A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar államiság ezer éve

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a millenniumi év alkalmából „A magyar államiság ezer éve" címmel, 2000. november 23-án és 24-én rendezett tudományos ülésszakkal emlékezett meg nemzeti múltunk... Tovább

Tartalom

Előszó 3
Megnyitó 5
Szabad György: Magyarország polgári átalakulásának megalapozása a reformkorban és 1848/49-ben 9
Kukorelli István: Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban 21
László: Időszemlélet, időmérés, munkaidő. Civilizációs változások
Magyarországon a 18. század végétől a 20. század elejéig 29
Nagy Károly: A 20. század fizikájának alapvető felfedezései és hatásuk a világról alkotott képünkre 39
Kovács Sándor Iván: „S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának" 49
TÖRTÉNELEM
Székely György: Államalapítás Kelet és Nyugat határán 103
Kubinyi András: Királyi székhely a késő középkori Magyarországon 113
R. Várkonyi Ágnes: A magyar államiság Mohács után 121
Pölöskei Ferenc Századforduló a millennium jegyében 145
Salamon Konrád: Forradalom, proletárdiktatúra, ellenforradalom 157
Izsák Lajos: „Két fordulat" jelenkori történelmünkben (1944-1945 és 1947-1949) 171
JOG ÉS TÁRSADALOM
Mezey Barna: Jogfejlődésünk tradíciói 187
Fűrész Klára: Közjogi hagyományok és a rendszerváltás 215
Kisfaludi András: A társaságok állami szabályozásának történeti változásai Magyarországon 229
Rácz Lajos: Egyház-állam-közigazgatás a feudalizmus idején 247
Szilágyi Péter: Magyar jogbölcselet: tradíciók és perspektívák 257
Schlett István: A magyar történelem a huszadik századi politikai gondolkodásban 271
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Benczúr András: Az emberiség kommunikációjának fejlődése és az
információs forradalom matematikai szemléltetésben 301
Császár Ákos: A huszadik század magyar matematikája 327
Fodor Zoltán: A Világ eredete avagy az anyag aszimmetriája 339
Gergely János: Egy optimista immunológus ezredvégi töprengései 355
Klinghammer István: A magyar térképészet a kezdetektől napjainkig 367
Medzihradszky Kálmán: A századforduló szerves kémiája 383
Meskó Attila: A magyar geofizika fontosabb eredményei és a fejlődés irányai 397
KULTÚRA ÉS MŰVELŐDÉS
Bácskai Vera: Városok, polgárosodás, polgári identitás a 18-19. században 421
Gergely Jenő: Felekezeti és etnikai ekvivalenciák mint a nemzeti identitás formálói a 19-20. századi Magyarországon 427
Paládi-Kovács Attila: Anyagi kultúra az időben 435
Szögi László: Egyetemek, egyetemjárás, a magyar művelődés mérföldkövei 445
Tallián Tibor: Opera a magyar irodalomban 465
IRODALOM ÉS NYELVÉSZET
Bíró Ferenc Nemzet és állam. Szent István alakja a felvilágosodás kori magyar irodalom tükrében 477
Rónay László: Katolikus irodalomszemlélet a 20. században 485
Tarján Tamás: Tanár, diák, alma mater. Egy motívum Spiró György műveiben 495
Szathmári István: Nyelvünk ezer éve 503
Fábián Pál: Ezer év helyesírás-politikája 513
Domokos Péter: A pogányság és kereszténység határmezsgyéjén - kitekintéssel nyelvrokonainkra 521
A kötet szerzői 533
Tartalomjegyzék 543
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar államiság ezer éve A magyar államiság ezer éve A magyar államiság ezer éve

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
4.180 Ft
2.090 ,-Ft 50
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar államiság ezer éve A magyar államiság ezer éve A magyar államiság ezer éve

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
4.180 Ft
3.340 ,-Ft 20
27 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar államiság ezer éve A magyar államiság ezer éve

A felső lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
4.180 ,-Ft
33 pont kapható
Kosárba