A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Biofizikai Társaság értesítője 1997.

Előszó

Hosszú szünet után jelentkezünk ismét a Magyar Biofizikai Társaság szokásos Értesítőjével. Az utolsó magyar nyelvű Értesítő 1989-ben jelent meg. Azt hiszem, hogy az elmaradás okát minden biofizikus... Tovább

Tartalom

1. BEVEZETŐ
Keszthelyi Lajos: Előszó 3
Györgyi Sándor: A Társaság működése (1989-1996) 4
2. KÖZGYŰLÉSEINK
Az MBFT 11. Közgyűlése (Bp., 1990) 8
Rontó Györgyi: Főtitkári beszámoló 9
Sas Barnabás: A Társaság anyagi helyzete 10
Tarján Imre: Tisztújítási javaslat 13
Predmerszky Tibor: A választás eredménye 14
Az MBFT Elnöksége az 1990-1994 időszakban 16
Az MBFT 12. Közgyűlése (Bp., 1994) 17
Keszthelyi Lajos: Elnöki beszámoló 19
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Az Ellenőrző Bizottsága jelentése 26
Tigyi József: A Jelölő Bizottság javaslata 28
Tudományos program:
Fidy Judit: A nagyfelbontású optikai spektroszkópiai módszerek lehetőségei a fehérjék szerkezetvizsgálatában 29
ifj. Szabó Gábor: Transzmembrán jelátadás és a kromatinszerkezet összefüggései 29
Bélágyi József: A választás eredménye 30
3. A VÁNDORGYŰLÉSEK ESEMÉNYEI
Az MBFT XV. Vándorgyűlése (Szeged, 1989)
Kispéter József: Áttekintés a vándorgyűlésről 31
Az előadások címei témakörönként:
Agro- és élelmiszerfizika 33
Sugárbiológia 33
Érzékelés biofizikája 34
Biomechanika 34
Fizikoterápia 35
Általános biofizika 35
Ultrahang 35
Izom 36
Orvosi fizika, oktatás 36
Modellek, szimuláció 36
Membrán, fotobiológia 37
Akupunktúra 37
A poszterek címei 38
Az MBFT XVI. Vándorgyűlése (Bp., 1991)
Köteles György: Beszámoló a vándorgyűlésről 43
Az előadások címei témánként:
Környezeti ártalmak, dozimetria 44
Molekulaszintű vizsgálatok 44
Sejt- és szervezetszintű vizsgálatok 45
Nem ionizáló sugárzások mérése és hatásainak vizsgálata 46
Alkalmazott biofizika 46
Az ionizáló sugárzások „kis" dózisai környezetünkben 47
A poszterek címei 47
Az MBFT XVII. Vándorgyűlése (Debrecen, 1995)
Nagy Irén: Beszámoló a vándorgyűlésről 53
Részletes program:
Molekuláris és szupramolekuláris rendszerek biofizikai vizsgálata 59
Környezetvédelem 60
Pozitron emissziós tomográfia 61
Ioncsatornák és transzmembrán jelátvitel 61
Sejtanalitika 62
Fiatal biofizikusok kutatási pályázat bemutató előadásai 62
A bemutatott poszterek címei 62
Áttekintő táblázat a Társaság Vándorgyűléseiről (1961-1997) 68
4. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
Garab Győző: AIX. Nemzetközi Biofizikai Kongresszus szervezéséről
(Bp., 1993) 69
Áttekintés a Nemzetközi Biofizikai (IUPAB) Kongresszusokról 72
Nagy Irén: Beszámoló a XI. Nemzetközi Biofizikai Kongresszusról
(Bp., 1993) 73
Fischer Emil: Membrán Transzport Konferenciák Sümegen 78
Marék Nándor: Országos Lumineszcencia Spektroszkópia Konferenciák 79
Kutas László: Századunk biológiája (Debrecen, 1994) 80
Biológiai makromolekuláris rendszerek dinamikája. (Bp., 1994) 80
Szemelvények a fizika és a biológia határterületéről (Bp., 1994) 80
Zaránd Pál: I. Magyar Orvosi Fizikai Konferencia (Lillafüred, 1994) 82
Morvayné Hudecz Nóra: Magyar Orvosfizikusok III. Konferenciája
(Gyula, 1996) 83
Kispéter József: A „Sugártechnika mező- és élelmiszergazdasági alkalmazása" szimpózium (Gödöllő, 1995) 84
Györgyi Sándor: Az MBFT Elnöksége által meghirdetett pályázatok nyertesei (1989-1995) 85
5. SZEKCIÓINK MUNKÁJÁRÓL
Áttekintés a szekciókról és munkacsoportokról (1961-1996) 87
Tóth Zoltán: Az Orvosi-Biológiai Ultrahang Szekció tevékenysége 88
Az OBUS tagjainak névsora 89
Gazsó Lajos: A Sugárbiológiai Szekció munkája és rendezvényei 90
A szekció tagnévsora 93
Zaránd Pál: Az Orvosfizikai Szekció tevékenysége 94
A szekció tagjai 98
Kubászova Tamara-Zimányi László: A Membrán Szekció rendezvényei 99
A szekció névsora 101
Eőry Ajándok: Az Akupunktúra Munkacsoport tevékenysége 102
A munkacsoport tagjai 102
Kispéter József: Agro- és Élelmiszerfizikai Szekció 103
A szekció tagjai 105
Böddi Béla: A Fotobiológiai Szekció munkájáról 105
A szekció tagnévsora 107
Szerbin Pável: A Radioökológiai Szekció megalakulása, munkája (1992) 107
A szekció tagnévsora 109
Török Attila: Biomechanikai Szekció alakult (1994) 110
A szekció tagjai 110
Gáspár Rezső-Krasznai Zoltán: Az Ioncsatorna Szekció megalakulása (1995) 111
A szekció tagjainak névsora 111
Szöllősi János: Sejtanalitikai Szekció alakult (1995) 112
A szekció tagjai 113
Fidy Judit: A Molekuláris Biofizikai Szekció létrejötte (1995) 114
A szekció tagnévsora 116
6. ÚJ TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉSEK
Az 1989-1997 időszakban szerzett tudományos fokozatok 117
Kosztolányi György: Jobst Kázmér, a MTA rendes tagja 120
Salánki János: Új rendszer a tudományos minősítésben 121
7. RÉSZVÉTELÜNK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBEN
Tigyi József: A magyar biofizika nemzetközi kapcsolatai 124
Damjanovich Sándor: Európai Biofizikai Társaságok Szövetsége (EBSA) 126
Szabó D. László: A Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárvédelmi Bizottság
(ICNIRP) tevékenysége 127
Felmérés részvételünkről külföldi tudományos szervezetekben 129
8. TÁRSSZERVEZETEINK MUNKÁJÁRÓL
Nagy Márton: Beszámoló az ELFT működéséről 133
Csermely Péter: A Magyar Biokémikusok Egyesülete céljairól, tevékenységéről 138
Szilvási István: Beszámoló a Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaságról
(MONT) 140
Laczay András: A Magyar Radiológiai Társaságról 141
Gáspár Lajos: A Magyar Orvosi Laser és Optikai Egyesület (MLE) 143
Székely György: Megalakult a Magyar Ultrahang Társaság (MUT) 144
Lakatos Tibor: Az MTA Biofizikai Bizottsága (történeti áttekintés) és névsora. 144
9. BESZÁMOLÓK TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEKRŐL
Rontó Györgyi: Az Európai Fotobiológiai Társaság 3. Kongresszusa
(Bp., 1989) , 147
Dám Annamária: A sugárzáskutatás nemzetközi összejövetelei (1991-1996) 149
Bíró Gábor: AX. Nemzetközi Biofizikai Kongresszusról (Vancouver, 1990) 151
Lőrinczy Dénes: Nemzetközi Biofizikai Iskola (Szicília, 1991) 152
Rontó Györgyi: Munkaértekezlet az ultraibolya sugárzásról (Bp., 1992) 153
Ormos Pál: Biomolekulák Dinamikája és Funkciója Szimpózium
(Szeged, 1993) 155
Kóbor József: A Német Sugárvédelmi Társulat II. Vándorgyűlése
(Drezda, 1993) 155
Szabó S. András: Az I. Nemzetközi Élelmiszerfizikai Konferencia (Bp., 1994) 156
Györgyi Sándor: Nemzetközi Bioelektrokémiai és Bioenergetikai Konferencia
(Sevilla, 1994) 159
Rontó Györgyi: Biológiai UV Dozimetria nemzetközi munkaértekezlet
(Bp., 1994) 160
Sarkadi Balázs: „Membrane Transporters and Channels" szimpózium
és tanfolyam (Szeged és Bp., 1995) 162
Garab Győző: X. Nemzetközi Fotoszintézis Kongresszus
(Montpellier, 1995) 163
Mózsa Szabolcs: 10. Nemzetközi Sugárzáskutatási Kongresszus
(Würzburg, 1995) 164
Dézsi Zoltán: Röntgen Emlékkongresszus (Würzburg, 1995) 167
Matkó János: 4. Nemzetközi Fluorescencia Spektroszkópiai Konferencia
(Cambridge, 1995) 169
Ballay László: Tudományos ülésszak a csernobili atomerőművi baleset
10. évfordulóján 170
Lakatos Tibor: Molekuláris felismerés kerekasztal konferenciák
(Pécs, 1993 és 1996) 171
Györgyi Sándor: XII. Nemzetközi Biofizikai Kongresszus
(Amszterdam, 1996) 173
Böddi Béla: 12. Nemzetközi Fotobiológiai Kongresszus (Bécs, 1996) 175
Székely György: IX. EUROSON Kongresszus (Bp., 1996) 176
10. A BIOFIZIKA OKTATÁSA
A magyar biofizika oktatás helyzete - kerekasztal konferencia (Pécs, 1995) 179
Tarján Imre: Néhány szó a biofizika múltjáról 181
Lakatos Tibor: A mai magyar biofizikai oktatás helyzete 184
Rontó Györgyi: A biofizika tantárgy oktatása a SOTE-n 189
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Biofizika oktatás az Állatorvostudományi Egyetemen 194
Szöllősi János: A biofizikai PhD oktatás helyzete Magyarországon 195
Németh Gábor: Tíz éves a biofizika tanítása a Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnáziumban Szegeden 199
Alkonyi István: Hozzászólás a biofizikai tudományhoz 201
11. BIOFIZIKAI KUTATÓHELYEK
Huszonöt éves a Szegedi Biológiai Központ 205
Zimányi László: Az MTA SZBK Biofizikai Intézete 205
Garab Győző: Az MTA SZBK Növénybiológiai Intézetének Fotoszintézis
Munkacsoportjai 208
Závodszky Péter: Biofizikai kutatások az MTA SZBK Enzimológiai
Intézetében 212
Bakos József: Nem-ionizáló Sugárzások Önálló Osztálya az OSSKI-ben 216
Rozlosnik Noémi: Új irányzatok az ELTE Atomfizikai Tanszékén folyó
biológiai fizikai kutatásokban 218
Fidy Judit: Lumineszcencia Spektroszkópiai Laboratórium a SOTE Biofizikai
Intézetében 226
12. KÖNYVEK - FOLYÓIRATOK
Závodszky Péter: Damjanovich Sándor és mtsai: Bevezetés a biofizikába
(DOTE, 1995) 227
Ormos Pál: Maróti Péter és Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába
(JATE, 1996) 229
Krasznai István: Rontó Györgyi és mtsai: Biofizikai gyakorlatok
(SOTE, 1991) 230
Tigyi J.-W. Fuller: Education of Biophysics (Pécs, 1990) 231
Tigyi J.-Kellemayer M.-C. F. Hazlewood szerk.: The Physical Aspect of the
Living Cell (Akadémiai Kiadó, 1991) 231
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Biofizikai tematikus számok a Fizikai Szemlében
(1996/6-7.) 232
13. ÉVFORDULÓK - ESEMÉNYEK
Centenárium:
Bozóky László: Száz év radiológia 235
Szalay László: C. W. Röntgen (1845-1923) emlékére 238
Kutas László: Ernst emlékülés (Pécs, 1995) 250
Ötven éve történt:
Hevesy György Nobel-díja 253
Bay Zoltán és „a kísérlet" 254
Negyedszázados évforduló:
Nagy János Emlékérem 255
Ad multos annos
Györgyi Sándor: Ünnepi tudományos ülésen köszöntötték a 80 éves
Taiján Imrét 255
Tarján Imre: A 70 éves Tigyi József köszöntése 257
Ormos Pál: Elnökünk, Keszthelyi Lajos professzor 70 éves 259
Trón Lajos: Köszöntő Damjanovich Sándor professzor 60. születésnapjára 261
14. IN MEMORIAM
Elhunyt tagtársak, biofizikusok 263
Szőgyi Mária: Tamás Gyula (1908-1989) 264
Kutas László: Tóth Lajos (1902-1990) 265
Kádas István: Romhányi György (1905-1991) 266
Tarján Imre: Szentágothai János (1912-1994) 267
Vittay Pál: Bozóky László (1911-1995) 268
Somlai János: Faludi György (1940-1995) 270
Kispéter József: Nagy János (1921-1995) 271
Kutas László: Niedetzky Antal (1933-1996) 273
Szabó D. László: Predmerszky Tibor (1919-1997) 275
Maróti Péter: Szalay László (1920-1997) 277
Keszthelyi Lajos: Giulio Milazzo professzor emlékére 280
Banczerowski Januszné: Lev Petrovics Kajusin emlékére 280
Tigyi József: Elhunyt Bemard Pullman professzor 281
Bélágyi József: Professzor J. C. Kendrew emlékére 282
15. SZERVEZETI KÉRDÉSEK
A Magyar Biofizikai Társaság Alapszabályzata 283
Szakértői Szabályzat (MTESZ, MBFT) 291
A Társaság tagjainak kitüntetései 296
Időrendi tájékoztató a társasági eseményekről (1981-1997) 298
Hírek - események 302
Kezdettől a Társaságban 305
Címtájékoztató (MBFT, IUPAB) 306
Az MBFT 1994-ben (12. Közgyűlés) megválasztott elnöksége 307
A Magyar Biofizikai Társaság tagnévsora, tiszteletbeli tagok 308
16. NÉVMUTATÓ 325
Tartalomjegyzék (magyar, angol) 336
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem