859.793

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1992/1-6. I-II.

A Magyar Történelmi Társulat Folyóirata - 126. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Gál Éva: Az óbudai uradalom zsidósága a 18. században3
Puskás Julianna: Zsidó haszonbérlők a magyarországi mezőgazdaság fejlődésének folyamatában (Az 1850-es évektől 1935-ig)35
Közlemények
Varga László: Zsidó bevándorlás Magyarországon59
Jacob Katz: Chátám Szófér életrajzához80
Michael K. Silber: A zsidók társadalmi befogadása Magyarországon a reformkorban. A "kaszinók"113
Történeti irodalom
Sanctus Stephanus et Europa - Szent István és Európa - Saint Étienne et l'Europe (Ism.: Földi András)142
Tóth Péter: Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. (Ism.: Borosy András)149
A bécsi pápai követség levéltárának iratai Magyarországról 1611-1786 (Ism.: Bellér Béla)152
Trócsányi Zsolt: Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben (1690-1740) (Ism.: Czenthe Miklós)157
A köztársasági eszme és mozgalom Magyarországon (Ism.: Szinai Miklós)166
Serédi Jusztinián hercegprímás feljegyzései 1941-1944 (Ism.: Gergely Jenő)168
Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl (Ism.: Sebők László)169
2. szám
Tanulmányok
Frisnyák Zsuzsa: Az "Erdély-üzlet" működése Magyarországon. Az Erdélyi Szépmíves Céh173
Gyarmati György: Modernizációs szükséglet és hatalmi érdek konfliktusa. Az igazgatásszervezet átalakítása Magyarországon, 1945-1950202
Közlemények
Szabó A. Ferenc: Népesedés, telepítés a századfordulón. Beksics Gusztáv nézetei227
Csöppüs István: Komáromi norma - egy szociálpolitikai kísérlet259
Standeisky Éva: Antiszemita megmozdulások Magyarországon a kolaíciós időszakban284
Történeti irodalom
Fehér István: A magyarországi németek kitelepítése 1945-1950 (Ism.: Bellér Béla)331
Folyóiratszemle
Az amerikai újságírás vallási gyökerei 1630-1730338
"Embernek érezni magam": fekete tengerészek az északi államokban, 1800-1860339
Michael Wayne: A rabszolgatartás ideológiájának szociális háttere341
A pravoszláv egyház szerepe Oroszország történetében342
V. A. Kitajev: A szlavofil eszme és a liberalizmus344
Az áldozatvállalás politikája a második világháborúban344
Változások Délen a második világháború idején346
Kerekasztal: átélni és újraélni a 2. világháborút348
A humán tudományok reformja és a történész351
3-4. szám
Tanulmányok
Binder Pál: A "Siebenbürgen" fogalom jelentésváltozatai. A "comitatus Cibiniensis-től Erdély német nevéig355
Sebők László: A romániai magyarok száma a népszámlálások és az egyéb statisztikák szerint382
Közlemények
V. Király István: Társadalmi harcok Csíkszékben a határőrezredek szervezésének korában403
Tófalvi Zoltán: A sóvidéki népoktatás története 1848-ig427
Szabó Dániel: Egy választás Erdélyben (1869)449
Történeti irodalom
Köpeczi Béla - Makkai László - Móczy András stb.: Erdély története I-III. (Ism.: Heinrich Gábor)470
Batthyány Lajos gróf főbenjáró pöre (Ism.: Egyed Ákos)486
Deák Antal Ferenc: A Magyar Vízügyi Múzeumban őrzött Széchenyi-iratok katalógusa (Ism.: Kőhegyi Mihály)492
Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz (Ism.: Lukács János)495
Bak M. János - Kozák Gyula - Litván György - Rainer M. János: Az 1956-os magyar forradalom. Reform - Felkelés - Szabadságharc - Megtorlás. Történelmi olvasókönyv középiskolásoknak (Ism.: Pótó János)497
Krónika
Kumorovitz Lajos Bernát (1900-1992) (Gerics József)500
5-6. szám
Tanulmányok
Senga Toru: A besenyők a 8. században503
Székely György: A polgári rend előzményeihez: a városi elit a 12-13. századi Európában517
Szakály Ferenc: A magyar nemesség a török hódoltságban562
Közlemények
Kosztolnyik Zoltán: III. András és a pápai udvar634
Sz. Jónás Ilona: Szent Honorátusz 13. századi verses legendája646
Történeti irodalom
Rókay Péter: Salamon és Póla (Ism.: Kristó Gyula)660
Vadász Sándor: Emberek és eszmék a francia forradalomban 1789-1799664
Krausz Tamás: Bolsevizmus és nemzeti kérdés (Ism.: Menyhárt Lajos)675
Tilkovszky Loránt: A szlovákok történetéhez Magyarországon 1919-1945. Kormánybiztosi és más jelentések nemzetiségpolitikai céllal látogatott szlovák lakosságú településekről. (Ism.: Niederhauser Emil)676
A Független Kisgazdapárt képviselői 1944-1949 (Ism.: Halasi László)678
Gazdag Ferenc: Franciaország története. 1945-1988 (Ism.: Jemnitz János)680
Böhm Vilmos: Másodszor emigrációban (Ism.: Jennitz János)683
Krónika
Benda Kálmán: Váradi Sternberg János búcsúztatása692
Pál Lajos: Beszámoló a Századok Alapítvány helyzetéről695
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1992/1-6. I-II. Századok 1992/1-6. I-II. Századok 1992/1-6. I-II.

Könyvtári könyvek voltak.

Állapot: Közepes
7.980 Ft
6.380 ,-Ft 20
32 pont kapható
Kosárba