A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Honismeret 1991/4.

A Honismereti Szövetség folyóirata - XIX. évfolyam 4. szám

Tartalom

Székely György: A római egyház a magyar államiság bölcsőjénél3
Hagyomány
Mária-tisztelet és búcsújárás8
Barna Gábor: Távolsági zarándoklatok és búcsújáró helyek az Árpád-kori Magyarországon10
Szöllősy Ágnes: A napba öltözött asszony17
Baldaszti József: Kávásiak a csatári búcsún20
Kmeczkó Mihály: Búcsújárás az 1930-as években a csereházi Bizitáról Barkára24
Marczell Béla: Lourdes-i búcsú Tallóson28
Dr. Szilárdfy Zoltán: A czestochowai Fekete Mária ábrázolásai és tisztelete Magyarországon31
Szilágyi István: A magyarpolányi kálvária32
Lőrincz Imre: Templombúcsú a bukovinai Andrásfalván36
Évfordulók
Teleki Pálra emlékezünk
Rónai András: Teleki Pál, a tudós39
Alföldi Alajos: Teleki Pál, a cserkész42
Salamon Konrád: Teleki Pál és a népi mozgalom49
Kétszáz éves a medinai reformátusok temploma49
Beszélgetés
"Tenni valamit a jóért." Pálos Frigyes hatvani préposttal beszélget Zika Klára51
"Minden időmet a múzeumi munkának szenteltem." A nyolcvanesztendős Molnár Istvánnal beszélget Fodor Ferenc55
Ferences atyák örökében. Gergely István csíksomlyói plébánossal beszélget Beke György59
Emlékezzünk
Matuska Márton: Bosszú és megtorlás a jugoszláviai magyarok körében63
Kolta László: Völgység, 194571
Sorskérdések
Székely András Bertalan: Az anyanyelvű hitélet mint megtartó erő76
Baják László: Egy ormánsági falu virágzása és hanyatlása79
Kanyar József: Párizsban írt hazai történelem82
Demse Márton: A modvai csángók magyar iskoláiról84
Termés
Lábadi Károly: Önkormányzat és érdekvédelem a drávaszögi Alfalukban86
Ortutay András: A kéméndi malom ügye92
Fórum
Szecskó Károly: A lengyel menekültek és az egri kispapok94
ifj. Lele József: Bálint Sándérért94
Krónika
Tánczos Vilmos: Erdélyi Zsuzsanna köszöntése96
Dr. Tóth József: Ifjú hagyományőrzők99
Nagybotos, gerundiumos erőpróba100
Jankus Gyula: Kazinczy-napok Kassán101
Könyvespolc
Dr. Timaffy László: Félbemaradt reformkor102
Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon 103
Török József: Szerzetes- és lovagrendek Magyarországon104
Udvarhelyi Nándor: Könyvek Kárpátaljáról105
Madar Ilona: Fejezetek Zoboralja társadalomrajzához107
Zsíros Katalin: Szentes földrajzi nevei107
Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon109
Honismereti bibliográfia111
A Honismeret évfordulónaptára 1992120
Hírek
P. Miklós Tamás: Révfülöpi téli esték7
Györe Pál: Lovassy Sándor emléktáblájánál135
A Honismereti Szövetség hírei
Megalakult a Honismereti Szövetség nemzetiségi albizottsága136
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem