932.588

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténet 1987-1988/1-4.

A magyar irodalomtörténeti társaság folyóirata - LXIX-LXX. évfolyam (Új folyam XIX.-XX.) 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

1. szám
Aczél Géza: A kassáki aktivizmus és a forradalmak 3
G. Komoróczy Emőke: Kassák „dunatáji patriotizmusa" 23
Széles Klára: Mi a szabadvers? 44
Papp István: Az abszurditás kalandja (Vázlat Kosztolányi Nérójához) 70
FORUM
Gábor Éva: Lukács-konferenciák nyomában 94
DOKUMENTUM
M. pásztor József: Kassák Lajos 1932-es szolnoki látogatásának dokumentumai 103
VITA
Kolozsvári Grandpierre Emil: A Mikszáth-legenda 124
SZEMLE
Tamás Attila: Németh G. Béla: Századutóról - századelőről 137
Szabó Zoltán: Lőrinczi Huba: Fénytörés 141
Nagy Imre : Agárdi Péter: Korok, arcok, irányok 147
Illés László: Botka Ferenc: Üzenetek Szibériából 152
P. Müller Péter: Csűrös Miklós: Színképelemzés 155
Barabás Judit: Dalma Hunyadi Brunauer - Stephen Brunauer: Dezső Kosztolányi 159
Fenyő D. György: Tanulmánykötet Radnóti Miklósról 162
Gábor Éva: Válogatás a Lukács-centenárium irodalmából 164
Nagy Péter : Pándi Pál (1926-1987) 170

2. szám
Bécsy Ágnes: Magány és közösség (Berzsenyi 1808-as pályafordulatának értelmezéséhez) 173
Wéber Antal: A romantikus élmény jelentkezése Magyarországon 206
Fried István: „Példádon okúljanak a késő unokák" („A helység kalapácsa" mint paródia) 224
Ratzky Rita : A nemzet sorsa, sorstársaink nemzete (A nemzeti-nemzetiségi kérdés a Tudományos Gyűjteményben) 257
FORUM
Tarnóc Márton : Az Aranyos Biblia művelődéstörténeti jelentősége 288
FILOLÓGIA
Németh György: Egy sosem volt Sappho-vers magyar fordításáról 306
Szilágyi Ferenc: Baróti Szabó Dávid kiadatlan levele és elfelejtett verse 313
Wallaszky Dezső: Baróti Szabó Dávid búcsúlevele Batsányi Jánoshoz 318
SZEMLE
Szegfű László: Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. (Szerk.: Székely György) Memória Saeculorum Hungáriáé, (Szerk. V. Kovács Sándor) 329
Téglássy Imre: Klaniczay Tibor: Pallas magyar ivadékai 334
Csapodi Csaba: Thuróczy János: A magyarok krónikája 341
P. vásárhelyi Judit: Balassi Bálint énekei 347
Heltai János: Vásárhelyi Judit: Eszmei áramlatok és politika Szenei Molnár Albert életművében 351
vörös Imre: Köpeczi Béla: Magyarok és franciák XIV. Lajostól a francia forradalomig 355
Grüll Tibor: Az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének kiadványairól 360
Németh S. Katalin: Zrínyi Miklós prózai művei 362
Wellmann Imre: Szelestei N. László: Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa 364
S. Varga Katalin: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11-12. kötet. (Szerk.: Keserű Bálint) 366
Bitskey István: A nő az irodalomban 368
Fried István: Egy kéziratkatalógus haszna 371
Fenyő D. György: Széchenyi pesti tervei 377

3. szám
Gyapay László : Kísérlet az etikus személyiség kiépítésére (Vázlat Kemény Zsigmondról) 383
Varga Pál: A népies-nemzeti irány költői világképének néhány problémája 401
Kemény Gábor: Életérzés és stílusforma Krúdy Gyula „bécsi" regényeiben 435
Fried István: A magyar neoklasszicizmus válaszútjai (Szempontok a magyar Schiller-recepció kérdéséhez) 448
FORUM
T. Tedeschi Mária: Ősi képzetek és a természettudományos gondolkodás összekapcsolása a századelő művészetében 469
Györke Ildikó: A drámai novella (Thury Zoltán: Emberhalál) 481
Bécsy Tamás: A színjátéktípusok világtörténete 493
SZEMLE
Széles Klára: Bori Imre: A magyar irodalom modern irányai I. 507
Peterdi Nagy László: Spiró György: A Közép-Kelet-Európai dráma 513
Nagy Miklós: Klapka György: Emlékeimből 518
Soltész Katalin: László Zsigmond: Költészet és zeneiség 521
Szerdahelyi István: Weöres Sándor: A vers születése 524
Balázs János: Szabó T. Attila: Tallózás a múltban 526
Tóth András: Kenyeres Ágnes: Egy könyvtár hétköznapjai 531
Székely György: Magyar Bálint: A magyar színház története 534

4. szám
Margócsy István: Révai Miklós és a magyar nyelvtudomány önállósulása 539
Dávidházi Péter: A mitizálódás nyelvi fordulata a magyar Shakespeare-kultuszban (1840-1870) 582
MŰHELY
Szuromi Lajos: Sylvester János magyar disztichonjai (metrikai elemzés) 627
FILOLÓGIA
Rimócziné Hamar Márta: Symphonia Hungarorum „...Vérét pezsdíti a szilaj magyar dal." 682
SZEMLE
Szabó Zoltán: A magyar vers 702
S. SÁRDY Margit: V. Kovács Sándor: Eszmetörténet és a régi magyar irodalom 707
Grüll Tibor: Janus Pannonius búcsúverse 29 magyar fordításban 712
Bitskey István: R. Várkonyi Ágnes: A rejtőzködő Murányi Vénus 714
Bán Imre: Tolnai Gábor: Egy erdélyi gróf a felvilágosult Európában 717
Vörös Imre: A rokokó 723
Orosz László: Csetri Lajos: Nem sokaság, hanem lélek 726
Németh G. Béla: Barta János: A pálya végén 731
Csűrös Miklós: Barta János: A pálya ívei 735
Ratzky Rita: Fekete Sándor: Sajtó és szabadság 737
Bécsy Tamás: Tanulságok a Nemzeti Színház történetéből 741
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténet 1987-1988/1-4. Irodalomtörténet 1987-1988/1-4. Irodalomtörténet 1987-1988/1-4. Irodalomtörténet 1987-1988/1-4. Irodalomtörténet 1987-1988/1-4. Irodalomtörténet 1987-1988/1-4. Irodalomtörténet 1987-1988/1-4.

Mindegyik kötet borítója enyhén elszíneződött és kopott, lapéleik foltosak. A 4. szám kötése megtört.

Állapot:
5.280 Ft
2.640 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba