809.251

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A középkor szeretete

Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére

Tartalom

Köszöntő (Klaniczay Gábor)9
Antikvitás és Bizánc
Sarkady János: Genosok a korai Athénben - településföldrajz és társadalomtörténet a 11-8. századi Attikában15
Komoróczy Géza: Szemiramisz Függőkertje - Történeti forrásokban, homályosan21
Németh György: A vilabertrani káptalan skarabeusa41
Olajos Teréz: A történetíró Theophylakos Simokatés stílusának sajátosságairól45
Kádár Zoltán: Puer ludens - A konstantinápolyi Nagy Császári Palota padlómozaikjának ikonológiájáról51
Magyar István Lénárd: Hagios Georgios Megalomartyr59
A középkori Nyugat
Adamik Tamás: Einhard Vita Karoli Magni című művének viszonya Suetonius Divus Augustus című életrajzához69
Horváth Emőke: Egy új politikai képződmény: az asztúri királyság legitimációs törekvései77
Ferenczi Attila: Hugo de Folieto az égi Jeruzsálemről83
Somfai Anna: Hildegard von Bingen: A vízió hatalma és a hatalom víziója93
Molnár Péter: Respublica Apum. A méhek állama mint az ideális kormányforma modellje Guibert de Tournai-nál (13. század közepe)105
Sághy Marianne: Keresztes háború és nemzeti propaganda - Pierre Dubois: A szentföld visszafoglalásáról121
Nagy Balázs: A terenzói látomás133
Ifj. Barta János: A mezőgazdasági irodalom felvirágzása az érett feudalizmus korában143
Novák Veronika: Ünnepi térhasználat Párizsban a 15. század első felében153
Marosi Ernő: Művészettörténeti párhuzamok - Megjegyzések Antal Frigyes Firenzei festészetének bevezető fejezetéhez175
Kelet-Európa és Magyarország
Makk Ferenc: Levedi, a fővajda189
Székely György: Szent Adalbert életírói és a krónikaszerzők Közép-Európa első ezredfordulójáról197
Font Márta: Anonymus "Ruscia"-képének alapjai és forrásértéke207
Niederhauser Emil: A középkor a kelet-európai történetírásban219
Állam, politika és társadalom
Ladányi Erzsébet: Királyi jogközlés és átruházás a 13. században229
Gerics József: A magyar királyi kúria 13-14. századi történetéhez239
Kubinyi András: Nemesi szabadság - jobbágyi szabadság. Falusi önkormányzat a késő középkorban245
Draskóczy István: Szlavóniai nemesek a Jagelló-kori Magyarországon257
Granasztói György: Város és társadalom az Esterházyak nagyszombati temetésén (1652)269
Bertényi Iván: A Festetics család 1766., 1772. és 1911. évi rangemelő okleveleinek címerei277
Poór János: Országgyűlési résztvevők az országgyűlési naplók alapján 1796-1811/12285
Nők a történelemben
Szende Katalin: A város másik fele - a nők szerepe a magánéletben, a munkában és a közösségi szférában a késő középkori Sopronban és Pozsonyban301
Csűrös Klára: Árpád-házi Szent Erzsébet mint exemplum Pierre Matthieu francia történetíró tollából313
Péter Katalin: Az olvasó nő eszménye a 17. század elején323
Krász Lilla: Út, amely dühös asszonyoktól Festetics grófig vezet333
Hagiográfia, egyháztörténet, művelődés
Madas Edit: Szent Márton magyarországi liturgikus kultuszáról349
Klaniczay Gábor: Szent László kultusza a 12-14. században357
Rákóczi István: Párhuzamos élet-rajzok. Filológiai észrevételek Árpád-házi és Aragóniai Szent Erzsébet rózsacsodáihoz375
Török József: A liturgikus öltözék a Pray-kódexben383
Zichy Mihály: A Corvina-könyvtár393
Beke Margit: Az esztergomi érsekek és a törökellenes felszabadító harcok403
Magyar-olasz, magyar-francia kapcsolatok
Prokopp Mária: Szent Erzsébet-falképciklus a nápolyi Santa Maria Donnaregina-templomban413
Csernus Sándor: A magyar Anjouk a korabeli francia nyelvű történetírásban425
Szabics Imre: Magyarország Antoine de la Sale Jehan de Saintré lovag története című regényében437
Teke Zsuzsa: "Ongaria"-beli bevándorlók a középkori Velencében447
Sahin-Tóth Péter: A francia katolikus ligától Kanizsáig - Henri de Lorraine-Chaligny életpályája453
Felvilágosodás és újkori művelődés
H. Balázs Éva: A nyelvtörvények útja469
Kulcsár Krisztina: II. József útitársai475
R. Várkonyi Ágnes: A Hymnus történeti világáról489
Bácskai Vera: A polgárság iskolázási stratégiája Pesten a 19. század első felében503
Kardos József: A fővárosi tanárképzésről509
Vadász Sándor: A francia forradalom első konzervatív bírálói: Burke, de Maistre és de Bonald519
Szabad György: "Isten ujja a történelemben"525
Sz. Jónás Ilona műveinek bibliográfiája (1958-1999)533
L'Amour Du Moyen Age (A tartalomjegyzék francia fordítása)541
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem