A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Felsőoktatási Szemle 1988. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata/XXXVII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

Bereiné Dr. Dobor Irma:
Dr. Scharnitzky Viktor: A hozot tés a szerzett pontszámok szerepe a felvételinél23
Borbiró István: Testületi szervek a felsőoktatási intézmények vezetésében321
Botka Lajosné: Az egyetemi felvételiről alulnézetben31
Dr. Bóra Ferenc: A nevelő-oktató munka hallgatói véleményezésének néhány összefüggése a tanítóképző főiskolán212
Dériné Karácsony Irén:
Dr. Mincza Péter: Innovációs modul a vezetőképzésben705
Dr. Forgács Iván:
Dr. Mincza Péter:
Dr. Molnár Attila: Tudásértékelés és curriculum fejlesztés az egészségügyi vezetőképzésben1
Dr. Gáti József: Oktatói létszámgazdálkodás a felsőoktatásban641
Hegyesi Gábor:
Talyigás Katalin: A szociális munkásképzés rendszere385
Horváth József:
Kovács György:
Dr. Erőss István: Az agrárértelmiség hivatástudatáról az oklevél megszerzésének időpontjában15
Dr. Kacsur István:
Dr. Varga Zoltán: A képzés korszerűsítésének elvei és lehetőségei a biológiai felsőoktatásban261
Dr. Kertai Pál: Gondolatok orvosképzésünk reformjáról583
Dr. Lévai Zoltán: A mérnökképzés algoritmusa és analógiái257
Melega Tiborné:
Sándorné dr. Kriszt Éva: Hallgatói létszám a felsőoktatásban395
Dr. Mincza Péter:
Dr. Dériné Karácsony Irén: Innovációs modul a vezetőképzésben705
Dr. Mojzes János:
Peintler Gábor:
Dr. Győri Béla: Az egyéni érdeklődés és a speciális képzés lehetőségeit biztosító vegyész tanterv koncepciója65
Dr. Molnár Attila:
Dr. Forgács Iván:
Dr. Mincza Péter: Tudásértékelés és curriculum fejlesztés az egészségügyi vezetőképzésben1
Náray István: A katonai főiskolák a magyar felsőoktatás rendszerében513
Dr. Pásztor KÁroly: Néhány gondolat az agrárfelsőoktatás távlati fejlesztésének kérdéséhez327
Peintler Gábor:
Dr. Győri Béla:
Dr. Mojzes János: Az egyéni érdeklődés és a speciális képzés lehetőségeit biztosító vegyész tanterv koncepciója65
Dr. Perczel Tamás: A pszichológusok pszichológiai alkalmassága, mint az egyetemi felvételi eljárás során figyelembe veendő tényező77
Dr. Pusztay János: Az egyetemi tanárszakos képzés gondjairól520
Sándorné Dr. Kriszt Éva:
Melega Tiborné: Hallgatói létszám a felsőoktatásban395
Dr. Solt György: Főiskolai és egyetemi képzés közötti rugalmas átmenet71
Dr. Székely Gábor: Hallgatói véleményezés, minősítés differenciált erkölcsi és anyagi megbecsülés204
Szövényi Zsolt: A képzési folyamat szabályozása és a tantervek129
Talyigás Katalin:
Hegyesi Gábor: A szociális munkásképzés rendszere385
Dr. Valkó László:
Dr. Szlávik János: A környezetvédelem társadalmi-gazdasági összefüggései oktatásának helye, szerepe a magyar felsőoktatásban, különös tekintettel a műszaki szakemberképzésre135
Dr. Varga Zoltán:
Dr. Kacsur István: A képzés korszerűsítésének elvei és lehetőségei a biológiai felsőoktatásban261
Dr. Várhelyi István: A felsőfoku oktatás, képzés változásának egyes irányairól577
Zilahi Józsefné: Gondolatok az óvodapedagógusok képzésének tantervi irányelveiről404
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Agócs László:
Dr. Ráday Péter:
Dr. Kertai Pál: Számítástechnikai alkalmazói képzés a közegészségtan oktatásában654
Albertné dr. Herbszt Mária: A tanítók intenzív továbbképzése magyar nyelvből343
Bakacsiné dr. Gulyás Mária: A nyári nevelési gyakorlatok szerepe a korszerű tanárképzésben355
Dr. Ballér Endre: A közgazdászképzés korszerűsítésének pedagógiai összefüggései37
Dr. Berecz Árpádné: Üzemi gyakorlathoz kapcsolódó szakdolgozat készítésének jelentősége a tanárképző főiskolán535
Dr. Budai István: A szervezőtevékenységek egymásra hatása a tanítóképzésben309
Csépai János: Oktatók hallgató véleményezése162
Dr. Dombi Alice:
Fáy Róbert: Az értékszempont szerepe tanárjelöltek olvasási szokásaiban448
Erlichné Bogdán Katalin: Laboratóriumi munkafüzet a fizika szakos tanárjelöltek szakmódszertani képzésében167
Fabinyi Erzsébet: Mindennapi tapasztalatokról288
Dr. Farkas Katalin: A kollégiumi tanári munka néhány kérdése460
Fáyné dr. Dombi Alice: Erkölcsi értékekről serdülők, tanárjelöltek személvel 279
Dr. Füle Sándor: A pedagógusképzés és a pedagógus továbbképzés kapcsolatának erősítése529
Dr. Gaál Attila: Az oktatás hatékonyságát befolyásoló néhány tényező vizsgálata465
Dr. Gáty Jenő: Nevelési tervek és a nevelőmunka a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán151
Dr. Gledura Lajos: Tanítási attitűd-vizsgálatok óvodapedatótiai szakkollégistáknál588
Dr. Gyovai Jenő: Pszichológiai demonstrációk és mérések megoldásának lehetőségei személyi számítógépekkel86
Hajnóczkyné dr. Miklós Éva: "Magyarország története 1918-1975" című új tantárgy oktatásának tapasztalatai az Állatorvostudományi Egyetemen294
Dr. Heiner Lajos: Az ideggyógyászat oktatása Szegeden34
Hermann Lászlóné: Az iskolai tehetségnevelés pedagógiai kérdései speciálkollégiumi foglalkozások keretében455
Dr. Horuczi László: Az etikaoktatás néhány problémája (Erkölcs és Világnézet a mai magyar társadalomban" békéscsabai tanácskozás alapján)420
Dr. Horváth Csaba: Észrevételek egy új tantárgy bevezetéséhez144
Dr. Horváth Gyula: Az ideológiai tárgyak szerepe, helye az értelmiség (szakmai) továbbképzésében283
Dr. Iszáj Ferenc: Személyi számítógépek a tanítóképzésben232
Kalapos Miklós Péter: Kísérlet a hallgatói aktivitás fokozására az Orvosi Kémia oktatásában675
Dr. Kertai Pál:
Dr. Agócs László:
Dr. Ráday Péter: Számítástechnikai alkalmazói képzés a közegészségtan oktatásában651
Dr. Kézdi György: A gyakorló iskolák helyzete, fejlesztése45
Dr. Kiss Ferenc: A mezőgazdasági műszaki ismeretek praktikumainak jelenlegi helyzete és fejlesztésének lehetőségei az agrármérnök képzésben443
Kocsis Józsefné: Szakmai-tanulmányi munka lehetőségei a kollégiumban225
Dr. Kovács Emőke: Az úttörőmozgalmi képzés-nevelés megújítása az oktatási törvény szellemében304
Dr. Kovács József László:
Kovácsné Paulovits Teréz dr.: Tudományos diákkör a tanítóképző főiskolán365
Dr. Köhler Mihály: Folytonosság és megújulás601
Dr. Krajcsovszki József: A tanító- és óvónőképzés integrációjáról595
Dr. Magocsa Lászlóné:
Dr. Magocsa László: A tanítóképzés néhány aktuális kérdése538
Makay Lajos: A tanulmányi kirándulások és üzemlátogatások szerepe a hallgatók nevelésében96
Mónusné Dr. Goda Ágnes: Rokonszenvi struktúra főiskolai hallgatók tanulócsoportjában272
Palotai Ferencné: Családnevelési speciálkollégium a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán350
Dr. Pintér Ferenc: A továbbképzés tapasztalatai és fejlesztésének feltételei101
Dr. Ráday Péter:
Dr. Kertai Pál:
Dr. Agócs László: Számítástechnikai alkalmazói képzés a közegészségtan oktatásában651
Dr. Rontó Györgyi: Oktatás - folyamatos korszerűsítés. A boifizika mint modell427
Dr. Rózner Katalin: Főiskolai hallgatók orosznyelvtudásának mérése cloze-teszttel361
Sassné Dr. Kiss Gabriella:
Girasek János: Kisegítő iskolai szakkollégiumi képzés szemléletformáló hatása a tanítóképzésben605
Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi: Tanítóképzős hallgatók irodalmi műveltsége, olvasmányszerkezete107
Dr. Szabó Istávn: Egy foglalkozási szerepmodell alapvonásai553
Szolnoky Kálmán: Gondolatok neveléstörténeti szemináriumokról469
Tóth Anikó: Struktúra vizsgálatok felvételizők és hallgatók körében544
Dr. Tóvári Judit: Értelmiségképzés a főiskolai könyvtárosképzésben89
Dr. Vendégh Sándor: Korszerű technikán alapuló taneszközfelhasználás a mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszeripari szaktanárképzésben436
Dr. Vincze Lajos: A filozófiaoktatás szerepe a művészképzésben408
Dr. Zalányi Sámuel:
Dr. Szabó Sándor: A személyközpontú nevelés személyiségfejlesztő hatásának szükségessége napjainkban266
Dr. Zoltán Örs Tamás:
Dr. Párduczné Héjjas Katalin:
Vári Gábor: A tanszéki oktatómunka "objektív" értékelése a Szegedi Orvostudományi Egyetemen - hallgatók véleménye alapján734
Vitafórum
Dr. Cservenyák László:
Szabó Géza: Testületi szervek a felsőoktatási intézmények nevelésében627
Dr. Gáti József: Hozzászólás575
Kaposi Endre: Fórumok - formák - funkciók573
Dr. Szalamin Edit: Hozzászólás247
Dr. Székely Gábor: Hozzászólás375
Dr. Szita János: Adalékok a felvételi vizsgáztatás módosításához372
Dr. Szücs Ervin: Hozzászólás
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Agócs László: Videotechnika és orvosképzés a Debreceni Orvostudományi Egyetemen612
Dr. Csikesz Erzsébet: Tájékoztató a XVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról53
Dr. Dákay Mária:
Dr. Vedres István:
Oszlár Julianna:
Dr. Lelkes Miklós: Ötödéves orvostan- és negyedéves gyógyszerészhallgatók véleménye az egészségmegőrzés társadalmi programjáról a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen619
Hadházy István: A FEB tizéves munkájának tapasztalatai a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolán119
Dr. Harmat Mária: A tanítóképzés és a közművelődési szakképzés integrációja681
Dr. Heiner Lajos: Ideggyógyászati gyakorlatok a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen472
Dr. Kerékgyártó Györgyné: Oktatók hallgatói véleményezése a gyakorlatban379
Dr. Lelkes Miklós:
Dr. Dákay Mária:
Dr. Vedres István:
Oszlár Julianna: Ötödéves orvostan- és negyedéves gyógyszerészhallgatók véleménye az egészségmegőrzés társadalmi programjáról a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen619
Lőrinczné Thiel Katalin:
Dr. Loboczky János: Egy egri kísérlet: Lukács-olvasókör - főiskolásokkal734
Miurné dr. Kittler Júlia: A tanítók intenzív továbbképzésének tapasztalatai a Debreceni Tanítóképző Főiskolán751
Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona: A Maróthy György Kiváló Kollégium szerepe az értelmiségi funkciók alakításában50
Papp János:
Dr. Lakatos Dénes: Szociológiai felmérés agrármérnök populációjában
Dr. Stampf György:
Dr. Csontos András: A gyakorlati oktatás szerepe a gyógyszerészképzésben569
Dr. Szögi László: 100 éves a pesti egyetemi történelmi szeminárium475
Dr. Torma József: Tíz év az agrár felsőoktatási intézmények nyelvoktatásában482
Dr. Vágó István: A Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola felvételi vizsgáinak tapasztalatai180
Felsőoktatás külföldön
Balogh Imre: Szemelvények az UNESCO Európai Felsőoktatási Központjának (CEPES) a Felsőoktatás Európában c. folyóiratából 1986505
Dr. Pusztay János: Magyarország és az Alexander von Humboldt Alapítvány490
Dr. Szentirmai László: Mérnökképzés Pekingben124
Dr. Széchy Éva: CEPES összekötők tanácskozása Magyarországon510
Székely György: A nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság és a magyar részvétel eredményei486
Dr. Tóth Sándorné: Vesztnyik Vüszsej Skoli58
Szemle
Balogh Andrásné
Dr. Gyaraki F. Frigyes: Felsőoktatáspedagógiai konferencia Drezdában635
Faludi Szilárd: Köznevelésünk évkönyve 1987318
Mayer Klára Irén:
Dr. Földes Csaba: Magyar-német-orosz beszédfordulatok.188
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Szemle 1988. január-december Felsőoktatási Szemle 1988. január-december

Könyvtári volt. Az januári szám gerincén kisebb sérülés.

Állapot:
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba