémiai kutatás néhány újabb tudományos eredménye114
Polinszky Károly, a kémiai tudományok kandidátusa: Műtrágyaiparunk fejlesztésének kérdései117
Honti György: A műtrágyagyár tervezésének tudományos problémái120
Varga József akadémikus: Aszfaltos kőolajok és párlási maradékaik hasznosításának újabb lehetősége122
Freund Mihály lev. tag: A nagylengyeli nyersolaj feldolgozása125
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem