926.663

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgyűlési előadások 2000 május I-IV.

Millennium az Akadémián

Szerző

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.745 oldal
Sorozatcím: Akadémiai műhely - Közgyűlési előadások
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákat tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

I. kötet
Az ezredforduló kihívásai és az új szintézis (Glatz Ferenc) 7
MILLENNIUM AZ AKADÉMIÁN
KÖSZÖNTŐK
Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke 13
Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke 14
Paskai László bíboros, esztergomi érsek 16
GLATZ FERENC: Az ezeréves magyar állam
(Történelmi megfontolások) 19
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
A magyar művelődés 1000 évének fordulópontjai
SZOVÁK KORNÉL: Pogány múlt és keresztény öntudat 43
KÓSA LÁSZLÓ: Protestantizmus és magyar kultúra 55
BARTHA ELEK: A magyar vallásos műveltség bizánci rétegei 71
SZABOLCSI MIKLÓS: Dávid királytól a számítógépig 83
KÖPECZI BÉLA: A magyar felvilágosodás 93
DÁVIDHÁZI PÉTER: Ezredév, szabadságharc, gondviselés 99
POSZLER GYÖRGY: Az önértékelés válaszútjai. (Trianon
és az irodalomtörténet-írás) H5
PUSZTAI FERENC: A 20. század műveltségváltásai
és nyelvi változásai -5
FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
A történeti helyzettudat alakváltozásai:
kényszerpályák és alternatívák a magyar történelemben
PATAKI FERENC: Kényszerpályák és alternatívák 137
BENKÖ SAMU: Helyzettudat és történelmi cselekvés 141
GYÖRFFY GYÖRGY: Idegenek és magyarok 149
PLÉH CSABA: Az elbeszélt történelem a pszichológiában 153
KRISTÓ GYULA: Leveditől Leventéig 169
BÁLINT CSANÁD: Zsákutcák és csapdák, adottságok és választások
a honfoglalás korában 183
MAKK FERENC: A magyarság és Európa 193
FONT MÁRTA: Pogányság és kereszténység 201
KUBINYI ANDRÁS: Városi és kereskedelmi felzárkózás 209
SZEKELY GYÖRGY: Udvari és „nemzeti" pártok a dinasztikus
küzdelmekben 219
MAROSI ERNŐ: Stíluskényszer és stílusváltozások a középkori
magyar művészetben 227
R. VARKONYI ÁGNES: A megosztottság és egység alternatívái
a 16-18. századi Magyarországon 235
JAKÓ ZSIGMOND: A török kor településtörténeti változásai
és következményeik 253
MÉSZÁROS ISTVÁN: Tradíció és modernizáció a 17. századi
magyar iskolaügyben 261
SZEBENYI PÉTER: Új korszak kezdete az európai pedagógiában:
az iskolai népoktatás követelménye 271
NIEDERHAUSER EMIL: Habsburg-monarchia vagy önállóság 293
GÁNGÓ GÁBOR: Eötvös József államelmélete 309
SINKÓ KATALIN: Kontinuitás vagy a hagyomány újrateremtése? 317
PÖLÖSKEI FERENC: A századforduló Magyarországának dilemmái 331
ORMOS MÁRIA: Magyar sors - magyar szemmel 341
ROMSICS IGNÁC: Diktatúra és demokrácia 361
GERGELY JENŐ: Az egyházak próbatételei (1918-1989) 375
HUNYADY GYÖRGY: A 20. század a közgondolkodásban 381
NYÍRI J. KRISTÓF: Globalizáció és lokalizáció 391

II. kötet
MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Függvényegyenletek és egy téma a számelmélet köréből
PÁLES ZSOLT: Új módszerek a függvényegyenletek
regularitáselméletében 415
MAKSA GYULA: Biszimmetria-egyenletek 433
SZÉKELYHIDI LÁSZLÓ: Konvolúció típusú függvényegyenletek 451
MOLNÁR LAJOS: Néhány függvényegyenletről operátoralgebrákon 457
JÁRAI ANTAL: Új eredmények a többváltozós függvényegyenletek
regularitáselméletében 465
Operációkutatás
PRÉKOPA ANDRÁS, SZÁNTAI TAMÁS, BUKSZÁR JÓZSEF:
Az amerikai opció értekének közelítő meghatározásáról 477
HARNOS ZSOLT: Kockázati tényezők elemzése
a növénytermesztésben 495
BOD PÉTER: A rokkantsági biztosítás lehetőségeiről
a magánpénztárakban 511
RAPCSÁK TAMÁS: Minimalizálás Stiefel-sokaságokon 525
KOMLÓSI SÁNDOR: Pozitív szubdefmit mátrixokról
és általánosításaikról 539
FORCÍÓ FERENC, SZIDAROVSZKY FERENC: A Nash-féle
alkumegoldás "nagy" fenyegetések esetén 557
PÁLES ZSOLT: Az optimum első- és magasabb rendű szükséges
feltételei 565
SZÁNTAI TAMÁS, BAKÓ ANDRÁS: Lineáris programozási
modellek az útburkolat-gazdálkodási feladat megoldására 575
VÍZVÁRI BÉLA, BÁCSI ZSUZSANNA, KOVÁCS ERNŐ, KOVÁCS
GERGELY, LAKNER ZOLTÁN, LŐRINC SÁNDOR, MAJLENDER
PÉTER, MARIAN MURESAN: A magyar agrár- és élelmiszerpiacok
matematikai vizsgálatának néhány problémája 591
SZÁNTAI TAMÁS: Valószínűségi korlátokon alapuló szimulációs
módszerek 629
MOLNÁR SÁNDOR: Időtől függő vertikum-típusú lineáris
rendszerekről 645
AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Korszakváltások és kihívások a magyar agrártudományokban
STEFANOVITS PÁL, VÁRALLYAY GYÖRGY, NÉMETH TAMÁS:
Talajtan és agrokémia 657
GYŐRFFY BÉLA: javaslat a precíziós agrárgazdaság kutatási
programjának indítására 665
DUDITS DÉNES: A növénynemesítés sikerességének alapjai
és a géntechnológiával nemesített (GN) fajták növekvő jelentősége 673
KIRÁLY ZOLTÁN: Korszakváltások és kihívások a növényvédelemben 687
BALÁZS SÁNDOR, KOZMA PÁL, NYÉKI JÓZSEF, PAPP JÁNOS:
A kertészeti termelés korszakváltása az ezredforduló után 691
SOLYMOS REZSŐ, KŐHALMY TAMÁS, MÁTYÁS CSABA,
WINKLER ANDRÁS: Korszakváltás - szemléletfejlesztés
az erdő-, vad- és fagazdaságban 699
CSELŐTEI LÁSZLÓ: A vízgazdálkodás jövőképe a mezőgazdaságban 709
DOHY JÁNOS, HORN PÉTER, WITTMANN MIHÁLY:
Korszakváltások és kihívások a magyar állattenyésztés-tudományban 715
SCHMIDT JÁNOS, CSERMELY JENŐ, FENYVESI LÁSZLÓ,
GUNDEL JÁNOS, MÉZES MIKLÓS, TÓTH LÁSZLÓ:
Korszakváltások és kihívások a gazdasági állatok takarmányozásában
és a tartástechnológiában 727
VARGA JÁNOS, KOVÁCS FERENC, MÉSZÁROS JÁNOS,
NAGY BÉLA: Korszakváltások az állategészségügyben,
a jelenlegi helyzet és a közeljövő feladatai 741
SZŰCS ISTVÁN, DIMÉNY IMRE, SZÉLES GYULA:
Korszakváltások és kihívások az agrár-közgazdasági tudományokban 749
TOMCSÁNYI PÁL, LEHOTA JÓZSEF, SASS PÁL: Múlt és jövő
az agrármarketingben 761
ROMÁNY PÁL, HOFFMANN TAMÁS, KOVÁCH IMRE:
Az agrártörténet és az agrárszociológia tudományos művelésének
korszakváltásai és új kihívásai Magyarországon 767
HARNOS ZSOLT: Informatika az agrártudományokban 785
AZ ORVOSI TUDOMÁNYOK ES A BIOLÓGIAI
TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK EGYÜTTES ÜLÉSE
Az immunológia jelentősége és hatása a társadalom fejlődésére
KARASSZON DÉNES: Korszakok és irányzatok az immunológia
fejlődéstörténetében 793
ERDEI ANNA: Oldás és kötés a komplementrendszer által 801
NÉKÁM KRISTÓF: Az univerzális allergológus a hatékony
allergológus 811
RAJNAVÖLGYI ÉVA: Dendritikus sejtek, az immunrendszer
természetes adjuvánsai 817
A fájdalom érzékelése és az agy saját „kábítószerei"
PALKOVITS MIKLÓS: Az agy és a fájdalom 829
ANTAL MIKLÓS: A központi idegrendszer belső fájdalomcsillapító
rendszerei 851
KÚNOS GYÖRGY, JÁRAI ZOLTÁN, JENS A. WAGNER,
VARGA KÁROLY, BÁTKAI SÁNDOR, SRAVAN K. GOPARAJU:
Az endogén kannabinoidok szerepe az értónus perifériás
szabályozásában 861
HÁJOS NORBERT, KATONA ISTVÁN, FREUND TAMÁS:
A CB1 kannabinoid receptorok lokalizációja és hatása agykérgi
neuronhálózatokban 873
VECSEI LÁSZLÓ: Neuropeptidek és monoaminok a fejfájásban 889

III. kötet
MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Műszaki tudományok a 21. század elején
GYULAI JÓZSEF: Miben más a 21. század indulása, mint volt
a 20. századé? 911
FINTA JÓZSEF: A 21. század építészeti jövőképe 917
VAJDA GYÖRGY: Az energetika új kihívásai 925
MICHELBERGER PÁL: Közlekedési stratégia a 21. század elején 937
ISTVÁNOVICS VERA, HAHN ISTVÁN, SOMLYÓDY LÁSZLÓ:
A jövő vízgazdálkodása: kihívás a mérnök és az ökológus számára 947
ROÓSZ ANDRÁS: A szerkezeti anyagok jövője - szimulációs módszerek 961
BÁRSONY ISTVÁN: Az érzékelők és beavatkozók forradalma 971
ROSKA TAMÁS: Érzékelő számítógépek, távjelenlét - az információs technológiák új perspektívái, Magyarországon is 983
RICHTER PÉTER: Milyen eszközöket adnak a mérnök kezébe
a természettudományok? 991
DAMJANOVICH SÁNDOR: Milyen új eszközöket adnak a mérnök
kezébe az élettudományok? 995
KOLLÁR LAJOS: A mérnöki szakma jövője - jóslás és realitás 1003
KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
A magyarországi kémia
SZABADVÁRY FERENC: A kémia kezdeti magyarországi
megalapozása 1013
MÓRA LÁSZLÓ: A magyar kémia alakulása a 20. század első felében
PALLÓ GÁBOR: A kémia szerepe a magyar jelenségben 1033
NÁRAY-SZABÓ GÁBOR: A magyar kémia jelene és jövője 1043
ANYAGTUDOMANYI ES TECHNOLÓGIAI KOMPLEX
BIZOTTSÁG
Szerkezet - tulajdonság - technológia
Eredmények a korszerű anyagtudományban
GYULAI JÓZSEF: Az anyagtudomány jelene és jövője 1061
FILIPCSEI GENOVÉVA, FEHÉR JÓZSEF, SZILÁGYI ANDRÁS,
GYENES TAMÁS, ZRÍNYI MIKLÓS: Intelligens lágy anyagok 1065
LENDVAI JÁNOS: Metastabil ötvözetek 1079
TÓTH ANDRÁS: Polimerek ionsugaras felületmódosítása: kémiai
és anyagtudományi vonatkozások 1089
ROSTA LÁSZLÓ: Neutronok az anyagtudományban 1103
IVÁN BÉLA, ERDŐDI GÁBOR, JANECSKA AKOS: Új intelligens
amfifil polimer kotérhálók 1119
GINSZTLER JÁNOS, DÉVÉNYI LÁSZLÓ, SZABÓ PÉTER JÁNOS:
Válaszok a szerkezeti anyagokkal szembeni új kihívásokra 1135
DÉKÁNY IMRE, SZŰCS ANNA, NÉMETH JÓZSEF,
PAPP SZILVIA: Nanoszerkezetű anyagok: rétegszilikátokkal
és polimerekkel stabilizált nanorészecskék előállítása 1141
SZÉPVÖLGYI JÁNOS: Korszerű műszaki kerámiák 1159
A BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK, AZ AGRÁRTUDOMÁNYOK
ÉS AZ ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK
EGYÜTTES ÜLÉSE
Környezet és egészség kihívása az ezredfordulón
PINTÉR ISTVÁN: Múlt és jövő a demográfia tükrében 1171
SZABÓ GYÖRGY: A szájüregi rosszindulatú daganatok
magyarországi epidemiológiája, prevenciós és terápiás lehetőségei 1183
RODLER IMRE: A népélelmezés jövője 1191
BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Biológia az elmúlt évszázadokban
SZABÓ T. ATTILA: Magyar botanika a 16. és 17. században 1205
BORHIDI ATTILA, ZOMBORI LAJOS: A terepbiológiai kutatások
története napjainkig 1227
SÍK TIBOR: Genetika és molekuláris genetika Magyarországon 1235
VENETIANER PÁL: A biokémiától a molekuláris biológiáig 1245

IV. kötet
GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
ezredforduló kihívásai: felzárkózás, biztonság és globalizáció
SIMÁI MIHÁLY: Főbb kritikus trendek, új kihívások
és a társadalomtudományok a 21. század elején 1267
TÖRÖK ÁDÁM: A magyar tudomány és a nemzetközi
versenyképesség - összehasonlítási kísérlet 1293
ERDŐS TIBOR: A fenntartható gazdasági növekedés néhány
elméleti és gyakorlati problémája 1323
NÉMEDI DÉNES: A szociológia egy sikeres évszázad után 1339
SZABÓ KATALIN: A manufaktúráktól a mentofaktúrákig 1357
SZABÓ MIKLÓS: Az ezredforduló biztonság- és védelempolitikai
kihívásai 1379
BALOGH ANDRÁS: A nemzetközi politikai viszonyok várható
alakulásáról 1389
TÓTH PÁL PÉTER: A nemzetközi vándorlás és hazánk 1409
MELLÁR TAMÁS: Az ezredforduló statisztikai kihívásai 1423
CSABA LASZLÓ: A rendszerváltozás gazdaságtana
- új lehetetlenségi tétel felé? 1435
SÍPOS ALADÁR: Az agrárátalakulás mérlege 1455
SZENTES TAMÁS: A világgazdasági alkalmazkodás és felzárkózás
feltételei az ezredfordulón 1479
FERGE ZSUZSA: Az európai integráció társadalmi problémái 1501
ZALAI ERNŐ: Az EU-csatlakozás és új követelmények
a (kvantitatív) gazdaságelemzésben 1517
PALÁNKAI TIBOR: Az euró és Magyarország 1533
RECHNITZER JÁNOS: A regionális politika az átmenetben
és kapcsolódása az Európai Unióban alkalmazott elvekhez 1551
MAKÓ CSABA: Vezetés és szervezeti innováció a globalizálódás
korában 1571
BESENYEI LAJOS: Magyar jövőképek és a 2000 utáni Európa 1583
FÖLDTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Földtudományok az ezredfordulón
HAAS JÁNOS, BÉRCZI ISTVÁN, CSÁSZÁR GÉZA:
A geológia társadalmi jelentősége 1591
ALFÖLDI LÁSZLÓ: A magyar hidrológia jelene és jövője 1603
MÉSZÁROS ERNŐ, GÖTZ GUSZTÁV: A meteorológia
tudományának fejlődése 1611
MESKÓ ATTILA: A geofizika tudományának hazai kialakulása
és fejlődése 1621
TÓTH JÓZSEF: A magyar társadalom térbelisége
és térszerkezetének változási tendenciái 1643
GALÁCZ ANDRÁS: Az őslénytani anyag gazdagodása:
általános tendenciák, hazai hozzájárulások 1659
PÉCSI MÁRTON, SCHWEITZER FERENC: A földrajzi környezet
és a természeti földrajz új szemléletű értelmezése és értékelése 1677
FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
A fizika Magyarországon: múlt, jelen, jövő
BERENYI DENES: Az atomfizika helye és szerepe a tudományban
és a gyakorlatban 1695
KOLTAY EDE: Atommagfizika: utak, célok, hatások 1705
TOMPA KÁLMÁN: Szilárdtestfizika és fizikai anyagtudomány:
múlt, jelen, jövő 1733
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem